Κατηγορία: Εποπτεία αγοράς Προϊόντων Δομικών Κατασκευών

Παρουσίαση θέσεων, απόψεων και δράσεων για το μεγάλο θέμα της εποπτείας της αγοράς των Προϊόντων Δομικών Κατασκευών (ΠΔΚ) και την συμμόρφωση της Χώρας προς τις σχετικές Κοινοτικές Διατάξεις

Κατάλογος άρθρων

Σχέδιο του ΣΕΒ για τον κλάδο δομικών υλικών

Δέσμη προτάσεων για την ανάπτυξη και την έξοδο από την δίνη της κρίσης

Αναδημοσίευση επικαίρου άρθρου από την Οικονομική Εφημερίδα ΚΕΡΔΟΣ (www.kerdos.gr)

Ανεξέλεγκτη η διάθεση δομικών υλικών χαμηλού κόστους χωρίς πιστοποίηση CE

Αιτία οι καθυστερήσεις στην υιοθέτηση Προτύπων

Αναδημοσίευση επικαίρου άρθρου από την Οικονομικλή Εφημερίδα EΞΠΡΕΣ (www.express.gr)

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4072: Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος − Νέα εταιρική μορφή − Σήματα − Μεσίτες Ακινήτων − Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις.

Ο Νόμος περιλαμβάνει σημαντικές διατάξεις που αφορούν και την αγορά των Δομικών Προϊόντων και Υλικών, όπως το πλαίσιο λειτουργίας Εθνικής Αρχής για την εποπτεία της αγοράς βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών ποιότητας και την σύσταση στην Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπ.Αν. Συντονιστικού Συμβουλίου Εποπτείας Αγοράς βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών ποιότητας.

Παρατίθενατι μόνον τα εδάφια του Νόμου που αφορούν τα βιομηχανικά προϊόντα.

Παρατηρητήριο Υλικών στο πλαίσιο του Προγράμματος “ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ” (ΥΠΕΚΑ/ΚΑΠΕ)

Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ) του ΕΣΠΑ, ανέπτυξε βάση δεδομένων υλικών ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων. Πρόκειται για μια μορφή ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ υλικών, ανάλογη με αυτή που προτείνεται από τις Εργοληπτικές Οργανώσεις για τα Προϊόντα Δομικών Κατασκευών.

Μπορείτε να επισκευθείτε την ενδιαφέρουσα αυτή βάση δεδομένων στην διεύθυνση:

http://www.ktizontastomellon.gr/index.php/proionta-kai-promhthefte

Εποπτεία αγοράς προϊόντων δομικών κατασκευών εκ ξύλου: έναρξη εφαρμογής – πρώτα συμπεράσματα

Ημερίδα ΤΕΕ «Εποπτεία Αγοράς Προϊόντων Δομικών Κατασκευών – Δράσεις και η προοπτική τους», Αθήνα, 13-4-2011.

Εισηγητής: Α. Μουρτσιάδης, Διευθυντής 1ης Διεύθυνσης Κλαδικής Βιομηχανικής Πολιτικής της ΓΓΒ

Εισήγηση της ΕΔΜΥΔΑΣ στην ημερίδα του ΤΕΕ, στις 13 ΑΠΡ 2011

Ημερίδα ΤΕΕ «Εποπτεία Αγοράς Προϊόντων Δομικών Κατασκευών – Δράσεις και η προοπτική τους», Αθήνα, 13-4-2011.

Εισηγητής:  κ. Αθανάσιος Καλοφωτιάς Μ.Μ.Μ., Προϊσταμενος ΠΕΔΕ Στερεάς Ελλάδας

Σελίδα 1 από 1