Κατηγορία: Επισκευές – Αποκαταστάσεις – Ενισχύσεις κατασκευών από σκυρόδεμα

Επεμβάσεις για την αποκατάσταση, ενίσχυση και επισκευή στοιχείων από σκυρόδεμα – Διερέυνηση αιτίων βλαβών και ζημιών – Μεθοδολογίες και υλικά επεμβάσεων – Ενημέρωση επί θεμάτων σχετικών με την σειρά Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1504

Κατάλογος άρθρων

Αποκατάσταση στοιχείων σκυροδέματος που εμφανίζουν ενεργό διάβρωση του οπλισμού. Κεφάλαιο Γ: Κρίσιμα θέματα των Μελετών Εφαρμογής Επισκευών

Το δεύτερο μέρος ενός αναλυτικού οδηγού για την εκτίμηση των προβλημάτων, την μελέτη και τις επεμβάσεις

>> Το κεφάλαιο Γ: download ΕΔΩ

>> Το κεφάλαιο Β: προβολή στο link: http://bit.ly/2AHmvVo και download ΕΔΩ

>> Το κεφάλαιο A: προβολή στο link: http://bit.ly/2zpizIm και download ΕΔΩ

Προστασία επιφανειών σκυροδέματος με εμποτισμό και υδροφοβικό εμποτισμό κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504

Παρουσίαση αρχών εφαρμογής και συστημάτων υλικών από τον κ. Προκόπη Περδίκη, Τεχνικό Διευθυντή της εταιρείας Abolin Co.

Ανθεκτικότητα κατασκευών από σκυρόδεμα σε περιβαλλοντικές δράσεις

Παρουσίαση της κ. Ιωάννας Παπαγιάννη, Καθηγήτριας ΑΠΘ, στην ημερίδα της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Ερευνών Σκυροδέματος (ΕΠΕΣ) με θέμα “Παθολογία – Ανθεκτικότητα Οπλισμένου Σκυροδέματος και Αποκατάσταση”. (Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2014)

Επιθεώρηση καλωδιωτής γέφυρας Ευρίπου

Παρουσίαση του κ. Σταμ. Σταθόπουλου, Δρ Πολ. Μηχ. (ΔΟΜΗ Α.Ε.), στην ημερίδα της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Ερευνών Σκυροδέματος (ΕΠΕΣ) με θέμα “Παθολογία – Ανθεκτικότητα Οπλισμένου Σκυροδέματος και Αποκατάσταση”. (Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2014)

Παθολογία, μέθοδοι αξιολόγησης και πρόταση μέτρων αποκατάστασης σε κατασκευές από σκυρόδεμα

Παρουσίαση του κ. Παναγιώτη Πανέτσου, Δρ. Πολ. Μηχ. Α.Π.Θ., Προϊστ. Ελέγχου & Συντήρησης Κατασκευών του Τομέα Λειτουργίας, Συντήρησης & Εκμετάλλευσης της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

Vision 2020: A Vision for the Concrete Repair, Protection and Strengthening Industry — Οραμα 2020: Οι στόχοι του τομέα των επισκευών, προστασίας και ενίσχυσης του σκυροδέματος

Το σκυρόδεμα είναι υλικό μακράς ανθεκτικότητας, το οποίο με ορθή χρήση και συντήρηση μπορεί να εξασφαλίσει την χρήση των κατασκευών και για περισσότερο από 200 χρόνια.

Επιδίωξη του Vision 2020 είναι ο καθορισμός σειράς στόχων για την βελτίωση των επιδόσεων, της ασφάλειας και της ποιότητας των επισκευών και της προστασίας του σκυροδέματος.

Πάνω από 100 κορυφαίοι κατασκευαστές, μηχανικοί, παραγωγοί, ερευνητές, πανεπιστημιακοί και εκπρόσωποι επαγγελματικών φορέων στις ΗΠΑ συμμετείχαν σε μια συλλογική προσπάθεια για τον προσδιορισμό των πλέον σημαντικών προβλημάτων και αναγκών του τομέα αυτού και τον καθορισμό των στόχων του Vision 2020.

Conncrete Cracks Evaluation and Repair Principles — Αξιολόγηση Ρηγματώσεων Σκυροδέματος και Αρχές Επεμβάσεων Αποκατάστασης

Οι ρωγμές στις κατασκευές από σκυρόδεμα αποτελούν ένδειξη καταπόνησης, η οποία πρέπει να διερευνηθεί προσεκτικά προκειμένου να αποφευχθούν επανειλημένες επεμβάσεις αποκατάστασης που σημαίνουν απώλεια χρόνου και χρήματος.

Στο άρθρο περιλαμβάνονται αρκετά links για περαιτέρω ενημέρωση σε αυτό το εκτενές και σύνθετο αντικείμενο. Το κείμενο είναι στην Αγγλική.

Σελίδα 1 από 2