Κατηγορία: Στατιστικά στοιχεία

Στατιστικά στοιχεία για την αγορά των δομικών υλικών, τα δημοπρατούμενα έργα, τις κατασκευές

Κατάλογος άρθρων

Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ των χωρών της Ευρώπης με βάση το διεθνές δολάριο (Int’l $)

Αναλυτικοί πίνακες προσφάτων στοιχείων, αλλά και photos από τα μοντέρνα επιχειρηματικά κέντρα 40 Ευρωπαϊκών χωρών

Στοιχεία για την εξέλιξη της επιδημίας του κορωνοϊού την περίοδο 30/03/20 – 06/04/20

Κατάταξη των χωρών ως προς την αναλογία των κρουσμάτων επί του πληθυσμού και του ρυθμού αύξησής τους. Η Ελλάδα βρίσκεται σε αρκετά καλή θέση!

Το αρχείο XLS βρίσκεται στο link: https://bit.ly/2yyc32s

Οι 200 κορυφαίες κατασκευαστικές εταιρείες στον κόσμο κατά το 2018

Ο τελευταίος πίνακας κατάταξης των μεγαλύτερων κατασκευαστικών εταιρειών στον κόσμο δείχνει ότι το 2018 ήταν ένα ακόμη θετικό έτος για την κατασκευαστική βιομηχανία. Ο συνολικός κύκλος εργασιών των κορυφαίων εταιρειών του χώρου αυξήθηκε στα 1.677 δις US$, έναντι 1.608 δις US$ το 2017.

Στοιχεία για την παγκόσμια παραγωγή τσιμέντου

Αναφορά στις χώρες με την μεγαλύτερη παραγωγή, τους κορυφαίους παραγωγούς, αναφορά, τις εκπομπές CO2 και το μερίδιο της Κίνας.

Η διάρθρωση της Ελληνικής ηλεκτροπαραγωγής το 2018

Παρουσίαση πινακοποιημένων στοιχείων και διαγραμμάτων με βάση δεδομένα της τελευταίας έκδοσης (Ιούνιος 2019) της Διεθνούς Βάσης Δεδομένων Σταθμών Ηλεκτροπαραγωγής του World Resources Institute

Η “σκιώδης” οικονομία στην Ελλάδα και διεθνώς

Στοιχεία για το μέγεθος της παραοικονομίας διαφόρων χωρών ως ποσοστό του ΑΕΠ, έναν τομέα που η Ελλάδα “διαπρέπει” …

Εισαγωγή στον οικονομικό Δείκτη Δυστυχίας (Misery Index)

Σύντομη επεξήγηση της δομής και λειτουργίας του δείκτη και παρουσίαση πινάκων κατάταξης των χωρών με βάση τον δείκτη αυτόν για το έτος 2018.

Στο 1,14% του ΑΕΠ το ποσοστό δαπανών για Έρευνα και Ανάπτυξη το 2017 στην Ελλάδα

Πηγή: τα προκαταρκτικά στοιχεία που δημοσίευσε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) και έχουν αποσταλεί στη Eurostat.

Επιπρόσθετα, παρουσίαση του ΕΚΤ και παράθεση στοιχείων της Eurostat για τις δαπάνες Ε&Α διαφόρων χωρών.

Μερικές ενδιαφέρουσες πληροφορίες για την ενέργεια

Παρουσίαση ορισμένων θεμάτων που αφορούν την παραγωγή και χρήση της ενέργειας, που ενδεχομένως δεν γνωρίζουν οι μη ειδικοί του χώρου.

Σελίδα 1 από 4