Κατηγορία: Τεχνικά στοιχεία – πίνακες – λογισμικό

Τεχνικά στοιχεία της καθημερινής πράξεως. Το forum φιλοδοξεί να συγκεντρώσει στην ενότητα αυτή στοιχεία που όλοι έχουν ξαναδεί, αλλά δεν θυμούνται που (ο δομικός χάλυβας που κάποτε ονομαζόταν St 37-1, με ποόν χάλυβα κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 10025 αντιστοιχεί;). Λογισμικό ελεύθερης χρήσης (freeware).

Κατάλογος άρθρων

Πίνακας μετατροπής μονάδων μέτρησης που χρησιμοποιούνται στον ενεργειακό τομέα

Συγκέντρωση και πινακοποίηση των μονάδων μέτρησης των μεγεθών που αφορούν την παραγωγή ενεργείας –και όχι μόνον– και των σχέσεων μετατροπής τους

Διατάξεις φυσικού αερισμού των χώρων κατοικιών και περιορισμού ενοχλήσεων από τα δημιουργούμενα ρεύματα αέρα

Ανάλυση του ρόλου του φυσικού αερισμού στον περιορισμό της δημιουργίας συμπυκνωμάτων στους εσωτερικούς χώρους

Στοιχειώδεις έννοιες εναλλαγής θερμότητας

Παρουσίαση του θεωρητικού υποβάθρου της λειτουργίας της θερμομόνωσης

Η υγρασία των εσωτερικών χώρων και οι επιπτώσεις της στην θερμική άνεση και την θερμομόνωση

Αναλυτική παρουσίαση των μηχανισμών δημιουργίας συμπυκνωμάτων υδρατμών στους εσωτερικούς χώρους, των επιπτώσεών τους στην θερμομόνωση και του τρόπου αντιμετώπισής τους (σιιρά διαφανειών).

Βαθμός προστασίας περιβλημάτων συσκευών IP (IP Code, Ingress Protection Rating)

Ο βαθμός προστασίας των περιβλημάτων των ηλεκτρικών συσκευών από τις περιβαλλοντικές δράσεις, ευρύτερα γνωστός ως κώδικας ή βαθμός IP προσδιορίζεται με σειρά προτύπων δοκιμών που καθορίζονται στο διεθνές πρότυπο IEC 60529 και το ισοδύναμό του Ευρωπαϊκό ΕΝ 60529.

Σχετικά με το μέτρο ελαστικότητας του σκυροδέματος

Στο σκυρόδεμα, ο προσδιορισμός του μέτρου ελαστικότητας (σε θλίψη) είναι σύνθετος γιατί η παραμόρφωσή του επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες.

Ντεσιμπέλ

To ντεσιμπέλ (deciΒel, συντομογραφία dB) είναι η λογαριθμική μονάδα με την οποία εκφράζεται η διαφορά στάθμης μιας φυσικής ποσότητας. Συνήθως χρησιμοποιείται για να εκφράσει λόγο ισχύων ή εντάσεων στην ακουστική και την ηλεκτρονική.

Διαστασιολόγηση τζακιού ανοικτής εστίας

Παράθεση πίνακα διαστασιολόγησης των επί μέρους στοιχείων των τζακιών ανοικτής εστίας (διαστάσεις εστίας, διατομή καπνοδόχου) συναρτήσει της επιφανείας και του όγκου του θερμαινόμενου χώρου

Διεθνές σύστημα μονάδων SI

Εργασία του Παν. Σπυρόπουλου, Δρ. Πολ. Μηχ., ομοτίμου καθηγητή Α.Π.Θ.

Ενδιαφέρον έχουν οι αναφορές στα συστήματα MKS, MKS* και CGS, καθώς και οι πίνακες μετατροπής μονάδων δυνάμεως και πιέσεως που παρατίθενται.

Εγχειρίδιο του ΕΛΟΤ για το Μετρικό Σύστημα (SI)

Παρά το γεγονός ότι η χώρα εφαρμόζει επισήμως εδώ και περίπου τριάντα χρόνια το Μετρικό Σύστημα (βλπ. σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα μας:  H Ελλάδα εφαρμόζει επισήμως το μετρικό σύστημα από το 1983. Υπενθύμιση! — http://www.e-archimedes.gr/latest/item/3502-), είναι αρκετοί που γράφουν τις μονάδες μέτρησης κατά το δοκούν. Το εκτενές αυτό εγχειρίδιο του ΕΛΟΤ επεξηγεί αναλυτικά το Μετρικό Σύστημα και παρέχει χρήσιμες πληροφορίες και οδηγίες για την ορθή εφαρμογή του.

Σελίδα 1 από 3