Κατηγορία: Κανόνες – οδηγίες ορθής πρακτικής

Οδηγίες ορθής πρακτικής για την εκτέλεση διαφόρων εργασιών, από την διεθνή εμπειρία

Κατάλογος άρθρων

Ακρίβεια (accuracy) και αξιοπιστία (precision) των µετρήσεων

Βασικές έννοιες για την ακρίβεια (accuracy), την αξιοπιστία (precision) και τα σφάλματα των μετρήσεων & κανόνες στρογγύλευσης των αποτελεσμάτων

Έτσι γίνεται η ορθή σκυροδέτηση!

Εικονογραφημένος οδηγός της ERMCO με λεζάντες στα Ελληνικά

Αγωγή (μετεπεξεργασία, curing) του σκυροδέματος

Η σημασία της για την επίτευξη των απαιτουμένων χαρακτηριστικών του σκυροδέματος, οι εφαρμοζόμενες μεθοδολογίες και τα κριτήρια επιλογής τους

Προβλήματα που προκαλεί η συστολή ξήρανσης του σκυροδέματος στην κατασκευή πλακών επί εδάφους και μέθοδοι αντιμετώπισής τους

Παρουσίαση των αιτίων που προκαλούν την συστολή ξήρανσης, των επιπτώσεών της στην κατασκευή πλακών επί εδάφους και ορθών πρακτικών αντιμετώπισης του προβλήματος

Επισκευή διάβρωσης οπλισμού στο οπλισμένο σκυρόδεμα

Αλήθειες και μύθοι με τα μάτια της επιστήμης, των κανονισμών, του εμπόρου, του εργολάβου και των ιδιοκτητών

Κανόνες συμβολισμού φυσικών μεγεθών και μονάδων στα τεχνικά κείμενα

Η συμβολική παράσταση αυτών με απλό, ομοιόμορφο και τυποποιημένο τρόπο προσδίδει σαφήνεια και καλαισθησία στα κείμενα.Â

Για να μην θρηνήσουμε νέα θύματα στα γήπεδα που παίζουν τα παιδιά

Άρθρο του κ. Ροδόλφου Δρακούλη, Μηχ. Μηχ., Ειδικού Εμπειρογνώμονα, Συμβούλου Επιχειρήσεων, Μέλους Γενικού Συμβουλίου ΣΕΒ, επιστημονικού συνεργάτη του ΚΕΦίΜ

Οδηγός για την Αφαλάτωση και τα Συνοδά της Έργα

Στον Οδηγό αυτό της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ) αναλύονται οι απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου έργου αφαλάτωσης, από την στιγμή της σύλληψής του έως την δημοπράτησή του. Επισυνάπτεται η τελευταία τροποποιημένη έκδοση του Οδηγού (22 Αυγούστου 2019).

Το πλήρες κείμενο μπορείτε να κατεβάσετε και εδώ: http://bit.ly/2ZlneY9

Αναμονές οπλισμού για το “πανωσήκωμα”

Τα πράγματα είναι πιο σύνθετα και πιο σοβαρά από ότι φαντάζονται κάποιοι …

Το κείμενο μπορείτε να το κατεβάσετε από το link: http://bit.ly/333vDOW

Οι ρωγμές στο σκυρόδεμα

Αναλυτική παρουσίαση των ειδών αυτών και των χαρακτηριστικών τους, των μηχανισμών δημιουργίας τους, των διαδικασιών παρακολούθησης/μέτρησής τους και των τρόπων αποκατάστασης της μονολιθικότητας των στοιχείων

Μπορείτε να κατεβάσετε το πλήρες κείμενο από το link: http://bit.ly/2xQRD10

Σελίδα 1 από 7