Τεχνική συμπυκνώσεως εδαφών και ασφαλτικών ταπήτων

Σχετικά με τον/την συγγραφέα

Σπουδές:

Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος ΕΜΠ (1953),

Μεταπτυχιακές σπουδές με υποτροφία του Ε.Μ.Π., χορηγία Αθανασιάδη Μποδοσάκη, στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Ανοβέρου, Dr.- Eng. του ίδιου Πανεπιστημίου, πρόσθετες μεταπτυχιακές σπουδές το Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Άαχεν με υποτροφία του Ε.Μ.Π., χορηγία Σταύρου Νιάρχου.

Εργάστηκε στην Εταιρία Τσιμέντων Ηρακλής ΑΓΕΤ ως Μηχανικός Παραγωγής, στην τεχνική εταιρία ΤΑΝΤΕΞ, στη μελέτη και εγκατάσταση των πρώτων ταινιοδρόμων στα υπαίθρια ορυχεία Πτολεμαΐδας, στην Εταιρία ΕΔΟΚ ΕΤΕΡ ως Μηχανικός οργανώσεως Εργοταξίων και στη Κοινοπραξία ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ στο Χρονικό και Οικονομικό Προγραμματισμό των έργων.

Εξελέγη Μόνιμος Έκτακτος Καθηγητής Ε.Μ.Π. και στη συνέχεια Τακτικός Καθηγητής του Ε.Μ.Π.

Διετέλεσε επί σειρά ετών Διευθυντής του Τομέα Προγραμματισμού και Διαχείρισης ΤεχνικώνΈργων, του οποίου υπήρξε ιδρυτής και Κοσμήτωρ της Ανωτάτης Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π.

Μετά την συνταξιοδότησή του έλαβε τον τίτλο του Ομότιμου Καθηγητή Ε.Μ.Π.

Υπήρξε επιστημονικός υπεύθυνος πολλών σεμιναρίων εντός και εκτός Ελλάδος (Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Πλοέστι Ρουμανίας, Τεχνικό Πανεπιστήμιο Τιράνων, Τεχνικό Πανεπιστήμιο Μαύρης Θάλασσας Τραπεζούντας).

Έχει δημοσιεύσει επιστημονικές πραγματείες σε θέματα προγραμματισμού και κοστολόγησης έργων.

Έχει συγγράψει δύο συγγράμματα «Δομικές Μηχανές» και «Διαχείριση Κατασκευών».

Από το 2001 διδάσκει στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα του Ε.Μ.Π. - Ο.Π.Α. «Διοίκηση Επιχειρήσεων», ΜΒΑ, και «Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων».

Ηλεκτρονική διεύθυνση: acro.ntua@gmail.com