Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 206-1: Μία νέα αντίληψη για το σκυρόδεμα – Αντ. Σακελλαρίου, Δρ. Πολ. Μηχ.

Σχετικά με τον/την συγγραφέα