Ορολογία σκυροδέματος

Σχετικά με τον/την συγγραφέα

Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ (1953).

Αρχικά ασχολήθηκε με Μελέτες και Επιβλέψεις Εργων. Στη συνέχεια (1954) υπήρξε από τα πρώτα στελέχη του

«Εργαστηρίου Δομικών Υλικών» του Υπ. Δημοσίων Εργων.  

Από το 1958, ως Μηχανικός Υλικών και κυρίως σκυροδέματος συμμετείχε στην κατασκευή μεγάλων έργων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Την περίοδο της Χούντας παραιτήθηκε και συνεργάσθηκε σε έρευνες με τον καθ. Π. Σ. Θεοχάρη και την «Γαιομηχανική».

Το 1976 ίδρυσε και διηύθυνε το πρώτο ιδιωτικό Εργαστήριο Σκυροδέματος.

Συμμετείχε ενεργά σχεδόν σε όλες τις Επιτροπές για την Σύνταξη Προδιαγραφών Σκυροδέματος, Ελληνικών Προτύπων και του Κανονισμού Σκυροδέματος (ΚΤΣ 85 & 97).

Εχει πραγματοποιήσει πλήθος επιστημονικών δημοσιεύσεων (οι οποίες αναφέρονται συχνά στη διεθνή βιβλιογραφία), έχει συγγράψει 26 βιβλία,υπήρξε κορυφαίος ομιλητής σε επιστημονικά συνέδρια και είναι στέλεχος διεθνών και Ελληνικών Επιστημονικών Οργανισμών.

Είναι επίτιμο Μέλος του Συνδέσμου Τεχνικών Ποιότητας (ΣΤΕΠ)