Επισκευαστικά κονιάματα: Προβλήματα, λύσεις και τρόπος εφαρμογής