Επιτακτική η ανάγκη για τον εξορθολογισμό του Χωροταξικού Σχεδιασμού της Χώρας

Σχετικά με τον/την συγγραφέα

Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ 1965.

Μελέτη και Κατασκευή Ιδιωτικών και Δημοσίων Εργων