Απόψεις και σχόλια για τον νέο νόμο του ΥΠΕΚΑ περί εκδόσεως οικοδομικών αδειών

Σχετικά με τον/την συγγραφέα

Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ 1965.

Μελέτη και Κατασκευή Ιδιωτικών και Δημοσίων Εργων