Σκέψεις και προτάσεις για την αξιοποίηση της απόφασης 1322/2011 του Εφετείου Αθηνών σχετικά με τις ευθύνες των Επιβλεπόντων Μηχανικών

Σχετικά με τον/την συγγραφέα

Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ 1965.

Μελέτη και Κατασκευή Ιδιωτικών και Δημοσίων Εργων