Υπόδειγμα Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Αρχιτεκτόνων – Συμβούλων Μηχανικών: Φυσικά Πρόσωπα

Σχετικά με τον/την συγγραφέα

Είναι διπλωματούχος Μηχανικός ΕΜΠ, με  μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από τη σχολή ENSPM/IFP Γαλλίας και με εξειδικευμένη εκπαίδευση στις ασφαλίσεις επαγγελματικών & επιχειρηματικών κινδύνων.

Μέχρι το 1992 εργάστηκε στην ΔΕΗ ως στέλεχος της Διεύθυνσης Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας.

Από το 1992 δραστηριοποιείται αποκλειστικά στο χώρο των ασφαλίσεων.

Στην αρχή, εργάστηκε στην  "LE MANS ASSURANCES AE" (Γαλλική Ασφαλιστική Εταιρεία) ως Yπεύθυνος (Underwriter) Κλάδου Ασφάλισης Τεχνικών & Βιομηχανικών Κινδύνων. Στη συνέχεια ως ανεξάρτητος Σύμβουλος Ασφαλίσεων και το 2002 ίδρυσε την «ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ – Μεσίτες Ασφαλίσεων & Αντασφαλίσεων», με βασικό αντικείμενο τις επαγγελματικές & επιχειρηματικές ασφαλίσεις (Γενική Αστική Ευθύνη, Τεχνικά Έργα, Επαγγελματική Ευθύνης, Βιομηχανικοί & Ειδικοί Κίνδυνοι).

Έχει προσφέρει υπηρεσίες Συμβούλου Ασφαλίσεων σε Φορείς του Δημοσίου (ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ, ΕΥΔΕ/ΠΑΘΕ, ΥΠΕΧΩΔΕ, και του Ιδιωτικού Τομέα όπως Κοινοπραξίες Ολυμπιακό Μετρό, ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ, ΓΕΦΥΡΑ καθώς και υπηρεσίες Εμπειρογνώμονα Ασφαλίσεων σε Φορείς όπως: Μικτή Επιτροπή Καθοδήγησης (Όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης – ΥΠΟΙΟ & ΥΠΕΧΩΔΕ), Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (ΕΣΥΔ).

Συνεργάζεται με εγχώριες και διεθνείς ασφαλιστικές εταιρείες. Παράλληλα είναι και Εξουσιοδοτημένος Ανταποκριτής των LLOYD’S  του Λονδίνου (Lloyd’s Binding Authority).

Έχει συμμετάσχει και ως εισηγητής, σε διάφορα σεμινάρια ή συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Έχει δημοσιεύσει πληθώρα άρθρων σε διάφορα εξειδικευμένα περιοδικά και στον τύπο, για τεχνικά & ασφαλιστικά θέματα με έμφαση στο θέμα "Διαχείριση & Ασφάλιση Κινδύνων" (Insurance & Risk Management).

(info@gkoutinas.gr, www.gkoutinas.gr ).