Μεταφορά γεννήτριας στην νέα μονάδα της ΔΕΗ στην Μεγαλόπολη

Σχετικά με τον/την συγγραφέα

Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ 1965.

Μελέτη και Κατασκευή Ιδιωτικών και Δημοσίων Εργων