Τα “ψιλά γράμματα” του νομοσχεδίου ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – Μέρος 2ο

Σχετικά με τον/την συγγραφέα

Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ, 1978.

Μελετητής ιδιωτικών και δημοσίων έργων. Ζει και εργάζεται στην Ξάνθη.

Ασχολείται με την σύνταξη στατικών  μελετών από το 1980 μέσω προγραμμάτων  Η.Υ. που συνέταξε ο ίδιος για ίδια χρήση.

Παράλληλα  με την επαγγελματική και επιστημονική δραστηριότητά του στον τεχνικό χώρο έχει αναπτύξει έντονη δραστηριότητα και στον καλλιτεχνικό ως ερασιτέχνης μουσικός.

Επιστημονικά άρθρα και ανακοινώσεις:

- "Διερεύνηση της  αξιοπιστίας των  μοντέλων  του πολυωρόφου πλαισίου και των  υποπλαισίων  στην ανάλυση  των  δοκών για κατακόρυφα φορτία" (άρθρο στο Δελτίο  ΣΠΜΕ,  τεύχος 192, Σεπτ. 1989).

- "Επισκευή­ και ενίσχυση με μεταλλικό σκελετό του Αρχοντικού Μπρίκα στο Σουφλί" (εισήγηση στην  Α' Επιστημονική  Συνάντηση για το έργο αποκατάστασης των ιστορικών κτισμάτων στη Β.  Ελλάδα, Θεσ/νίκη 1995)

- "Κτίριο Δημαρχείου Ξάνθης, αποτύπωση του φέροντα οργανισμού και καταγραφή των επεμβάσεων από τις αρχές του αιώνα μέχρι σήμερα” (εισήγηση στην διεθνή συνάντηση του Προγράμματος RAPHAEL  της 10ης Γενικής Διεύθυνσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ξάνθη 1997)

- "Τα ιστορικά κτίρια από τοιχοποιία αντιμέτωπα με τον Ευρωκώδικα 6 και τον EAK 2003" (εισήγηση στο 3ο εθνικό συνέδριο Ήπιες επεμβάσεις για την προστασία ιστορικών κατασκευών, Νέες Τάσεις Σχεδιασμού, Θεσσαλονίκη 2009)