Ανέγερση της κοιλαδογέφυρας Erques στην Tenerife των Καναρίων

Σχετικά με τον/την συγγραφέα

Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ 1965.

Μελέτη και Κατασκευή Ιδιωτικών και Δημοσίων Εργων