Τα εκάστοτε ψηλότερα κτίρια στον κόσμο, από το 1901 έως το 2022

Σχετικά με τον/την συγγραφέα

Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ 1965.

Μελέτη και Κατασκευή Ιδιωτικών και Δημοσίων Εργων