Το άλυτο (;) πρόβλημα του Χωροταξικού Σχεδιασμού της Χώρας. Μήπως τελικά είναι πρόβλημα ορισμών;

Σχετικά με τον/την συγγραφέα

Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ 1965.

Μελέτη και Κατασκευή Ιδιωτικών και Δημοσίων Εργων