Πιστοποίηση και αξιολόγηση της συμμόρφωσης θερμομονωτικών προϊόντων.

Σχετικά με τον/την συγγραφέα

MSc Mechanical Engineering Rheinische Westfälische Technische Hochschule Aachen, Δίπλωμα Γαλλικής Γλώσσας Πανεπιστημίου Σορβόννης.

Ειδικός Εμπειρογνώμων σε θέματα ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας του υποχρεωτικού τομέα, αδειοδοτήσεων και ελέγχου της αγοράς.

Σύμβουλος Διοίκησης διαφόρων εταιρειών.

Από το 1980 μέχρι σήμερα έχει διατελέσει διευθυντικό στέλεχος βιομηχανικών εταιρειών μηχανολογικών δραστηριοτήρων και παραγωγής Δομικών Προϊόντων: KOΥΠΑΣ ΑΕ, ΠΥΡΚΑΛ ΑΕ, ΒΙΟΚΑΤ ΑΒΕΕ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΑΕ, ΧΑΛΥΨ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΕ, YTONG ΠΟΡΟΜΠΕΤΟΝ ΑΕΒΕ, ΕΡΜΗΣ - ΑΦΟΙ ΧΑΤΖΗΤΖΑΝΟΥ ΑΒΕΕ, ΚΡΙΘΑΡΗΣ ΑΕΒΤΕ, ΜΙΝΥΕΣ ΑΤΕ.

Αξιολογητής και Εμπειρογνώμων του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) σε διάφορα πεδία διαπίστευσης όπως π.χ. Δομικά Προϊόντα, Σύστημα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας (ISO 37001), Διαλειτουργικότητα Σιδηροδρομικών Δικτύων (Υποδομή) κ.ά.

Μέλος του Γενικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) από το 2000, πρόσφατη επανεκλογή τον Ιούνιο 2020 για 11η διετία.

Μέλος (εκπρ. ΣΕΒ) της Τεχνικής Επιτροπής ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ 33 (Δομικά υλικά και Στοιχεία) από το 2002.

Μέλος (εκπρ. ΣΕΒ) της Τεχνικής Επιτροπής ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ 99 (Προδιαγραφές Τεχνικών Έργων) από τον Μάρτιο 2019.

Επιστημονικός συνεργάτης του think tank Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών (ΚΕΦΙΜ).

Προσκεκλημένος ομιλητής σε πλήθος Συνεδρίων, Ημερίδων, Εκδηλώσεων.

Εισηγητής σε σεμινάρια του ΙΕΚΕΜ/ΤΕΕ, Συντονιστής μελετών του ΣΕΒ/Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας, του Ινστ. Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής Ελλάδας (ΟΚΕ) και εκπρόσωπος του ΤΕΕ σε 2 Συμβούλια Πιστοποίησης της Bureau Veritas.

Εχει διατελέσει επιμελητής της Συντ. Επιτρ. του έτους 2010 του ΤΕΕ (Εποπτεία Αγοράς Δομικών Προϊόντων), Μέλος της Μόνιμης Επιτρ. Τυποποίησης, Πιστοποίησης και Διαχείρισης Ποιότητας του ΤΕΕ, Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συμποσίου για τη Τυποποίηση (2009), Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Δομικών Υλικών του ΤΕΕ (2008), Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής (εκπρ. ΣΕΒ) της Οδηγίας 89/106 της ΕΕ «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία του Ευρωπαϊκού δικαίου για τις Τεχνικές Προδιαγραφές των Δομικών Προϊόντων και τη σήμανση CE (2004-2013) κλπ