Συντάκτης: Τριαντάφυλλος Σφυρής (Πολιτικός Μηχανικός)

Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ, 1978.

Μελετητής ιδιωτικών και δημοσίων έργων. Ζει και εργάζεται στην Ξάνθη.

Ασχολείται με την σύνταξη στατικών  μελετών από το 1980 μέσω προγραμμάτων  Η.Υ. που συνέταξε ο ίδιος για ίδια χρήση.

Παράλληλα  με την επαγγελματική και επιστημονική δραστηριότητά του στον τεχνικό χώρο έχει αναπτύξει έντονη δραστηριότητα και στον καλλιτεχνικό ως ερασιτέχνης μουσικός.

Επιστημονικά άρθρα και ανακοινώσεις:

- "Διερεύνηση της  αξιοπιστίας των  μοντέλων  του πολυωρόφου πλαισίου και των  υποπλαισίων  στην ανάλυση  των  δοκών για κατακόρυφα φορτία" (άρθρο στο Δελτίο  ΣΠΜΕ,  τεύχος 192, Σεπτ. 1989).

- "Επισκευή­ και ενίσχυση με μεταλλικό σκελετό του Αρχοντικού Μπρίκα στο Σουφλί" (εισήγηση στην  Α' Επιστημονική  Συνάντηση για το έργο αποκατάστασης των ιστορικών κτισμάτων στη Β.  Ελλάδα, Θεσ/νίκη 1995)

- "Κτίριο Δημαρχείου Ξάνθης, αποτύπωση του φέροντα οργανισμού και καταγραφή των επεμβάσεων από τις αρχές του αιώνα μέχρι σήμερα” (εισήγηση στην διεθνή συνάντηση του Προγράμματος RAPHAEL  της 10ης Γενικής Διεύθυνσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ξάνθη 1997)

- "Τα ιστορικά κτίρια από τοιχοποιία αντιμέτωπα με τον Ευρωκώδικα 6 και τον EAK 2003" (εισήγηση στο 3ο εθνικό συνέδριο Ήπιες επεμβάσεις για την προστασία ιστορικών κατασκευών, Νέες Τάσεις Σχεδιασμού, Θεσσαλονίκη 2009)

Κατάλογος άρθρων

Η γραφειοκρατία και ποιός την εκτρέφει.

Πόσες ατέλειωτες ανθρωποώρες δεν χάνονται καθημερινά μέσα στους διαδρόμους και τα γραφεία των υπηρεσιών για να διεκπεραιωθεί μια υπόθεση; Οι ώρες αυτές δεν είναι μόνο των συναλλασσόμενων πολιτών αλλά και των ίδιων των υπαλλήλων. Κινούμαστε όλοι πέρα – δώθε (πολίτες και υπάλληλοι) αλλά στο τέλος της ημέρας παράγουμε μόνο “αέρα κοπανιστό” …

Τα παράδοξα του νέου Νόμου για τα αυθαίρετα. Μέρος 4ο: Οι συντελεστές υπολογισμού του προστίμου

Με την λογική του πολλαπλασιασμού των συντελεστών υπερβάσεων που υιοθέτησε ο νόμος, οι συντελεστές  δεν είναι σταθεροί και ίδιοι για όλες τις περιπτώσεις αλλά ο ένας συντελεστής αυξάνει τον άλλο. Είναι αυτονόητο ότι η διαφορά μεταξύ του προστίμου ως άθροισμα των επιμέρους παραβάσεων (που επιβάλει η απλή κοινή λογική) και του προστίμου ως γινόμενο των συντελεστών (που επιβάλει ο νόμος) μεγαλώνει όσο αυξάνεται  το μέγεθος και το πλήθος των παραβάσεων.

Τα παράδοξα του νέου Νόμου για τα αυθαίρετα. Μέρος 3ο: Τα αυθαίρετα χωρίς άδεια ή καθ΄ υπέρβασή της

Oι διατάξεις του νόμου οδηγούν για όμοια αυθαίρετα (ίδιο μέγεθος, ίδια χρήση, ίδια θέση και ίδιας παλαιότητας) σε πρόστιμα που διαφέρουν μεταξύ τους έως και το μισό. Η διαφορά εξαρτάται από το αν το αυθαίρετο έγινε με οικοδομική άδεια που παραβιάστηκε ή χωρίς καθόλου οικοδομική άδεια. Αλλά παραδόξως σε πολλές περιπτώσεις το πρόστιμο είναι μικρότερο όχι στην πρώτη περίπτωση, όπως θα περίμενε κανείς, αλλά στην δεύτερη, όταν δηλ. έγινε χωρίς καθόλου οικοδομική άδεια!

Τα παράδοξα του νέου Νόμου για τα αυθαίρετα. Μέρος 2ο: Πως οι βεράντες και τα barbeque θα σώσουν την χώρα από την χρεοκοπία

Στο άρθρο αυτό αναλύεται και σχολιάζεται το πρόστιμο που αντιστοιχεί στη δήλωση των παραβάσεων που στο νόμο χαρακτηρίζονται με τον γενικό και αόριστο όρο “λοιπές πολεοδομικές και κτιριοδομικές παραβάσεις”.

Τα παράδοξα του νέου Νόμου για τα αυθαίρετα. Μέρος 1ο: Το πρόστιμο για αυθαίρετα μέχρι 20 m2

Από τις 21/9/2011 άρχισε η εφαρμογή του Νόμου 4014 για τις δηλώσεις των αυθαιρέτων, οι οποίες θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι 30/11/2011.  Ο Νόμος αυτός όμως έχει πάρα πολλά κενά, ασάφειες αλλά και διατάξεις που η εφαρμογή τους οδηγεί σε εντελώς παράδοξα αποτελέσματα …

Σελίδα 2 από 2