Κατηγορία: Άρθρα

Υποκατηγορίες

Επαγγελματικά θέματα

Αριθμός άρθρων: 132

Πολλές είναι οι διατάξεις που αφορούν το επάγγελμα των Τεχνικών όλων των βαθμίδων και συνεχώς αλλάζουν. Το forum συγκεντρώνει και παρουσιάζει ορισμένες εξ αυτών.

Θέσεις - απόψεις - σχόλια - ανακοινώσεις

Αριθμός άρθρων: 220

Παρατείθενται ενδιαφέροντα κείμενα των συνεργατών και των επισκεπτών του forum, νέα και ανακοινώσεις

Κανονιστικά κείμενα - Τυποποίηση

Αριθμός άρθρων: 301

Στόχος της ιστοσελίδας είναι η συλλογή, κωδικοποίηση και καταχώρηση των βασικών κανονιστικών διατάξεων που αφορούν την εκτέλεση των έργων πάσης φύσεως

Κείμενα αναφοράς

Αριθμός άρθρων: 556

Στόχος του forum είναι η συλλογή, κωδικοποίηση και καταχώρηση βασικών κειμένων αναφοράς ανά τεχνική θεματική ενότητα, προκειμένου ο Τεχνικός να βρίσκει γρήγορα αξιόπιστες πληροφορίες για τα συνήθη θέματα που τον απασχολούν, από μία πηγή που συνεχώς θα εμπλουτίζεται. Με άλλα λόγια η ελέυθερη on-line Βιβλιοθήκη του Τεχνικού.

Μη τεχνολογικά ενδιαφέροντα των Μηχανικών

Αριθμός άρθρων: 913

Οι τεχνικοί, στους οποίους απευθύνεται το forum, έχουν και άλλα ενδιαφέροντα .....

Μηχανικοί και Διοίκηση

Αριθμός άρθρων: 50

Θέματα που αφορούν τους Μηχανικούς που ασχολούνται με την Διοίκηση, την Διαχείριση και την Ποιότητα

Τεχνική Ενημέρωση

Αριθμός άρθρων: 794

Σκοπός του forum είναι η συνεχής ενημέρωση των τεχνικών επί των τεχνολογικών εξελίξεων και όλων των θεμάτων που αφορούν τον σχεδιασμό και την κατασκευή των έργων. Το θεματολόγιο είναι ευρύτατο και έχει κατ' αρχήν επιμεριστεί στις ακόλουθες ενότητες:

Κατάλογος άρθρων

Έτσι γίνεται η ορθή σκυροδέτηση!

Εικονογραφημένος οδηγός της ERMCO με λεζάντες στα Ελληνικά

Πυκνότητες διαφόρων κραμάτων

Οι πυκνότητες ποικιλίας κραμάτων κατ’ αλφαβητική σειρά στο link:

Πίνακας πυκοτήτων διαφόρων υλικών

Πίνακας πυκνοτήτων ευρείας ποικιλίας υλικ΄κών κατ’ αλφαβητική σειρά.

Αφρομπετόν

Σύνθεση, ιδιότητες και εφαρμογές

Το ιστορικό και η εξέλιξη του εκτοξευομένου σκυροδέματος

Εξέλιξη, εφερμογές και εξοπλισμός εκτοξευομένου σκυροδέματος

Καθαιρέσεις κατασκευών από σκυρόδεμα

Παρουσίαση ελοπλισμού και μεθόδψν κατεδάφισης κατασκευών από σκυρόδεμα

Αγγλική Τεχνική Ορολογία για Πολιτικούς Μηχανικούς

Ενδιαφέρουσα παρουσίαση τεχνικής ορολογίας έργων Πολιτικού Μηχανικού, βασιζόμενη σε σκίτσα

Σελίδα 1 από 297