Κατηγορία: Ασφαλιστική κάλυψη Μελέτης και Κατασκευής Εργων

Παρουσίαση θεμάτων σχετικών με την κάλυψη της Επαγγελματικής Ευθύνης των εμπλεκομένων με την Μελέτη, Επίβλεψη και Κατασκευή των Εργων, Δημοσίων και Ιδιωτικών

Κατάλογος άρθρων

Τυποποίηση – διαπίστευση – πιστοποίηση & ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης

Το μεγάλο ζητούμενο γύρω από τα θέματα της παροχής υπηρεσιών Τυποποίησης, Διαπίστευσης και Πιστοποίησης είναι η πιστή εφαρμογή της νομοθεσίας και των αντίστοιχων κανόνων της “τέχ­νης & επιστήμης” …

Σελίδα 2 από 2