Κατηγορία: Νομιμοποίηση αυθαιρέτων

Παρουσίαση της εξέλιξης του νομοσχεδίου του ΥΠΕΚΑ περί νομιμοποιήσεως αυθαιρέτων και λοιπών διατάξεων, σχετικών εκθέσεων, αλλά και σχολίων επί των νέων διατάξεων που βαίνουν προς θεσμοθέτηση

Κατάλογος άρθρων

Ερωτήματα για την κατάρτιση αναλυτικών προϋπολογισμών αυθαιρέτων κατασκευών

Ο κ. Μενέλαος Κωνσταντάκος, Πολ. Μηχ., Επίτιμος Γενικός Δ/ντής ΥΠΕΧΩΔΕ, με έγγραφό προς το ΤΕΕ (18/11/2011) επισήμανε την ασάφεια που υφίσταται ως προς τον τρόπο κατάρτισης των αναλυτικών προϋπολογισμών που απαιτούνται σε αρκετές περιπτώσεις νομιμοποίησης αυθαιρέτων βάσει του Ν 4014/2011 καί έθεσε σειρά σχετικών ερωτημάτων.

Ουδεμία απάντηση έχει δοθεί μέχρι σήμερα στα ερωτήματα αυτά, ούτε σχετικές διευκρινήσεις εκ μέρους του ΥΠΕΚΑ.

Τροποποιήσεις στον Ν 4014/2011 περί αυθαιρέτων

Στο σχέδιο του νέου Νόμου του ΥΠΕΚΑ για την ”ποινική προστασία του περιβάλλοντος” (εναρμόνιση με τις σχετικές Κοινοτικές Διατάξεις), προβλέπονται και οι ακόλουθες αλλαγές στον Ν 4014/2011 περί αυθαιρέτων κλπ.

Τα παράδοξα του νέου Νόμου για τα αυθαίρετα. Μέρος 4ο: Οι συντελεστές υπολογισμού του προστίμου

Με την λογική του πολλαπλασιασμού των συντελεστών υπερβάσεων που υιοθέτησε ο νόμος, οι συντελεστές  δεν είναι σταθεροί και ίδιοι για όλες τις περιπτώσεις αλλά ο ένας συντελεστής αυξάνει τον άλλο. Είναι αυτονόητο ότι η διαφορά μεταξύ του προστίμου ως άθροισμα των επιμέρους παραβάσεων (που επιβάλει η απλή κοινή λογική) και του προστίμου ως γινόμενο των συντελεστών (που επιβάλει ο νόμος) μεγαλώνει όσο αυξάνεται  το μέγεθος και το πλήθος των παραβάσεων.

Τα παράδοξα του νέου Νόμου για τα αυθαίρετα. Μέρος 3ο: Τα αυθαίρετα χωρίς άδεια ή καθ΄ υπέρβασή της

Oι διατάξεις του νόμου οδηγούν για όμοια αυθαίρετα (ίδιο μέγεθος, ίδια χρήση, ίδια θέση και ίδιας παλαιότητας) σε πρόστιμα που διαφέρουν μεταξύ τους έως και το μισό. Η διαφορά εξαρτάται από το αν το αυθαίρετο έγινε με οικοδομική άδεια που παραβιάστηκε ή χωρίς καθόλου οικοδομική άδεια. Αλλά παραδόξως σε πολλές περιπτώσεις το πρόστιμο είναι μικρότερο όχι στην πρώτη περίπτωση, όπως θα περίμενε κανείς, αλλά στην δεύτερη, όταν δηλ. έγινε χωρίς καθόλου οικοδομική άδεια!

Τα παράδοξα του νέου Νόμου για τα αυθαίρετα. Μέρος 2ο: Πως οι βεράντες και τα barbeque θα σώσουν την χώρα από την χρεοκοπία

Στο άρθρο αυτό αναλύεται και σχολιάζεται το πρόστιμο που αντιστοιχεί στη δήλωση των παραβάσεων που στο νόμο χαρακτηρίζονται με τον γενικό και αόριστο όρο “λοιπές πολεοδομικές και κτιριοδομικές παραβάσεις”.

Τα παράδοξα του νέου Νόμου για τα αυθαίρετα. Μέρος 1ο: Το πρόστιμο για αυθαίρετα μέχρι 20 m2

Από τις 21/9/2011 άρχισε η εφαρμογή του Νόμου 4014 για τις δηλώσεις των αυθαιρέτων, οι οποίες θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι 30/11/2011.  Ο Νόμος αυτός όμως έχει πάρα πολλά κενά, ασάφειες αλλά και διατάξεις που η εφαρμογή τους οδηγεί σε εντελώς παράδοξα αποτελέσματα …

Το ΠΕΤΡΑΧΗΛΙ …και τα ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ

Δεν είναι η νομιμοποίηση των υφισταμενων παρανομιών το θέμα. Είναι ο ασχεδίαστος οικοδομικός όγκος, που θα προκύψει από την άφεση, χωρίς το απαραίτητο πηδάλιο.

Σελίδα 2 από 3