Κατηγορία: Μελέτες – έρευνες

Ενδιαφέρουσες μελέτες και έρευνες που έχουν δημοσιευθεί σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και αναδημοσιέονται στο site με την έγκριση των συντακτών τους

Κατάλογος άρθρων

Σημαντικές διαφορές κόστους μεταξύ των συγχρηματοδοτούμενων από την ΕΕ έργων οδοποιίας

Το μέσο κόστος υλοποίησης των έργων οδοποιίας στην Ελλάδα είναι υψηλότερο από αυτό της Γερμανίας, αλλά χαμηλότερο από αυτά της Πολωνίας και της Ισπανίας. Ωστόσο, στην Ελλάδα οι χρονικές υπερβάσεις στην υλοποίηση των έργων είναι οι μεγαλύτερες μεταξύ των τεσσάρων χωρών, ενώ σημαντικές είναι και οι υπερβάσεις κόστους.

Αυτά είναι τα βασικά συμπεράσματα που συνάγονται από μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ) έπειτα από ελέγχους σε 24 έργα στη Γερμανία, την Ελλάδα, την Πολωνία και την Ισπανία, που έχουν λάβει το μεγαλύτερο μέρος των κονδυλίων που διατέθηκαν για έργα οδοποιίας κατά την περίοδο 2000-2013 (62% της συνολικής συγχρηματοδότησης της ΕΕ για έργα οδοποιίας).

Οι σεισμοί εις Κωνσταντινούπολιν

Εργασία του Παν. Σπυρόπουλου, Δρ. Πολ. Μηχ., ομοτίμου καθηγητή Α.Π.Θ.

Παραθέτουμε ένα ακόμη κείμενό του αειμνήστου καθηγητού με τίτλο «Σεισμοί εις Κωνσταντινούπολιν» όπως δημοσιεύθηκε σε συνέχειες στην εφημερίδα ΕΣΤΙΑ τον Ιούνιο του 1990. Η απόδοση έχει μεν διατηρήσει τη γλώσσα και την ορθογραφία της δημοσιεύσεως και των ιστορικών «ντοκουμέντων» τα οποία περιέχονται σ’ αυτήν, αλλά έχει εφαρμοσθεί (για τεχνικούς λόγους) το μονοτονικό σύστημα.

Ανθεκτικότητα αυτοσυμπυκνούμενων σκυροδεμάτων χαμηλής αντοχής

Νικόλαος Σ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, Πολ. Μηχανικός, υποψ. Διδάκτορας Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΔΠΘ, Κοσμάς Κ. ΣΙΔΕΡΗΣ, Λέκτορας, Εργαστήριο Δομικών Υλικών Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΔΠΘ, Άγγελος Σ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Πολ. Μηχανικός, υποψ. Διδάκτορας Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΔΠΘ, Γιώργος ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ, Πολιτικός Μηχανικός, μεταπτυχιακός φοιτητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΔΠΘ

Επίδραση διαφορετικού τύπου αδρανών και ρυθμού σκυροδέτησης μειγμάτων ΑΣΣ στην κατανομή πιέσεων στον ξυλότυπο

Άγγελος Σ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Υποψήφιος Διδάκτορας Πολιτικός Μηχανικός, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ΔΠΘ, Κοσμάς Κ. ΣΙΔΕΡΗΣ Λέκτορας, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ΔΠΘ, Νικόλαος Σ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Υποψήφιος Διδάκτορας Πολιτικός Μηχανικός, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ΔΠΘ,  Νικόλαος T.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Μεταπτυχιακός φοιτητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ΔΠΘ

Μελέτη της επίδρασης της προσθήκης νιτρώδους ασβεστίου σε τσιμεντοκονιάματα εκτεθειμένα σε περιβάλλον χλωριόντων – θειικών

Κοσμάς ΣIΔΕΡΗΣ, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ΔΠΘ,  Γεώργιος ΜΠΑΤΗΣ, Καθηγητής, Σχολή Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ, Παρασκευή ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ, Χημικός Μηχανικός, Σχολή Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ

Χρονικόν των σεισμών της Πελοποννήσου, από την Ελληνικήν αρχαιότητα μέχρι των ημερών μας

Εργασία του Παν. Σπυρόπουλου, Δρ. Πολ. Μηχ., ομοτίμου καθηγητή Α.Π.Θ.

Το www.e-archinedes.gr επεξεργάσθηκε και παρουσιάζει εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και εκτενή εργασία του καθηγητού από τις αρχές της δεκαετίας του ’90. Τηρήθηκε αυστηρά η γλώσσα των χειρογράφων και των σημειώσεων.

Καθοδική προστασία του καθολικού του ναού της Νέας Μονής Χίου

Από τους κ.κ. Γ. Μπατή, Α. Μοροπούλου, Ε. Ρακαντά, Π. Μουνδούλα, Ε. Αγγελακοπούλου

Αναδημοσίευση από το περιοδικό ΤΕΧΝΙΚΑ (http://www.tekdotiki.gr)

Εφαρμογή της Ανάλυσης Ζωής και δημιουργία λογισμικού οικολογικού σχεδιασμού για αειφόρες κατασκευές

Από τον κ. Χριστοφή Κορωναίο, Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Σχολή Χημικών Μηχανικών, Ε.Μ.Π.

Αναδημοσίευση από το περιοδικό ΤΕΧΝΙΚΑ (http://www.tekdotiki.gr)

Μελέτη των υλικών και της παθολογίας του κτιρίου διοίκησης των Μύλων Αλλατίνι

Μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης, των δομικών υλικών και της παθολογίας του κτιρίου διοίκησης, που πραγματοποιήθηκε στο Εργαστήριο Δομικών Υλικών Α.Π.Θ., στο πλαίσιο προπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και σε συνεργασία με την Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας.

Από τους: κα Ιωάννα Παπαγιάννη, Π.Μ. Καθ. ΑΠΘ, κ. Ηλία Νικητάκη, Π.Μ., κ. Αντώνη Σιούτη, Π.Μ. και κα Βασιλική Πάχτα, Αρχ.Μηχ.

Αναδημοσίευση από το περιοδικό ΤΕΧΝΙΚΑ (http://www.tekdotiki.gr)

Βιοκλιματική μελέτη κατοικιών στην Λάρισα

Από τον Καθηγητή κ. Μάνθο Σανταμούρη και την Ομάδα Κτιριακού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών

Αναδημοσίευση από το περιοδικό ΤΕΧΝΙΚΑ (http://www.tekdotiki.gr)

Σελίδα 2 από 3