Κατηγορία: Ορολογία – Λεξικά

Τεχνική ορολογία ανά θεματικό τομέα

Κατάλογος άρθρων

Αγγλοελληνικό Γλωσσάριο όρων Γεωμορφολογίας

Εχει συνταχθεί από την Ελληνική Γεωμορφολογική Εταιρία. Εξαιρετικό βοήθημα για όσους συναντούν σχετικούς ειδικούς όρους σε διάφορα κείμενα, οι οποίοι, βέβαια, δεν υπάρχουν στα Αγγλοελληνικά Λεξικά … Το “ανακαλύψαμε” στο διαδίκτυο στην προσπάθεια αναζήτησης ερμηνείας του όρου inselberg.

Ορολογία χαρακτηριστικών, ιδιοτήτων και παθολογίας της δομικής ξυλείας

Παρουσίαση του ξύλου ως δομικό υλικό, με επεξήγηση βασικών όρων που αφορούν τα χαρακτηριστικά, τις ιδιότητες και τις παθολογικές καταστάσεις που εμφανίζει και παράθεση κατατοπιστικών σχημάτων.

Ορολογία Project Management (PM)

Ερμηνευτικό λεξικό ειδικών όρων από την Αγγλική στην Αγγλική

Ορολογία χάλυβος και μετάλλων

Ερμηνευτικό λεξικό ειδικών όρων από την Αγγλική στην Αγγλική

Πολύγλωσσο Λεξικό Ορων Υδραυλικής – από τα Αγγλικά

Από τα Αγγλικά προς τα Ελληνικά, Γαλλικά, Γερμανικά

Προς το παρόν παρέχεται εκτύπωση report από MS Access

Πολύγλωσσο Λεξικό Τεχνικών Ορων – Από τα Γερμανικά

Από τα Γερμανικά προς τα Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά

Προς το παρόν διατίθεται υπό μορφή report εφαρμογής MS-Access

Κατάλογος χωρών, εδαφών και νομισμάτων

Από το Διοργανικό Εγχειρίδιο Σύνταξης Κειμένων της Ευρωπαϊκής Ενωσης

Παράρτημα Α5, τελευταία ενημέρωση 8 ΑΥΓ 2011

Πολύγλωσσο Λεξικό Τεχνικών Ορων – Από τα Ελληνικά

Από τα Ελληνικά προς Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ιταλικά

Προς το παρόν διατίθεται υπό μορφή report εφαρμογής MS-Access

Πολύγλωσσο Λεξικό Τεχνικών Ορων – Από τα Αγγλικά

Από τα Αγγλικά προς Ελληνικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ιταλικά

Προς το παρόν διατίθεται υπό μορφή report εφαρμογής MS-Access

Σελίδα 2 από 3