Κατηγορία: Τεχνολογικές εξελίξεις – καινοτομία

Παρουσίαση εφαρμογών σύγχρονης τεχνολογίας και καινοτομικών τεχνολογιών

Κατάλογος άρθρων

Απαιτήσεις και επιδόσεις στις κατασκευές

Η υιοθέτηση της προσέγγισης των απαιτήσεων και επιδόσεων των κατασκευών στην Χώρα  και η ένταξή της στην εκπαιδευτική διαδικασία των Μηχανικών, όπως έχουν κάνει οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, θα οδηγήσει, αναμφισβήτητα, στην συστηματοποίηση της γνώσης και τον καθορισμό σαφών και ορθολογικών κριτηρίων σχεδιασμού των κτιρίων και των λοιπών έργων.

Σελίδα 12 από 12