Κατηγορία: Θέματα δομοστατικής

Παρουσίαση θεμάτων δομοστατικού ενδιαφέροντος: στατικές αναλύσεις και υπολογισμοί, ενισχύσεις, επισκευές και αποκαταστάσεις δομημάτων.

Κατάλογος άρθρων

ΚΑΝ.ΕΠΕ. Κεφ. 8: Διαστασιολόγηση επεμβάσεων

Παρουσίαση του κ. Στέφανου Δρίτσου, καθηγητή στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, στην ημερίδα για τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. που διογανώθηκε από το ΤΕΕ, τον ΟΑΣΠ και τον ΣΠΜΕ στις 31-05-2012, στην Αθήνα

ΚΑΝ.ΕΠΕ. Κεφ. 6: Βασικά προσομοιώματα συμπεριφοράς

Παρουσίαση της κ. Ελισάβετ Βιντζηλαίου, καθ. ΕΜΠ, στην ημερίδα για τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. που διογανώθηκε από το ΤΕΕ, τον ΟΑΣΠ και τον ΣΠΜΕ στις 31-05-2012, στην Αθήνα

ΚΑΝ.ΕΠΕ. Κεφ. 5: Ανάλυση πριν και μετά την επέμβαση

Παρουσίαση του κ. Α.Ι.Κάππου, καθ. Τμήματος Πολ. Μηχ. ΑΠΘ, στην ημερίδα για τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. που διογανώθηκε από το ΤΕΕ, τον ΟΑΣΠ και τον ΣΠΜΕ στις 31-05-2012, στην Αθήνα

Ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012 στο πλαίσιο των Ευρωκωδίκων

Παρουσίαση του κ. Στέφανου Δρίτσου, καθηγητή στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, στην ημερίδα για τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. που διογανώθηκε από το ΤΕΕ, τον ΟΑΣΠ και τον ΣΠΜΕ στις 31-05-2012, στην Αθήνα

ΚΑΝ.ΕΠΕ. Κεφ. 4: Βασικά δεδομένα για την αποτίμηση και τον ανασχεδιασμό

Παρουσίαση του κ. Μ.Π.Χρονόπουλου, ΕΟΣ/ΕΜΠ, στην ημερίδα για τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. που διογανώθηκε από το ΤΕΕ, τον ΟΑΣΠ και τον ΣΠΜΕ στις 31-05-2012, στην Αθήνα

ΚΑΝ.ΕΠΕ. Κεφ. 3: Διερεύνηση, τεκμηρίωση φέροντος οργανισμού υφιστάμενου δομήματος

Παρουσίαση του κ. Σταύρου Θεοδωράκη, Πολ. Μηχ., στην ημερίδα για τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. που διογανώθηκε από το ΤΕΕ, τον ΟΑΣΠ και τον ΣΠΜΕ στις 31-05-2012, στην Αθήνα

ΚΑΝ.ΕΠΕ. Κεφ 1 & 2: Βασικές αρχές, πεδίο εφαρμογής, κριτήρια – διαδικασίες

Παρουσίαση του κ. Κοσμά Στυλιανίδη, καθ. ΑΠΘ, στην ημερίδα για τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. που διογανώθηκε από το ΤΕΕ, τον ΟΑΣΠ και τον ΣΠΜΕ στις 31-05-2012, στην Αθήνα

Κανονισμός Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) – Τελικό εναρμονισμένο κείμενο.

Το παρόν εναρμονισμένο τελικό κείμενο (5ο) προέκυψε μετά τις αναγκαίες παρεμβάσεις, προκειμένου να εναρμονισθεί το 4ο κείμενο με το σύστημα των Ευρωκωδίκων

Αφιέρωμα στον καθηγητή Παναγιώτη Σπυρόπουλο

Το κείμενο που ακολουθεί με τίτλο “Οι σεισμοί και οι Αρχαίοι Ελληνες”, αποτελεί ανακοίνωση του καθηγητή Σπυρόπουλου στο συνέδριο “Σεισμοί και Κατασκευές” που έκανε ο ΣΠΜΕ το 1984, ακριβώς τρία χρόνια μετά τον σεισμό του 1981 που έπληξε την Αθήνα. Παρατίθεται όπως ακριβώς δημοσιεύτηκε στα Πρακτικά του συνεδρίου.

Στατική των λιθίνων γεφυρών – μια συνοπτική ιστορική αναδρομή

Απόσπασμα από το βιβλίο των  Άρη Χατζηδάκη και Ζωής Εύδου για τα Λίθινα γεφύρια του Νομού Ρεθύμνης, ΤΕΕ/ΤΔΚ 2003

Σελίδα 3 από 4