Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Πέμπτη, 08 Ιουνίου 2023

.... πριν από τη σύνταξη ενός Συμφωνητικού για Επιχρίσματα, πρέπει να ξέρουμε ακριβώς τι θέλουμε, να έχουν σχεδιασθεί οι απαιτούμενες οικοδομικές λεπτομέρειες και να έχει διατυπωθεί από τον αρχιτέκτονα του έργου, με τον απλούστερο και σαφέστερο τρόπο, ο επιθυμητός τρόπος κατασκευής, ο οποίος θα παραγάγει την επιδιωκόμενη εμφάνιση ... 

Οι κ.κ. συνάδελφοι παρακαλούνται να σχολιάσουν το παρόν Σχέδιο Συμφωνητικού

ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ Θ. Γ. Βουδικλάρης Πολιτικός ΜηχανικόςΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα Σχέδια Ιδιωτικών Συμφωνητικών που έχουμε προτείνει μέχρι σήμερα, έχουν ενταχθεί διατάξεις που βρίσκονται λίγο πιο πέρα από τις απαιτήσεις ενός νομικού κειμένου και συνιστούν στοιχεία Προδιαγραφής ή Κανονισμού ή Οδηγίας Ορθής Πρακτικής. Αυτό έγινε για να λειτουργήσουν οι διατάξεις αυτές υπομνηστικά για τον επιβλέποντα μηχανικό, αλλά και για να καταστούν συμβατική υποχρέωση του υπεργολάβου, και να αποφευχθεί έτσι η εκ μέρους του επίκληση δικαιολογιών του τύπου «έτσι δουλεύω εγώ» ή «έτσι κάνουν όλοι» ή οποιαδήποτε άλλη. Θα γίνει προσπάθεια και στο παρόν Σχέδιο Συμφωνητικού για Επιχρίσματα να τηρηθεί η «παράδοση». Εδώ όμως, τα πράγματα είναι πολύ περισσότερο δύσκολα. Εδώ οι τύποι των επιχρισμάτων είναι τόσο πολλοί, και οι υποκατηγορίες τους πολλαπλάσιες, που είναι αδύνατο να επιχειρηθεί η αντιμετώπισή τους από τα σχόλια ενός Συμφωνητικού. Τριπτά ή τριβιδιστά ή τραβηχτά ή αρτιφισιέλ ή πεταχτά ή πατητά με ένα πλήθος παραλλαγών για το καθένα, που αφορούν την τελική εμφάνιση ή την τεχνική κατασκευής τους ή τις λειτουργικές απαιτήσεις (στεγανότητα, θερμομόνωση κλπ.). Εξ ίσου μεγάλη είναι η ποικιλία δυνατοτήτων στη χρήση των υλικών παραγωγής τους και τους τύπους εκάστου υλικού, και επίσης στις εφαρμοζόμενες αναλογίες άμμου, τσιμέντου, γύψου, ασβέστου, νερού, ινών, προσθέτων, πολυμερών κλπ. Ας μη παραλείψουμε την δυνατότητα κατασκευής σε μία στρώση ή σε πολλές, με το χέρι ή με τη μηχανή εκτοξεύσεως, με έτοιμο κονίαμα ή παρασκευαζόμενο επί τόπου, χρωματιστά ή απλά. Και τέλος (με πολλή επιφύλαξη για τη λέξη «τέλος») ας αναφέρουμε το πλήθος των «οικοδομικών» λεπτομερειών που πρέπει να ικανοποιηθούν και στις οποίες μετέχουν τα επιχρίσματα, στους αρμούς διαστολής, στη συναρμογή τους με τις μονωτικές στρώσεις, στην κάλυψη σωλήνων, στην κάλυψη θερμομονωτικών υλικών, στην προστασία των ακμών κλπ. Με λίγα λόγια, πριν από τη σύνταξη ενός Συμφωνητικού για Επιχρίσματα, πρέπει να έχουν δοθεί απαντήσεις στα πιο πάνω ερωτήματα, να ξέρουμε ακριβώς τι θέλουμε, να έχουν σχεδιασθεί οι απαιτούμενες οικοδομικές λεπτομέρειες και να έχει διατυπωθεί από τον αρχιτέκτονα του έργου, με τον απλούστερο και σαφέστερο τρόπο, ο επιθυμητός τρόπος κατασκευής, ο οποίος θα παραγάγει την επιδιωκόμενη εμφάνιση. Εδώ πρέπει να γίνει μία επισήμανση, γιατί η άγνοιά της συνεπάγεται κινδύνους για τους μηχανικούς. Το τσιμέντο με την εμπορική ονομασία ΑΘΛΟΣ (κατά το ΕΛΟΤ ΕΝ 413 “Masonry Cement”), που κυκλοφορεί στην αγορά είναι κατάλληλο μόνο για επιχρίσματα και κονιάματα τοίχων, και πλήρως, απαγορευτικά ακατάλληλο για φέροντα στοιχεία, στα οποία η χρήση του είναι επικίνδυνη.i Ο κίνδυνος πολλαπλασιάζεται αν το τσιμέντο αυτό έχει χρησιμοποιηθεί σε έτοιμο σκυρόδεμα, επειδή δεν είναι δυνατή η αναγνώρισή του στο έτοιμο υλικό. ΠΡΟΣΟΧΗ, γιατί εμείς ξέρουμε ότι ο επιβλέπων μηχανικός δεν παραγγέλνει εκείνος το τσιμέντο που χρησιμοποιείται για οποιοδήποτε έργο (πολύ περισσότερο για το έτοιμο σκυρόδεμα), αλλά ο δικαστής τον αντιμετωπίζει πολύ συχνά σαν να είναι εκείνος ο «Διευθύνων» το έργο. Και του φτάνει ότι ο σάκκος γράφει επάνω (όχι όσο έντονα θα έπρεπε) ότι ο ΑΘΛΟΣ δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε οπλισμένο σκυρόδεμα, για να καταδικάσει τον επιβλέποντα. Είναι αυτονόητο ότι το γνωστό μας τσιμέντο (κατά το ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1) γκρίζο ή λευκό, είναι ασφαλώς κατάλληλο και για επιχρίσματα. Αν επιδιώξουμε να προσεγγίσουμε το άριστον, θα πρέπει να ενημερωθούμε για τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Προτύπων (και να τις τηρήσουμε) που αφορούν τα χρησιμοποιούμενα επί μέρους υλικά, αλλά και αυτά τούτα τα επιχρίσματα, τις ποικιλίες τους, τις αντοχές τους, τις διαπερατότητες κλπ. Σχεδόν όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να φέρουν το σήμα CE. Κατάλογο αυτών των Προτύπων, αλλά και μια βασική περιγραφή του τρόπου εργασίας, μπορεί να βρει κανείς στις ΠΕΤΕΠ1 που συντάχθηκαν το 2006, και ειδικώτερα στην ΠΕΤΕΠ 03-03-01-00 «Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου», για τα οποία, κυρίως, θα συνταχθεί το παρόν Σχέδιο Συμφωνητικού, για να αποτελέσει τον σκελετό για κάθε άλλη παραλλαγή. Ακόμα περισσότερο, θα πρέπει να ενημερωθούμε για τις συνθήκες της αγοράς επί του αντικειμένου, ώστε να διαλέξουμε τον τρόπο κατασκευής που ταιριάζει στην οικοδομή μας (π.χ. έτοιμο κονίαμα, χρήση μηχανής κλπ.). Και επίσης για τις δόκιμες «οικοδομικές» λεπτομέρειες αντιμετωπίσεως των επί μέρους προβλημάτων, αναζητώντας τη λύση στους ειδικούς ή ακόμα και στον (ή από τον) www.e-archimedes.gr . Δεν τελειώσαμε όμως ακόμα με τα προβλήματα και τις απαιτήσεις της δουλειάς. Πρέπει να ρυθμίσουμε το απόλυτο χάος που επικρατεί στην επιμέτρηση των επιχρισμάτων, όπου κάθε τεχνίτης ή κάθε συνεργείο ή όλοι μαζί επινοούν κατά διαστήματα κάποιο στοιχείο που «πρέπει» να επιμετρηθεί (και να πληρωθεί) ιδιαιτέρως. Και να διαλέξουμε, αν θα επιβάλλουμε (στο Συμφωνητικό) τη δική μας άποψη ή θα συμβιβασθούμε με τις απόψεις του τεχνίτη - αναδόχου, για να αποφύγουμε τις διαφωνίες του τέλους ή γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Αλλά και να αναλογισθούμε πόσο μας λείπει ένας επίσημος Κώδικας Επιμετρήσεων, που θα βάλει τάξη τόσο στα Δημόσια όσο και στα Ιδιωτικά Έργα. Επομένως, στις εργασίες επιχρισμάτων, είναι αναγκαίο, περισσότερο από κάθε άλλη δουλειά, να χορηγείται το Σχέδιο του Συμφωνητικού στους υποψήφιους αναδόχους, στο στάδιο της λήψεως προσφορών, για να συμπληρώσουν επ’ αυτού τις τιμές μονάδος της προσφοράς τους. Διαφορετικά, κατά την υπογραφή του Συμφωνητικού, ή αργότερα, ο υπεργολάβος που διαλέξαμε θα ισχυρισθεί ότι οι τιμές που έδωσε αφορούν τον τρόπο επιμετρήσεως που εφαρμόζει ή που είχε στο νου του εκείνος. Δίνεται έτσι το δικαίωμα, εγκαίρως, για μια πιθανή διαβούλευση ή διαπραγμάτευση, και αποφυγή της διαφωνίας και αντιδικίας κατά την επιμέτρηση και την πληρωμή.1Οι ΠΕΤΕΠ είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εργων www.ggde.gr και διατίθενται ελεύθερα για dowload σε μορφή PDF. Μπορείτε να συνδεθείτε αμέσως με Ctrl + click στην ακόλουθη διεύθυνση: http://www.ggde.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=44&Itemid=93ii , ΣΧΟΛΙΑΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝΑναφέρεται ο τόπος και ο χρόνος της συμφωνίας και η «έδρα» εκάστου συμβαλλομένου. Αναφέρονται τα στοιχεία των συμβαλλομένων, κατά το δυνατόν πλήρη. Αν κάποιος ενεργεί ως εκπρόσωπος Εταιρείας ή Νομικού Προσώπου ή Κοινοπραξίας, αναγράφεται και ο τίτλος νομιμοποιήσεως. Στις άτυπες συμπράξεις (π.χ. δύο αδελφών ή φίλων) πρέπει να αναγράφεται ότι οι συμπράττοντες είναι αλληλεγγύως υπεύθυνοι εις το σύνολον, έναντι του ιδιοκτήτη.Στην Αθήνα σήμερα στις .......................... 201.., οι υπογεγραμμένοι αφ' ενός μεν ο κ. ............................... κάτοικος .................... οδός ........................……… και αφ' ετέρου ο κ. ...........................................… εργολάβος επιχρισμάτων, κάτοικος ..................., οδός ............................... με Α.Φ.Μ. ............., συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω :Περιγράφεται στοιχειωδώς η οικοδομή, ως «πενταόροφη πολυκατοικία» ή «διώροφη οικοδομή» κλπ. με πιθανή αναφορά και της χρήσεως «ξενοδοχείο» ή «γκαράζ» ή «κτίριο καταστημάτων και γραφείων» κλπ. χωρίς αυτό να είναι και απολύτως απαραίτητοΟ πρώτος από τους συμβαλλομένους κ. ..................... που θα καλείται στην συνέχεια για λόγους συντομίας "εργοδότης" ή "ιδιοκτήτης" πρόκειται να προβεί στην εκτέλεση των επιχρισμάτων στην οικοδομή του που βρίσκεται στην διασταύρωση των οδών ...................... και ....................................... στο ............................... , για την οποία έχει εκδοθεί η απαιτούμενη Οικοδομική Άδεια υπ’ αριθμ. ................Ορίζεται το αντικείμενο της συμφωνίας. Πρέπει να καταστούν σαφή, ίσως και με προσωπική επαφή του εργολάβου με τον «αρχιτέκτονα» ή τον επιβλέποντα, το είδος και η επιθυμητή τελική εμφάνιση των επιχρισμάτων σε κάθε θέση. Οι οδηγίες και εντολές του επιβλέποντος μηχανικού δεν πρέπει να αγνοούν τους κανόνες της καλής πίστεως, ούτε όμως και να υστερούν ως προς τις απαιτήσεις της έντεχνης εργασίας.Αναθέτει για τον λόγο αυτόν στον δεύτερο συμβαλλόμενο ........................................…, που αποδέχεται την ανάθεση και που θα καλείται στην συνέχεια για λόγους συντομίας "εργολάβος", την κατασκευή των επιχρισμάτων του κτιρίου, στις επιφάνειες, με τον τρόπο και στις θέσεις που προβλέπεται να επιχρισθούν, κατά τα αρχιτεκτονικά σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης, και κατά τις οδηγίες και εντολές του επιβλέποντος μηχανικού.Η στάθμη απαιτουμένης ποιότητας πρέπει να προσδιορίζεται, όσο γίνεται καλύτερα στις προδιαγραφές ή τα σχέδια και τις περιγραφές ή ακόμα και στο Συμφωνητικό. Στα επιχρίσματα η επιθυμητή ποιότητα ορίζεται με το «βέλος» που μετριέται κατά την τοποθέτηση ενός δίμετρου ευθύγραμμου, άκαμπτου κανόνα, σε οποιαδήποτε θέση της επιφανείας του επιχρίσματος. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αυστηρότητα στο χαρτί είναι εύκολη, η επίτευξη υπερβολικών απαιτήσεων είναι δύσκολη και ακριβή. Συμβουλέψου τις απαιτήσεις της ΠΕΤΕΠ.Ο εργολάβος δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση αυτής της μελέτης, του είδους των επιχρισμάτων που προβλέπει, της υφισταμένης καταστάσεως και της ποιότητας των σκυροδεμάτων και των οπτοπλινθοδομών, των περιγραφών και προδιαγραφών του επιθυμητού σε κάθε θέση είδους επιχρίσματος, αλλά και των τοπικών συνθηκών, και ότι αποδέχεται την εκτέλεση του έργου σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης, τις διατάξεις Ασφαλείας Εργαζομένων, τους ισχύοντες Κανονισμούς και Προδιαγραφές, και τις παρακάτω τιμές, ειδικούς όρους και συμφωνίες.Η κατάσταση των επιφανειών επί των οποίων θα εφαρμοσθούν τα επιχρίσματα, οι συνθήκες του έργου και τα στοιχεία των μελετών πρέπει πάντα να τελούν εν γνώσει του εργολάβου, και αυτό πρέπει να δηλώνεται, για να αποφεύγεται η ενδεχόμενη εκ των υστέρων επίκληση δικαιολογιών και η προβολή απαιτήσεων, είτε για αύξηση της αμοιβής, είτε για παράταση της προθεσμίας, είτε για δικαιολόγηση κακοτεχνιών. Επισημαίνεται ότι οι κακοτεχνίες των προηγηθεισών εργασιών (π.χ. σκυροδέματος και οπτοπλινθοδομών), σε συνδυασμό με την απαίτηση τελικής επιπεδότητας, κατακορυφότητας και οριζοντιότητας των επιφανειών μπορούν να οδηγήσουν σε μεγάλα πάχη επιχρίσματος, που συνεπάγονται απαιτητικούς τρόπους εφαρμογής και σημαντική δαπάνη.σελ. 1 / 7 1. Προσδιορίζεται σαφώς ο τρόπος εκτελέσεως του έργου (φατούρα, με τα υλικά κλπ.) και, όσο γίνεται καλύτερα, οι υποχρεώσεις εκάστου. Ο αριθμός των τύπων επιχρίσματος είναι πολύ μεγάλος, στην πραγματικότητα κάθε αρχιτέκτονας μπορεί να επινοήσει ένα καινούργιο τύπο επιχρίσματος. Κάθε τύπος έχει δικές του αναλογίες υλικών και δικό του τρόπο εφαρμογής, γι΄ αυτό έχει ανάγκη από μια δική του Προδιαγραφή. Εδώ θα περιορισθούμε στα τριπτά επιχρίσματα τριών στρώσεων, επειδή είναι τα πιο συνήθη και θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι αποτελούν τη βάση και των υπολοίπων. Υπάρχει σχετική ΠΕΤΕΠ. Ο ιδιοκτήτης, ως παραδίδων τα υλικά και επομένως υπεύθυνος για την ποιότητά τους, αλλά με πολύ πιθανή την αδυναμία εκτιμήσεως αυτής της ποιότητας και καταλληλότητας, πρέπει να εξασφαλίσει την συνεργασία και συνυπευθυνότητα του εργολάβου των επιχρισμάτων. Ο εργολάβος πρέπει να παραλαμβάνει ή να απορρίπτει τα εισερχόμενα υλικά στο εργοτάξιο, εγκρίνοντας με τον τρόπο αυτόν την καταλληλότητα, ώστε να αποφεύγεται η επίκληση δικαιολογιών του για αστοχίες που ενδεχομένως θα εμφανισθούν μετά το πέρας της εργασίας. Η ειδοποίηση για παραγγελία υλικών είναι καλύτερα να γίνεται με σημείωμα - γραπτώς. Οι ποσότητες πρέπει να ισορροπούν τις δυνατότητες αποθηκεύσεώς τους στο εργοτάξιο με την επιθυμία μειώσεως των μεταφορικών. Η προμήθεια και η σβέση του ασβέστη μπορεί να γίνει στο εργοτάξιο, αν υπάρχει δυνατότητα, ενδεχομένως άλλωστε να έχει δημιουργηθεί η σχετική «καρούτα» και ο ασβεστόλακκος για τα κονιάματα των τοιχοποιιών. Η σβέση πρέπει (ισχύει και για τον έτοιμο) να έχει γίνει τουλάχιστον 20 μέρες πριν από τη χρήση του πολτού ασβέστου στο επίχρισμα (διάρκεια της φύρασης «σιτέματος»). Η σχετική φροντίδα είναι υποχρέωση του εργολάβου ή όχι, κατά την συμφωνία που πρέπει να είναι σαφής. Προφανώς είναι δυνατόν ο ιδιοκτήτης να αναθέσει στον εργολάβο την εκτέλεση του έργου με τα υλικά (μάλλον ασυνήθιστο), πράγμα που θα δημιουργούσε την ανάγκη αναλόγου αναμορφώσεως του παρόντος Συμφωνητικού.1. Η προμήθεια των υλικών των επιχρισμάτων (άμμου στην κατάλληλη ορυκτολογική και κοκκομετρική σύνθεση ή συνθέσεις, ασβέστου, τσιμέντου, μαρμαρόσκονης, νερού, ενσωματουμένων στοιχείων, σκοτιών, προστασίας ακμών, οπλισμού κλπ. και ενδεχομένως προσμίκτων) και η παράδοσή τους στο εργοτάξιο θα βαρύνει τον εργοδότη. Η εκτέλεση κάθε κύριας και βοηθητικής εργασίας για την σύνθεση του καταλλήλου, σε κάθε περίπτωση, κονιάματος και την εφαρμογή του με τον κατάλληλο τρόπο και στο κατάλληλο πάχος, σε κάθε στρώση, με την ενδεδειγμένη διαδικασία ωριμάνσεως (τόσο της ασβέστου όσο και του κονιάματος), και η δαπάνη για την προμήθεια, μίσθωση, μεταφορά, εγκατάσταση κλπ. κάθε εργαλείου, ικριώματος, καβαλέτου, μηχανήματος, αναμικτήρος, αναβατορίου, πετάσματος προστασίας περιβάλλοντος και περιοίκων κλπ. και κάθε συναφής υποχρέωση που προκύπτει από τις ανάγκες του έργου και τις κείμενες διατάξεις, βαρύνει τον εργολάβο. Επίσης η τήρηση των αστυνομικών διατάξεων περί κοινής ησυχίας και κάθε άλλη. Η ως άνω αναγραφή υποχρεώσεων είναι ενδεικτική. Η ανάγκη παραγγελίας υλικών στην κατάλληλη ποσότητα, θα υποδεικνύεται στον ιδιοκτήτη από τον εργολάβο και θα τελεί υπό την έγκριση του επιβλέποντος μηχανικού. Στις υποχρεώσεις του εργολάβου περιλαμβάνεται και η παραλαβή των υλικών που εισέρχονται στο εργοτάξιο (άμμου, ασβέστου, τσιμέντου κλπ.), κατά την ποσότητα και ποιότητα, και επίσης η μέριμνα για την αποφυγή σπατάλης και απώλειας υλικών. Κάθε δαπάνη που απαιτείται για την εκτέλεση του έργου, εκτός από τη δαπάνη των υλικών που ενσωματώνονται σ’ αυτό, ανήκει στον εργολάβο. Ανήκει επίσης η δαπάνη για τον καθαρισμό του εργοταξίου από τα καταπίπτοντα προϊόντα του υλικού επιχρίσεως στο δάπεδο εργασίας, η απόθεσή τους σε θέση που θα του υποδειχθεί από την επίβλεψη, εντός του εργοταξίου, η απομάκρυνση των μηχανημάτων και εργαλείων του και η παράδοση του εργοταξίου καθαρού μετά την περαίωση. Ο εργολάβος υποχρεούται να μη παρενοχλεί, να συνεργάζεται και να διευκολύνει τα άλλα συνεργεία που, ενδεχομένως, εργάζονται συγχρόνως με αυτόν2. Αν δεν είναι εύκολο να παίρνονται παρουσίες, είναι πάντως αναγκαίο να παρακολουθείται ο αριθμός και η ειδικότητα των εργαζομένων, οι οποίοι πρέπει να είναι ασφαλισμένοι. Είναι γνωστό ότι ο εργαζόμενος στην οικοδομή δεν πληρώνει ποτέ τη δική του συμμετοχή στην ασφάλιση. Βλέπε «Οδηγίες για τη σύνταξη Ιδιωτικών Συμφωνητικών» στο www.e-archimedes.gr2. Διευκρινίζεται ότι οι ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν τον εργοδότη μέχρι το ελάχιστο ύψος ημερομισθίου και για τον αριθμό ημερομισθίων (ως μέγιστο όριο) που δέχεται το ΙΚΑ. Τον εργολάβο βαρύνουν τα ημερομίσθια του εργατοτεχνικού προσωπικού, οι τυχόν επί πλέον δαπάνες ασφαλιστικών εισφορών για τυχόν επί πλέον μισθοδοσία ή αριθμό ημερομισθίων, και οι δαπάνες για την σύνθεση και αποσύνθεση των ικριωμάτων και την λήψη των καταλλήλων μέτρων προστασίας των περιοίκων ή διερχομένων και του περιβάλλοντος, σε υλικά και εργασία. Οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι ασφαλισμένοι. Αλλοδαποί απασχολούμενοι πρέπει να έχουν Άδεια εργασίας.3. Η λέξη «έντεχνα» του Συμφωνητικού σημαίνει ότι η τιμή πληρωμής μπορεί να είναι άλλη (με περικοπή), αν η εργασία δεν είναι έντεχνη.3. Οι τιμές με τις οποίες θα πληρώνεται ο εργολάβος για τις εργασίες που έντεχνα θα εκτελέσει είναι:σελ. 2 / 7 α) Κατά την άποψή μου το εφαρμοζόμενο σήμερα πολύπλοκο σύστημα επιμετρήσεως, διαφορετικό για κάθε συνεργείο και ανάλογο με την «αντίσταση» ή τις ανάγκες του εργοδότη, μπορεί και πρέπει να αντικατασταθεί με την απλή μέτρηση των πραγματικών επιφανειών, όπως γίνεται στα Δημόσια Έργα. Από το άλλο μέρος πρέπει να παραδεχτούμε ότι αυτό το σύστημα επιμετρήσεως «σεντόνι» είναι παμπάλαιο, το συναντούμε σε συμφωνητικά του 17ου αιώνα. Οι αναγραφόμενες αναλογίες είναι αναλογίες βάρους, κυρίως γιατί δεν είναι εύκολο να καθορίσεις μονοσήμαντα τον όγκο ενός συμπιέσιμου υλικού, όπως το τσιμέντο. Στο εργοτάξιο πρέπει να γίνει μια προσεγγιστική εκτίμηση για το βάρος του περιεχομένου των δοχείων που θα χρησιμοποιηθούν, αφού θα πρέπει να θεωρηθεί αναπόφευκτο, ότι οι αναλογίες θα καθορισθούν με μέτρηση κατ’ όγκον. Συχνά χρησιμοποιείται ως μέτρο μετρήσεως η «φτυαριά». Τα αναγραφόμενα πάχη στρώσεων είναι ενδεικτικά, το συνολικό πάχος επιχρίσματος πρέπει να είναι 2 ως 2,5 cm, ίσως λίγο μεγαλύτερο ακόμη στις λιθοδομές. Στις θέσεις που, για λόγους κακοτεχνιών υποστρώματος ή άλλους, προκύπτει πάχος μεγαλύτερο από 4 cm, η διάστρωση του λασπώματος πρέπει να γίνει σε δύο «χέρια» ή και να χρησιμοποιηθεί οπλισμός. Αν το μεγαλύτερο πάχος προκύπτει σε οροφοκονίαμα, θα πρέπει να αντιμετωπισθεί και το ενδεχόμενο χρησιμοποιήσεως υλικών προσαυξήσεως της προσφύσεως. Ενδεχομένως υπάρχουν συνάδελφοι που δεν θα όριζαν τις αναλογίες των υλικών, αλλά θα τις άφηναν στη διάκριση του (έμπιστου και έμπειρου) τεχνίτη.α) Επιχρίσματα τριπτά, τριβιδιστά, σε τρείς στρώσεις, ήτοι πεταχτό, λάσπωμα και μαρμαροκονίαμα, για την επίτευξη επιπέδων επιφανειών, κατακορύφων ή οριζοντίων, με ακμές απολύτως ευθύγραμμες, οριζόντιες ή κατακόρυφες, ευρώ …………. ανά τετραγωνικό μέτρο ανεπτυγμένης επιφανείας. Δεν αφαιρούνται από τη μία πλευρά οι επιφάνειες των κουφωμάτων με μέγιστο άνοιγμα 2,0 m, εφ’ όσον στα άκρα τους μορφώνεται εξέχουσα ακμή γωνίας - η επιμέτρηση γίνεται τότε «σεντόνι» για τη μία πλευρά. Αφαιρούνται οι επιφάνειες των ανοιγμάτων, οιωνδήποτε διαστάσεων, όταν δεν διαμορφώνεται εξέχουσα ακμή («λαμπάς»). Μικρές τοπικές διαφοροποιήσεις επιπέδου, όπως ο «νεροσταλάχτης» των μπαλκονιών, δεν πληρώνονται ιδιαιτέρως. Ενδεικτικώς, σε κάθε στρώση θα χρησιμοποιηθούν οι επόμενες αναλογίες υλικών: Για την πρώτη στρώση - πεταχτό, αναλογία τσιμέντου - άμμου 1:3, με μικρή περιεκτικότητα ασβέστη, με κόκκο άμμου μέχρι 5 mm και εκτιμώμενο πάχος στρώσεως 6 - 7 mm. Κατ’ ουδένα τρόπον θα παραλείπεται η στρώση. Για τη δεύτερη στρώση - λάσπωμα, αναλογία ασβέστη - άμμου 1:2,5 ως 1:3,5 με 100 ως 150 kg τσιμέντου, με κόκκο άμμου 4 mm και πάχος στρώσεως 15 mm. Για την τρίτη στρώση - το ψιλό (μαρμαροκονία) με αναλογία ασβέστη - μαρμαρόσκονης 1:2 ως 1:2,5 και 100 kg τσιμέντου, λεπτόκοκκη μαρμαρόσκονη και πάχος στρώσεως 5 mm. Πάχος επιχρίσματος μεγαλύτερο από 4 cm θα διαστρώνεται σε δύο στρώσεις και θα πληρώνεται σε μία. Το συνολικό πάχος του επιχρίσματος οροφής θα είναι 15 mm με μείωση, κυρίως, του πάχους λασπώματος.β) Προτιμήθηκε η τιμολόγηση και πληρωμή της εργασίας τοποθετήσεως του οπλισμού, ως πρόσθετης τιμής στη βασική, η προμήθεια του υλικού αποτελεί υποχρέωση του εργοδότη. Θα μπορούσε η (διαφορετική) τιμή να αφορά το σύνολο της εργασίας, για την τοποθέτηση του οπλισμού και του κονιάματος.β) Πρόσθετη τιμή για την εργασία τοποθετήσεως του οπλισμού, για την παραγωγή οπλισμένων επιχρισμάτων, τριπτών, τριβιδιστών, σε τρεις στρώσεις ως άνω, ενισχυμένων με το πλέγμα που θα προσκομίσει ο ιδιοκτήτης, για την επένδυση των επιφανειών των θερμομονωμένων στοιχείων του σκελετού ή για την αποφυγή ρωγμής στη γραμμή επαφής διαφορετικών υλικών υποβάσεως του επιχρίσματος, ευρώ ……... ανά τετραγωνικό μέτρο.Ο οπλισμός θα τοποθετείται σε απόσταση μερικών χιλιοστών από τη στρώση του «πεταχτού», ώστε το λάσπωμα να περνάει από τις βροχίδες του πλέγματος και να το εγκιβωτίζει. Θα μπορούσε η επιμέτρηση να γίνεται με προσαύξηση της επιφανείας του οπλισμού κατά κάποιο ποσοστό (10%;). γ) Η ανάγκη προστασίας ακμής είναι διαφορετική για μία κατοικία και διαφορετική για ένα γκαράζ - άρα διαφορετική είναι και η εργασία τοποθετήσεως. Καλόν είναι να γνωρίζει ο εργολάβος το μέγεθος της δουλειάς κατά την επίδοση της προσφοράς του. . δ) Η υλοποίηση της σκοτίας γίνεται συνήθως με εγκιβωτισμό διατομής πλαστικού ή αλουμινίου, που παραμένει μέσα στο επίχρισμα. Αν πρόκειται για διαμόρφωση πολυπλόκων σχεδίων ή παραστάσεων, ενδεχομένως απαιτείται ιδιαίτερο άρθρο και ιδιαίτερη τιμή.Ο οπλισμός θα τεθεί μετά την πρώτη στρώση, του «πεταχτού», με προσπάθεια να βρίσκεται τελικώς περί το μέσον του συνολικού πάχους του επιχρίσματος. Επιμετράται η επιφάνεια του οπλισμού. γ) Οπλισμός των εξεχουσών ακμών, με τα στοιχεία που θα προσκομίσει ο εργοδότης και στις θέσεις που προβλέπει η μελέτη ή θα υποδείξει ο επιβλέπων μηχανικός, ευρώ ………………. ανά μέτρο μήκους. Τα στοιχεία θα τοποθετηθούν μετά την πρώτη στρώση, του «πεταχτού», και η ακμή τους θα βρίσκεται στην τελική επιφάνεια του επιχρίσματος, και θα είναι απολύτως ευθύγραμμή και κατακόρυφη. . δ) Σκοτίες οποιασδήποτε διατομής, τοποθετημένες σε οποιαδήποτε θέση, κατά τις απαιτήσεις της μελέτης και τις υποδείξεις του επιβλέποντος, ευρώ …………… ανά μέτρο μήκους. Οι σκοτίες θα βρίσκονται ακριβώς στην τελική επιφάνεια του επιχρίσματος, τοποθετημένες στη σωστή θέση και απολύτως ευθύγραμμες.σελ. 3 / 7 ε) Ο τρόπος διαμορφώσεως των λεπτομερειών αυτών πρέπει να φαίνεται στα σχέδια και να είναι εν γνώσει του εργολάβου. Στην επιλογή των εξαρτημάτων πρέπει να μετέχει ο επιβλέπων μηχανικός, που συμβουλεύει τον εργοδότη για την προμήθεια, ώστε αυτά να είναι επαρκή μεν, αλλά απλά.ε) Τοποθέτηση των εξαρτημάτων και διαμόρφωση των αρμών διαστολής, και των εξαρτημάτων συναρμογής επιχρίσματος και μονωτικών στρώσεων, ευρώ ……….. ανά μέτρο μήκους.στ) Οι κυκλικοί στύλοι έχουν μεγάλη καμπυλότητα και, επομένως, πρόσθετη (σημαντική) δυσχέρεια και εργασία επιχρίσεως (όχι τοποθετήσεως οπλισμού) για την επίτευξη του επιθυμητού αισθητικού αποτελέσματος. Προφανώς η ύπαρξη ιδιαίτερης τιμής εξαρτάται από το μέγεθος της καμπυλότητας και από το μέγεθος της καμπύλης επιφανείας, ως ποσοστού του συνόλου. Δεν αξίζει τον κόπο για καμπύλη επιφάνεια ενός μόνο κυκλικού στύλου.στ) Καμπύλες επιφάνειες επενδύσεως κυκλικών στύλων με άριστη επίτευξη της κατακορυφότητας και της ομαλής αποδόσεως της κυλινδρικής επιφανείας, ευρώ ……….. ανά τετραγωνικό μέτρο ανεπτυγμένης εξωτερικής επιφάνειας. Η δαπάνη για τα υλικά και την εργασία αναρτήσεως πετάσματος στα ικριώματα, για την προστασία των περιοίκων και του περιβάλλοντος, έχει ληφθεί υπ’ όψη από τον εργολάβο και έχει ενσωματωθεί στις τιμές της προσφοράς του. Η διάτρηση των τοίχων (τρυπόξυλα) ή το κάρφωμα στις κάσσες των κουφωμάτων για τη στήριξη των ικριωμάτων, απαγορεύεται. Οι πιο πάνω τιμές μονάδος δεν περιλαμβάνουν τον ΦΠΑ των Τιμολογίων που θα εκδοθούν, ο οποίος βαρύνει τον εργοδότη κατά τον Νόμο.4. Η προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη, σύμφωνη με τις δυσχέρειες του έργου, την επιδιωκόμενη ποιότητα και τη στάθμη των εργολάβων προς τους οποίους απευθυνόμαστε, και πάντως πρέπει να είναι εις γνώσιν του εργολάβου κατά την επίδοση της προσφοράς του. Γενικώς, η μείωση των προθεσμιών κάτω ενός ορίου, σημαίνει αύξηση της δαπάνης κατασκευής, αλλά και αύξηση του κινδύνου επιβολής ποινικής ρήτρας ή και χαμηλότερης ποιότητας. Πρέπει επίσης να «χωράει» τον απαιτούμενο χρόνο «ωριμάνσεως» μεταξύ των στρώσεων. Η ποινική ρήτρα πρέπει επίσης να είναι εύλογη. Στα Δημόσια Έργα ορίζεται στο 10% της «μέσης ημερήσιας αξίας έργου» για χρόνο ίσον προς το 20% της συμβατικής προθεσμίας, διπλασιαζόμενη κατόπιν. Στα (μικρά) ιδιωτικά έργα ίσως θα πρέπει να είναι ποσοστιαίως μεγαλύτερη. Επιβολή ποινικής ρήτρας και έκπτωση γίνεται μόνο αν ο εργολάβος είναι αποκλειστικώς υπεύθυνος για την καθυστέρηση. Σε σχετικώς μεγάλα έργα, ίσως θα ήταν σκόπιμο να τεθούν και τμηματικές ανατρεπτικές προθεσμίες. Είναι παράλογο να περιμένει κανείς μερικούς μήνες για να αποκτήσει το δικαίωμα της επιβολής της εκπτώσεως, σε ένα έργο και σε έναν εργολάβο που δεν κάνει τίποτα, ούτε καν προσπάθεια.4. Προθεσμία εκτελέσεως του έργου ορίζεται συνολικά ........................ ημερών από σήμερα. Για κάθε μέρα υπερβάσεως της προθεσμίας αυτής θα κρατιέται από τον εργολάβο ποινική ρήτρα ..................... ευρώ ημερησίως για τις 15 πρώτες μέρες και. ..................… ευρώ ημερησίως για τις επόμενες. Αν η καθυστέρηση ξεπεράσει τις ….. ημέρες, ο εργοδότης δικαιούται να κηρύξει τον εργολάβο έκπτωτο, να παρακρατήσει το υπόλοιπο του λαβείν του, να αποτελειώσει το έργο εις βάρος και για λογαριασμό του, και να αναζητήσει κάθε άλλη θετική ή αποθετική ζημιά που του προκάλεσε η καθυστέρηση.5. Η έκπτωση είναι πολύ σοβαρή πράξη και πρέπει να εφαρμόζεται με σύνεση και προσοχή. Παρά ταύτα είναι μερικές φορές αναπόφευκτη, και τότε πρέπει ενδεχομένως να γίνεται ύστερα από κάποια προειδοποίηση (κάτι σαν την «ειδική πρόσκληση» των Δημ. Έργων). Σε περίπτωση εφαρμογής της, πρέπει να γίνει αμέσως επιμέτρηση των εργασιών που έχει εκτελέσει μέχρι τότε ο εργολάβος, τόσο για να γίνει σωστός υπολογισμός της αξίας του εκτελεσθέντος έργου, όσο και για να ορισθεί η οικονομική αφετηρία για τον επόμενο εργολάβο.5. O εργοδότης μπορεί επίσης να κηρύξει τον εργολάβο έκπτωτο στην περίπτωση που ο εργολάβος θα επιδείξει προφανή αδυναμία στην έντεχνη και εμπρόθεσμη εκτέλεση των εργασιών ή κακοπιστία έναντι του εργοδότη ή αδιαφορία για την τήρηση των όρων του παρόντος συμφωνητικού, των νόμων και των κανόνων ασφαλείας. Επίσης στην περίπτωση που ο εργολάβος θα καθυστερήσει την έναρξη ή θα διακόψει αναιτιολόγητα την εκτέλεση των εργασιών επί 10ήμερο, και στην περίπτωση που θα κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως.σελ. 4 / 7 Είναι σκόπιμη η πρόσκληση και του άλλου μέρους, από τον επισπεύδοντα, για επιμέτρηση κατ’ αντιπαράσταση, για να μη δημιουργηθούν αμφιβολίες ή αμφισβητήσεις ύστερα από την αποπεράτωση του έργου (με άλλον εργολάβο), χωρίς να σημαίνει ότι η επιμέτρηση δεν μπορεί να γίνει από τη μία μόνο πλευρά, αν η άλλη προσκλήθηκε και δεν προσήλθε. Είναι γνωστός ο ιδιότυπος εκβιασμός που μπορεί να ασκήσει ο εργολάβος, είτε αφαιρώντας αμέσως και ακαίρως στοιχεία (π.χ. ικριώματα) που επηρεάζουν την ευστάθεια του έργου είτε εγκαταλείποντας στο χώρο εξοπλισμό ή μηχανήματα, για να «απαγορεύσει» την συνέχιση των εργασιών. Η συμφωνία μπορεί να προβλέψει για αποζημίωση ή ενοίκιο των στοιχείων ή μηχανημάτων ή κατασκευών που θα χρησιμοποιηθούν και πάντως αυτός ο χρόνος «αιχμαλωσίας» πρέπει να είναι ο ελάχιστος δυνατός.Η έκπτωση συντελείται με την επίδοση σχετικής Εξωδίκου Δηλώσεως του εργοδότη προς τον εργολάβο. Από της κοινοποιήσεως της εκπτώσεως κατά τα ανωτέρω, η κατοχή και χρήση ολοκλήρου του χώρου του έργου περιέρχεται στον εργοδότη, κάθε δε ανάμιξη του εργολάβου στο εργοτάξιο αποτελεί διατάραξη της κατοχής του εργοδότη. Υπό τις συνθήκες αυτές ο εργολάβος δεν δικαιούται να προβεί στην αποξήλωση και απομάκρυνση από το έργο των ικριωμάτων, ξυλοτύπων και γενικώς των εμπεπηγμένων στο έργο αντικειμένων, χωρίς γραπτή άδεια του εργοδότη. Επιπροσθέτως ο εργολάβος εξουσιοδοτεί ανέκκλητα τον εργοδότη να χρησιμοποιεί τα αντικείμενα αυτά μέχρι την ολοκλήρωση αυτοτελούς τμήματος ή την περαίωση του έργου για τις ανάγκες της κατασκευής ή να επιτρέπει σε άλλον εργολάβο την χρησιμοποίηση τους, χωρίς αντάλλαγμα.6. Θα ήταν επιθυμητό, να υπάρχουν Προδιαγραφές εργασιών, στις οποίες να καθορίζεται αντικειμενικά και πριν από την εκτέλεση, ποια ποιότητα εργασιών είναι επιθυμητή, ποια είναι κατ΄ ανοχήν δεκτή και ποια θα οδηγήσει σε καθαίρεση και ανακατασκευή, για να αποφευχθεί η «απόλυτη κρίση» ενός προσώπου, που πάντως, όταν εφαρμόζεται, πρέπει να είναι αιτιολογημένη. Η περικοπή τιμής έχει πάντως την έννοια ποινής, δεν περιορίζεται μόνο στο ποσόν που γλύτωσε ο εργολάβος (π.χ. 30 kg τσιμέντου).6. Η εργασία θα είναι έντεχνη και θα εκτελείται από προσωπικό απολύτως ειδικευμένο. Ο επιβλέπων μηχανικός θα διατάξει την καθαίρεση κάθε κακότεχνης κατασκευής ή θα κάνει περικοπή τιμής εφ' όσον το μέγεθος ή το είδος ή η φύση της κακοτεχνίας επιτρέπει ή επιβάλλει την κατ' ανοχήν αποδοχή της, κατά την απόλυτη κρίση του. Η δαπάνη καθαιρέσεως και επανακατασκευής βαρύνει τον εργολάβο.7. Έχουν παρατηρηθεί περιπτώσεις που ο επιβλέπων μηχανικός απειλείται όταν προσπαθεί να κάνει σωστά τη δουλειά του και ο εργολάβος τον θεωρήσει «δύσκολο» ή «παράξενο».7. Ο επιβλέπων μηχανικός και ο εργοδότης, δικαιούνται να ζητήσουν την άμεση απομάκρυνση κάθε τεχνίτη ή εργάτη που θα κρίνουν ακατάλληλο ή ανεπαρκή ή επιδεικνύοντα προκλητική, βάναυση και προσβλητική συμπεριφορά. Ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να προβεί στην άμεση και αναντίρρητη συμμόρφωση.8. Όλες οι υποδείξεις για την αποφυγή του ατυχήματος, σε όλο τον κόσμο, γίνονται στον εργαζόμενο, είναι πολύ λίγες οι περιπτώσεις που η αντιμετώπισή του χρειάζεται τεχνικές γνώσεις. Είναι διαπιστωμένο και στατιστικά ότι τα περισσότερα ατυχήματα οφείλονται σε παράτολμες ενέργειες και έλλειψη προσοχής. Ο εργολάβος (και ο εργοδηγός) είναι ο πιο αρμόδιος και πιο κατάλληλος για να μεταφέρει στους τεχνίτες το πνεύμα και την ατμόσφαιρα προσοχής στο εργοτάξιο και για να επισημαίνει τον κίνδυνο, πριν αυτός γίνει ατύχημα. Γι’ αυτό και πρέπει, πριν απ’ όλα, να ενημερωθεί και να ευαισθητοποιηθεί ο ίδιος.8.Ο εργολάβος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση όλων των μέτρων και διατάξεων ασφαλείας, από ολόκληρο το εργατοτεχνικό προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί στο έργο. Ο εργολάβος δηλώνει ότι έχει γνώση των κειμένων διατάξεων για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και ότι τις συνολικές οικονομικές επιβαρύνσεις των οποίων έχει λάβει υπ' όψη κατά την σύνταξη της προσφοράς του. Όλα τα ανοίγματα της οικοδομής που οδηγούν σε πτώση πρέπει να καλυφθούν ή να διαθέτουν προστατευτικό, ανθεκτικό περίφραγμα. Με ιδιαίτερη επιμέλεια θα τηρεί τις διατάξεις του Ν 778/80 και τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 16440/Φ 10.4/445/19-9-93 για τα ικριώματα.Οι βασικές υποδείξεις και απαιτήσεις ασφαλείας, για κάθε εργασία, επομένως και για επιχρίσματα, ίσως θα έπρεπε να χορηγούνται ενυπογράφως στον εργολάβο ή να επισυνάπτονται στο Συμφωνητικό. Θα μπορούσαν επίσης να αναρτώνται στο εργοτάξιο ή να χορηγούνται σε όλους τους εργαζόμενους, ένα - ένα.Οι προαναφερθείσες υποδείξεις είναι πάντως ενδεικτικές και όχι περιοριστικές, δεδομένου ότι το σύνολο των υποχρεώσεων του εργολάβου καθορίζεται από την Νομοθεσία, τους κανόνες της τέχνης και τις οδηγίες της επίβλεψης, και ότι ο ίδιος αναλαμβάνει και υπόσχεται να μεριμνά συνεχώς, προσωπικώς, για την αποφυγή του ατυχήματος.σελ. 5 / 7 Οι εργαζόμενοι πρέπει να διαθέτουν τα προσωπικά Οι εργαζόμενοι θα διαθέτουν ή θα τους εξασφαλίσει ο τους ιδιόκτητα ΜΑΠ (κράνος, μπότες, γάντια κλπ.), και εργολάβος υπ’ ευθύνη του και θα χρησιμοποιούν τα για λόγους προσωπικής υγιεινής, ή πρέπει να τους επιβαλλόμενα από τη νομοθεσία Μέσα Ατομικής τα προμηθεύσει ο εργολάβος, ως (μόνιμος;) εργοδότης Προστασίας κεφαλής, ποδιών, χεριών, σώματος, τους, για να τα χρησιμοποιούν, τα ίδια πάντα από τον πτώσεων κλπ. καθένα. 9. Είναι σκόπιμο να υπάρχει σωστή προμέτρηση των ποσοτήτων του έργου κατά τμήματα (π.χ. ορόφους) για να είναι δυνατή η παρακολούθηση των πληρωμών. Σε περίπτωση εφαρμογής τέτοιου τρόπου εκτιμήσεως της αξίας της εκτελεσθείσης εργασίας, θα μπορούσε να θεωρηθεί, προσεγγιστικώς, ότι η αξία της πρώτης στρώσεως αποτελεί το 20% της συνολικής δαπάνης, της δευτέρας στρώσεως το 50% και της τρίτης στρώσεως το 30%. Είναι επίσης σκόπιμη η σύνταξη των επιμετρήσεων (κατ’ αντιπαράστασιν), όσο γίνεται πιο γρήγορα μετά την κατασκευή ή την περαίωση κάθε τμήματος. Προφανώς η επιμέτρηση θα γίνει από τον (αμειβόμενο ιδιαιτέρως) επιβλέποντα μηχανικό κατ’ αντιπαράσταση με τον εργολάβο. Είναι κρίσιμο, και πρέπει να παρακολουθείται, το πραγματικό ύψος ημερομισθίου και ο πραγματικός αριθμός ημερομισθίων, για να μη διαπιστωθεί εκ των υστέρων ότι ο εργολάβος πήρε με τις εβδομαδιαίες προσωρινές πληρωμές, περισσότερα απ’ όσα προκύπτουν από την επιμέτρηση και τις τιμές μονάδος. Θα μπορούσε να τεθεί στο Συμφωνητικό ιδιαίτερος όρος για την παραλαβή του έργου, ιδιαίτερα αν το έργο είναι σημαντικό ή πολύπλοκο ή απαιτητικό.9. Οι πληρωμές θα γίνονται ύστερα από επιμέτρηση επί τόπου. Οι επιμετρήσεις θα γίνονται ανά όροφο και οι Λογαριασμοί θα είναι ανακεφαλαιωτικοί. Καμμιά απαίτηση για διαφορετικό τρόπο πληρωμής ή επιμετρήσεως εκτός από τις προβλεπόμενες στην πργρ. 3 του παρόντος δεν μπορεί να προβληθεί από τον εργολάβο.10. Από την εγγύηση των δεκάτων μπορούν να κρατηθούν περικοπές κακοτεχνιών ή ημιτελών εργασιών και κρατήσεις ποινικών ρητρών, χωρίς να κηρυχθεί έκπτωτος ο εργολάβος. Ίσως το ποσοστό της κρατήσεως 10% να είναι μεγάλο για εργολάβους μικρών δυνατοτήτων.10. Στους λογαριασμούς θα γίνεται κράτηση 10% ως εγγύηση καλής και εμπροθέσμου εκτελέσεως των όρων του παρόντος Συμφωνητικού. Η εγγύηση θα καταπίπτει υπέρ του εργοδότη σε περίπτωση εκπτώσεως του εργολάβου ή θα καλύπτει τις δαπάνες αποκαταστάσεως κακοτεχνιών κατασκευής ή τις ποινές καθυστερήσεως της αποπερατώσεως και κάθε άλλης συμβατικής απαιτήσεως.Προσωρινά πάντως μπορούν να γίνουν τμηματικές, εβδομαδιαίες ή δεκαπενθήμερες, πληρωμές με βάση τον αριθμό ημερομισθίων των εργαζομένων και τα αντίστοιχα ελάχιστα ημερομίσθια του ΙΚΑ. Ο τρόπος αυτός προσωρινής πληρωμής δεν δημιουργεί πάντως κανένα δικαίωμα στον εργολάβο ούτε και τροποποιεί τον συμφωνημένο τρόπο πληρωμής, με επιμέτρηση και τιμές μονάδος. Οι τμηματικές πληρωμές δεν σημαίνουν επίσης παραλαβή του αντίστοιχου τμήματος έργου. Η παραλαβή του συνολικού έργου θα γίνει αμέσως μετά την πλήρη αποπεράτωση.Η πλήρης εξόφληση και απόδοση των εγγυήσεων δεν θα βραδύνει περισσότερο του ενός μηνός από την περαίωση των εργασιών, υπό την προϋπόθεση εκπληρώσεως από τον εργολάβο όλων των υποχρεώσεών του, που προκύπτουν από τους όρους της παρούσης. 11. Η αναφορά στο άρθρο 696 του Α.Κ. είναι αναγκαία για να αποφευχθεί ο κίνδυνος προβολής απαιτήσεων εκ μέρους του εργολάβου, λόγω συνθηκών ή παραμέτρων κλπ. που (δήθεν) δεν είχε λάβει υπ’ όψη του κατά την σύνταξη της προσφοράς του.11. Οι παραπάνω συμφωνημένες τιμές μονάδος δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση. Ο εργολάβος δηλώνει ότι κατά την σύνταξη της προσφοράς του έλαβε υπ’ όψη του όλα τα στοιχεία κόστους που μπορούν να επηρεάσουν την αμοιβή του και εγγυάται την ακρίβειά τους, παραιτούμενος από κάθε δικαίωμά του που πηγάζει από το άρθρο 696 του Αστικού Κώδικα. Και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη εξ άλλου συμφωνούν ότι παραιτούνται των δικαιωμάτων που τους παρέχει το άρθρο 388 του Α.Κ. για μεταβολή των συνθηκών με βάση τις οποίες καταρτίσθηκε η παρούσα συμφωνία.σελ. 6 / 7 12. Για να έχει ο επιβλέπων προσωπική αντίληψη για την αυστηρότητα ή όχι της απαιτήσεως, και να την τροποποιήσει αναλόγως, μπορεί να κάνει τη δοκιμή του κανόνα σε ένα υπάρχον, τελειωμένο επίχρισμα, αποδεκτής, κατ’ αυτόν, ποιότητας και να μετρήσει το «βέλος». ΠΡΟΣΟΧΗ: σωστός κανόνας.12. Κατά την παραλαβή του έργου θα θεωρείται έντεχνη η εκτέλεση της εργασίας όταν το εμφανιζόμενο «βέλος», για τοποθέτηση δίμετρου, άκαμπτου κανόνα σε οποιαδήποτε θέση της επιπέδου επιφανείας του επιχρίσματος, δεν είναι μεγαλύτερο των 3 mm.13. Η διαδικασία αυτή προσδιορίζεται από το ΠΔ 723/1979 (ΦΕΚ 217/Α/17-9-1979). Προφανώς είναι δυνατόν να επιλυθεί η διαφορά δικαστικώς.13. Σε περίπτωση διαφωνίας αυτή επιλύεται κατά την διαδικασία διαιτησίας του ΤΕΕ.Στο Συμφωνητικό θα μπορούσαν ή και θα ήταν σκόπιμο, να επισυναφθούν οδηγίες για την ασφάλεια των εργαζομένων σε εργασίες επιχρισμάτων ή να χορηγηθούν σχετικές αφίσσες για ανάρτηση κλπ. Αν αυτό συμβεί, αναγράφεται και στο Συμφωνητικό.Το Συμφωνητικό αυτό έγινε σε δύο αντίγραφα και καθένας από τους συμβαλλομένους πήρε από ένα.ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙσελ. 7 / 7
Έχουν δημοσιευτεί 2 σχόλιαΜετάβαση στην αρχή του άρθρου
12 Δεκεμβρίου 2018

Εξαιρετικό! Πολύ σαφής και πλήρης δουλεια και με τις παραθεσεις σχολίων. Θα σταθώ λίγο στη φράση : 
.."Αλλά και να αναλογισθούμε πόσο μας λείπει ένας επίσημος Κώδικας Επιμετρήσεων, που θα βάλει τάξη τόσο στα Δημόσια όσο και στα ιδιωτικά Έργα"..
Με κάποιο τρόπο να μπει ένα μέτρο στις εκάστοτε ονειροπολήσεις και εκβιασμούς, (πέρα από τις ιδιωτικές πρωτοβουλίες περί συμφωνητικών). Δε γίνεται όλα να είναι υποκειμενικά..κάπου χρειάζεται και η επιστημη, η λογική και η αντικειμενικότητα. Να μπορεί ο μέσος μηχανικός/ιδιώτης/επαγγελματίας να έχει ένα καταφύγιο/υποτυπώδη προστασία.                 
Και χρειαζεται δράση για τη συσταση ενός κώδικα! 
Επίσης, καλό θα ήταν εκτός από την πληρεστερη αυτή ανάλυση να προστεθούν περιπτώσεις και ειδικές συνθηκες επιχρησμάτων σε θόλους, παραδοσιακών εσωτερικών τοίχων με ανοίγματα κλπ., όπως και αναλυτικός τρόπος επιμετρησης αυτών, βεβαια αυτό μπορεί να το εξελίξει ο καθένας απο μεριάς του. Ευχαριστώ
Γιώργος Σταματάκης

23 Αυγούστου 2018

Εξαιρετικό.

Μιχαήλ Μπαλαρούτσος

Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.