Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Δευτέρα, 15 Αυγούστου 2022

Η πρόταση προέρχεται από τον Αμερικανό διασώστη Doug Copp. Η παράθεσή της δεν σημαίνει συμφωνία και αποδοχή, ούτε διαφωνία. Την θεωρούμε ως αφορμή και ευκαιρία για προβληματισμό και διατύπωση απόψεων ή σχολίων.

To "τρίγωνο της ζωής", µια αµφιλεγόµενη πρόταση για τις ενδεδειγµένες ενέργειες σε περίπτωση σεισµούΠαρουσίαση: Θ. Βουδικλάρης, Π-Μ∆ιεθνώς, έχει επικρατήσει η υπόδειξη, για τις ενδεδειγµένες ενέργειες που πρέπει να εφαρµόζει κανείς την ώρα του σεισµού, «Drop, Cover and Hold On» ή, πολύ απλά, «Κάνε βουτιά και καλύψου». Την ίδια συµβουλή δίνει στη χώρα µας και στις αφίσες του ο ΟΑΣΠ, τα παιδιά να µπουν κάτω από ένα τραπέζι ή ένα θρανίο κλπ. Είναι µερικά χρόνια που η ορθότητα αυτής της συµβουλής έχει αµφισβητηθεί. Ο Doug Copp, επί κεφαλής ενός (όχι πολύ γνωστού) ιδιωτικού οργανισµού και, κατά τη δική του δήλωση, Αρχηγός ∆ιάσωσης (Rescue Chief) και ∆ιαχειριστής Καταστροφών (Disaster Manager) της Αµερικανικής Οµάδας ∆ιεθνούς ∆ιάσωσης (American Rescue Team International, ARTI) ισχυρίζεται ότι, η εφαρµογή της ως άνω τακτικής, θα σε κάνει ασφαλώς θύµα (κυριολεκτικά «πίτα») σε περίπτωση καταρρεύσεως. Επικαλείται µεγάλη προσωπική πείρα. Ο Copp προτείνει την εκµετάλλευση, από τον υφιστάµενο τον σεισµό, του χώρου που δηµιουργείται δίπλα (και όχι κάτω) από τα έπιπλα, τον οποίο ονοµάζει «τρίγωνο της ζωής» - το ίδιο όνοµα έχει πάρει και η προτεινόµενη µέθοδος. Παραθέτουµε στα επόµενα τις προτάσεις Copp, όπως τις διατυπώνει ο ίδιος. Η παράθεση δεν σηµαίνει συµφωνία και αποδοχή, ούτε διαφωνία. Τις θεωρούµε ως αφορµή και ευκαιρία για προβληµατισµό και διατύπωση απόψεων ή σχολίων.Η ριζοσπαστική διαφορά – πλήρης αντίθεση – από την κρατούσα γενική αντίληψη έχει γίνει αντικείµενο συζητήσεων και έχει προκαλέσει σχολιασµούς, θετικούς και αρνητικούς, όχι όµως αυτό που θα ονοµάζαµε «πλήρη απόρριψη».. Για την στοιχειώδη ενηµέρωση θα αναφέρουµε, πολύ συνοπτικά, τον σχολιασµό ενός έγκυρου οργανισµού, όπως είναι ο Αµερικανικός Ερυθρός Σταυρός. Ο Αµερικανικός Ερυθρός Σταυρός (Α.Ε.Σ.) εµµένει στην άποψη ότι για τις Ηνωµένες Πολιτείες, ο ορθός (και υποδεικνυόµενος) τρόπος αντιδράσεως σε περίπτωση σεισµού είναι ο εφαρµοζόµενος «Drop, Cover and Hold On», χωρίς να επιθυµεί να επεκτείνει τις υποδείξεις του για εφαρµογή σε άλλες χώρες. Θεωρεί ότι ο Doug Copp διετύπωσε τη θεωρία για «το τρίγωνο της ζωής» ύστερα από τον σεισµό της Τουρκίας, και εποµένως η σύγκριση των δύο µεθόδων προστασίας και διασώσεως δεν είναι δυνατή, µοιάζει να συγκρίνεις «µήλα µε πορτοκάλια». Αυτό, επειδή στις ΗΠΑ οι περιπτώσεις πλήρους καταρρεύσεως (και άρα καταπλακώσεως τραπεζιών ή θρανίων από την πλάκα του σκελετού, «κάνοντας πίτα» τους προστατευοµένους τους) είναι πάρα πολύ λίγες και εποµένως δεν µπορεί να γίνει σύγκριση µε τους σεισµούς άλλων χωρών, στις οποίες η κατάρρευση κτιρίων είναι αρκετά συχνή, ακόµα και για µέτριο σεισµό. ∆εν µπορείς να συγκρίνεις την τεχνολογία της Τουρκίας µε εκείνη των ΗΠΑ.1/7 Συµπερασµατικά, τον ενδεδειγµένο τρόπο αντιδράσεως του κόσµου σε ένα µεγάλο σεισµό, πρέπει να τον συναγάγεις και να τον συνδέσεις µε τη στάθµη ποιότητας των κατασκευών σε κάθε χώρα, ήτοι τεχνικής, υλικών, µελετών, τρόπου εφαρµογής Προδιαγραφών, Κανονισµών κλπ. Ενδεχοµένως, σε κάποιες χώρες να αρµόζει η υπόδειξη του «τριγώνου της ζωής» ή άλλη. Άλλωστε, επισηµαίνει ο Α.Ε.Σ., κατά τη διάρκεια των ισχυρών σεισµών ο κίνδυνος τραυµατισµού είναι µεγαλύτερος από τα έπιπλα, τους σοβάδες ή τους τοίχους που πέφτουν, (ας εξαιρέσουµε αυτούς που πέφτουν από τα παράθυρα) παρά από το κτίριο που καταρρέει (σπανίως). Επί πλέον, τα έπιπλα µετακινούνται κατά τη διάρκεια του σεισµού, έτσι ώστε δεν µπορείς να προβλέψεις ή να επισηµάνεις τον χώρο του «τριγώνου της ζωής». Πάντως ο Α.Ε.Σ. δεν συνιστά, εδώ και µια δεκαετία τουλάχιστον, ως ασφαλή θέση, το πλαίσιο της πόρτας, δεδοµένου ότι, συχνά πλέον, η κατασκευή του δεν συνδέεται µε το φέρον σύστηµα. Εκεί που φαίνεται ότι ο Copp έχει ασφαλώς δίκαιο (χωρίς να το λέει ο Α.Ε.Σ.) είναι στην κατάρρευση γεφυρών σε ανισόπεδες διαβάσεις, που καταπλακώνουν τα αυτοκίνητα της κάτω διάβασης και κάνουν όλους τους επιβάτες «πίτα». Εκεί το «τρίγωνο της ζωής» θα τους έσωζε όλους. Ακολουθεί η παρουσίαση των προτάσεων του D. Copp, υπό µορφή άρθρου µε χαρακτηριστικές εικόνες στην Ελληνική και slides που διανέµει ο ίδιος στο διαδίκτυο στην Αγγλική, προκειµένου οι επισκέπτες του www.e-archimedes.gr να έχουν την δυνατότητα να αξιολογήσουν και να σχολιάσουν τις προτάσεις αυτές. Το όλον θέµα είναι πολύ σηµαντικό και προσφέρεται για σκέψεις και σχολιασµό!2/7 Τι κάνουµε σε περίπτωση σεισµού; 10 οδηγίες επιβίωσης! Αποσπάσµατα από το άρθρο του Doug Copp "Triangle of Life". Επιµέλεια έκδοσης: Larry Linn του MAA Safety Committee (13/04/04) Το όνοµά µου είναι Doug Copp. Είµαι ο Αρχηγός ∆ιάσωσης και ∆ιευθυντής Καταστροφών της Αµερικανικής Οµάδας ∆ιεθνούς ∆ιάσωσης (American Rescue Team International, ARTI), της πιο έµπειρης οµάδας διάσωσης του κόσµου. Οι πληροφορίες που περιέχονται σ' αυτό το άρθρο θα σώσουν ζωές στο ενδεχόµενο ενός σεισµού. Το πρώτο κτίριο στο οποίο µπουσούλισα στα τέσσερα ήταν ένα σχολείο στη πόλη του Μεξικού κατά τη διάρκεια του σεισµού του 1985. Όλα τα παιδιά ήταν κάτω από τα θρανία. Όλα τα παιδιά κυριολεκτικά καταπλακωθήκανε σε σηµείο ισοπέδωσης. Θα µπορούσαν να είχαν σωθεί άµα είχαν ξαπλώσει δίπλα στα θρανία κατά µήκος του διαδρόµου. Ήταν φρικτό, καθόλου αναπόφευκτο και αναρωτήθηκα γιατί τα παιδιά δεν ήταν στους διαδρόµους. ∆εν ήξερα εκείνη τη στιγµή ότι είχε δοθεί οδηγία στα παιδιά να κρυφτούν κάτω από οποιοδήποτε έπιπλο. Απλά, όταν τα κτίρια γκρεµίζονται, το βάρος της οροφής που πέφτει πάνω στα διάφορα αντικείµενα ή έπιπλα ενός δωµατίου συνθλίβει αυτά τα αντικείµενα, αφήνοντας κάποιο χώρο ή κενό δίπλα τους. Αυτός ο χώρος είναι αυτό που αποκαλώ "τρίγωνο της ζωής"... Όσο µεγαλύτερο και δυνατότερο είναι το αντικείµενο, τόσο το λιγότερο θα συµπιεστεί. Όσο λιγότερο συµπιεστεί, τόσο µεγαλύτερο το κενό και τόσο µεγαλύτερη θα είναι η πιθανότητα ο άνθρωπος που χρησιµοποιεί το κενό αυτό για την ασφάλειά του να µη τραυµατιστεί. Την επόµενη φορά που θα δείτε κτίρια που έχουν καταρρεύσει στην τηλεόραση, µετρείστε τα "τρίγωνα" που έχουν σχηµατιστεί. Είναι παντού. Είναι το πιο κοινό σχήµα που θα δείτε στα γκρεµισµένα κτίρια. Είναι παντού.∆ΕΚΑ ΥΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ 1Σχεδόν όλοι που απλά "βουτούν και κρύβονται κάτω από κάτι" όταν καταρρέει ένα κτίριο συνθλίβονται µέχρι θανάτου. Οι άνθρωποι που χώνονται κάτω από αντικείµενα, όπως θρανία ή αυτοκίνητα, συνθλίβονται.3/7 2.Οι γάτες, τα σκυλιά και τα µωρά πολύ συχνά και φυσικά διπλώνουν το σώµα τους στην εµβρυακή θέση. Πρέπει να κάνετε και εσείς το ίδιο σε περίπτωση σεισµού. Είναι ένα φυσικό ένστικτο ασφάλειας και επιβίωσης. Μπορείτε να επιβιώσετε σε ένα µικρό κενό. Πηγαίνετε δίπλα σε ένα αντικείµενο, δίπλα σε ένα καναπέ, δίπλα σε ένα ογκώδες αντικείµενο που θα συµπιεστεί ελαφρά αλλά θα αφήσει ένα κενό δίπλα του.3.Τα ξύλινα κτίρια είναι η ασφαλέστερη κατασκευή που µπορεί κανείς να βρεθεί κατά τη διάρκεια ενός σεισµού. Το ξύλο είναι ελαστικό και κινείται µε τη δύναµη του σεισµού. Αν όντως ένα ξύλινο κτίριο καταρρεύσει, δηµιουργούνται µεγάλα κενά επιβίωσης. Επιπλέον, ένα ξύλινο κτίριο έχει λιγότερη συµπυκνωµένη µάζα όταν καταρρεύσει. Τα κτίρια από τούβλα θα σπάσουν σε πολλά ατοµικά τούβλα. Τα τούβλα αυτά θα προκαλέσουν πολλούς τραυµατισµούς, αλλά λιγότερα πολτοποιηµένα πτώµατα σε σύγκριση µε πλάκες από µπετόν.4/7 4.Αν είστε ξαπλωµένος σε ένα κρεβάτι τη νύχτα και συµβεί σεισµός, απλά κυλήστε έξω από το κρεβάτι. Ένα ασφαλές κενό θα υπάρχει γύρω από το κρεβάτι. Τα ξενοδοχεία θα είναι σε θέση να πετύχουν ένα πολύ υψηλότερο ποσοστό επιβίωσης από σεισµό, απλά µε το να αναρτήσουν µία πινακίδα στο πίσω µέρος της πόρτας κάθε δωµατίου, που να λέει στους ενοίκους να ξαπλώσουν στο πάτωµα δίπλα στη βάση του κρεβατιού κατά τη διάρκεια ενός σεισµού.5.Αν συµβεί ένας σεισµός και δεν µπορείτε εύκολα να ξεφύγετε µε το να βγείτε έξω από τη πόρτα ή το παράθυρο, τότε ξαπλώστε κάτω και διπλώστε το σώµα σας στην εµβρυακή θέση δίπλα σε ένα καναπέ ή σε µία µεγάλη καρέκλα.6.Σχεδόν όλοι που πηγαίνουν κάτω από το κούφωµα της πόρτας όταν καταρρέει το κτίριο, σκοτώνονται. Και αυτό γιατί αν κάθεστε κάτω από το κούφωµα και η πόρτα πέσει προς τα µπρος ή προς τα πίσω θα συνθλιφτείτε από την οροφή από πάνω. Αν ή πόρτα πέσει προς τα πλάγια θα κοπείτε στη µέση από το κούφωµα. Και στις δύο περιπτώσεις θα σκοτωθείτε!5/7 7.Ποτέ να µη πάτε στις σκάλες. Οι σκάλες έχουν διαφορετική ιδιοσυχνότητα (ταλαντώνονται διαφορετικά από το κεντρικό όγκο του κτιρίου). Οι σκάλες και το υπόλοιπο τµήµα του κτιρίου συνεχώς προσκρούουν µεταξύ τους µέχρις ότου οι σκάλες διαλυθούν εκ θεµελίων. Οι άνθρωποι που πάνε στις σκάλες πριν λάβει χώρα η οριστική διάλυσή τους, ακρωτηριάζονται φρικτά από τα σκαλοπάτια της σκάλας τη στιγµή που αυτά διαλύονται. Ακόµα και αν το κτίριο δεν καταρρεύσει, µείνετε µακριά από τις σκάλες, καθόσον αυτές είναι από τα πιο πιθανά µέρη του κτιρίου να υποστούν βλάβες. Ακόµα και αν οι σκάλες δεν καταρρεύσουν από το σεισµό, µπορεί να καταρρεύσουν αργότερα από την υπερφόρτωσή τους από τον πανικόβλητο κόσµο που έχει στραφεί σ' αυτές για εκκένωση του κτιρίου. Οι σκάλες πρέπει πάντα να ελέγχονται για καταλληλότητα µετά από σεισµό, ακόµα και αν το υπόλοιπο κτίριο δεν έχει υποστεί ζηµιές.8.Πηγαίνετε κοντά στους εξωτερικούς τοίχους του κτιρίου ή έξω από αυτούς αν είναι δυνατόν. Είναι πολύ καλύτερα να είστε κοντά στο εξωτερικό του κτιρίου παρά στο εσωτερικό. Όσο πιο µακριά είστε από την εξωτερική περίµετρο του κτιρίου, τόσο µεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να µπλοκαριστεί η οδός διαφυγής σας.6/7 9.Οι άνθρωποι που βρίσκονται µέσα στα οχήµατά τους συνθλίβονται όταν ο δρόµος από πάνω (ανισόπεδοι δρόµοι) καταρρεύσει σε περίπτωση σεισµού και καταπλακώσει τα οχήµατά τους. Αυτό είναι ακριβώς αυτό που συνέβη µε τις πλάκες ανάµεσα στα καταστρώµατα στη λεωφόρο Nimitz. Τα θύµατα του σεισµού του Σαν Φραντσίσκο έµειναν όλα µέσα στα αυτοκίνητά τους. Σκοτώθηκαν όλοι. Θα µπορούσαν να είχαν σωθεί απλά µε το να είχαν βγει έξω και να είχαν καθίσει ή ξαπλώσει δίπλα στα οχήµατά τους. Όλα τα καταπλακωµένα αυτοκίνητα είχαν κενά ύψους ενός µέτρου δίπλα τους, εκτός από εκείνα στα οποία οι κολώνες από µπετόν είχαν πέσει εγκάρσια πάνω τους.10.Ανακάλυψα, καθώς µπουσουλούσα µέσα σε γραφεία εφηµερίδων που είχαν καταρρεύσει, καθώς και σε άλλα γραφεία µε πολύ χαρτικό υλικό, ότι το χαρτί δεν συµπιέζεται. Μεγάλα κενά δηµιουργούνται γύρω από στοίβες από χαρτί.7/7 Copyright Digital 2000, Inc . and Doug Copp All Rights Reserved, 2008 1Copyright Digital 2000, Inc . and Doug Copp All Rights Reserved, 2008 2 Doug Copp ◦ Rescue Chief and Disaster Manager of the American Rescue Team International (ARTI), the world’s most experienced rescue team, the Canadian International Rescue Organization (CIRO), CBP, GOER, AKUT… ◦ Has crawled inside 894 collapsed buildings ◦ Worked with rescue teams from 60 countries ◦ Founded rescue teams ◦ in many countries ◦ Trained thousands ◦ of rescuers. Copyright Digital 2000, Inc . and Doug Copp All Rights Reserved, 20083◦ A member of many rescue teams throughout the world ◦ United Nations (UNX051-UNIENET) expert in Disaster Mitigation for two years. ◦ Prior to his 911 injuries, Doug had worked at almost every major disaster in the world since 1985, except for simultaneous disastersCopyright Digital 2000, Inc . and Doug Copp All Rights Reserved, 2008 4 ◦ Doug is adamant in trying to improve disaster preparedness/training throughout the world. He knows that some of the old methods JUST DON’T WORK. WORKCopyright Digital 2000, Inc . and Doug Copp All Rights Reserved, 2008 5Based upon Doug’s experience in thousands of collapsed buildings, he is not a fan of Duck and Cover. Let’s look at why he thinks Duck and Cover should be eliminated in disaster training.Copyright Digital 2000, Inc . and Doug Copp All Rights Reserved, 2008 6 Duck and Cover was first introduced during the Cold War as a means of “protection” from any nuclear blast that would occur should a nuclear weapon be detonated, near you. If you saw a nuclear flash; while at a picnic, the commercial taught you that you would be saved or protected by covering your head with a newspaper or a blanket! Copyright Digital 2000, Inc . and Doug Copp All Rights Reserved, 2008 7Experience has shown that an individual who ducks under a piece of furniture during an earthquake, that furniture will be crushed by the impact of other sources compacting it, in turn crushing the individual. Duck and Cover leaves the individual virtually in a nonsurvivable position. Statistically, throughout position the world, most dead victims are recovered squashed under desks when the flimsy legs snap. Copyright Digital 2000, Inc . and Doug Copp All Rights Reserved, 2008 8 In some advanced countries, such as Japan and Korea, their building standards in many cases are much higher than the United States. Nevertheless, futuristic Kobe suffered $300 billion damage to its skyscrapers.Copyright Digital 2000, Inc . and Doug Copp All Rights Reserved, 2008 9Most people who get under a doorway when buildings collapse are killed. ◦ If you stand under a doorway and the door jamb falls forward or backward You will be crushed by the ceiling above◦ If the door jamb falls sideways You will be cut in half by the doorwayCopyright Digital 2000, Inc . and Doug Copp All Rights Reserved, 2008 10 The first element to be damaged by an earthquake in a high rise building are the bolts that hold the elevator rails in place. Therefore, DON’T USE THE ELEVATOR during an earthquake.Copyright Digital 2000, Inc . and Doug Copp All Rights Reserved, 2008 11Buildings fall in one of 4 different directions depending on the earthquake’s epicenter. Either left to right or backward to forward. That is where the building will fall. Like a rock in a pond. The building will swing back and forth until there is structural damage and the building collapses.Copyright Digital 2000, Inc . and Doug Copp All Rights Reserved, 2008 12 When the shaking starts ◦ Lie down NEXT to something heavy and strong, rather than duck UNDER it. That is where a “TRIANGLE OF LIFE” will form if the building collapses – a void where you can be safe.Copyright Digital 2000, Inc . and Doug Copp All Rights Reserved, 2008 13When buildings collapse, the weight of the ceiling collapse upon the objects or furniture inside compacts these objects, leaving a survivable space or void next to them.Copyright Digital 2000, Inc . and Doug Copp All Rights Reserved, 2008 14 During the bridge and highway collapses from a California earthquake, you can see the crushed vehicles. Anyone in the vehicle could not survive, but had they been on the outside of the vehicle, they would have survived.Copyright Digital 2000, Inc . and Doug Copp All Rights Reserved, 2008 15◦ Below is the picture of a desk that was partially compressed by the collapse of the roof during an earthquake. The desk was not totally compressed and forms the Triangle of Life. Notice the space next to the desk is still large enough to protect someone lying next to the desk. See that the flimsy leg is the first part of the desk to be damaged. This little leg will NOT protect you.Copyright Digital 2000, Inc . and Doug Copp All Rights Reserved, 2008 16 Had a person been under the desk however (had they been practicing “Duck and Cover”) they would have been crushed when the roof fell and the legs of the desk collapsed. You need to be ‘protected’ by the whole object not depending on the flimsy leg.Copyright Digital 2000, Inc . and Doug Copp All Rights Reserved, 2008 17Most people who simply “duck and cover” when buildings collapse are generally crushed to death. Cats, dogs and babies often curl up in the fetal position which is a natural safety/survival instinct.Copyright Digital 2000, Inc . and Doug Copp All Rights Reserved, 2008 18 Wooden buildings are the SAFEST type of construction during an earthquake with a 90% survivability rate. ◦ Wood is Flexible Moves with the force of the earthquake◦ If the wooden building collapses, large survivable voids are created. ◦ The wooden building has less concentrated, crushing weight.Copyright Digital 2000, Inc . and Doug Copp All Rights Reserved, 2008 19Brick buildings break into individual bricks when the mortar crumbles. ◦ Bricks will cause many injuries. Stay 10 ft away from the brick wall so the bricks cannot fall on you. ◦ Bricks will cause fewer squashed bodies than concrete slabs.Copyright Digital 2000, Inc . and Doug Copp All Rights Reserved, 2008 20 If you are in bed during the night and an earthquake occurs, simply roll off the bed. bed ◦ A safe void will exist around the bed. The best place to be is between twin beds. The second best place is at the foot of the bed. In this test, the dummies under the bed had their heads chopped off.Copyright Digital 2000, Inc . and Doug Copp All Rights Reserved, 2008 21◦ Hotels can achieve a much greater survival rate in earthquakes simply by posting a sign on the back of the door of every room telling occupants to LIE DOWN ON THE FLOOR NEXT TO THE BOTTOM OF THE BED or IN THE SPACE BETWEEN TWIN BEDS during an earthquake.Copyright Digital 2000, Inc . and Doug Copp All Rights Reserved, 2008 22 If an earthquake happens and you cannot easily escape by getting out of the door/window, lie down and curl up in the fetal position next to a sofa, heavy object or large chair. Let the big object take the ‘hit’ chair from the falling ceiling…not your body.Copyright Digital 2000, Inc . and Doug Copp All Rights Reserved, 2008 23Most people who get under a doorway when buildings collapse are killed. ◦ If you stand under a doorway and the door jamb falls forward or backward You will be crushed by the ceiling above◦ If the door jamb falls sideways You will be cut in half by the doorwaySTAY AWAY FROM DOORWAYS IN AN EMERGENCY!Copyright Digital 2000, Inc . and Doug Copp All Rights Reserved, 2008 24 Stairs may be your only escape route. ◦ The stairs have a different “moment of frequency difference” which means they swing separately from the main part of the building in an earthquake. The stairs and remainder of the building continuously bump into each other until structural failure of the stairs takes place. Even if the building doesn’t collapse, stairs may bedamaged.Copyright Digital 2000, Inc . and Doug Copp All Rights Reserved, 2008 25◦ Stairs Are a likely part of the building to be damaged May collapse later when overloaded by fleeing people Should always be checked for safety even when the rest of the building is not damagedCopyright Digital 2000, Inc . and Doug Copp All Rights Reserved, 2008 26 Get near the outer walls of buildings or outside of them if possible. ◦ Better to be near the exterior of the building rather than the interior, preferably 10-15 ft. from the outside wall to avoid falling bricks hitting you. ◦ The farther inside you are from the outside perimeter of the building, the greater the probability that your escape route will be blocked. This means that the entire building will need to be removed from above you before you can be rescued because you cannot be rescued from the side.Copyright Digital 2000, Inc . and Doug Copp All Rights Reserved, 2008 27People inside their vehicles are crushed when the road above falls in an earthquake and crushes their vehicles. Parking garages can easily have a 100% survival rate. ◦ GET OUT and sit/lie next to the vehicleCopyright Digital 2000, Inc . and Doug Copp All Rights Reserved, 2008 28 Offices with a lot of paper ◦ Large voids are found surrounding stacks of paper, just like cardboard balers. ◦ You can compact paper or cardboard only a tiny amount and then it becomes capable of supporting tremendous weight.Copyright Digital 2000, Inc . and Doug Copp All Rights Reserved, 2008 29In 1996 a disaster crew collapsed a school and a home with ten mannequins using the "duck and cover" and ten mannequins using the "triangle of life" method of survival. Basically, the mannequins in duck and cover were crushed, others would have survived. You can view this scientific test and much more at www.amerrescue.orgCopyright Digital 2000, Inc . and Doug Copp All Rights Reserved, 2008 30 Doug has personally survived 3 building collapses. It is dangerous and scary but you can survive with correct actions. There’s no guarantee, but the Triangle of Life gives you a fighting chance of survival.Copyright Digital 2000, Inc . and Doug Copp All Rights Reserved, 2008 31Training makes a difference. Experience makes a difference. The first logical thing to do when solving a problem is to understand the problem then you can find the solution. Understand that people survive in survivable voids. They are killed when they get crushed under objects.Copyright Digital 2000, Inc . and Doug Copp All Rights Reserved, 2008 32 We know that it’s an uphill battle to change people’s thinking about things they have been taught and believed for so many years, such as Duck and Cover. This is normal for all important changes.Copyright Digital 2000, Inc . and Doug Copp All Rights Reserved, 2008 33Doug Copp and his team’s experience in disaster rescues and the reality of survivability voids or Triangle of Life should be considered. Training and knowledge are two important parts of disaster preparedness. Just make sure you’re armed with the proper knowledge and information.Copyright Digital 2000, Inc . and Doug Copp All Rights Reserved, 2008 34
Έχει δημοσιευτεί 1 σχόλιοΜετάβαση στην αρχή του άρθρου
04 Αυγούστου 2012

Παρατηρήσεις - σχόλια επί του άρθρου από τον Δημ. Κοτσώνη, Πολ. Μηχ/κό

1. Βασική προϋπόθεση για την εφαρμογή όσων προτείνονται είναι η συνεχής εκπαίδευση του πληθυσμού σε όποια μέτρα αποφασιστούν.
2. Πρέπει να σημειώσουμε ότι η πρόταση για κάλυψη κάτω από τραπέζια, θρανία και αλλά έπιπλα κυρίως αποσκοπεί στην αποτροπή τραυματισμών από δευτερογενή αποτελέσματα του σεισμού και όχι στην προφύλαξη από την ολοσχερή κατάρρευση των κτιρίων. Σε αυτές τις περιπτώσεις η θέση της δημιουργίας του αποκαλούμενου από τον κ . Copp "τριγώνου" είναι απροσδιόριστη και είναι πρόδηλο ότι σε αυτό δεν μπορούν να έχουν καμία συνεισφορά τα όποια ξύλινα έπιπλα. Άλλωστε αυτό υποδεικνύουν και οι φωτογραφίες που παρουσιάζει
3. Η σύσταση για την έξοδο από τα αυτοκίνητα και η κάλυψη δίπλα από αυτά (Σαν Φραγκίσκο, ανισόπεδες διαβάσεις) κρίνεται ανεδαφική, αφού είναι προφανές ότι ο χρόνος που χρειάζεται ο οδηγός για να συνειδητοποιήσει ότι γίνεται σεισμός, να σταματήσει το αυτοκίνητο και να κατεβεί από αυτό είναι μεγαλύτερος απ τη διάρκεια του σεισμού,
4. Πολύς λόγος έγινε για τα σχολεία και δεν είδα πρόταση για την ύπαρξη εξόδου των ισογείων αιθουσών – ενδεχομένως δε και πρόσβαση των αιθουσών στον αύλειο χώρο (πόρτα μεγάλη και αυτόματη)
5. Η παρατήρηση του Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού, ότι τα συμπεράσματα δεν επιτρέπεται να βασίζονται στα παραδείγματα των σεισμών της Τουρκίας, είναι απολύτως ορθή.
6. Είναι γνωστή η "εφεύρεση" του ισχυρού σιδερένιου κρεβατιού, με ταβάνι ικανό να αντέξει το βάρος των άνωθεν φορτίων. Η προστασία του όμως περιορίζεται στις ώρες του ύπνου, που δεν είναι και πολλές, ενώ έχει και αρνητικές συνέπειες επί της ψυχολογίας των ατόμων. Η πρακτική αυτή θα είχε κάποια έννοια μόνο πλησίον ρηγμάτων που δίνουν ισχυρούς σεισμούς, ή σε περιοχές που ο σεισμικός συντελεστής είχε παλαιότερα ορισθεί σημαντικά μικρότερος από αυτόν που εφαρμόζεται σήμερα.
7. Στην Αττική π. χ. στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι περιοχές Μενιδίου - Θρακομακεδόνων, Βαρυμπόμπης - Κηφισίας και Εκάλης, διότι η πρόσφατη ενεργοποίηση του ρήγματος Ασπρόπυργου - Εκάλης περιορίστηκε σε ένα μικρό τμήμα του, περί τον Ασπρόπυργο, και παρά την μεγάλη περίοδο εμφανίσεως που έχει - 300 χρόνια; - είναι πιθανή η ενεργοποίησή του μεσοπρόθεσμα (ο χρόνος βέβαια μετράται σε δεκαετίες).
8. Η οδηγία που έχει σημαντική αξία για τα κτίρια των περιοχών αυτών, είναι ο έλεγχος και η ενίσχυσή τους, ιδιαίτερα όταν υφίσταται μεγάλη διαφορά ακαμψίας δοκών -υποστυλωμάτων. Αυτό είναι ευχερές λόγω των περιμετρικών πρασιών που διαθέτουν τα περισσότερα κτίρια στις περιοχές αυτές και ίσως να πρέπει επιβληθεί ή να υποδειχθεί -αφού λόγω του εν γένει υψηλού εισοδήματος των κατοίκων αυτών των περιοχών το κόστος είναι αντιμετωπίσιμο.
9. Επ' ευκαιρία ίσως θα έπρεπε να μελετηθεί η ενίσχυση κτιρίων που διαθέτουν εσωτερική αυλή ή μεγάλους φωταγωγούς, με την κατασκευή σιδηρών πύργων και να εκδοθούν οι κατάλληλες οδηγίες.
10. Ακόμη θα έπρεπε να αντικατασταθεί η ενίσχυση με γκανάϊτ από πλήρεις διατομές κοιλοδοκών, μέθοδος που εφαρμόζεται ευρέως στις χώρες της Ε. Ε.
11. Επιβάλλεται επίσης η σταδιακή ενίσχυση των σημαντικών δημοσίων κτιρίων με την εγκατάσταση σιδηρών πύργων, μετά από κατάργηση μερικών δωματίων.
12. Για όλα τα παραπάνω θα ήταν σημαντικό να έχουμε και την άποψη του καθηγητού μας κ. Θ. Π. Τάσιου.

Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.