Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Σάββατο, 03 Ιουνίου 2023

Επικαιροποίηση και συμπλήρωση της ΠΕΤΕΠ στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του www.e-archimedes.gr για την συμπλήρωση του θεματολογίου των ΠΕΤΕΠ και την βελτίωση του περιεχομένου τους.

Στην ΠΕΤΕΠ αυτή καλύπτονται οι εργασίες αποκατάστασης σε περιπτώσεις συνδυασμένης ενανθράκωσης του σκυροδέματος και προσβολής από χλωριόντα (κατηγορίες έκθεσης XC + XS κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1).

Παρακαλούμε για τον σχολιασμό του κειμένου από τους συναδέλφους Μηχανικούς, με στόχο την περαιτέρω βελτίωσή του.

ΣΧΕΔΙΟ Π ΡΟΣΩΡΙΝΗΣ Ε ΘΝΙΚΗΣ ΤΕ ΧΝΙΚΗΣ Π ΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 14 Επεμβάσεις (επισκευές - ενισχύσεις) 01 Κατασκευές από ωπλισμένο σκυρόδεμα 04 Αποκατάσταση τοπικής βλάβης στοιχείου σκυροδέματος οφειλόμενης σε διάβρωση του οπλισμού 03 Σε περιβάλλον συνδυασμού των κατηγοριών XC και XS κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 ΠΕΤΕΠ 14-01-04-03 - Εκδοση 3.0 - ΔΕΚΕΜΒΡIΟΣ 2013www.e-archimedes.gr ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗΣ ΣΕ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ XC+XSΤο έργο της σύνταξης των ΠΕΤΕΠ υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ‘’Προγράμματος Δράσεων για τον εκσυγχρονισμό της παραγωγής των Δημοσίων Έργων’’ (Αction Plan του ΥΠΕΧΩΔΕ), υπό την εποπτεία και καθοδήγηση της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) και συνεχίσθηκε από το ΙΟΚ μέχρι τον Αύγουστο του 2009.Οι ΠΕΤΕΠ που είχαν ολοκληρωθεί μέχρι τότε (462 τίτλοι), στο πλαίσιο σύμβασης που ανατέθηκε από το τ. ΥΠΕΧΩΔΕ στον ΕΛΟΤ, επικαιροποιήθηκαν με βάση τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα, ελέχθηκαν και μορφοποιήθηκαν σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΕΛΟΤ και απέκτησαν το status των Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ).Οι συνεργάτες του FORUM ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ, συμβάλλουν στην διεύρυνση του θεματολογίου των ΠΕΤΕΠ με την επεξεργασία νέων τίτλων. Τα ΣΧΕΔΙΑ ΠΕΤΕΠ που συντάσσονται στο πλαίσιο αυτό, μετά την ολοκλήρωση ενός κύκλου αναδράσεων με τους ενδιαφερομένους (μελετητές, κατασκευαστές, προμηθευτές υλικών) θα υποβληθούν στο ΥΠΥΜΕΔΙ για την προώθησή τους και την τελική ένταξή τους στις ΕΤΕΠ. Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας www.e-archimedes.gr παρακαλούνται για την διατύπωση σχολίων και προτάσεων για την βελτίωση της νέας αυτής σειράς ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΕΤΕΠΠίνακας μεταβολών, αναθεωρήσεων, ενημερώσεων, συμπληρώσεων ΠεριγραφήHμερομηνίαΠαρατηρήσειςΠρώτη έκδοση05/2006Κείμενο 2ης ΟΔΕ/ΙΟΚ, όπως διαμορφώθηκε μετά από παρατηρήσεις Επιτροπής στελεχών του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕΔεύτερη έκδοση05/2008Προσαρμογή προς το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1421 και τον ΚΤΧ-200812/2013Εναρμόνιση του κειμένου με βάση τις απαιτήσεις των Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 και ΕΛΟΤ ΕΝ 1504, από τον κ. Χρήστο Ροδόπουλο, καθηγητή Δομικής Ακεραιότητας στο Πανεπιστήμιο Monash της Αυστραλίας και τον κ. Παναγιώτη Αναγνωστόπουλο Π.Μ., στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του www.e-archimedes.gr για την συμπλήρωση του θεματολογίου των ΠΕΤΕΠ και την βελτίωση του περιεχομένου τους.Τρίτη έκδοσηΠΕΤΕΠ: 14-01-04-03 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗΣ ΣΕ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ XC+XSΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ12.ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ43.ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ64.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ94.1.Γενικά.................................................................................................................................. 94.2.Εξοπλισμός........................................................................................................................104.3.Υλικά γαλβανικής προστασίας οπλισμού ............................................................................104.4.Υλικά περιορισμού ή αναστολής ρυθμού διάβρωσης οπλισμού...........................................104.5.Υλικά αντιδιαβρωτικής προστασίας οπλισμού και ενίσχυσης της πρόσφυσης μεταξύ υφιστάμενου σκυροδέματος και κονιάματος.............................................................114.6.Υλικά αποκατάστασης διατομής σκυροδέματος ..................................................................114.7.Υλικά στεγάνωσης της τελικής επιφάνειας του σκυροδέματος .............................................114.8.Υλικά φινιρίσματος της τελικής επιφάνειας του σκυροδέματος.............................................114.9.Υλικά σφράγισης της τελικής επιφάνειας του σκυροδέματος ...............................................124.10. Αποθήκευση υλικών ...........................................................................................................12 5.ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΟΧΕΣ125.1.Προεργασίες ......................................................................................................................125.2.Εγκατάσταση συστήματος γαλβανικής προστασίας ...........................................................125.3.Αντιδιαβρωτική προστασία οπλισμού .................................................................................135.4.Αποκατάσταση διατομής με επισκευαστικό κονίαμα............................................................135.5.Φινίρισμα τελικής επιφάνειας..............................................................................................135.6.Στεγάνωση τελικής επιφάνειας............................................................................................145.7.Σφράγιση τελικής επιφάνειας..............................................................................................145.8.Συντήρηση .........................................................................................................................145.9.Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων για την παραλαβή - ανοχές ................................................14 5.9.1.Οπτικός έλεγχος.....................................................................................................145.9.2.Γεωμετρικός έλεγχος..............................................................................................155.9.3.Μηχανικός (κρουστικός) έλεγχος ............................................................................156.ΔΟΚΙΜΕΣ7.ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ15ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ167.1.Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών ...............................................................167.2.Μέτρα υγείας - ασφάλειας...................................................................................................168.ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ169.ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ17ΠΕΤΕΠ: 14-01-04-03i ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗΣ ΣΕ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ XC+XSiiΠΕΤΕΠ: 14-01-04-03 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗΣ ΣΕ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ XC+XSΑποκατάσταση τοπικής βλάβης στοιχείου σκυροδέματος οφειλόμενης σε διάβρωση του οπλισμού σε περιβάλλον συνδυασμού των κατηγοριών XC+XS κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 1.ΠΕΤΕΠ14-01-04-03Αντικείμενο Η παρούσα Προδιαγραφή αφορά τις εργασίες αποκατάστασης τοπικής οξείδωσης οπλισμού και αποκατάστασης της τοπικής βλάβης του σκυροδέματος από τον λόγο αυτό. Πρόκειται για εργασίες που εφαρμόζονται για την αποκατάσταση τοπικών βλαβών σκυροδέματος και οπλισμού, όταν δεν προβλέπεται ή απαιτείται ενίσχυση του οπλισμού ή/και της διατομής του σκυροδέματος βάσει του Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ) ή του Ευρωκώδικα 8, Μέρος 3. Η προδιαγραφή αυτή βασίζεται στις προβλέψεις και απαιτήσεις του Εναρμονισμένου Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 και δεν καλύπτει περιπτώσεις ενεργών πηγών υγρασίας που παρουσιάζουν εποχιακές διαβαθμίσεις. Η διάβρωση του οπλισμού -και οι επερχόμενες εκ του λόγου αυτού βλάβες των στοιχείων από σκυρόδεμα- εξαρτάται από τις συνθήκες έκθεσης της κατασκευής στις περιβαλλοντικές δράσεις, όπως κατηγοριοποιούνται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1. Το φαινόμενο της προσβολής του σκυροδέματος απο χλωριόντα που προέρχονται απο θαλλασινό νερό και της ταυτόχρονης ενανθράκωσής του είναι ιδιαίτερα διαδεδομένο σε αστικές και ημι-αστικές παραθαλλάσιες περιοχές και χρήζει ειδικής αντιμετώπισης. Η βασική διαφοροποιηση της παρούσας από την ΠΕΤΕΠ 14-01-04-02, έγκειται στο ότι η κρίσιμη ολική συγκέντρωση χλωριόντων είναι στην περίπτωση αυτή σημαντικά μικρότερη από το όριο του 0,025% κατά βάρος σκυροδέματος, βάσει του AASTHO T-260-84 "Sampling and Testing for Chloride Ion in Concrete and Concrete Raw Materials". Στην διεθνή βιβλιογραφία αναφέρονται όρια ακόμα και μικρότερα από 0,004%. Οι επεμβάσεις αποκατάστασης που προδιαγράφονται στην συνέχεια, έχουν εφαρμογή υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: (α) Η διάβρωση προέρχεται λόγω μείωσης της αλκαλικότητας του σκυροδέματος λόγω ενανθράκωσης (8,2 < pΗ < 9,0) και προσβολής του σκυροδέματος απο αερόφερτα χλωριόντα. Η μείωση της αλκαλικότητας του σκυροδέματος δεν προέρχεται απο άλλες χημικές ενώσεις. (β) Η επελθούσα μείωση της διατομής του οπλισμού λόγω της διάβρωσης δεν καθιστά αναγκαίο τον έλεγχο της στατικής επαρκείας της κατασκευής βάσει των ισχυόντων κανονισμών. Ανάλογα με την κατηγορία έκθεσης των κατασκευών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 διαφοροποιούνται οι συνθήκες εξέλιξης των φαινομένων της διάβρωσης του οπλισμού με την πάροδο του χρόνου, αλλά και η εφαρμοστέα μεθοδολογία αποκατάστασης των βλαβών. Σημειώνονται τα ακόλουθα:Κατηγορία έκθεσης XC4+XS1 Αναφέρεται σε στοιχεία σκυροδέματος εξωτερικών χώρων με ποσοστό σχετικής υγρασίας έως 60%, που παρουσιάζουν μείωση αλκαλικότητας λόγω ενανθράκωσης και ταυτόχρονα υπόκεινται σε προσβολή απο αερόφερτα χλωριόντα. Η επερχόμενη διάβρωση του οπλισμού των στοιχείων αυτών εμφανίζεται ομοιόμορφη ή και με βελονισμούς και με ρυθμό μεταξύ 1,0-10,0 μΑ/cm2.ΠΕΤΕΠ: 14-01-04-031 / 17 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗΣ ΣΕ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ XC+XSΚατηγορία έκθεσης XC4+XS3 Αναφέρεται σε στοιχεία σκυροδέματος εξωτερικών χώρων σε παραθαλλάσιες αστικές ή ημι-αστικές ζώνες που παρουσιάζουν κυκλική διαβροχή, στην παλιρροιακή ζώνη και την ζώνη παφλασμού (tidal and splash zones). Η επερχόμενη διάβρωση του οπλισμού των στοιχείων αυτών εμφανίζεται με βελονισμούς και με ρυθμό μεταξύ 1,0-10,0 μΑ/cm2. Η κατηγορία δεν καλύπτει περιπτώσεις χημικής προσβολής λόγω θειϊκών ιόντων που προέρχονται από το θαλασσινο νερό ή περιπτώσεις υδροφθοράς (ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 κατηγορία XM).Τυπική χωροθέτηση των Κατηγοριών Εκθεσης XC4+XS1 και XC4+XS3 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1.Επισημαίνεται ότι για τον καθορισμό των απαιτουμένων επεμβάσεων υπό συνθήκες κατηγορίας XC4+XS1 και XC4+XS3 πρέπει να εξετάζεται στην περιοχή της βλάβης η μείωση της αλκαλικότητας του σκυροδέματος λόγω ενανθράκωσης σε σχέση με την συγκέντρωση των χλωριόντων. Τρεις βασικές υποκατηγορίες καλύπτονται απο την παρούσα προδιαγραφή: Υπο-Κατηγορία Α1. Η διάβρωση προέρχεται απο μείωση της αλκαλικότητας του σκυροδέματος λόγω ενανθράκωσης, ενώ η συγκέντρωση χλωριόντων στο βάθος επικάλυψης δεν έχει φτάσει την κρίσιμη τιμή του κατωφλίου. Η επερχόμενη διάβρωση του οπλισμού των στοιχείων αυτών είναι ομοιόμορφη, χωρίς βελονισμούς και με ρυθμό μικρότερο από 1,2 μΑ/cm22 / 17ΠΕΤΕΠ: 14-01-04-03 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗΣ ΣΕ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ XC+XSΣχηματική παρουσίαση υπο-κατηγορίας Α1pH ΣκυροδέματοςΣυγκέντρωση Χλωριόντων κ.β. ΣκυροδέματοςΥπο-Κατηγορία Α2. Η διάβρωση προέρχεται απο συγκέντρωση χλωριόντων στο βάθος επικάλυψης πέραν της κρίσιμης τιμής του κατωφλίου, ενώ η ενανθράκωση δεν έχει φτάσει την κρίσιμη τιμή του κατωφλίου. Η επερχόμενη διάβρωση του οπλισμού των στοιχείων αυτών εμφανίζεται με βελονισμούς και με ρυθμό μεταξύ 1,0-10,0 μΑ/cm2.Σχηματική παρουσίαση υπο-κατηγορίας Α2ΠΕΤΕΠ: 14-01-04-033 / 17 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗΣ ΣΕ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ XC+XSΥπο-Κατηγορία Α3. Η διάβρωση προέρχεται απο ταυτοχρονη ενανθράκωση και συγκέντρωση χλωριόντων στο βάθος επικάλυψης πέραν της κρίσιμης τιμής και των δύο μηχανισμών. Η επερχόμενη διάβρωση του οπλισμού των στοιχείων αυτών εμφανίζεται με βελονισμούς και με ρυθμό μεταξύ 1,0-10,0 μΑ/cm2.Σχηματική παρουσίαση υπο-κατηγορίας Α3. Στην υπο-κατηγορία αυτή το όριο (κατώφλιο) των χλωριόντων είναι μικρότερο απο 0,025%.2.Τυποποιητικές παραπομπές Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων, χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους. ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1Σκυρόδεμα - Μέρος 1: Προδιαγραφές, επιδόσεις, παραγωγή και συμμόρφωση Concrete – Part 1: Specification, performance, production and conformityΕΛΟΤ EN 1504-2Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή κατασκευών από σκυρόδεμα - Ορισμοί, απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση συμμόρφωσης - Μερος 2: Συστήματα επιφανεικής προστασίας σκυροδέματος Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity Part 2: Surface protection systems for concrete4 / 17ΠΕΤΕΠ: 14-01-04-03 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗΣ ΣΕ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ XC+XSΕΛΟΤ EN 1504-3Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή κατασκευών από σκυρόδεμα - Ορισμοί, απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση συμμόρφωσης - Μερος 3: Επισκευές φερόντων και μη φερόντων στοιχείων Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity Part 3: Structural and non-structural repairΕΛΟΤ EN 1504-7Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή κατασκευών από σκυρόδεμα - Ορισμοί, απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση συμμόρφωσης - Μερος 7: Προστασία οπλισμού έναντι διαβρώσεως Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity Part 7: Reinforcement corrosion protectionΕΛΟΤ ΕΝ 1504-9Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή κατασκευών από σκυρόδεμα - Ορισμοί, απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση συμμόρφωσης - Μερος 9: Γενικές αρχύς για την χτήση των προϊόντων και συστημάτων. Ειδικοτερα: Αρχή 1 (ΠΔ) : Προστασία έναντι διεισδύσεων (επιστρώσεις) Αρχή 2 (ΕΥ) : Ελεγχος υγρασίας (επιστρώσεις) Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity Part 9: General principles for the use of products and systems. Principle 1 (PI) : Protection against Ingress Principle 2 (MC) : Moisture ControlΕΛΟΤ EN ISO 12696Καθοδική προστασία οπλισμού σκυροδέματος Cathodic protection of steel in concrete (ISO 12696:2012)ΕΛΟΤ EN ISO 7783 - 2 Υλικά και συστήματα επιστρώσεων εξωτερικής τοιχοποιίας και σκυροδεμάτων - Βαφές και βερνίκια - Προσδιορισμός και κατηγοριοποίηση της διαπερατότητας σε υδρατμό Coating materials and coating systems for exterior masonry and concrete - Part 2: Determination and classification of water-vapour transmission rate (permeability) ASTM E1745Πρότυπη προδιαγραφή για τους πλαστικούς επιβραδυντές υδρατμών προς χρήση κάτω από πλάκες από σκυρόδεμα σε επαφή με το έδαφος ή κοκκώδη υλικά επιχώσεων Standard Specification for Plastic Water Vapour Retarders Used in Contact with Soil or Granular Fill under Concrete SlabsASTM D2794Πρότυπη μέθοδος μετρήσεως της απόκρισης των οργανικών επιστρώσεων σε ταχεία παραμόρφωση (κρούσεις) Standard Test Method for Resistance of Organic Coatings to the Effects of Rapid Deformation (Impact)ASTM C876Πρότυπη μέθοδος μετρήσεως του δυναμικού διάβρωσης ράβδων οπλισμού σκυροδέματος χωρίς επιφανειακές επικαλύψεις. Standard Test Method for Corrosion Potentials of Uncoated Reinforcing Steel in ConcreteΠΕΤΕΠ: 14-01-04-035 / 17 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗΣ ΣΕ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ XC+XSASTM G59-97Πρότυπη μέθοδος μετρήσεως της δυναμοστατικής αντίστασης πόλωσης Standard Test Method for Conducting Potentiodynamic Polarization Resistance MeasurementsASTM D974Πρότυπη μέθοδος τιτλοδοτήσεως οξύτητος / αλκαλικότητος με χρωματικό δείκτη Standard test method for acid and base number by color-indicator titrationASTM D4262Πρότυπη δοκιμή προσφιορισμού ενεργού οξύτητος (pH) επιφανειών σκυροδέματος που έχουν καθαρισθεί με χημικές ουσίες ή απόξεση. Standard test method for pH of chemically cleaned or etched concrete surfacesΠΕΤΕΠ 14-01-09-01 ΠΕΤΕΠ 14-01-01-01Καθαρισμός επιφανείας σκυροδέματος από αποσαθρώσεις ή ξένα υλικάΠΕΤΕΠ 14-01-02-01Τοπική Καθαίρεση Σκυροδέματος με Διατήρηση του ΟπλισμούΠΕΤΕΠ 14-01-06-003.Καθαρισμός επιφανείας αποκαλυφθέντων χαλύβδινων οπλισμών Surface cleaning of exposed steel reinforcement bars.Πλήρης αποκατάσταση διατομής στοιχείου από οπλισμένο σκυρόδεμα που έχει αποδιοργανωθεί τοπικάΌροι και ορισμοί Στην παρούσα προδιαγραφή χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι όροι και ορισμοί: Κατηγορία έκθεσης Οι κατηγορίες έκθεσης ορίζονται βάσει του ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Πίνακας Ε.Π. F.1 – Οριακές τιμές περιεκτικότητας και ιδιοτήτων σκυροδέματος Αλκαλικότητα Σκυροδέματος Η αλκαλικότητα του σκυροδέματος σε τιμές Ph 12,6-13,2 είναι αποτέλεσμα της συγκέντρωσης ισορροπίας του υδροξειδίου του ασβεστίου Ca(OH)2 στο διάλυμα των πόρων του τσιμεντοπολτού. Ο οπλισμός που υπάρχει μέσα στο σκυρόδεμα προστατεύεται από την διάβρωση μέσω ενός λεπτού υμεναίου ένυδρου οξειδίου που δημιουργείται χάρη στην υψηλή αλκαλικότητα του σκυροδέματος. Ενανθράκωση Το διοξείδιο του άνθρακα του ατμοσφαιρικού αέρα αντιδρά με το υδροξείδιο του ασβεστίου του σκυροδέματος και σχηματίζεται ανθρακικό ασβέστιο. Η διεργασία αυτή ονομάζεται ενανθράκωση (carbonation) και είναι κατ' ουσίαν αναστροφή της ασβεστοποίησης (calcination) που λαμβάνει χώρα κατά την παραγωγή του κλίνκερ του τσιμέντου στην περιστροφική κάμινο (kiln). Πρόκειται για βραδεία αλλά συνεχή διεργασία που προχωρά από την επιφάνεια του στοιχείου από σκυρόδεμα προς το εσωτερικό του, αλλά με μειούμενο ρυθμό λόγω σταδιακής αύξησης του βάθους διάχυσης. Η ενανθράκωση έχει μεν ως αποτέλεσμα την αύξηση της αντοχής της αντοχής του σκυροδέματος, αλλά παράλληλα επιφέρει μείωση της αλκαλικότητας που είναι ουσιώδης παράγων για την προστασία του οπλισμού έναντι διαβρώσεως. Οταν το pH μειωθεί σε επίπεδα κάτω του 10 αρχίζει η διάλυση του υμενίου παθητικοποίησης του χάλυβα, πράγμα που ευνοεί την έναρξη των διεργασιών της διάβρωσης.6 / 17ΠΕΤΕΠ: 14-01-04-03 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗΣ ΣΕ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ XC+XSΒελονισμός (είδος διάβρωσης) Τύπος διάβρωσης με αποτέλεσμα τον εκλεκτικό τοπικό σχηματισμό προϊόντων διάβρωσης (ακόμα και όταν το μέταλλο ή κράμα έχει καλυφθεί με προστατευτική επίστρωση), ή εκλεκτική διάλυση της επιφάνειας. Ακόμη και στις περιπτώσεις που η διάβρωση έχει ως αρχικό στάδιο τον εκλεκτικό τοπικό σχηματισμό προϊόντος διάβρωσης μπορεί να εξελιχθεί σε τοπική εκλεκτική διάλυση, δηλαδή σχηματίζονται εσοχές και κρατήρες (pits). Στην περίπτωση οπλισμένου σκυροδέματος οφείλεται αποκλειστικά στην ύπαρξη χλωριόντων ή άλλων χημικών ενώσεων που είτε βρίσκονται εξ αρχής στον τσιμεντοπολτό ή κατάφεραν να διεισδύσουν απο το περιβάλλον με την πάροδο του χρόνου. Ρυθμός διάβρωσης Η κινητική των ηλεκτροχημικών δράσεων ενός μετάλλου το οποίο διαβρώνεται μπορεί να προσδιοριστεί με παραμέτρους, όπως η πυκνότητα ρεύματος διάβρωσης icorr, το δυναμικό διάβρωσης Ecorr και οι σταθερές Tafel (βα και βc). Η εκτίμηση των παραπάνω παραμέτρων οδηγεί στον προσδιορισμό της αντίστασης πόλωσης Rp και του ρυθμού διάβρωσης. Η μέθοδος μέτρησης του ρυθμού διάβρωσης περιγράφεται στο πρότυπο ASTM G59. Ο ρυθμός διάβρωσης μετριέται σε μονάδες μΑ/cm2.Ενδεικτικός πίνακας τιμών ρυθμού διάβρωσηςΤσιμεντοειδές υλικό Υλικό με ή χωρίς αδρανή που αποκτά πλαστικότητα και ιδιότητες συνάφειας και πρόσφυσης όταν αναμιχθεί με νερό, οι οποίες είναι απαραίτητες για την τοποθέτηση και διαμόρφωσή του εντός στερεάς μάζας. Στα τσιμεντοειδή προϊόντα (αποτελούν το συνδετικό μέσο των κονιαμάτων) περιλαμβάνονται το τσιμέντο τύπου Portland, οι ιπτάμενες τέφρες, η λειοτριβημένη σκωρία υψικαμίνων (GGBS), ασβεστολιθικές παιπάλες, πυριτική παιπάλη κλπ, καθώς και συνδυασμοί αυτών σε διάφορες αναλογίες.. Επικινδυνότητα/Τοξικότητα υλικών Τα χρησιμοποιούμενα υλικά για την αποκατάσταση των κατασκευών από σκυρόδεμα περιέχουν ενίοτε δραστικά συστατικά ως πρώτες ύλες που απαιτούν προσεκτικούς χειρισμούς κατά την προετοιμασία και εφαρμογή τους. Ολα τα υλικά συνοδεύονται υποχρεωτικά, σύμφωνα με την Κοινοτική Νομοθεσία από Δελτίο Ασφαλούς Χρήσεως Υλικού (MSDS - material safety data sheet), στο οποίο αναγράφονται τα δραστικά συστατικά, οι συστάσεις του παραγωγού για την ασφαλή χρήση και τα απαιτούμενα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά περίπτωση. Θιξοτροπικά υλικά Θιξοτροπικότητα είναι η ιδιότητα ορισμένων ρευστών ή ημιρεύστων υλικών, τα οποία ενώ υπό κανονικές συνθήκες είναι παχύρρευστα ή ιξώδη, με ανακίνηση, ανάδευση ή δόνηση η ρευστότητά τους αυξάνεται και το ιξώδες τους μειώνεται. ΠΕΤΕΠ: 14-01-04-037 / 17 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗΣ ΣΕ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ XC+XSΑναστολείς διάβρωσης Χημικές ενώσεις σε υγρή ή αέρια φάση, οι οποίες μειώνουν τον ρυθμό διάβρωσης των μετάλλων. Ο μηχανισμός δράσεώς τους έγκειται στον σχηματισμό επίστρωσης υπό μορφή υμενίου παθητικοποίησης στην επιφάνεια του μετάλλου που παρεμποδίζει την προσέγγιση των διαβρωτικών παραγόντων. Οι μόνιμες αντιδιαβρωτικές επεξεργασίες, όπως π.χ. η επιχρωμίωση, δεν εντάσσονται στους αναστολείς. Ηλεκτρική αντίσταση κονιάματος Η ηλεκτρική αντίσταση των πορωδών υλικών, όπως τα τσιμεντοειδή κονιάματα, αποτελεί σημαντική παράμετρο της λειτουργίας του μηχανισμού της ηλεκτρολυτικής διάβρωσης των μετάλλων. Η υψηλή ηλεκτρική αντίσταση του επισκευαστικού κονιάματος μειώνει την ροή του ρεύματος διάβρωσης και επιβραδύνει την εξέλιξη του φαινομένου. Η ηλεκτρική αντίσταση κατά βάση εξαρτάται από την διαπερατότητα των ρευστών και την διάχυση των ιόντων στα πορώδη υλικά. Ως εκ τούτου η ηλεκτρική αντίσταση του σκυροδέματος μπορεί να αποτελέσει έμμεση ένδειξη της δυνατότητάς του να παρεμποδίζει την εισχώρηση χλωριόντων που οδηγούν με την πάροδο του χρόνου στην διάβρωση του σιδηροπλισμού. Γαλβανική προστασία (Παθητική Καθοδική Προστασία) Τα γαλβανικά συστήματα παρέχουν ηλεκτρικό ρεύμα προστασίας μέσω της εγκατάστασης ανομίων μετάλλων (οι γνωστές θυσιαζόμενες άνοδοι), τα οποία διαβρώνονται κατά προτεραιότητα έναντι του μετάλλου που προστατεύεται. Τα γαλβανικά συστήματα λειτουργούν αυτόνομα, χωρίς εξωτερική ηλεκτρική πηγή, και αποτελούν οικονομική λύση με μειωμένες ανάγκες συντήρησης σε πολλές περιπτώσεις αποκατάστασης κατασκευών. Μέτρηση pH Η μέτρηση της αλκαλικότητας του σκυροδέματος στο πεδίο, γίνεται με χρήση χημικών δεικτών που αντιδρούν με την τσιμεντόπαστα και παράγουν χρωματικούς συνδυασμούς. Διακρίνονται διεθνώς σε δύο τύπους: Οι μονοχρωματικοί δείκτες (deep purple indicators), όπως πχ. τα διαλύματα φαινολοφθαλεΐνης αντιδρούν σε pH μεταξύ 8,5 και 9,5.Μονοχρωματικός δείκτης Οι πολυχρωματικοί δείκτες (rainbow indicators) αντιδρούν σε μεγάλο ευρος pH και δίνουν την δυνατότητα ανίχνευσης του ρυθμού μείωσης της αλκαλικότητας και προσδιορισμού του επιπέδου της χημικής προσβολής (κατηγορία ΧΑ κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1).Πολυχρωματικός δείκτης8 / 17ΠΕΤΕΠ: 14-01-04-03 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗΣ ΣΕ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ XC+XSΗμιδυναμικό (Half Cell) - Δυναμικό Διάβρωσης Το δυναμικό διάβρωσης ή το δυναμικό ανοιχτού κυκλώματος προσδιορίζεται από το άθροισμα των συνολικών ηλεκτροχημικών δράσεων οξείδωσης και αναγωγής ως αποτέλεσμα της διαδικασίας της διάβρωσης. Η μέτρησή του είναι μια ποιοτική, μη καταστροφική μέθοδος που δείχνει την προδιάθεση για διάβρωση.Ενδεικτικές τιμές προδιάθεσης διάβρωσης βάσει του προτύπου ASTM C-876 Μέτρηση ημι-δυναμικού Για τον προσδιορισμό της τιμής ημι-δυναμικού μετράται η διαφορά δυναμικού του μετάλλου ως προς ένα ηλεκτρόδιο αναφοράς (κορεσμένου καλομέλανα, Αg/AgCl), με απλό ή ψηφιακό βολτόμετρο. H μέτρηση του δυναμικού διάβρωσης παρέχει διάφορες πληροφορίες, όπως για το ποιό μέταλλο θα είναι ανοδικό στην περίπτωση γαλβανικής σύνδεσης. Η μέθοδος μέτρησης ημιδυναμικού προσδιορίζεται στο πρότυπο ASTM C-876.Τυπική διάταξη μέτρησης ημι-δυναμικού ανοικτού κυκλώματος4.Απαιτήσεις4.1. Γενικά Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, θα συνοδεύονται από φύλλα ιδιοτήτων του προϊόντος από τον προμηθευτή/παραγωγό, από τα οποία θα προκύπτει η καταλληλότητά τους για την προβλεπόμενη χρήση, και στα οποία θα αναφέρονται τα φυσικά χαρακτηριστικά του προϊόντος, οι αναλογίες και ο τρόπος ανάμειξης των κονιών για την παρασκευή των κονιαμάτων, ο τρόπος και οι συνθήκες εφαρμογής, κυρίως σε ότι αφορά τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και υποστρώματος, πληροφορίες σχετικά με την εργασιμότητα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά, πληροφορίες για την μεταφορά και αποθήκευση του προϊόντος, την τοξικότητα καθώς και τα μέτρα ασφαλείας και προστασίας κατά την εφαρμογή του προϊόντος. Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, πρέπει να προέρχονται από τον ίδιο παραγωγό και να αποτελούν "σύστημα" υλικών, προκειμένου να εξασφαλίζεται η μεταξύ τους συμβατότητα και συνεργασία.ΠΕΤΕΠ: 14-01-04-039 / 17 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗΣ ΣΕ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ XC+XSΠαρέκκλιση δικαιολογείται μόνο στην περίπτωση της Aρχής 9 του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1504, δηλαδή την επιλογή χρήσης γαλβανικής ή καθοδικής προστασίας βάσει ΕΝ ISO 12696 και υγράς ή αερίου φάσεως αναστολέων διάβρωσης. Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, θα συνοδεύονται απο τα αντίστοιχα πιστοποιητικά βάσει ΕΛΟΤ ΕΝ 1504. Πριν την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας, θα ελέγχεται ότι ο χώρος εργασίας είναι ελεύθερος και ότι έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα ασφαλείας που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 7 της παρούσας Προδιαγραφής. Στο τέλος κάθε βάρδιας εργασίας, τα άχρηστα υλικά θα απομακρύνονται (με μονότροχο ή φορτωτάκι) και θα συγκεντρώνονται στις θέσεις φόρτωσης. Τα δάπεδα/διάδρομοι εργασίας θα παραμένουν χωρίς μπάζα καθ’ όλο το διάστημα της ημέρας. Το τεχνικό προσωπικό που θα ασχοληθεί με την εκτέλεση των εργασιών θα έχει αποδεδειγμένη εμπειρία (βεβαιώσεις εργοδοτών, βεβαιώσεις απο τον προμηθευτή/παραγωγό των υλικών για παρακολουθήσεις ειδικών σεμιναρίων, πιστοποιήσεις απο Συλλόγους Επισκευής όπως το Ελληνικό Κλιμάκιο του International Concrete Repair Association) σε έργα επισκευών και ενισχύσεων. Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνεται υπό την επίβλεψη Μηχανικού ή Εργοδηγού με αποδεδειγμένη εμπειρία σε έργα επισκευών και ενισχύσεων, αποδεικνυόμενη με σχετικά πιστοποιητικά.4.2. Εξοπλισμός Το συνεργείο επισκευής θα διαθέτει τον απαιτούμενο συνήθη εξοπλισμό για την εκτέλεση της εργασίας, σύμφωνα με όσα περιγράφονται στο κεφ. 5 της παρούσας Προδιαγραφής. Η χρήση ειδικού εξοπλισμού, όπου κρίνεται απαιραίτητη για την επιτευξη της προβλεπόμενης ποιότητας σύμφωνα με τα τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υλικών, αποτελεί συμβατική υποχρέωση του Ανάδοχου.4.3. Υλικά γαλβανικής προστασίας οπλισμού Πεδίο εφαρμογής: ΧC4+XS1-A2/A3 και XC4+XS3-A2/A3 Για τον περιορισμό ή την αναστολή του ρυθμού της διάβρωσης εφαρμόζονται θυσιαζόμενα ανόδια βάσει ΕΛΟΤ ΕΝ 1504, Αρχής 9, ή βάσει του προτύπου ΕΝ 12696. Τα θυσιαζόμενα μέταλλα στα ανόδια για την αναστολή του φαινομένου της διάβρωσης μπορεί να είναι κράματα Ψευδαργύργου ή κράματα Αλλουμινίου/Ινδίου, βάρους 50 ή 100 ή 150 gr, ανάλογα με τις προβλέψεις χρονοεπάρκειας της μελέτης. Ο προμηθευτής/κατασκευαστής θα πρέπει να δώσει ενδεικτικούς πίνακες ή εξισώσεις υπολογισμού κατανάλωσης των ανοδίων σε σχέση με την πυκνότητα του οπλισμού προς προστασία και διάρκεια της προστασίας. Για την τοποθέτηση των ανοδίων θα ακολουθούνται οι οδηγίες του προμηθευτή/κατασκευαστή.4.4. Υλικά περιορισμού ή αναστολής ρυθμού διάβρωσης οπλισμού Πεδίο εφαρμογής: ΧC4+XS1-A1 και XC4+XS3-A1 Για τον περιορισμό ή την αναστολή του ρυθμού της διάβρωσης εφαρμόζονται υλικά βάσει ΕΛΟΤ ΕΝ 1504, Αρχής 9, ή βάσει του προτύπου ΕΝ ISO 12696. Τα υλικά για την αναστολή του φαινομένου της διάβρωσης μπορεί να είναι:10 / 17ΠΕΤΕΠ: 14-01-04-03 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗΣ ΣΕ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ XC+XSα) Αναστολείς ανόδου, καθόδου ή μικτής λειτουργίας, β) Υγροί ψεκαζόμενοι αναστολείς (Liquid Phase) με ή χωρίς ιδιότητες υδροφοβισμού γ) Αέριοι Αναστολείς (Vapor Phase)4.5. Υλικά αντιδιαβρωτικής προστασίας οπλισμού και ενίσχυσης της πρόσφυσης μεταξύ υφιστάμενου σκυροδέματος και κονιάματος Πεδίο εφαρμογής: ΧC4+XS1-A1/A2/A3 και XC4+XS3- A1/A2/A3 Για την αντιδιαβρωτική προστασία του οπλισμού θα εφαρμόζονται επαλειφόμενα τσιμεντοειδή κονιάματα ανεξαρτήτως αριθμού συστατικών, εμπλουτισμένα με εποξειδικές ρητίνες ή και συστατικά αναστολής διάβρωσης βάσει ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-7.4.6. Υλικά αποκατάστασης διατομής σκυροδέματος Πεδίο εφαρμογής: ΧC4+XS1-A1/A2/A3 και XC4+XS3- A1/A2/A3 Για την αποκατάσταση της διατομής του σκυροδέματος θα χρησιμοποιούνται έτοιμα ινοπλισμένα θιξοτροπικά ή έγχυτα, μη τοξικά τσιμεντοειδή επισκευαστικά κονιάματα που είναι κατάλληλα για εφαρμογή σε οριζόντιες και κατακόρυφες επιφάνειες σκυροδέματος βάσει ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3. Για την κατηγορία ΧC4+XS1-A2/A3 και XC4+XS3-A2/A3 η max ηλεκτρική αντίσταση του κονιάματος θα είναι R≤15 KΩ cm. Η μέγιστη αντοχή θλίψης του επισκευαστικού κονιάματος δεν πρέπει να ξεπερνά το 200% της αντοχής θλίψης του υφιστάμενου σκυροδέματος. Ιδιαίτερη προσοχή θα δίδεται στο μέγιστο επιτρεπόμενο πάχος στρώσης του επισκευαστικού κονιάματος. Σε καμία περίπτωση το πάχος της στρώσης δεν θα υπερβαίνει τα 30 mm.4.7. Υλικά στεγάνωσης της τελικής επιφάνειας του σκυροδέματος Πεδίο εφαρμογής: XC4+XS3-Α1/A2/A3 Για την στεγάνωση της τελικής επιφάνειας του σκυροδέματος στην περιοχή της επέμβασης θα χρησιμοποιούνται έτοιμα, μη τοξικά, τσιμεντοειδή κονιάματα, κατάλληλα για στεγάνωση σκυροδέματος έναντι θετικής ή αρνητικής πίεσης, με ή χωρίς πρόσθετα κρυσταλοποίησης. Το μέγιστο πάχος της τελικής στρώσης ορίζεται απο τον κατασκευαστή/προμηθευτή. Η μέγιστη αντοχή θλίψης του στεγανωτικού κονιάματος δεν θα υπερβαίνει το 200% της αντοχής θλίψης του υφιστάμενου σκυροδέματος4.8. Υλικά φινιρίσματος της τελικής επιφάνειας του σκυροδέματος Πεδίο εφαρμογής: ΧC4+XS1-A1/A2/A3 και XC4+XS3- A1/A2/A3 Για το φινίρισμα της τελικής επιφάνειας του σκυροδέματος στην περιοχή της επέμβασης θα χρησιμοποιούνται έτοιμα, θιξοτροπικά ή ψεκαζόμενα, μη τοξικά, τσιμεντοειδή κονιάματα, κατάλληλα για επισκευή μικροατελειών και εξομάλυνση επιφανειών σκυροδέματος βάσει ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3. Ο μέγιστος κόκκος των αδρανών δεν θα υπερβαίνει τα 0,3 mm. Δεν επιτρέπεται το μέγιστο πάχος τoυ φινιρίσματος να ξεπεράσει τα 4 mm. Η μέγιστη αντοχή θλίψης του επισκευαστικού κονιάματος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το 200% της αντοχής θλίψης του υφιστάμενου σκυροδέματος.ΠΕΤΕΠ: 14-01-04-0311 / 17 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗΣ ΣΕ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ XC+XS4.9. Υλικά σφράγισης της τελικής επιφάνειας του σκυροδέματος Πεδίο εφαρμογής: ΧC4+XS1-A1/A2/A3 και XC4+XS3- A1/A2/A3 Για το σφράγισμα της τελικής επιφάνειας θα χρησιμοποιούνται έτοιμα αστάρια με υδροφοβικές ιδιότητες, σιλανίου, σιλοξάνης ή μίγματος αυτών, βάσει του ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-2. Η βαφή προστασίας θα πρέπει να είναι βάσεως νερού ή άλλων ενώσεων και να είναι ελεύθερη πτητικών (μονο για την κατηγορία XC1). Ενδείκνυται, ειδικά για την κατηγορία XC4, να έχει αντίσταση παραμόρφωσης θράυσης υμενίου >100% κατά ASTM D2794 (για την κατηγορία XC4).4.10. Αποθήκευση υλικών Η αποθήκευση των υλικών θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Γενικά τα πάσης φύσεως υλικά πρέπει να αποθηκεύονται σε χώρους προστατευμένους από υγρασία.5.Αποκατάσταση τοπικής βλάβης σκυροδέματος και οπλισμού και ανοχές Η εργασία αποκατάστασης τοπικής βλάβης σκυροδέματος και οπλισμού λόγω τοπικής οξείδωσης του οπλισμού θα εκτελείται σύμφωνα με τα παρακάτω:5.1. Προεργασίες Απομακρύνονται τα επιχρίσματα ή καλύψεις και το σαθρό σκυρόδεμα στην περιοχή της βλάβης και αποκαλύπτεται ο οξειδωμένος οπλισμός. Τα επιχρίσματα θα απομακρύνονται τουλάχιστον 50 cm περιμετρικά της βλαβείσας περιοχής. Ο καθαρισμός θα γίνεται με σφυρί και καλέμι, με κρουστικό πιστόλι ή με οποιοδήποτε άλλο δόκιμο τρόπο. Η απομάκρυνση του σαθρού σκυροδέματος θα είναι πλήρης και η αποκάλυψη του οξειδωμένου τμήματος του οπλισμού, κατά το δυνατόν, περιμετρική. Η απομάκρυνση του σκυροδέματος θα γίνεται έτσι, ώστε το δημιουργούμενο περίγραμμα να δημιουργεί κατάλληλες συνθήκες για επιτυχή πρόσφυση των υλικών που πρόκειται να προστεθούν για την αποκατάσταση της βλάβης. Καθαρίζεται ο οπλισμός από τα οξείδια με συρματόβουρτσα με χαλύβδινα σύρματα, υδροαμμοβολή μέσης πίεσης (>250 bar) ή αμμοβολή όπως προδιαγράφεται στην ΕΤΕΠ 14-01-09-01. Οι εργασίες αυτές δεν θα πρέπει να εκτελούνται, όταν η υγρασία του περιβάλλοντος είναι υψηλή. Σε κάθε περίπτωση η ζώνη της επέμβασης θα διατηρείται ξηρή. Ακολουθεί καλός καθαρισμός του στοιχείου με σκούπισμα, βούρτσισμα, αναρρόφηση ή φύσημα με πεπιεσμένο αέρα χωρίς έλαια λίπανσης (απαιτείται παρεμβολή λιποσυλλέκτη στον σωλήνα τροφοδοσίας).5.2. Εγκατάσταση συστήματος γαλβανικής προστασίας Πεδίο εφαρμογής: ΧC4+XS1-A2/A3 και XC4+XS3-A2/A3 Το σκυρόδεμα θα απομακρύνεται περιμετρικά και πίσω από τον διαβρωμένο οπλισμό χρησιμοποιώντας εγκεκριμένες τεχνικές σύμφωνα με την Οδηγία R310.1R του American Concrete Institute (ACI). Ο εκτεθειμένος οπλισμός θα προετοιμάζεται κατάλληλα και θα απομακρύνονται σκόνες και υπολείμματα σκυροδέματος.12 / 17ΠΕΤΕΠ: 14-01-04-03 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗΣ ΣΕ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ XC+XSΤα συστήματα ανοδίων και τα ειδικά επισκευαστικά κονιάματα θα εφαρμόζονται αμέσως μετά την προετοιμασία και τον καθαρισμό των οπλισμών με τις τεχνικές που αναφέρονται στις Εργοταξιακές Οδηγίες Εφαρμογής Διαδικασιών Επισκευών του Αμερικανικού Ινστιτούτου Σκυροδέματος (Field Guide to Concrete Repair Application Procedures: ACI RAP-8: Installation of Embedded Galvanic Anodes1) Η θέση καθώς και οι αποστάσεις μεταξύ των ανοδίων καθορίζονται από τον μελετητή (κριτήρια σχεδιασμού). Τα ανόδια μπορούν να τοποθετηθούν στην περίμετρο της επισκευασμένης περιοχής ή να δημιουργήσουν ένα πλέγμα στην περίπτωση προστασίας δεύτερης σειράς οπλισμών, αν απαιτείται. Τοποθετούνται με τη βοήθεια συρμάτων δίπλα ή κάτω από τον οπλισμό και σε κοντινή απόσταση από το σκυρόδεμα (μέχρι 100 mm) διασφαλίζοντας και την πλήρη κάλυψη που πρέπει να επακολουθήσει από το επισκευαστικό κονίαμα. Το ελάχιστο πάχος κάλυψης με επισκευαστικό κονίαμα θα είναι 20 mm. Η σύνδεση μεταξύ ανοδίου με οπλισμό και οπλισμού με οπλισμό θα ελέγχεται με τη χρήση πολύμετρου. Σημεία με ασυνέχειες, μπορούν να επιδιορθωθούν με την ένωση του “μη συνδεδεμένου” οπλισμού με κάποιο γειτονικό, χρησιμοποιώντας σύρματα. Θα πρέπει να επιτευχθεί διαφορά δυναμικού μεταξύ 0 και 1 mV για την επιβεβαίωση της συνέχειας.5.3. Αντιδιαβρωτική προστασία οπλισμού Πεδίο εφαρμογής: ΧC4+XS1-A1 και XC4+XS3-A1 Το αργότερο εντός τριών ωρών από τον καθαρισμό του οπλισμού, θα εφαρμόζεται ο αναστολέας διάβρωσης και το υλικό αντιδιαβρωτικής προστασίας με ενισχυτικό πρόσφυσης, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες του παραγωγού. Το κονίαμα ενίσχυσης πρόσφυσης θα εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτού, τόσο στον οπλισμό όσο και στο σκυροδέμα, με ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να εξασφαλίζεται πλήρης κάλυψη της επιφάνειας του απομένοντος σκυροδέματος στην ζώνη της επέμβασης.5.4. Αποκατάσταση διατομής με επισκευαστικό κονίαμα Πεδίο εφαρμογής: ΧC4+XS1-A1/A2/A3 και XC4+XS3- A1/A2/A3 Αμέσως μετά τη διάστρωση του κονιάματος ενίσχυσης πρόσφυσης, και όσο αυτό είναι ακόμη νωπό, θα διαστρώνεται το επισκευαστικό τσιμεντοειδές κονίαμα, σε όσες στρώσεις απαιτείται κατά περίπτωση για την αποκατάσταση της διατομής του σκυροδέματος στις αρχικές διαστάσεις της ή σε αυτές που προβλέπονται στη μελέτη. Η εφαρμογή του κονιάματος στο υπόστρωμα θα γίνεται με σπάτουλα, μυστρί ή υγρή εκτόξευση.5.5. Φινίρισμα τελικής επιφάνειας Πεδίο εφαρμογής: ΧC4+XS1-A1/A2/A3 και XC4+XS3- A1/A2/A3 Μετά τη διάστρωση του επισκευαστικού κονιάματος και την αποκατάσταση της διατομής, θα διαστρώνεται λεπτή στρώση από λεπτόκοκκο τσιμεντοειδές κονίαμα φινιρίσματος για σφράγιση των πόρων του επισκευαστικού κονιάματος και την διόρθωση μικροατελειών, σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού.1Το εγχειρίδιο ACI RAP 8 διατίθεται ελεύθερα στο διαδίκτυο στην διεύθυνση: http://www.concrete.org/general/RAP-8.pdfΠΕΤΕΠ: 14-01-04-0313 / 17 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗΣ ΣΕ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ XC+XS5.6. Στεγάνωση τελικής επιφάνειας Πεδίο εφαρμογής: XC4+XS3-Α1/A2/A3 Μετά το πέρας τουλάχιστον 20 ημερών ή σε χρόνο που ορίζει ο κατασκευαστής /προμηθευτής θα πραγματοποιείται η στεγάνωση της τελικής επιφάνειας, τόσο στην περιοχή της επισκευής όσο και 50 εκ περιμετρικά αυτής, σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού.5.7. Σφράγιση τελικής επιφάνειας Πεδίο εφαρμογής: ΧC4+XS1-A1/A2/A3 και XC4+XS3- A1/A2/A3 Για το σφράγισμα της τελικής επιφάνειας θα χρησιμοποιούνται έτοιμα αστάρια με υδροφοβικές ιδιότητες, σιλανίου, σιλοξάνης ή μίγματος αυτών βάσει του ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-2. Η βαφή προστασίας θα πρέπει να είναι βάσεως νερού ή άλλων ενώσεων, ελεύθερη πτητικών.5.8. Συντήρηση Πεδίο εφαρμογής: ΧC4+XS1-A1/A2/A3 και XC4+XS3- A1/A2/A3 Οι στρώσεις του επισκευαστικού κονιάματος και η στρώση φινιρίσματος θα παραμένουν υγρές επί 48 ώρες με τακτική διαβροχή, υγρή λινάτσα ή υγρό σφουγγάρι.5.9. Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων για την παραλαβή - ανοχές Η εργασία θεωρείται τελειωμένη όταν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες που περιλαμβάνονται στα κεφ. 5.1 έως και 5.6 της παρούσας Προδιαγραφής στις θέσεις που περιγράφονται στη μελέτη του έργου και τα πλεονάζοντα και άχρηστα υλικά έχουν απομακρυνθεί και αποτεθεί στις περιοχές φόρτωσης. Ο έλεγχος της κατασκευής γίνεται οπτικά, γεωμετρικά και μηχανικά (κρουστικά).5.9.1. Οπτικός έλεγχος Ο οπτικός έλεγχος αποσκοπεί στον εντοπισμό κακοτεχνιών κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και μετά την ολοκλήρωσή τους. -Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας, θα ελέγχεται η εφαρμογή των κανόνων έντεχνης εκτέλεσης της εργασίας όπως αυτοί περιγράφονται στα κεφ. 5.1 έως και 5.6 της παρούσας Προδιαγραφής και στις οδηγίες των προμηθευτών των προϊόντων. Αν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις θα δίδονται εντολές για διορθωτικές παρεμβάσεις για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων πριν
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.