Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Σάββατο, 03 Ιουνίου 2023

Μια άλλη, ενδιαφέρουσα, οπτική επί του σχεδίου της ΠΕΤΕΠ 14-01-06-00 "Πλήρης αποκατάσταση ισοδύναμης διατομής/ακαμψίας στοιχείου από οπλισμένο σκυρόδεμα που έχει αποδιοργανωθεί τοπικά" που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα μας, το οποίο βασίζεται στις απαιτήσεις των ισχυόντων προτύπων (ΕΝ 1504 κλπ).

Οι κ.κ. συνάδελφοι παρακαλούνται να διατυπώνουν τις απόψεις τους επί των σχεδίων ΠΕΤΕΠ που αναρτώνται στο www.e-archimedes.gr

Σχόλια επί του νέου σχεδίου της ΠΕΤΕΠ 14-01-06-00 Θεοδ. Βουδικλάρης Πολ. ΜηχαΘα διαφωνήσω με τους συντάκτες της ΠΕΤΕΠ, γιατί το κείμενο δεν συμφωνεί και δεν ανταποκρίνεται προς τον τίτλο. Πιστεύω ότι πρέπει να τροποποιηθούν είτε ο τίτλος είτε το περιεχόμενο. Οι κανόνες αποκατάστασης ενός στύλου 30x30 δεν έχει σχέση με την αποκατάσταση της διατομής μιας γέφυρας ή του στοιχείου ενός φράγματος. Η διατύπωσή της, ως έχει, εγκυμονεί κινδύνους για τους Μηχανικούς, ιδιαίτερα ύστερα από την έκδοση της Υπ. Αποφ. 455/Β/25-2-2014 (ΦΕΚ 455/Β/25-2-2024) για τους σεισμούς της Κεφαλονιάς. Οι ΠΕΤΕΠ (ομοίως και οι ΕΤΕΠ) δημιουργήθηκαν κυρίως για τα Δημόσια Έργα, είναι όμως λογικό και αναμενόμενο (και ευκταίο) να χρησιμοποιηθούν και στα ιδιωτικά, αφού δεν είναι δυνατόν να δεχόμαστε διαφορές ποιότητας μεταξύ των δύο κατηγοριών. Η εφαρμογή άρχισε ήδη με την προμνησθείσα Υπουργική Απόφαση, η οποία ορίζει (άρθρο 3) ότι η τεχνολογία εφαρμογής των επεμβάσεων θα είναι η αναφερόμενη στις ΕΤΕΠ. Αυτό σημαίνει ότι, αν η προτεινόμενη ως άνω ΠΕΤΕΠ είχε εγκριθεί και είχε γίνει ΕΤΕΠ, θα έπρεπε να εφαρμοσθεί σε ένα πλήθος σημείων που θα μεγάλωναν τη γραφειοκρατία, το χρόνο κατασκευής και τη δαπάνη, προσφέροντάς μας, κυρίως (αν όχι μόνον), την αίσθηση της υπακοής στην επιστήμη και τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα. •Δεν συμφωνώ με το σύνολο σχεδόν των ορισμών που χορηγούνται, οι οποίοι γενικώς αποτελούν ιδιότητες ή καταστάσεις ή παραδείγματα, αλλά όχι ορισμό. Αποδιοργάνωση σκυροδέματος δεν είναι η αποτίναξη της επικαλύψεως των οπλισμών, ούτε η ρηγμάτωση από κρουστικά φορτία. Είναι (της στιγμής) η πλήρης κατάτμηση της μάζας του σκυροδέματος σε μια περιοχή, που ίσως είναι δυνατόν να οφείλεται στα αναγραφόμενα παραδείγματα. Κονίες και κονιάματα δεν είναι το ίδιο πράγμα. Η ενανθράκωση του σκυροδέματος δεν είναι αιτία της διαβρώσεως, είναι κατάσταση που διευκολύνει τη διάβρωση για άλλες αιτίες. Δεν συμφωνώ με αυτό που ορίζεται ως συγκολλησιμότητα ούτε με τον έλεγχό της (σε εργαστήριο;) για κάθε ράβδο. Από το άλλο μέρος υπάρχουν αντικείμενα που θέλουν ορισμό (ρεοπλαστικός, θιξοτροπικός, μικροτσιμέντο κλπ.) που δεν χορηγείται.•Δεν συμφωνώ με τον τρόπο συνδέσεως της προδιαγραφής με αυτό που συνήθως ονομάζουμε μελέτη. Η μελέτη θα ορίζει ασφαλώς σε ποια στοιχεία θα γίνει η επέμβαση (αν είναι πολλά) και με ποια "ένταση". Περιγραφή της εργασίας είναι η ίδια η Προδιαγραφή, που πρέπει να τηρηθεί κατά την σύνταξη των σχεδίων. Δεν ξεχνούμε ότι κατά την εκτέλεση εμφανίζονται πάντα "κρυμμένες" καταστάσειςεκπλήξεις. Δεν συμφωνώ ότι, για την αποκατάσταση ενός "στοιχείου από οπλισμένο σκυρόδεμα" (κατά τον τίτλο), πρέπει σε κάθε τέτοια κατάσταση να εξασφαλίζεται η γνώμη και έγκριση του μελετητή -- δεν συμφωνώ με την κατάργηση της δυνατότητας του επιβλέποντος να παίρνει τις αποφάσεις που του επιτρέπει και του επιβάλλει ο νόμος. Ας αναλογισθούμε μόνο τις χρονικές συνέπειες. •Δεν συμφωνώ με την απαίτηση να γίνεται μελέτη συνθέσεως (που θα εγκρίνει η Επίβλεψη), μέτρηση της κάθισης κλπ. για επισκευή στύλου 30/30 και μήκους 1,0m, ήτοι για ποσότητα σκυροδέματος μικρότερη από αυτήν που απαιτείται για το δοκίμιο. Ούτε έχει νόημα η επίκληση των Προδιαγραφών για τη μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση σκυροδέματος κλπ. ενός στύλου. Ούτε ο τελικός έλεγχος με υπερήχους ή ο έλεγχος προσφύσεως για τις περιπτώσεις του τίτλου της Προδιαγραφής.•Αντιθέτως πιστεύω ότι η Προδιαγραφή θα έπρεπε να θέτει απαιτήσεις αντοχής του χρησιμοποιουμένου σκυροδέματος και, ακόμα περισσότερο, πυκνώσεως των συνδετήρων και της περίσφιγξης στο επισκευαζόμενο τμήμα.Κοντολογίς, διαφωνώ σε τόσα σημεία με το προτεινόμενο κείμενο, που θα πρέπει να τα παρουσιάσω σε ιδιαίτερο άρθρο. Εκτός αν γίνει αποδεκτή η αλλαγή του τίτλου της Προδιαγραφής (την οποία και προτείνω) ώστε αυτή να αφορά σε μεγάλα έργα, που δικαιολογούν με τη σημασία, το μέγεθός τους και τις ποσότητες των απαιτουμένων υλικών τις περιλαμβανόμενες απαιτήσεις. Για την επισκευή ενός στύλου, ίσως έχω μία αντίρρηση σε κάθε δεύτερη παράγραφο. Θα ευχόμουν να υπάρχουν και ένα-δυο Παραρτήματα που θα πρόσφεραν διευκρινήσεις, συμπληρώσεις και τη σύνδεση με έργα με μεγαλύτερες απαιτήσεις. Ελπίζω ότι οι συνάδελφοι, τουλάχιστον αυτοί που θα πρέπει να εφαρμόσουν την Προδιαγραφή στα κτίρια του σεισμού, θα εκφράσουν τις απόψεις τους, ώστε το τελικό κείμενο να έχει γενικώτερη αποδοχή.
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.