Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2023

Ενα ακόμη πεδίο ενασχόλησης των Μηχανικών

Επάγγελµα: Materials Engineer Ν. Μαρσέλλος, Πολ.Μηχ.Θέλεις να εξασφαλίσεις έναν πάρα πολύ καλό µισθό; Θέλεις να χτυπάει ασταµάτητα το τηλέφωνό σου; Θέλεις όλοι να λένε ότι εσύ φταις για όλα τα λάθη στο Εργοτάξιο; Τότε το Επάγγελµά σου είναι : Materials EngineerΕνασχόληση Ο Εργαστηριακός Μηχανικός ελέγχου ποιότητας υλικών είναι υπεύθυνος “πρακτικά”, για όλα τα κύρια υλικά του Εργοταξίου, δηλαδη: - Το σκυρόδεµα - Τα αδρανή, την επιλογή του λατοµείου προέλευσής τους κλπ - Τα πρόσθετα και την επιλογή προσθέτου ανά περίπτωση - Την επιλογή τσιµέντου - Τους χάλυβες - Τα επισκευαστικά υλικά, εποξειδικές ρητίνες, στεγανωτικά - Τα εδάφη (ελέγχους κλπ) - Τα ασφαλτικά1/4 Για όλα τα παραπάνω υλικά γνωρίζει: -τις ιδιότητες τα χαρακτηριστικά τις επιδόσεις και τις διαδικασίες εφαρµογής τις προδιαγραφές και τα πρότυπακαι, βεβαίως, έχει και εµπειρία στην χρήση τους Είναι το “αγαπηµένο παιδί” των Βιοµηχανιών ∆οµικών Υλικών, αφού µέσω αυτού θα “µπουν” τα υλικά τους στο Έργο. Συντάσσει Τεχνικές Εκθέσεις, οργανώνει/επιβλέπει το Εργοταξιακό Εργαστήριο, εκπαιδεύει εργαστηριακούς τεχνικούς, οργανώνει τον έλεγχο ποιότητας των υλικών και αξιολογεί καθηµερινά τα αποτελέσµατα των ελέγχων.Τυπικά προσόντα - Προϋποθέσεις Κατ΄αρχήν πρέπει να είναι απόφοιτος Α.Ε.Ι., συνήθως Πολιτικός Μηχανικός, Χηµικός Μηχανικός ή/και Μεταλλειολόγος Μηχανικός ή Τεχνικός Γεωλόγος. Απαιτείται εµπειρία τουλάχιστον 2-5 έτη σε Εργοταξιακό Εργαστήριο, πριν από “Εργαστηριακός” αυτο-τιτλοφορηθεί ως Materials Engineer. Πρέπει να έχει τουλάχιστον την εµπειρία ευθύνης ενός: -Συγκροτήµατος παραγωγής σκυροδέµατος-Συγκροτήµατος παραγωγής ασφαλτοσκυροδέµατος-Συνεργείου ελέγχου Οδοποιϊας, συµπύκνωσης εδαφών, ασφαλτικών κλπ.Συνήθως, θα έχει “θητεύσει” σε κάποιο παλιό Materials Engineer, µε πείρα 10-20 ετών και θα έχει αναµιχθεί στο Εργοταξιακό Εργαστήριο, στην εκπαίδευση εργαστηριακών τεχνικών, σε επίλυση προβληµάτων Εργοταξίου, σε συσκέψεις µε την Επίβλεψη, σε εγκρίσεις (approvals) υλικών.2/4 Πρέπει να είναι άριστος γνώστης του Εργαστηριακού εξοπλισµού από τις 2-3 βασικές Εταιρείες Εργαστηριακών Οργάνων, να µπορεί να επιλέξει τα βέλτιστα από τεχνικοοικονοµικής πλευράς όργανα, να σχεδιάσει τα έντυπα Εργαστηριακών ∆οκιµών, τους εργαστηριακούς πάγκους, το κτίριο και τις εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης του Εργαστηρίου (νερό, ρεύµα, τηλέφωνο και φαξ, Η/Υ κλπ.) Υπάρχουν αρκετά Πανεπιστήµια στις ΗΠΑ, τον Καναδά, την Κίνα, την Σιγκαπούρη που δίνουν ειδικότητα BS ή ακόµη και MSc σε Materials Engineering.Τέλος, καλό είναι να βρίσκεται σε επαφή µε το ACI, το Asphalt Institute, το Concrete Society και τη ∆ιεθνή Εταιρεία Εδαφοµηχανικής και Θεµελιώσεων. Να έχει στην βιβλιογραφία του τα Earth Manuals, Concrete Manuals, ACI Manuals, Materials Handbooks, Asphalt Institute, ASTM, AASHTO, EN Standards, BS κλπ. Κανονισµούς και Πρότυπα.Επαγγελµατικό Προφίλ Ο Materials Engineer µπορεί να έχει τα εξής προφίλ: α)Materials Engineer / Υπάλληλος του ∆ηµοσίου Τοµέα, ∆ΕΗ, ΕΥ∆ΑΠ ή του Ιδιωτικού Τοµέα (Τεχνικές Εταιρείες, Βιοµηχανία κλπ)β)Materials Engineer / Ελευθερος Επαγγελµατίας, ως Τεχνικός Σύµβουλος Βιοµηχανιών ∆οµικών Υλικών, Τεχνικών Εταιρειών σε έργα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, εισηγητής σε Σεµινάρια, Συνέδρια, συγγραφέας βιβλίων τεχνικών εκδόσεων, µέλος Τεχνικών Επιτροπών: ΕΛΟΤ, ΥΠΟΜΕ∆Ι, ∆ιεθνών Οργανισµών.γ)Materials Engineer / Ιδιοκτήτης Εργαστηρίου ∆οκιµών, αναγνωρισµένου/ εποπτευοµένου από το ΚΕ∆Ε ή ΕΣΥ∆, που αναλαµβάνει τον έλεγχο ποιότητας υλικών, µελέτες συνθέσεως κλπ ή ακόµη -ως εξωτερικός συνεργάτης- την ευθύνη ενός Οίκου Ποιοτικού Ελέγχου (Ο.Π.Ε.), ή παρέχει Συµβουλευτικές Υπηρεσίες σε Τεχνικές Εταιρείες ή Φορείς (όπως ο ΕΣΠΕΛ).Αντίστοιχες είναι και οι απολαβές, όπως και οι ανάγκες ∆ηµοσίων Σχέσεων και Marketing. Στη χώρα µας δεν υπάρχουν περισσότεροι από 10-20 Μηχανικοί µε την ιδιότητα και τα χαρακτηριστικά του Materials Engineer, ενώ οι περισσότεροι από αυτούς βρίσκονται σε κάποια Εταιρεία Συµβούλων Μηχανικών, Τεχνική Εταιρεία ή Εργαστήριο. και µόνον ελάχιστοι δουλεύουν ως Ελεύθεροι Επαγγελµατίες.3/4 Πληροφορίες Από τους ∆ιεθνείς Οργανισµούς (RILEM, ACI, Asphalt Institute) και στην Ελλάδα από τα Εργαστήρια (ΚΕ∆Ε, Ιδιωτικά Εργαστήρια) ή από παλαιούς Συναδέλφους.Στον Οδηγό Σκυροδέµατος 2007-2008, εκδόσεις ΣΕΛΚΑ (τηλ. 210-3838386), ο ενδιαφερόµενος µπορεί να βρει πλήθος πληροφοριών σε σχετικά άρθρα του υπογράφοντος.4/4
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.