Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Δευτέρα, 15 Αυγούστου 2022

" ... Εκφράστηκα πρώτος για το Σχέδιο του ΚΤΣ που τέθηκε σε δημόσια κρίση, η γνώμη μου δεν είναι καλή. Ο Νίκος συμφώνησε μαζί μου, διατυπώνοντας τη γνώμη του με διαφορετικό, πιο ήπιο τρόπο. Θαυμάζω την καλή του διάθεση να βρει δικαιολογίες για το πλήθος και το μέγεθος των ατελειών ..."

Σχόλια για τον Ν. Μαρσέλλο και τον ΚΤΣ Θ. Γ. Βουδικλάρης Πολιτικός ΜηχανικόςΞέρω ότι πολλοί θα µε κατηγορήσουν, ότι συµφωνώ εκ συστήµατος µε τον Νίκο και εκείνος µαζί µου. Αυτό, τις πιο πολλές φορές, γίνεται χωρίς προσυνεννόηση, απλώς έχουµε την ίδια άποψη για το εκάστοτε υπ' όψιν αντικείµενο. Συµφωνούµε και πάλι, στην γνώµη µας για την ποιότητα του Σχεδίου του ΚΤΣ 2015, τουλάχιστον στο µεγαλύτερο µέρος, όσο και αν θέλει ο Νίκος να το κρύψει. Αν κάπου έχω διαφορές απόψεων θα τις εκφράσω µε τη συνήθη παρρησία -- άλλωστε έχουµε συµφωνήσει µεταξύ µας, στην οµάδα του ΑΡΧΙΜΗ∆Η, ότι διατηρούµε το δικαίωµα της ελευθερίας της γνώµης, χωρίς να αισθανόµαστε ενόχληση όταν διαπιστώνουµε διαφορές. Και χωρίς να παραιτούµαστε του δικαιώµατος να προσπαθήσουµε να πείσουµε ο ένας τον άλλο. Εκφράστηκα πρώτος για το Σχέδιο του ΚΤΣ που τέθηκε σε δηµόσια κρίση, η γνώµη µου δεν είναι καλή. Ο Νίκος συµφώνησε µαζί µου, διατυπώνοντας τη γνώµη του µε διαφορετικό, πιο ήπιο τρόπο. Θαυµάζω την καλή του διάθεση να βρει δικαιολογίες για το πλήθος και το µέγεθος των ατελειών. Θα τον ακολουθούσα, αν βρισκόµαστε στην ηλικία των "λυκοπούλων" και µας έλεγε ο "Ακέλας" ότι "αρκεί η προσπάθεια", δυστυχώς όµως έχουµε µεγαλώσει. Εδώ πια δεν αρκεί η προσπάθεια. Εδώ από το αποτέλεσµα της προσπάθειας εξαρτάται η ποιότητα των έργων, το καλό όνοµα των µηχανικών και, ίσως, το ποινικό τους µητρώο -- που σηµαίνει ότι το αποτέλεσµα πρέπει να είναι καλό. Ιδιαίτερα όταν µε το προϊόν αυτό εκθέτουµε (µε όλες τις έννοιες) στην Ευρώπη τη στάθµη των Ελλήνων µηχανικών. Και, άραγε, πόσο σωστή, έντονη και επαρκής ήταν η προσπάθεια; Ο Νίκος επισηµαίνει τη δυσκολία να κρατάς "δύο καρπούζια στη ίδια µασχάλη" και επί πλέον µία βαρειά "σακκούλα", τον ΚΤΣ-97, υποθέτω για να τα µεταφέρεις µέχρι το τραπέζι σου. Η επίκληση της δυσκολίας δείχνει εξ αρχής ότι υπάρχει ανεπάρκεια στο τελικό αποτέλεσµα. Η ανεπάρκεια υπάρχει πράγµατι όπως και εγώ επεσήµανα, παρά το ότι ο ΚΤΣ-97 δεν ήταν φορτίο "σακκούλας", ήταν το γερό σανίδι στο οποίον πατήσαµε για να φτάσουµε στα καρπούζια. Συµφωνώ µε τον Νίκο ότι προκειµένου να φτάσουµε σ' αυτό που έχουµε µπροστά µας ήταν καλύτερα να κρατήσουµε, µε µικροεπεµβάσεις, το γερό σανίδι, τον ΚΤΣ97. Αν πρόκειται η αναθεώρηση να είναι αυτό το συνονθύλευµα, τότε να κρατήσουµε αυτό που έχουµε. Την ίδια οσµή ανεπάρκειας αποτελέσµατος, το οποίον ο Νίκος χαρακτηρίζει "γραφειοκρατικό", αποπνέουν και οι άλλες επικλήσεις για τις δυσκολίες του έργου, µεταξύ των οποίων ότι το "Υπουργείο ∆ΕΝ ΠΑΡΕΙΧΕ ΤΑ ΜΕΣΑ στην Επιτροπή ... ούτε ένα e-mail στη Γενική ∆ιευθύντρια Ποιότητας" -- η ευγένεια και η λεπτότητα του Νίκου. Την ίδια αναγνώριση ανεπάρκειας σηµαίνει και το συµπέρασµα "αυτό µπορεί να βγει όταν βάζεις αυτά τα δεδοµένα", παρά το ότι η Επιτροπή "αποτελείται από εξέχοντες επιστήµονες".1/3 Ως προς το ότι η επιλογή των µελών έγινε από τη Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Έργων και όχι από τη Γεν ∆ιεύθυνση Ποιότητας, θέλω να µου επιτρέψει ο Νίκος να τον παραπέµψω στο σχόλιο που έγραψα στο (αναρτηµένο στο www.e-archimedes.gr στις 24-12-2014) κείµενο: "Η συµβολή των Φορέων Πιστοποίησης στην παραγωγή των Τεχνικών Έργων", για τους Γενικούς Γραµµατείς, και να σταµατήσω σ' αυτό. Ο Νίκος εκτιµά "ότι θα απατηθεί ένας τουλάχιστον χρόνος ώστε αυτό το κείµενο να γίνει ένας "χρηστικός" Κανονισµός που θα λύνει και δεν θα δηµιουργεί προβλήµατα στους συναδέλφους και στα έργα". Συµφωνεί µαζί µου (και συµφωνώ µαζί του) ότι αυτός ο Κανονισµός δεν λύνει αλλά δηµιουργεί προβλήµατα στους συναδέλφους και στα έργα. Επίσης συµφωνώ µαζί του ότι θα χρειαστεί πολύς χρόνος (και πολλές επεµβάσεις) για να αποκτηθεί Κανονισµός "χρηστικός" και χρήσιµος, χωρίς να είµαι καθόλου βέβαιος ότι αρκεί ένας χρόνος. Η σηµερινή ανεπάρκεια αναγνωρίζεται από αµφοτέρους. Ολόκληρη η (κρυµµένη) κριτική του Νίκου για τον Κανονισµό είναι αρνητική, µε επίδειξη µεγάλης ανοχής, την οποία προσπαθεί ευγενώς να δικαιολογήσει µε τις δυσκολίες, δεν χρειάζεται να εισέλθω σε περισσότερες λεπτοµέρειες (προς Θεού, όχι το e-mail). Η ευγένεια και η πραότητα είναι µεγάλες αρετές αλλά η αλήθεια και η ειλικρίνεια είναι ακόµα µεγαλύτερες. Με τις επί µέρους συγκεκριµένες υποδείξεις του Νίκου δεν θα ασχοληθώ προς το παρόν, αφού θα πω τη γνώµη µου µε ιδιαίτερο κείµενο παρατηρήσεων. Θα του επισηµάνω πάντως ότι οι έπαινοι της Προεδρικής Επιτροπής που εργάσθηκε "αφιλοκερδώς και χωρίς καµµία αµοιβή" και µε "ηρωισµό" είναι αχρείαστοι και εκτός πραγµατικότητος, γιατί είναι βέβαιο ότι κανένα από τα µέλη της κανονικής Επιτροπής δεν απέβλεπε στην αµοιβή, αλλά και γιατί στην Υπουργική Απόφαση (παραγρ. 8) προβλέπεται ότι η αµοιβή των µελών "θα καθοριστεί ανάλογα µε τη συµµετοχή τους". Οι έπαινοι είναι ακόµα περισσότερο (και κυρίως) εκτός πραγµατικότητος όταν απευθύνονται για τερατούργηµα. Εκεί που διαφωνώ πλήρως µε το Νίκο είναι στο ότι εκείνος δεν θέλει να αναγνωρίσει ότι το τελικώς "πολύ µικρό" αποτέλεσµα οφείλεται στην ανεπάρκεια διαχειρίσεως µιας οµάδας από "εξέχοντες επιστήµονες". Στην έλλειψη οργανώσεως, σαφούς προσδιορισµού στόχων και δεξιότητας κατευθύνσεως. Η Γεν. ∆ιευθύντρια Ποιότητας δεν έχει υποχρέωση να έχει ειδίκευση και ιδιαίτερες γνώσεις για το σκυρόδεµα. Έχει υποχρέωση όµως να γνωρίζει και να σέβεται τις διαδικασίες, και είναι βέβαιο ότι τις γνωρίζει. Την ανάγκη προηγούµενης επεξεργασίας και αποδοχής του συντεταγµένου Σχεδίου ΚΤΣ 2015 από την ολοµέλεια της Επιτροπής αναγνωρίζει και ο Μαρσέλλος, παρά την καλή του διάθεση και την αστείρευτη ανοχή του για τα λάθη που έγιναν. Προσωπικώς έχω µετάσχει στις περισσότερες από τις Επιτροπές Κανονισµών που αφορούν Πολιτικούς Μηχανικούς, αλλά πρώτη φορά βλέπω Σχέδιο να τίθεται σε κρίση πριν τεθεί υπ' όψιν της Επιτροπής συντάξεως. Προκαλεί εντύπωση η τολµηρή αυθαιρεσία διαδικασιών που ακολουθήθηκε, τόσο στη σύσταση της "Προεδρικής" Επιτροπής (κατά παράβαση της Υπ. Αποφάσης και µε ποια κριτήρια;) όσο και στην έκθεση του προϊόντος της (και όχι της νόµιµης Επιτροπής), ως Σχεδίου Κανονισµού, σε δηµόσιο σχολιασµό, κάτι που κινδυνεύει να καταστήσει άκυρο και άχρηστο το σύνολο της δουλειάς που έγινε, και χαµένο τον χρόνο που διατέθηκε -- η προσπάθεια πρέπει να ξαναρχίσει από την αρχή, είναι γνωστή η ανάγκη να τηρούνται πλήρως οι τύποι για να είναι νόµιµο το αποτέλεσµα.2/3 ∆εν θα παραλείψω να επισηµάνω και την προφανή περιφρόνηση που δείχνει αυτή η ενέργεια, προς τα υπόλοιπα πρόσωπα της (µιας και µόνης) Επιτροπής Αναθεώρησης του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος. Κάτι που συνιστά και ηθική βλάβη γι' αυτά, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και τι να πει κανείς για την αποστολή του ανεπαρκούς κειµένου στην Ε.Ε., για ποια µορφή αποδοχής ή εγκρίσεως; Άραγε ποια θα είναι η συνέχεια της πρωτότυπης διαδικασίας; Κάποια Επιτροπή (Προεδρική ή Υπουργική ή άλλη) θα συγκεντρώσει και θα κρίνει τις παρατηρήσεις, θα συντάξει το τελικό κείµενο και θα το ξαναστείλει στην Ευρώπη για νέα έγκριση; Πώς θα βγούµε από τον κυκεώνα; Αν αυτό που µπορεί να παραγάγει η ∆ιεύθυνση Ποιότητας των ∆ηµοσίων Έργων έχει αυτήν την ποιότητα, τότε η ∆ιεύθυνση δεν έχει λόγο υπάρξεως. Στον φίλο µου το Νίκο Μαρσέλλο θα επισηµάνω ακόµα ότι, σε συνεχή και παρατεταµένη συνεργασία µε τον κοινό µας φίλο Παναγιώτη Αναγνωστόπουλο, είχα(µε) συντάξει σχέδιο για τα κεφάλαια του Κανονισµού "∆ιάστρωση - Συµπύκνωση - Συντήρηση". που αναρτήθηκε στο www.e-archimedes.gr στις 19-5-2012 για πρώτη φορά και για δεύτερη (επικαιροποιηµένο) στις 28-7-2013, µε περισσότερες από 9.000 αναγνώσεις, συνολικώς. Είναι προφανές ότι το αρχικό κείµενο ήταν έτοιµο ήδη από τις πρώτες συνεδριάσεις της Επιτροπής, είχε διανεµηθεί στα µέλη, αλλά δεν τέθηκε ποτέ σε συζήτηση, µέχρι τον Σεπτέµβριο του 2013. Αν αυτό λέγεται καλή διαχείριση και καλή λειτουργία της Επιτροπής, εγώ δεν έχω τίποτα να προσθέσω. Είµαι στη διάθεση του Νίκου, αν επιθυµεί να δει, για να ξαναθυµηθεί, συζητούσαµε στο µεταξύ διάστηµα.3/3τα κείµενα που
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.