Ανάλυση κόστους χρόνου ζωής κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος με αυτοσυμπυκνούμενο και συμβατικό σκυρόδεμα

Σχετικά με τον/την συγγραφέα

Ο Κοσμάς Σίδερης γεννήθηκε στην Αθήνα (1969). Είναι Διπλωματούχος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (1992) και Διδάκτορας του ιδίου Τμήματος (1996). Υπηρετεί ως Επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και είναι μέλος του Εργαστηρίου Δομικών Υλικών του Τμήματος.

Είναι συγγραφέας δύο βιβλίων και 90 άρθρων σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Είναι μέλος των επιστημονικών επιτροπών RILEM TC DSC – Durability of Self Compacting Concrete, RILEM TC HPB - Physical properties and behaviour of High-Performance Concrete at high temperature και RILEM TC MPS- Mechanical properties of self-compacting concrete. Διετέλεσε επίσης μέλος της επιτροπής της EFNARC για τη σύνταξη οδηγιών για τον έλεγχο των συστημάτων παθητικής πυροπροστασίας του σκυροδέματος σε υπόγεια έργα. Είναι μέλος του ACI, του ΤΕΕ, του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας, του Ελληνικού Τμήματος Σκυροδέματος (ΕΤΣ), της Επιστημονικής Εταιρίας Ερευνών Σκυροδέματος (ΕΠΕΣ), του ACI Hellas Chapter καθώς και της Εταιρίας Αξιοποίησης Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση (ΕΒΙΠΑΡ).

Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην ανθεκτικότητα των κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος και στην τεχνολογία ειδικών σκυροδεμάτων (αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα, σκυρόδεμα υψηλής επιτελεστικότητας, ινοπλισμένο σκυρόδεμα, σκυρόδεμα με βιομηχανικά παραπροϊόντα). Ακόμη, δραστηριοποιείται στην περιοχή της ενυδάτωσης των τσιμέντων, των ποζολανικών προσθέτων καθώς και στη χρήση ειδικών χημικών προσμείκτων στο σκυρόδεμα.