Ποιες είναι οι συνέπειες της ταχείας εξάτμησης του νερού από το φρεσκοδιαστρωμένο σκυρόδεμα;

Η πιο συχνή αιτία ρηγμάτωσης του σκυροδέματος είναι η κακή συντήρηση (bad curing), όταν δηλαδή δεν λαμβάνονται μέτρα όσο είναι φρεσκο-διαστρωμένο σκυρόδεμα, ώστε να προστατευθεί από την εξάτμιση του νερού. Τέτοια μέτρα είναι:

  • Η εφαρμογή μεμβράνης συντήρησης με ψεκασμό (curing membrane).
  • Είτε, καλύτερα, η επικάλυψη της επιφανείας με υγρές λινάτσες (wet hessian burlap), που, εκτός από την παρεμπόδιση της εξάτμισης, παρέχουν και “σκίαση” της επιφάνειας και προστασία από τον ήλιο.

Εάν δεν γίνει σωστή συντήρηση, υπάρχει κίνδυνος ρηγμάτωσης (cracking) από “πλαστική συρρίκνωση” (plastic shrinkage). Το κατάβρεγμα πρέπει να συνεχίζεται για τουλάχιστον 7 ημέρες, 3 φορές την ημέρα.

Σύμφωνα με το ACI-305 και το ΕΛΟΤ-517, εάν η εξάτμιση του νερού υπερβεί το: 1 kg/m2 . ώρα, τότε υπάρχει κίνδυνος ρηγμάτωσης. (βλπ. διάγραμμα στο ACI-305 είτε στην Τεχνική Οδηγία Τ.Ο. 2, του ΣΠΜΕ, www.spme.gr).

Οι παράγοντες που συμβάλλουν στην εξάτμιση είναι:

  • Υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος, π.χ. > 27 °C
  • Χαμηλή σχετική υγρασία (Relative Humidity), π.χ. RH < 30-40%
  • Υψηλή θερμοκρασία σκυροδέματος, π.χ. tc ≥ 30 °C
  • Υψηλές ταχύτητες ανέμου, π.χ. ≥ 30 km/h (4-5 μποφώρ)

Ορθές πρακτικές αντιμετώπισης της εξάτμησης:

  • Σκυροδέτηση τη νύχτα ή πολύ πρωί (06:00 – 09:00 πμ).
  • Ψεκασμός υδρατμών (fogging) στην επιφάνεια σκυροδέματος.
  • Χρησιμοποίηση νιφάδων/τσιπς από πάγο ή ψύξη του νερού.
  • Τοποθέτηση αντιανεμίων πετασμάτων που κόβουν την ταχύτητα του ανέμου.

Σχετικά με τον/την συγγραφέα

Ο Νικόλαος Μαρσέλλος ειναι Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ  (1973) με ΜSc σε Θεμελιώσεις από το University of Birmingham (1980). Είναι μέλος του ΤΕΕ από το 1973, του ΣΠΜΕ, του ACI και της ΕΕΔΕ.

Έχει εργασθεί ως ελεύθερος επαγγελματίας και ως μισθωτός σε θέματα ελέγχου ποιότητος και σύνταξης Κανονισμών, Προδιαγραφών και Προτύπων σκυροδέματος και άλλων υλικών Οδοποιίας.

Έχει απασχοληθεί ως Materials Engineer σε έργα στο Εξωτερικό (Jeddah/Saudi Arabia, Συρία, Κυπρος, κλπ) και στην Ελλάδα (Ολυμπιακό Χωριό ΟΧΑΕ 2004, Συνεδριακό Κέντρο ΝΙΑΡΧΟΣ) και ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων/ Τεχνικών Εταιρειών.

Επίσης διετέλεσε Διευθυντής Ελέγχου ποιότητος της Βιομηχανίας Σκυροδέματος ΕΤ ΒΕΤΟΝ / Italcementi Group (1989-1993), στο ΚΕΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ (1983-87), Επ. Καθηγ. στο  ΠΕΤΥΛ/ΣΤΕΦ του ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ (1987- 1996 και 2008-2009), στο Εργαστήριο ΕΚΕΤ ΤΥΠ Ομίλου ΑΓΕΤ-ΗΡΑΚΛΗΣ/LAFARGE (1999-2009) και στο ΔΣ του Εργαστηρίου ADOLAB S.A.

Ήταν μέλος της Επιτροπής Συντάξεως του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ-1985 , ΚΤΣ-1997 και Σχεδιου ΚΤΣ-2013), της ΕΟ/1 του ΕΛΟΤ/ΤΕ-20 για το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 καθώς και ΟΕ του ΙΟΚ για την σύνταξη των ΠΕΤΕΠ.

Λοιπές δραστηριότητες:

Παρουσιάσεις σε Συνέδρια σκυροδέματος, συγγραφή άρθρων σε τεχνικά περιοδικά, εισηγήσεις σε περισσότερες από 85 ημερίδες (σε 30 πόλεις) και σε Σεμινάρια του ΤΕΕ, του ΣΠΜΕ κλπ.

Μέλος της Επιτροπής Τεχνολογίας Σκυροδέματος του ΣΠΜΕ για την σύνταξη έξι Τεχνικών Οδηγιών.

Συγγραφέας δύο βιβλίων με αντικείμενο την Τεχνολογία Σκυροδέματος και του "Οδηγού σκυροδέματος" (σε 5 εκδόσεις).

Εχει διατελέσει μέλος του ΔΣ του ΙΕΚΕΜ/ΤΕΕ, του ΔΣ/ΣΠΜΕ, της Αντιπροσωπίας ΤΕΕ, του Πειθαρχικού Συμβουλίου ΤΕΕ Αθηνών (2009) και του Ανώτατου Πειθαρχικού ΤΕΕ Â (2013-σήμερα).