Για ποιους λόγους η δειγματοληψία νωπού σκυροδέματος στο έργο δείχνει χαμηλές αντοχές;

Η αξιοπιστία της αντοχής σε θλίψη του σκυροδέματος που προκύπτει από την λήψη δοκιμίων νωπού σκυροδέματος και την θραύση τους στην συνέχεια εξαρτάται από την ακόλουθη σειρά βασικών απαιτήσεων:

 1. Η λήψη των δοκιμίων πρέπει να γίνεται «συμβατικά», δηλ. σύμφωνα με τον ΚΤΣ-97.
 2. Η δειγματοληψία πρέπει να γίνεται με (6) δοκίμια από (6) διαφορετικές βαρέλες, και αυτό να αναγράφεται στα αντίστοιχα Δελτία Αποστολής, μαζί με την ώρα και την περιοχή του Έργου στην οποία διαστρώθηκε το φορτίο (§13.3.9 του ΚΤΣ-97).
 3. Τα δοκίμια πρέπει να μεταφέρονται εντός 20-32 ωρών σε διαπιστευμένο Δημόσιο ή Ιδιωτικό Εργαστήριο.
 4. Η θραύση πρέπει να γίνεται σε “διακριβωμένη” πρέσα που θα διαθέτει πιστοποιητικό “καλιμπραρίσματος” από το ΚΕΔΕ, ή άλλο διαπιστευμένο προς τούτο εργαστήριο
 5. Οι μήτρες λήψης των δοκιμίων πρέπει να είναι μεταλλικές (όχι από συνθετικά υλικά), κατά προτίμηση χυτοσιδηρές και δεν πρέπει να είναι πετσικαρισμένες.
 6. Στην δειγματοληψία μπορεί να παρίσταται και εκπρόσωπος της Μονάδας Ετοίμου Σκυροδέματος (§15.2.1 του ΚΤΣ 97).
 7. Δεν πρέπει να προστίθενται ούτε νερό ούτε πρόσθετα στη βαρέλα επί τόπου του Έργου (§6.9 ΚΤΣ-97), πριν δε από την έναρξη εκφόρτωσης (και την δειγματοληψία στην συνέχεια) το σκυρόδεμα πρέπει να αναμειγνύεται στην βαρέλα επί 3 – 5 λεπτά.
 8. Το υπερ-ρευστοποιητικό που προστίθεται στην βαρέλα επί τόπου του Έργου πρέπει να είναι είτε αυτό της Μονάδος Παραγωγής Σκυροδέματος, είτε προϊόν του ίδιου παραγωγού/προμηθευτή/εταιρείας με αυτό που χρησιμοποιεί η Μονάδα. Οταν γίνεται ενσωμάτωση στο Έργο προσθέτων διαφορετικών από αυτά που χρησιμοποιεί η Μονάδα, τότε την ευθύνη για την αντοχή του σκυροδέματος δεν την έχει η Μονάδα, αλλά ο παραγγέλων Αγοραστής (§12.1.1.19 του ΚΤΣ-97).

Χωρίς την τήρηση όλων αυτών των “πρέπει” είναι μάλλον βέβαιο ότι το σκυρόδεμα θα δείξει χαμηλότερη αντοχή από την πραγματική του. Το εάν η προκύπτουσα αντοχή είναι χαμηλότερη της ονοματικής (fck), εξαρτάται, βέβαια, και από άλλους παράγοντες, όπως:

 1. Προσθήκη νερού επί τόπου του έργου.
 2. Στη Μονάδα έχουν χρησιμοποιηθεί ακατάλληλα αδρανή, συνήθως «βρώμικα με άργιλο ή παιπάλη >16% στην άμμο.
 3. Έπεσε λιγότερο ή “χειρότερο” τσιμέντο στο μίξερ του παρασκευαστηρίου από απορύθμιση των ζυγιστηρίων τσιμέντου ή ήρθε “κακή” παρτίδα τσιμέντου στην Μονάδα.

Όταν λοιπόν προκύπτει διαφωνία μεταξύ του Αγοραστή και της Μονάδας για την αντοχή του παραδοθέντος στο έργο σκυροδέματος πρέπει να εξετάζονται όλα τα παραπάνω. Πολύ συχνά δε το “φταίξιμο” δεν είναι της Μονάδας …

Σχετικά με τον/την συγγραφέα

Ο Νικόλαος Μαρσέλλος ειναι Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ  (1973) με ΜSc σε Θεμελιώσεις από το University of Birmingham (1980). Είναι μέλος του ΤΕΕ από το 1973, του ΣΠΜΕ, του ACI και της ΕΕΔΕ.

Έχει εργασθεί ως ελεύθερος επαγγελματίας και ως μισθωτός σε θέματα ελέγχου ποιότητος και σύνταξης Κανονισμών, Προδιαγραφών και Προτύπων σκυροδέματος και άλλων υλικών Οδοποιίας.

Έχει απασχοληθεί ως Materials Engineer σε έργα στο Εξωτερικό (Jeddah/Saudi Arabia, Συρία, Κυπρος, κλπ) και στην Ελλάδα (Ολυμπιακό Χωριό ΟΧΑΕ 2004, Συνεδριακό Κέντρο ΝΙΑΡΧΟΣ) και ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων/ Τεχνικών Εταιρειών.

Επίσης διετέλεσε Διευθυντής Ελέγχου ποιότητος της Βιομηχανίας Σκυροδέματος ΕΤ ΒΕΤΟΝ / Italcementi Group (1989-1993), στο ΚΕΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ (1983-87), Επ. Καθηγ. στο  ΠΕΤΥΛ/ΣΤΕΦ του ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ (1987- 1996 και 2008-2009), στο Εργαστήριο ΕΚΕΤ ΤΥΠ Ομίλου ΑΓΕΤ-ΗΡΑΚΛΗΣ/LAFARGE (1999-2009) και στο ΔΣ του Εργαστηρίου ADOLAB S.A.

Ήταν μέλος της Επιτροπής Συντάξεως του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ-1985 , ΚΤΣ-1997 και Σχεδιου ΚΤΣ-2013), της ΕΟ/1 του ΕΛΟΤ/ΤΕ-20 για το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 καθώς και ΟΕ του ΙΟΚ για την σύνταξη των ΠΕΤΕΠ.

Λοιπές δραστηριότητες:

Παρουσιάσεις σε Συνέδρια σκυροδέματος, συγγραφή άρθρων σε τεχνικά περιοδικά, εισηγήσεις σε περισσότερες από 85 ημερίδες (σε 30 πόλεις) και σε Σεμινάρια του ΤΕΕ, του ΣΠΜΕ κλπ.

Μέλος της Επιτροπής Τεχνολογίας Σκυροδέματος του ΣΠΜΕ για την σύνταξη έξι Τεχνικών Οδηγιών.

Συγγραφέας δύο βιβλίων με αντικείμενο την Τεχνολογία Σκυροδέματος και του "Οδηγού σκυροδέματος" (σε 5 εκδόσεις).

Εχει διατελέσει μέλος του ΔΣ του ΙΕΚΕΜ/ΤΕΕ, του ΔΣ/ΣΠΜΕ, της Αντιπροσωπίας ΤΕΕ, του Πειθαρχικού Συμβουλίου ΤΕΕ Αθηνών (2009) και του Ανώτατου Πειθαρχικού ΤΕΕ Â (2013-σήμερα).