Σύγχρονες γεωτεχνικές μέθοδοι και εφαρμογές

Σχετικά με τον/την συγγραφέα

Επαγγελματική απασχόληση:

­- Ιανουάριος 1975 - Δεκέμβριος 1977: απασχόληση στην Λιβύη, στην εταιρεία National Libyan Company for Erosion Control στην περιοχή της Βεγγάζης, με κύρια αντικείμενο την στεγανοποίηση ταμιευτήρα φράγματος με άργιλο και των βραχωδών πρανών με gunite

­- Δεκέμβριο 1977 - Μάιος 1978: στην Ελληνική Εταιρία ΘΑΛΗΣ ΑΤΕ στην Σαουδική Αραβία,ως προιστάμενος εργαστηρίου ποιοτικού ελέγχου χωματουργικών, σκυροδέματος και ασφαλτικών.

­- Μάιος 1978 - Δεκέμβριος 1979: επιστροφή στην Λιβυκή εταιρεία National Libyan Company for Erosion Control και απασχόληση ως προϊστάμενος εργαστηρίου ποιοτικού ελέγχου χωματουργικών, σκυροδέματος και ασφαλτικών εργασιών στην περιοχή της Τρίπολης.

­- Ιανουάριος 1980 - 2000: υπηρεσία στο Υπουργείο Δημοσίων Έργων, στο Κ.Ε.Δ.Ε., στην Διεύθυνση Εδαφομηχανικής (ΕΚ1) και αργότερα στη Διεύθυνση Ελέγχου Αδρανών Υλικών.

­- 2000: μετάθεση στην ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ, την Ειδική Υπηρεσία Μεγάλων Εργων Δυτικής Ελλάδας και παραμονή στην θέση αυτή μέχρι τον Οκτώβριο του 2011.

­- Παράλληλα, από το 1993 έως το 2001: μέλος της Τεχνικής Επιτροπής ΕΛΟΤ/ΤΕΕ 77 για τα Μάρμαρα και τους Φυσικούς Λίθους (Ελληνικό τμήμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής CEN/ TC 246.