Συντάκτης: Π. Αναγνωστόπουλος (Πολ. Μηχ.)

Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ 1974. Ομότιμο μέλος ΤΕΕ από 20/03/2017 Ενασχόληση από το 1977 έως το 2017 με την μελέτη και κατασκευή Δημοσίων Έργων. Κατείχε εργοληπτικό πτυχίο Δ' τάξεως ΟΔΟ, ΟΙΚ, ΥΔΡ και Γ' τάξεως ΛΙΜ. Διεύθυνση του έργου σύνταξης των Προσωρινών Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΠΕΤΕΠ), συστήματος κοστολόγησης μηχανημάτων έργων, τυποποιημένων περιγραφικών τιμολογίων και αναλύσεων τιμών κατά την περίοδο 2003-2006, που ανατέθηκε στο ΙΟΚ από το ΥΠΕΧΩΔΕ. Το έργο υλοποιήθηκε υπό την εποπτεία του καθ. κ. Θ. Π. Τάσιου. Σύμβουλος του ΙΟΚ από το 2003 έως το 2010 επι θεμάτων προδιαγραφών, κανονισμών και κοστολογήσεων των Δημοσίων Εργων. Συμμετοχή σε επιτροπές της ΓΓΔΕ (2004 έως 2013) για την σύνταξη, επικαιροποίηση και διεύρυνση του θεματολογίου των Νέων Ενιαίων Τιμολογίων. Συμμετοχή σε Ομάδες Εργασίες του ΕΛΟΤ Από το 1998 έως σήμερα σύμβουλος της εταιρείας μελετών ΤΟ.Π.Π.Ο.Σ. ΑΕ. Από το 2010 administrator του www.e-archimedes.gr

Κατάλογος άρθρων

Inselbergs (Λόφοι-Μάρτυρες)

Πληροφορίες για τους ενδιαφέροντες αυτούς γεωλογικούς σχηματισμούς και χαρακτηριστικές εικόνες

Inselbergs (Λόφοι-Μάρτυρες)

Πληροφορίες για τους ενδιαφέροντες αυτούς γεωλογικούς σχηματισμούς και χαρακτηριστικές εικόνες

Έτσι γίνεται η ορθή σκυροδέτηση!

Εικονογραφημένος οδηγός της ERMCO με λεζάντες στα Ελληνικά

Πυκνότητες διαφόρων κραμάτων

Οι πυκνότητες ποικιλίας κραμάτων κατ’ αλφαβητική σειρά στο link:

Πίνακας πυκοτήτων διαφόρων υλικών

Πίνακας πυκνοτήτων ευρείας ποικιλίας υλικ΄κών κατ’ αλφαβητική σειρά.

Αφρομπετόν

Σύνθεση, ιδιότητες και εφαρμογές

Το ιστορικό και η εξέλιξη του εκτοξευομένου σκυροδέματος

Εξέλιξη, εφερμογές και εξοπλισμός εκτοξευομένου σκυροδέματος

Καθαιρέσεις κατασκευών από σκυρόδεμα

Παρουσίαση ελοπλισμού και μεθόδψν κατεδάφισης κατασκευών από σκυρόδεμα

Σελίδα 1 από 392