Κατηγορία: Το επάγγελμα του Μηχανικού

Χρήσιμα θέματα που αφορούν την εξάσκηση του επαγγέλματος των μηχανικών και λοιπών τεχνικών όλων των ειδικοτήτων

Κατάλογος άρθρων

Τεχνικές Πραγματογνωμοσύνες – Μέρος Α

” … Θα ασχοληθούμε εδώ μόνο με την τεχνική πραγματογνωμοσύνη. Ο βαθμός της απαιτουμένης εξειδικεύσεως του πραγματογνώμονα συναρτάται προς τη φύση και το μέγεθος του προβλήματος …”

Χρήσιμες οδηγίες για τις τρέχουσες υποχρεώσεις των Μηχανικών

Λήψη βεβαιώσεων ΤΣΜΕΔΕ για την φορολογική δήλωση 2015, Μητρώο ΥΠΕΠΑ, ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Επιμέλεια παρουσίασης: Διονύσης Κλαδάκης, Πολ. Μηχ.

Δημιουργία “Μητρώου Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών” στο ΥΠΕΚΑ.

Η απόφαση δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 148Β / 22 ΙΑΝ 2015.

Προσοχή: Η δήλωσή του αριθμού μητρώου εκάστου των μελετητών και επιβλεπόντων μηχανικών και ο έλεγχος των στοιχείων τους από την Υ.ΔΟΜ. αποτελούν προϋπόθεση για την έκδοση της έγκρισης και της άδειας δόμησης ή άλλης σχετικής διοικητικής πράξης οποιασδήποτε Δημόσιας Υπηρεσίας.

Επισημαίνεται ότι στην απόφαση ως “Μηχανικοί” θεωρούνται αυτοί που διαθέτουν “τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης” …

Πιστοποίηση των μηχανικών για τις αποκαταστάσεις των βλαβών των κατασκευών;

Το έναυσμα προσέφερε μια συζήτηση που άνοιξε στο LinkedIn με τίτλο “Το θέμα της εμπειρίας των ασχολουμένων με τις επισκευές, ενισχύσεις και αποκαταστάσεις των κατασκευών”. Όπως ήταν φυσικό, το θέμα προκάλεσε ενδιαφέρον, στράφηκε πολύ γρήγορα στην ανάγκη ή όχι πιστοποιήσεως (κυρίως των μηχανικών) και ήταν πολλοί οι συνάδελφοι που έλαβαν μέρος. Πολλές ήταν και οι απόψεις που εκφράσθηκαν, γενικώς διιστάμενες στα επί μέρους θέματα.

Η εξέλιξη των επαγγελματικών δικαιωμάτων των πολιτικών μηχανικών σε σχέση με τους αρχιτέκτονες και τους τοπογράφους — Μέρος 2ο: Από την ίδρυση του πρώτου “πολυτεχνείου” μέχρι την ίδρυση του “Ελληνικού Πολυτεχνικού Συλλόγου”

Ιστορική ανασκόπηση της εξέλιξης του κλάδου των μηχανικών στην χώρα και των σχετικών διαταγμάτων. Οι πολιτικοί τεχνικοί στην Ελλάδα περί τα τέλη του 19ου αιώνα: οι γεωμέτρες, το Σώμα Πολιτικών Μγχανικών, το Σχολείο των Βιομηχάνων των Τεχνών και ο Ελληνικός Πολυτεχνικός Σύλλογος.

Βλπ. επίσης: Μέρος 1ο – Από την ίδρυση του νεώτερου ελληνικού κράτους μέχρι την ίδρυση του πρώτου “πολυτεχνείου”

Η εξέλιξη των επαγγελματικών δικαιωμάτων των πολιτικών μηχανικών σε σχέση με τους αρχιτέκτονες και τους τοπογράφους — Μέρος 1ο: Από την ίδρυση του νεώτερου ελληνικού κράτους μέχρι την ίδρυση του πρώτου «πολυτεχνείου»

Ο νόμος 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» προβλέπει την έκδοση Προεδρικών Διαταγμάτων με τα οποία θα αναθεωρηθεί το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματος των πολιτικών μηχανικών, των αρχιτεκτόνων και των τοπογράφων, και φυσικά αναμένεται «εμφύλιος πόλεμος» μεταξύ των ειδικοτήτων των μηχανικών.

Υπαιτιότητα και ευθύνες κατά την παραγωγή των έργων

Παρουσίαση του κ. Γεωρ. Γρ. Πενέλη, Δρ. Πολ. Μηχ/κου, Ομότιμου Καθηγητή Α.Π.Θ. σε εκδήλωση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου

Αποφασίσθηκε η κατάργηση των κατωτάτων ορίων εργοληπτικών και μελετητικών πτυχίων για την συμμετοχή στους διαγωνισμούς ανάθεσης Δημοσίων Εργων και Μελετών

“Νομοτεχνική Βελτίωση” της υπ’αριθμ. 1614/31/23-7-2014 προσθήκης – τροπολογίας του ΥΠΥΜΕΔΙ όπως κατατέθηκε και ψηφίστηκε στις 24-07-2014 στην Βουλή, σύμφωνα με την οποία καταργούνται άμεσα τα κατώτατα όρια, ενώ καταργούνται και τα ανώτατα όρια με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών ΥΜΕΔΙ και ΥΠΑΑΝ. Με το ίδιο διάταγμα θα καθορίζονται οι προϋποθέσεις συμμετοχής στις διαδικασίες ανάθεσης Δημoσίων Έργων και μελετών και θα ρυθμιζονται θέματα για την κατάρτιση και λειτουργία επίσημων καταλόγων εγκεκριμένων οικονομικών φορέων (Μητρώα).

Προσλήψεις – Απολύσεις: Πείτε μας την εμπειρία σας!

Μέχρι τα 40 μου, έφευγα εγώ από τις δουλειές! Μετά τα 40 μου, με “έφευγαν” αυτοί! Πολλοί δε από αυτούς μετά, επί χρόνια, με έπαιρναν τηλέφωνο και μου ζητούσαν χάρες, πληροφορίες ή/και συμβουλές για προβλήματα, που δεν θα είχαν, αν με κρατήσει!

Σελίδα 2 από 7