Κατηγορία: Το επάγγελμα του Μηχανικού

Χρήσιμα θέματα που αφορούν την εξάσκηση του επαγγέλματος των μηχανικών και λοιπών τεχνικών όλων των ειδικοτήτων

Κατάλογος άρθρων

Εισήγηση Προέδρου ΙΟΚ στην Διημερίδα του ΤΕΕ για την Πιστοποίηση των Τεχνικών Επαγγελμάτων

Η απαίτηση για πιστοποιημένους τεχνίτες θα αυξάνεται συνεχώς, όσο θα αυξάνονται η κυκλοφορία και η υποχρέωση τηρήσεως των Ευρωπαϊκών Προτύπων και Κανονισμών, και θα γίνει «εκ των εξ ων ουκ άνευ» όταν επιβληθεί η ασφάλιση των έργων. Θα αυξάνεται επίσης όσο θα μεγαλώνουν οι απαιτήσεις ποιότητας, τόσο στα Δημόσια όσο και στα Ιδιωτικά έργα, ιδίως όταν θα αρχίσει να λειτουργεί ο έλεγχος της αγοράς.

Το επάγγελμα του Μηχανικού – Νομικό πλαίσιο και ευθύνες

Υπάρχει ένα τμήμα της νομοθεσίας που αφορά κυρίως τα τεχνικά έργα, ήτοι το επαγγελματικό αντικείμενο του μηχανικού, του οποίου η καλή γνώση είναι απολύτως αναγκαία γι’ αυτόν. Σ’ αυτό το τμήμα γίνεται προσπάθεια για μια σύντομη (και ασφαλώς ατελή) αναφορά, με την υπογράμμιση ότι οι διατάξεις που παρατίθενται δεν εξαντλούν το σύνολο των υποχρεώσεών του. Προηγείται μια ενημέρωση για τις γενικές αρχές της νομοθεσίας.

Σελίδα 7 από 7