Κατηγορία: Τεχνική Ενημέρωση

Σκοπός του forum είναι η συνεχής ενημέρωση των τεχνικών επί των τεχνολογικών εξελίξεων και όλων των θεμάτων που αφορούν τον σχεδιασμό και την κατασκευή των έργων. Το θεματολόγιο είναι ευρύτατο και έχει κατ’ αρχήν επιμεριστεί στις ακόλουθες ενότητες:

Υποκατηγορίες

Αρχιτεκτονικά θέματα

Αριθμός άρθρων: 77

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται αρχιτεκτονικά θέματα γενικού ενδιαφέροντος

Γεωλογικά, Γεωτεχνικά και Υδρογεωλογικά θέματα

Αριθμός άρθρων: 40

Παρουσίαση Γεωτεχνικών μεθόδων και εφαρμογών και θεμάτων Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας

Ενεργειακές επιδόσεις κτιρίων - ΚΕΝΑΚ

Αριθμός άρθρων: 39

Κανονιστικές διατάξεις, οδηγίες ορθής πρακτικής και πληροφόρηση επί θεμάτων εξοικονόμησης ενεργείας στα κτίρια

Επισκευές - Αποκαταστάσεις - Ενισχύσεις κατασκευών από σκυρόδεμα

Αριθμός άρθρων: 19

Επεμβάσεις για την αποκατάσταση, ενίσχυση και επισκευή στοιχείων από σκυρόδεμα - Διερέυνηση αιτίων βλαβών και ζημιών - Μεθοδολογίες και υλικά επεμβάσεων - Ενημέρωση επί θεμάτων σχετικών με την σειρά Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1504

Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις - Φωτισμός

Αριθμός άρθρων: 8

Στην ενότητα αυτή καταχωρούνται άρθρα που αφορούν εγκαταστάσεις ισχυρών και ασθενών ρευμάτων, αυτοματισμούς, φωτισμό κλπ και τις σύγχρονες εξελίξεις στον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.

Θέματα δομοστατικής

Αριθμός άρθρων: 37

Παρουσίαση θεμάτων δομοστατικού ενδιαφέροντος: στατικές αναλύσεις και υπολογισμοί, ενισχύσεις, επισκευές και αποκαταστάσεις δομημάτων.

Θέματα Κοστολόγησης - Τιμολόγησης εργασιών

Αριθμός άρθρων: 33

Συστήματα προκοστοστολόγησης και τιμολόγησης εργασιών, που εφαρμόζονται στην Ελλάδα και το εξωτερικό - Συστήματα δημοπράτησης έργων

Θέματα Οδοποιίας

Αριθμός άρθρων: 56

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται θέματα που αφορούν το κανονιστικό πλαίσιο εκπόνησης μελετών έργων οδοποιίας (ΟΜΟΕ κλπ), τις εξελίξεις των κανονιστικών διατάξεων για θέματα οδικής ασφάλειας και τις τεχνολογικές εξελίξεις στην κατασκευή των οδικών έργων.

Κανόνες - οδηγίες ορθής πρακτικής

Αριθμός άρθρων: 61

Οδηγίες ορθής πρακτικής για την εκτέλεση διαφόρων εργασιών, από την διεθνή εμπειρία

Μηχανήματα έργων

Αριθμός άρθρων: 28

Στοιχεία, τεχνολογικές εξελίξεις και παρουσιάσεις μηχανημάτων έργων

Τεχνολογία περιβάλλοντος

Αριθμός άρθρων: 10

Τεχνολογικές εξελίξεις και εφαρμογές στην διαχείριση υδατικών πόρων, διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων και προστασία του περιβάλλοντος

Τεχνολογία σκυροδέματος

Αριθμός άρθρων: 126

Παρουσίαση ορθών πρακτικών για τις κατασκευές από σκυρόδεμα και ειδικών θεμάτων τεχνολογίας σκυροδέματος

Τεχνολογία Συγκολλήσεων

Αριθμός άρθρων: 1

Θέματα τεχνολογίας συγκολλήσεων, εξοπλισμού, αναλωσίμων, σχετικών προτύπων - Ορθές πρακτικές συγκολλήσεων

Τεχνολογία υλικών

Αριθμός άρθρων: 55

Παρουσίαση συγχρόνων υλικών με έμφαση στην αειφορία και την εξοικονόμηση ενεργείας

Τεχνολογικές εξελίξεις - καινοτομία

Αριθμός άρθρων: 111

Παρουσίαση εφαρμογών σύγχρονης τεχνολογίας και καινοτομικών τεχνολογιών

Υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας

Αριθμός άρθρων: 35

Κωδικοποίηση Εθνικών και κοινοτικών διατάξεων για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών και την προστασία της υγείας των εργαζομένων - Κανόνες ορθής πρακτικής

Κατάλογος άρθρων

Καθαιρέσεις κατασκευών από σκυρόδεμα

Παρουσίαση ελοπλισμού και μεθόδψν κατεδάφισης κατασκευών από σκυρόδεμα

Γεωτεχνικές ιδιότητες διογκουμένων εδαφών στην Ελλάδα – Ενεργές άργιλοι

Έρευνα πεδίου για τα χαρακτηριστικά των διογκουμένων αργίλων σε διάφορες περιοχές της χώρας και αξιολόγηση αποτελεσμάτων.

Αντλησιμότητα και εξοπλισμός άντλησης σκυροδέματος

” …Η ιδέα της αντλήσεως του σκυροδέματος κατατέθηκε ως ευρεσιτεχνία στις ΗΠΑ το 1913, αλλά την εποχή εκείνη η έρευνα περιορίσθηκε σε μερικές μόνον δοκιμές …”.

Παλιοί ατμοκίνητοι οδοστρωτήρες (steam rollers)

Το σύστημα κατασκευής οδών “Μακαντάμ” που άρχισε να διαδίδεται στην Ευρώπη από το 1820, απαιτούσε την συμπύκνωση των επιφανειακών αμμοχαλικωδών στρώσεων και οδήγησε στην ανάπτυξη του οδοστρωτήρα. Αρχικά χρησιμοποιήθηκαν λίθινοι κύλινδροι μεγάλου βάρους που τους έσερναν άλογα. Αργότερα εμφανίσθηκαν κύλινδροι από χυτοσίδηρο που ήταν κοίλοι και γέμιζαν με έρμα από πέτρες ή νερό. Από την δεκαετία του 1860 έκαναν την εμφάνισή τους οι πρώτοι αυτοκινούμενοι ατμοκίνητοι οδοστρωτήρες.

Τεχνητή Ψύξη Εδάφους (AGF)

Παρουσίαση των σχετικών μεθοδολογιών και παραδειγμάτων εφαρμογής

Τεχνικές ταχείας κατασκευής γεφυρών – Accelerated Bridge Construction (ABC)

Οι τεχνικές ABC συνδυάζουν καινοτομίες στον προγραμματισμό  εκτέλεσης των εργασιών, τον σχεδιασμό των επί μέρους στοιχείων, στην χρήση υλικών και τον τρόπο κατασκευής, που αποσκοπούν στην ελαχιστοποίηση των εντός εργοταξίου δραστηριοτήτων για την αποκατάσταση ή αναβάθμιση υπαρχουσών γεφυρών.

Τύποι και εφαρμογές πυργογερανών

Χαρακτηριστικά και λεπτομέρειες αυτών των ευρείας χρήσεως μηχανημάτων που η εικόνα τους φέρει στον νου κατασκευαστική δραστηριότητα

Κεραίες κινητής τηλεφωνίας με … καμουφλάζ

Στις περιπτώσεις που παρουσιάζονται, οι κεραίες απέκτησαν καμουφλάζ, για να είναι κατά το δυνατόν συμβατές με την αισθητική του φυσικού περιβάλλοντος! Κάτι είναι κι’ αυτό …

Σελίδα 2 από 80