Κατηγορία: Τεχνική Ενημέρωση

Σκοπός του forum είναι η συνεχής ενημέρωση των τεχνικών επί των τεχνολογικών εξελίξεων και όλων των θεμάτων που αφορούν τον σχεδιασμό και την κατασκευή των έργων. Το θεματολόγιο είναι ευρύτατο και έχει κατ’ αρχήν επιμεριστεί στις ακόλουθες ενότητες:

Υποκατηγορίες

Αρχιτεκτονικά θέματα

Αριθμός άρθρων: 77

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται αρχιτεκτονικά θέματα γενικού ενδιαφέροντος

Γεωλογικά, Γεωτεχνικά και Υδρογεωλογικά θέματα

Αριθμός άρθρων: 40

Παρουσίαση Γεωτεχνικών μεθόδων και εφαρμογών και θεμάτων Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας

Ενεργειακές επιδόσεις κτιρίων - ΚΕΝΑΚ

Αριθμός άρθρων: 39

Κανονιστικές διατάξεις, οδηγίες ορθής πρακτικής και πληροφόρηση επί θεμάτων εξοικονόμησης ενεργείας στα κτίρια

Επισκευές - Αποκαταστάσεις - Ενισχύσεις κατασκευών από σκυρόδεμα

Αριθμός άρθρων: 19

Επεμβάσεις για την αποκατάσταση, ενίσχυση και επισκευή στοιχείων από σκυρόδεμα - Διερέυνηση αιτίων βλαβών και ζημιών - Μεθοδολογίες και υλικά επεμβάσεων - Ενημέρωση επί θεμάτων σχετικών με την σειρά Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1504

Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις - Φωτισμός

Αριθμός άρθρων: 8

Στην ενότητα αυτή καταχωρούνται άρθρα που αφορούν εγκαταστάσεις ισχυρών και ασθενών ρευμάτων, αυτοματισμούς, φωτισμό κλπ και τις σύγχρονες εξελίξεις στον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.

Θέματα δομοστατικής

Αριθμός άρθρων: 37

Παρουσίαση θεμάτων δομοστατικού ενδιαφέροντος: στατικές αναλύσεις και υπολογισμοί, ενισχύσεις, επισκευές και αποκαταστάσεις δομημάτων.

Θέματα Κοστολόγησης - Τιμολόγησης εργασιών

Αριθμός άρθρων: 33

Συστήματα προκοστοστολόγησης και τιμολόγησης εργασιών, που εφαρμόζονται στην Ελλάδα και το εξωτερικό - Συστήματα δημοπράτησης έργων

Θέματα Οδοποιίας

Αριθμός άρθρων: 56

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται θέματα που αφορούν το κανονιστικό πλαίσιο εκπόνησης μελετών έργων οδοποιίας (ΟΜΟΕ κλπ), τις εξελίξεις των κανονιστικών διατάξεων για θέματα οδικής ασφάλειας και τις τεχνολογικές εξελίξεις στην κατασκευή των οδικών έργων.

Κανόνες - οδηγίες ορθής πρακτικής

Αριθμός άρθρων: 61

Οδηγίες ορθής πρακτικής για την εκτέλεση διαφόρων εργασιών, από την διεθνή εμπειρία

Μηχανήματα έργων

Αριθμός άρθρων: 28

Στοιχεία, τεχνολογικές εξελίξεις και παρουσιάσεις μηχανημάτων έργων

Τεχνολογία περιβάλλοντος

Αριθμός άρθρων: 10

Τεχνολογικές εξελίξεις και εφαρμογές στην διαχείριση υδατικών πόρων, διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων και προστασία του περιβάλλοντος

Τεχνολογία σκυροδέματος

Αριθμός άρθρων: 126

Παρουσίαση ορθών πρακτικών για τις κατασκευές από σκυρόδεμα και ειδικών θεμάτων τεχνολογίας σκυροδέματος

Τεχνολογία Συγκολλήσεων

Αριθμός άρθρων: 1

Θέματα τεχνολογίας συγκολλήσεων, εξοπλισμού, αναλωσίμων, σχετικών προτύπων - Ορθές πρακτικές συγκολλήσεων

Τεχνολογία υλικών

Αριθμός άρθρων: 55

Παρουσίαση συγχρόνων υλικών με έμφαση στην αειφορία και την εξοικονόμηση ενεργείας

Τεχνολογικές εξελίξεις - καινοτομία

Αριθμός άρθρων: 111

Παρουσίαση εφαρμογών σύγχρονης τεχνολογίας και καινοτομικών τεχνολογιών

Υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας

Αριθμός άρθρων: 35

Κωδικοποίηση Εθνικών και κοινοτικών διατάξεων για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών και την προστασία της υγείας των εργαζομένων - Κανόνες ορθής πρακτικής

Κατάλογος άρθρων

Περίφημοι θόλοι

Εντυπωσιακοί περίτεχνοι θόλοι κτιρίων και ναών από όλο τον κόσμο.

25 υψηλά κτίρια με όλως ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

Παρουσίαση ουρανοξυστών που διακρίνονται για τον σχεδιασμό τους και έχουν καταστεί ορόσημα

Αγωγή (μετεπεξεργασία, curing) του σκυροδέματος

Η σημασία της για την επίτευξη των απαιτουμένων χαρακτηριστικών του σκυροδέματος, οι εφαρμοζόμενες μεθοδολογίες και τα κριτήρια επιλογής τους

Ασφαλής εκτέλεση εργασιών στις στέγες

Απόσπασμα από τις σχετικές οδηγίες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (στα Ελληνικά)

Το εμφανές σκυρόδεμα στην πράξη

Επί σειρά ετών έμφαση δινόταν, κατά κύριο λόγο, στην φέρουσα ικανότητα (αντοχή) και στον ασύγκριτο λόγο τιμής / απόδοσης του σκυροδέματος έναντι των λοιπών δομικών υλικών σε ευρύ φάσμα κατασκευών. Αργότερα ήρθε στο προσκήνιο και η ποικιλομορφία των επιφανειακών τελειωμάτων που μπορούν να επιτευχθούν με το σκυρόδεμα.

Βραβεία “ArXellence 2”: μια παγκόσμια γιορτή της Αρχιτεκτονικής

Παρουσίαση της εκδήλωσης και των προτάσεων για την ανάπλαση του δυτικού παραλιακού μετώπου της Θεσσαλονίκης που βραβεύθηκαν στον διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ιδεών “ArXellence 2” που διοργανώθηκε από την εταιρεία ALUMIL.

Εργασίες Ακροπόλεως, πολιτική της επιστήμης και πολιτική

«….Εκτός από την διάσταση της πολιτικής της επιστήμης, δηλαδή τις αμιγώς επιστημονικές αντιρρήσεις, (οι οποίες είδαμε έχουν ιστορικό βάθος, έχουν δηλαδή διατυπωθεί ήδη από τα έτη ’80 και παραμένουν υπό διαρκή διερεύνηση κι επικαιροποίηση), ξαφνικά πριν λίγο καιρό, προστέθηκε έντονα η πολιτική διάσταση κι έχει αναστατωθεί η κοινωνία, με την βοήθεια του διαδικτύου….»

Σελίδα 3 από 80