Κατηγορία: Βασικές τεχνολογικές γνώσεις σε σκίτσα του Νίκου Μαρσέλλου

Σκίτσα και χειρόγραφες σημειώσεις σε μικρά 16σέλιδα τεύχη υπό μορφή FLIP (φυλλομετρούμενα τεύχη)

Κατάλογος άρθρων

Εξοπλισμός τεχνικών έργων

Εξοπλισμός τεχνικών έργων

Μπορείτε να δείτε το τεύχος σε μορφή FLIP στην διεύθυνση:

http://issuu.com/e-archimedes/docs/nm_-_construction_equipment

Σεμινάριο Τεχνολογίας Σκυροδέματος – Σεμινάριο Συμπύκνωσης Εδαφών

Σεμινάριο Τεχνολογίας Σκυροδέματος – Σεμινάριο Συμπύκνωσης Εδαφών

Μπορείτε να δείτε το τεύχος σε μορφή FLIP στην διεύθυνση:

http://issuu.com/e-archimedes/docs/marsellos_3

Σημειώσεις για τον έλεγχο ποιότητας σκυροδέματος, εδαφών, ασφαλτικών

Σημειώσεις για τον έλεγχο ποιότητας σκυροδέματος, εδαφών, ασφαλτικών

Μπορείτε να δείτε το τεύχος σε μορφή FLIP στην διεύθυνση:

http://issuu.com/e-archimedes/docs/marsellos_1

Σελίδα 2 από 2