Κατηγορία: Βασικές τεχνολογικές γνώσεις σε σκίτσα του Νίκου Μαρσέλλου

Σκίτσα και χειρόγραφες σημειώσεις σε μικρά 16σέλιδα τεύχη υπό μορφή FLIP (φυλλομετρούμενα τεύχη)

Κατάλογος άρθρων

Επίβλεψη διάστρωσης σκυροδέματος σε μεσαίου μεγέθους έργο

Παρουσίαση των επί μέρους διαδικασιών με σκίτσα και παράθεση ορολογίας στην Ελληνική και Αγγλική

Μπορείτε να δείτε το booklet και σε μορφή FLIP στην διεύθυνση: http://bit.ly/1K1DIBO

Η ορολογία βασικών θεμάτων Τεχνολογίας Σκυροδέματος στην Αγγλική

Η ορολογία βασικών θεμάτων Τεχνολογίας Σκυροδέματος στην Αγγλική

Μπορείτε να δείτε το booklet και σε μορφή FLIP στην διεύθυνση: http://bit.ly/1e87I60

Τεχνολογία Σκυροδέματος

Συνεπτυγμένη παρουσίαση βασικών θεμάτων Τεχνολογίας Σκυροδέματος

Μπορείτε να δείτε το τεύχος σε μορφή FLIP στην διεύθυνση:

http://bit.ly/XwFom4

Δειγματοληψία, παρασκευή, συντήρηση και θραύση δοκιμίων

Παρουσίαση της διαδικασίας λήψης, συντήρησης και θραύσης των δοκιμίων σκυροδέματος, καθώς και της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων

Δείτε την παρουσίαση σε μορφή FLIP στην διεύθυνση: http://bit.ly/1qOgSpb

Σκυρόδεμα: το υλικό που παρέχει απεριόριστες δυνατότητες στον Αρχιτέκτονα

Παρουσίαση βασικών θεμάτων τεχνολογίας σκυροδέματος στους σπουδαστές της Σχολής Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ

Δείτε την παρουσίαση σε μορφή FLIP στην διεύθυνση: https://bitly.com/U3nPbu

Δείτε την παρουσίαση σε μορφή PDF στην διεύθυνση: https://bitly.com/1y9Z5Ou

Σελίδα 1 από 2