Κατηγορία: Videos από την εκτέλεση δοκιμών και την παραγωγή δομικών υλικών

Σειρά εκπαιδευτικών videos για την εκτέλεση δειγματοληψιών, εργαστηριακών ελέγχων και την παραγωγή και τις εφαρμογές διαφόρων δoμικών υλικών. Οι αφηγήσεις είναι συνήθως στην Αγγλική (χωρίς υποτίτλους)

Κατάλογος άρθρων

Τεχνολογία άντλησης σκυροδέματος

Εκπαιδευτικό video της Αμερικανικής Ενωσης Αντλητού Σκυροδέματος (American Concrete Pumping Association)

Η αφήγηση είναι στην Αγγλική.

Μπορείτε να δείτε το video πατώντας Ctrl + Click στον σύνδεσμο:

https://www.youtube.com/watch?v=Puxt1c7GoDs

Παραγωγή ασφαλτοσκυροδεμάτων

Video από το Discovery Channel. Η αφήγηση είναι στην Αγγλική.

Μπορείτε να δείτε το video πατώντας Ctrl + Click στον σύνδεσμο:

https://www.youtube.com/watch?v=FI2JQ-bVNMw

Προσδιορισμός Ορίων Atterberg (LL και PL)

Εκπαιδευτικό video του Πανεπιστημίου Επιστήμης και Τεχνολογίας του Μιζούρι.

Η αφήγηση είναι στην Αγγλική.

Μπορείτε να δείτε το video πατώντας Ctrl + Click στον σύνδεσμο:

https://www.youtube.com/watch?v=EcXJ961qjGA

Δοκιμή κώνου άμμου κατά AASHTO T 191 και ξήρανση δειγμάτων σε φούρνο μικροκυμάτων κατά ASTM D 4643

Εκπαιδευτικό video της Αρχής Συγκοινωνιακών Εργων της Πολιτείας της Βόρειας Ντακότα.

Η αφήγηση είναι στην Αγγλική.

Μπορείτε να δείτε το video πατώντας Ctrl + Click στον σύνδεσμο:

https://www.youtube.com/watch?v=ojH0W3xq3P0

Τυποποιημένη μέθοδος δειγματοληψίας αδρανών υλικών σύμφωνα με το Πρότυπο AASHTO Τ2

Εκπαιδευτικό video του Συμβουλίου Πιστοποίησης Ενασχολουμένων με τα Δομικά Υλικά της Αρχής Συγκοινωνιακών Εργων της Πολιτείας της Οκλαχόμα (Oklahoma Highway Construction Materials Technician Certification Board of the and the Oklahoma Department of Transportation)

Η αφήγηση είναι στην Αγγλική.

Μπορείτε να δείτε το video πατώντας Ctrl + Click στον σύνδεσμο:

https://www.youtube.com/watch?v=qmCBnteY7NA

Δειγματοληψία νωπού σκυροδέματος σύμφωνα με το Πρότυπο AASHTO R60

Εκπαιδευτικό video του Συμβουλίου Πιστοποίησης Ενασχολουμένων με τα Δομικά Υλικά της Αρχής Συγκοινωνιακών Εργων της Πολιτείας της Οκλαχόμα (Oklahoma Highway Construction Materials Technician Certification Board of the and the Oklahoma Department of Transportation)

Η αφήγηση είναι στην Αγγλική.

Μπορείτε να δείτε το video πατώντας Ctrl + Click στον σύνδεσμο:

https://www.youtube.com/watch?v=_GjUZr0ShxQ

Δοκιμές και επιθεώρηση στρώσεων από ασφαλτομίγματα εν θερμώ.

Εκπαιδευτικό Video της Αρχής Συγκοινωνιακών Εργων της Πολιτείας Γιούτα των ΗΠΑ (UDOT) για την πιστοποίηση των Επιβλεπόντων.

Η αφήγηση είναι στην Αγγλική.

Μπορείτε να δείτε το video πατώντας Ctrl + Click στον σύνδεσμο:

https://www.youtube.com/watch?v=hNscKsLLQbI

Λήψη δοκιμίων σκυροδέματος στο εργοτάξιο

Video της Αρχής Συγκοινωνιακών Εργων της Πολιτείας Γιούτα των ΗΠΑ (UDOT).

Η αφήγηση είναι στην Αγγλική.

Μπορείτε να δείτε το video πατώντας Ctrl + Click στον σύνδεσμο:

https://www.youtube.com/watch?v=ZGGKHoFGcFw

Επίβλεψη εργασιών κατασκευής ασφαλτικών στρώσεων

Video VH-318 (1996) της Ομοσπονδιακής Αρχής Αυτοκινητοδρόμων των ΗΠΑ (Federal Highway Administration). Οδηγίες για την ορθή επίβλεψη από τις κατά τόπους Υπηρεσίες.

Οι αναφερόμενες μονάδες μέτρησης είναι με βάση το Μετρικό Σύστημα. Η αφήγηση είναι στην Αγγλική.

Μέρος 1ο (διάρκεια 27 min)

Ευθύνες του επιβλέποντα κατά το προκαταρκτικό στάδιο: επισκόπηση συμβατικών τευχών, ενημέρωση και συντονισμός με το κοινό, αυτοψία στο έργο, έλεγχος μηχανικού εξοπλισμού, προγραμματισμός κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, έλεγχος μετεωρολογικών προβλέψεων προκειμένου οι εργασίες να εκτελεσθούν υπό ευνοϊκές καιρικές συνθήκες και επιθεώρηση της στρώσης ασφαλτικής προεπάλειψης.

Μπορείτε να δείτε το video πατώντας Ctrl + Click στον σύνδεσμο:

https://www.youtube.com/watch?v=3-tSnV2tSrw

Μέρος 2ο (διάρκεια 19 min)

Διαδικασίες παραλαβής ασφαλτομίγματος, διάστρωσης, συμπύκνωσης και διαμόρφωσης εγκαρσίων αρμών.

https://www.youtube.com/watch?v=Qsh5uwW9_rA

Μέρος 3ο (διάρκεια 14 min)

Παραδείγματα προβλημάτων που μπορούν να ανακύψουν στην μελέτη συνθέσεως, την διάστρωση και την συμπύκνωση και μερικές από τις λύσεις αντιμετώπισής τους.

Μπορείτε να δείτε το video πατώντας Ctrl + Click στον σύνδεσμο:

https://www.youtube.com/watch?v=CZKlDDaCIW8

Σελίδα 1 από 1