Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Πέμπτη, 01 Ιουνίου 2023

Με βάση τις ΚΥΑ ΥΠΑΝ/ΥΠΕΧΩΔΕ έχουν μέχρι σήμερα ενταχθεί στο Εθνικό Κανονιστικό Πλαίσιο τα ακόλουθα εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα:

KYA προϊόντων δομικών κατασκευών KYA 10976/244 (ΦΕΚ 973Β/18-07-2007) Προϊόντα απο φυσικούς και διακοσμητικούς λίθους ΕΛΟΤ EN 12057 ΕΛΟΤ EN 12058 ΕΛΟΤ EN 12326-1 ΕΛΟΤ EN 1469Προϊόντα από φυσικούς λίθους - Διαστασιολογημένα πλακίδια Απαιτήσεις Προϊόντα από φυσικούς λίθους - Πλάκες για δάπεδα και σκάλες Απαιτήσεις Σχιστολιθικά και λίθινα προϊόντα για ασυνεχείς επικαλύψεις στεγών και επενδύσεις - Μέρος 1: Προδιαγραφή προϊόντος Προϊόντα από φυσικούς λίθους - Πλάκες για επενδύσεις-ΑπαιτήσειςKYA 12394/406 (ΦΕΚ 1794Β/28-08-2009) Κυβόλιθοι, πλάκες πεζοδρομίου και κράσπεδα από σκυρόδεμα. ΕΛΟΤ EN 1338 ΕΛΟΤ EN 1339 ΕΛΟΤ EN 1340Κυβόλιθοι από σκυρόδεμα- Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής Πλάκες πεζοδρομίου από σκυρόδεμα- Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής Κράσπεδα από σκυρόδεμα- Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμήςKYA 12395/407 (ΦΕΚ 1794Β/28-08-2009) Επιχρίσματα τοιχοποιίας. ΕΛΟΤ EN 998-1Προδιαγραφή κονιαμάτων τοιχοποιίας- Μέρος 1: Εξωτερικά και εσωτερικά επιχρίσματαKYA 12396/ 408 (ΦΕΚ 1794Β/28-08-2009) Κονιάματα τοιχοποιίας ΕΛΟΤ EN 998-2Προδιαγραφή κονιαμάτων τοιχοποιίας- Μέρος 2 κονίαμα τοιχοποιίαςKYA 12397/409 (ΦΕΚ 1794Β/28-08-2009) Παράθυρα και εξωτερικά συστήματα θυρών για πεζούς χωρίς χαρακτηριστικά πυραντίστασης ή / και διαρροής καπνού. ΕΛΟΤ EN 14351.01Παράθυρα και πόρτες - Πρότυπο προϊόντος, χαρακτηριστικά επίδοσης Μέρος 1: Παράθυρα και εξωτερικά ετυστήματα θυρών για πεζούς χωρίς χαρακτηριστικά πυραντίστασης ή/και διαρροής καπνούKYA 12398/ 410 (ΦΕΚ 1794Β/28-08-2009) Εξώφυλλα και Εξωτερικές Περσίδες ΕΛΟΤ EN 13561 ΕΛΟΤ EN 13659Εξωτερικές περσίδες- Απαιτήσεις επιδόσεων και ασφάλειας Εξώφυλλα-Απαιτήσεις επιδόσεων και ασφάλειαςσελ. 1 / 9 KYA 15894/337 (ΦΕΚ 1557Β/17-08-2007) Ιστοί φωτισμού ΕΛΟΤ EN 40.4 ΕΛΟΤ EN 40-5 ΕΛΟΤ EN 40-6 ΕΛΟΤ EN 40-7Ιστοί φωτισμού - Μέρος 4: Απαιτήσεις για ιστούς φωτισμού από οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα Ιστοί φωτισμού - Μέρος 5: Απαιτήσεις για χαλύβδινους ιστούς φωτισμού Ιστοί φωτισμού - Μέρος 6: Απαιτήσεις για ιστούς φωτισμού από αλουμίνιο Ιστοί φωτισμού - Μέρος 7: Απαιτήσεις για ιστούς φωτισμού από οπλισμένο με ίνες σύνθετο πολυμερέςKYA 15914/340 (ΦΕΚ 1557Β/17-08-2007) Στοιχεία Τοιχοποιίας. ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΛΟΤEN 771-1 EN 771-2 EN 771-3 EN 771-4 EN 771-5Στοιχεία Στοιχεία Στοιχεία Στοιχεία Στοιχείατοιχοποιίας τοιχοποιίας τοιχοποιίας τοιχοποιίας τοιχοποιίαςαπό από από από απόάργιλλο πυριτικό ασβέστιο σκυρόδεμα (αδρανή συνήθη και ελαφρά) αυτόκλειστο κυψελωτό σκυρόδεμα τεχνητούς λίθουςKYA 16462/29 (ΦΕΚ 917Β/17-07-2001) Τσιμέντα για την κατασκευή έργων από σκυρόδεμα ΕΛΟΤ EN 197-1 ΕΛΟΤ EN 197-2Τσιμέντο - Μέρος 1: Σύνθεση, προδιαγραφές και κριτήρια συμμόρφωσης για τα κοινά τσιμέντα Τσιμέντο - Μέρος 2: Αξιολόγηση συμμόρφωσηςKYA 1781/62 (ΦΕΚ 210Β/01-03-2010) Πετάσματα όψεων, πόρτες για χώρους βιομηχανικούς, εμπορικούς και στάθμευσης και ύαλος για δομική χρήση ΕΛΟΤ EN 1279-5 ΕΛΟΤ EN 13241-1ΕΛΟΤ EN 13830 ΕΛΟΤ EN 14179-2ΕΛΟΤ EN 14321-2ΕΛΟΤ EN 14449Υαλος για δομική χρήση - Μονάδες μονωτικών υαλοστασίων - Μέρος 5: Αξιολόγηση της συμμόρφωσης Πόρτες για χώρους βιομηχανικούς, εμπορικούς και στάθμευσης Πρότυπο προϊόντος-Μέρος 1:Προϊόντα χωρίς χαρακτηριστικά πυραντίστασης και ελέγχου καπνού Πετάσματα όψεων - Πρότυπο προϊόντος Υαλος για δομική χρήση-Νάτριο-άσβεστοπυριτική ύαλος ασφαλείας σκληρυμένη θερμικά και κατεργασμένη με Heat Soak- Μέρος 2: Αξιολόγηση της συμμόρφωσης/Πρότυπο προϊόντος Υαλος για δομική χρήση - Θερμικά σκληρυμένη ύαλος ασφαλείας με βάση πυριτικές αλκαλικές γαίες - Μέρος 2: Αξιολόγηση της συμμόρφωσης/Πρότυπο προϊόντος Υαλος για δομική χρήση-Ύαλος πολλαπλών στρώσεων και ύαλος ασφαλείας πολλαπλών στρώσεων- Αξιολόγηση της συμμόρφωσης/Πρότυπο προϊόντοςσελ. 2 / 9 KYA 1782/63 (ΦΕΚ 210Β/01-03-2010) Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού, συστήματα ελέγχου καπνού και θερμότητας, μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης και διατάξεις ανιχνευτών καπνού ΕΛΟΤ EN 12101.01 ΕΛΟΤ EN 12101.02 ΕΛΟΤ EN 12101.03 ΕΛΟΤ EN 12101.06 ΕΛΟΤ EN 12101.10 ΕΛΟΤ EN 14604 ΕΛΟΤ EN 54.02 ΕΛΟΤ EN 54.03 ΕΛΟΤ EN 54.04 ΕΛΟΤ EN 54.05 ΕΛΟΤ EN 54.07ΕΛΟΤ EN 54.10 ΕΛΟΤ EN 54.11 ΕΛΟΤ EN 54.12 ΕΛΟΤ EN 54.17 ΕΛΟΤ EN 54.18 ΕΛΟΤ EN 54.20 ΕΛΟΤ EN 54.21ΕΛΟΤ EN 54.25Συστήματα ελέγχου καπνού και θερμότητας - Μέρος 1: Προδιαγραφή για πετάσματα καπνού Συστήματα ελέγχου καπνού και θερμότητας - Μέρος 2: Προδιαγραφή για συνήθη καπνό και ανεμιστήρες απαγωγής θερμότητας Συστήματα ελέγχου καπνού και θερμότητας - Μέρος 3: Προδιαγραφή για μηχανικούς απαγωγής καπνό και θερμότητας Συστήματα ελέγχου καπνού και θερμότητας - Μέρος 6: Προδιαγραφή για συστήματα διαφορικής πίεσης - Σύνεργα εξαρτημάτων Συστήματα ελέγχου καπνού και θερμότητας - Μέρος 10: Παροχές ενέργειας Διατάξεις ανιχνευτών καπνού Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού - Μέρος 2: Εξοπλισμός ελέγχου και ενδείξεων Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού - Μέρος 3: Ηχητικές διατάξεις συναγερμού Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού - Μέρος 4: Εξοπλισμός παροχής ισχύος Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού - Μέρος 5: Ανιχνευτές θερμότητας - Σημειακοί ανιχνευτές Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού - Μέρος 7: Ανιχνευτές καπνού - Σημειακοί ανιχνευτές που λειτουργούν με διάχυτο φώς, δέσμη φωτός ή ιονισμό Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού - Μέρος 10: Ανιχνευτές φλόγας - Σημειακοί ανιχνευτές Συστήματα πυρανί-χνευσης και συναγερμού - Μέρος 11: Εκκινητές χειρός Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού - Μέρος 12: Ανιχνευτές καπνού - Γραμμικοί ανιχνευτές που λειτουργούν με ακτίνα φωτός Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού - Μέρος 17: Απομονωτές βραχυκυκλώματος Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού - Μέρος 18: Συσκευές εισαγωγής/εξαγωγής Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού - Μέρος 20: Αναρροφητικοί ανιχνευτές καπνού Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού - Μέρος 21: Εξοπλισμός μετάδοσης συναγερμού και σημάτων προειδοποίησης για την ύπαρξη σφαλμάτων Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού - Μέρος 25: Ραδιοζευκτά εξαρτήματασελ. 3 / 9 KYA 1783/64 (ΦΕΚ 210Β/01-03-2010) Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης ΕΛΟΤ EN 12094-1ΕΛΟΤ EN 12094-10ΕΛΟΤ EN 12094-11ΕΛΟΤ EN 12094-12ΕΛΟΤ EN 12094-13ΕΛΟΤ EN 12094-2ΕΛΟΤ EN 12094-3ΕΛΟΤ EN 12094-4ΕΛΟΤ EN 12094-5ΕΛΟΤ EN 12094-6ΕΛΟΤ EN 12094-7ΕΛΟΤ EN 12094-8ΕΛΟΤ EN 12094-9ΕΛΟΤ EN 12259-1 ΕΛΟΤ EN 12259-2ΕΛΟΤ EN 12259-3Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για συστήματα κατάσβεσης με αέριο - Μέρος 1: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για ηλεκτρικές διατάξεις αυτομάτου ελέγχου και χρονοκαθυστέρησης Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για συστήματα κατάσβεσης με αέριο - Μέρος 10: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για μανόμετρα και πρεσσοστατικούς διακόπτες Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για συστήματα κατάσβεσης με αέριο - Μέρος 11: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για μηχανικές διατάξεις ζύγισης Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για συστήματα κατάσβεσης με αέριο - Μέρος 12: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για πνευματικές διατάξεις συναγερμού. Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για συστήματα κατάσβεσης με αέριο - Μέρος 13: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για βαλβίδες ελέγχου και βαλβίδες αντεπιστροφής Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για συστήματα κατάσβεσης με αέριο - Μέρος 2: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για μη ηλεκτρικές διατάξεις αυτομάτου ελέγχου και χρονοκαθυστέρησης Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για συστήματα κατάσβεσης με αέριο - Μέρος 3: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για χειροκίνητους μηχανισμούς ενεργοποίησης και διακοπής Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για συστήματα κατάσβεσης με αέριο - Μέρος 4: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για εξαρτήματα βαλβίδων δοχείων και των ενεργοποιητών τους Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για συστήματα κατάσβεσης με αέριο - Μέρος 5: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για βαλβίδες επιλογής υψηλής και χαμηλής πίεσης και των ενεργοποιητών σε συστήματα CO2 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για συστήματα κατάσβεσης με αέριο - Μέρος 6: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για το μη ηλεκτρικό αδρανοποιημένο μηχανισμό με συστήματα CO2 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για συστήματα κατάσβεσης με αέριο - Μέρος 7: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για ακροφύσια σε συστήματα CO2 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για συστήματα κατάσβεσης με αέριο - Μέρος 8: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για συνδέσμους Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για συστήματα κατάσβεσης με αέριο - Μέρος 9: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για ειδικούς πυρανιχνευτές Μόνιμασυστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για συστήματα καταιονισμού και ψεκασμού νερού - Μέρος 1: Καταιονιτήρες Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για συστήματα καταιονισμού και ψεκασμού νερού - Μέρος 2: Συστήματα συναγερμού με υδραυλική βαλβίδα Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για συστήματα καταιονισμού και ψεκασμού νερού - Μέρος 3: Βαλβίδα συναγερμού ξηρού τύπου σελ. 4 / 9 ΕΛΟΤ EN 12259-4ΕΛΟΤ EN 12259-5 ΕΛΟΤ EN 12416-1 ΕΛΟΤ EN 12416-2 ΕΛΟΤ EN 13565-1Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για συστήματα καταιονισμού ψεκασμού νερού - Μέρος 4: Υδροκίνητες διατάξεις συναγερμού Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για συστήματα καταιονισμού ψεκασμού νερού - Μέρος 5: Ανιχνευτές ροής νερού Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Συστήματα σκόνης - Μέρος 1: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για εξαρτήματα Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Συστήματα σκόνης - Μέρος 2: Σχεδιασμός, κατασκευή και συντήρηση Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Συστήματα αφρού - Μέρος 1: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για εξαρτήματαKYA 18174/393 (ΦΕΚ 1870Β/14-09-2007) Δομική Άσβεστος ΕΛΟΤ EN 459-1Δομική Άσβεστος- Μέρος 1 Ορισμοί, Προδιαγραφές και Κριτήρια ΣυμμόρφωσηςKYA 5328/122 (ΦΕΚ 386Β/20-03-2007) Αδρανή Δομικών Έργων ΕΛΟΤ EN 12620 ΕΛΟΤ EN 13043 ΕΛΟΤ EN 13055 -1 ΕΛΟΤ EN 13055 -2ΕΛΟΤ EN 13139 ΕΛΟΤ EN 13242 ΕΛΟΤ EN 13383-1 ΕΛΟΤ EN 13450Αδρανή για σκυρόδεμα Αδρανή ασφαλτομιγμάτων και επιφανειακών επιστρώσεων οδών, αεροδρομίων και άλλων περιοχών κυκλοφορίας οχημάτων Ελαφρά αδρανή - Μέρος 1: Ελαφρά αδρανή για σκυροδέματα, κονιάματα και ενέματα Ελαφρά αδρανή - Μέρος 2: Ελαφρά αδρανή ασφαλτομιγμάτων, επιφανειακών επιστρώσεων και εφαρμογών με σταθεροποιημένα ή μη σταθεροποιημένα υλικά Αδρανή κονιαμάτων Αδρανή υλικών σταθεροποιημένων με υδραυλικές κονίες, ή μη σταθεροποιημένων για χρήση στα τεχνικά έργα και την οδοποιία Φυσικοί ογκόλιθοι - Μέρος 1: Προδιαγραφή Αδρανή για έρμα σιδηροδρομικών γραμμώνσελ. 5 / 9 KYA 6310/41 (ΦΕΚ 427Β/07-04-2006) Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων, γεωϋφάσματα, σφαιρικά εφέδρανα, μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης, πλάκες πεζοδρομίων και κράσπεδα από φυσικούς λίθους. ΕΛΟΤ EN 12416-2 ΕΛΟΤ EN 12094-13ΕΛΟΤ EN 1337-7 ΕΛΟΤ EN 12094-9ΕΛΟΤ EN 12094-10ΕΛΟΤ EN 12259-4ΕΛΟΤ EN 1337-6 ΕΛΟΤ EN 13252ΕΛΟΤ EN 13255ΕΛΟΤ EN 12259-3ΕΛΟΤ EN 12094-12ΕΛΟΤ EN 934-3ΕΛΟΤ EN 934-4ΕΛΟΤ EN 13253ΕΛΟΤ EN 12094-6ΕΛΟΤ EN 12094-11Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης- Συστήματα σκόνης - Μέρος 2: Σχεδιασμός, κατασκευή και συντήρηση Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για συστήματα κατάσβεσης με αέριο - Μέρος 13: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για βαλβίδες ελέγχου και βαλβίδες αντεπιστροφής Εφέδρανα κατασκευών - Μέρος 7: Εφέδρανα σφαιρικά και κυλινδρικά εφέδρανα τύπου PTFE Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για συστήματα κατάσβεσης με αέριο - Μέρος 9: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για ειδικούς πυρανιχνευτές Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για συστήματα κατάσβεσης με αέριο - Μέρος 10: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για πρεσσαριστούς διακόπτες Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για συστήματα καταιονισμού ψεκασμού νερού - Μέρος 4: Υδροκίνητες διατάξεις συναγερμού Εφέδρανα δομημάτων - Μέρος 6: Εφέδρανα εξισορρόπισης Γεωϋφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωϋφάσματα - Απαιτούμενα χαρακτηριστικά και σχετικών με αυτά προϊόντων για χρήση σε συστήματα αποστράγγισης Γεωϋφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωϋφάσματα - Απαιτούμενα χαρακτηριστικά γεωϋφασμάτων και σχετικών με αυτά προϊόντων για χρήση στην κατασκευή καναλιών Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για συστήματα καταιονισμού και ψεκασμού νερού - Μέρος 3: Εγκαταστάσεις ξηρού συναγερμού Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για οτυστήματα κατάσβεσης με αέριο - Μέρος 12: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για πνευματικές διατάξεις συναγερμού Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων - Μέρος 3: Πρόσθετα για επιχρίσματα τοιχοποιίας - Ορισμοί, απαιτήσεις, συμμόρφωση, σήμανση και επισήμανση Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων - Μέρος 4: Πρόσθετα για ενέματα για προεντεταμένους τένοντες - Ορισμοί, απαιτήσεις, συμμόρφωση, σήμανση και επισήμανση Γεωϋφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωϋφάσματα - Απαιτούμενα χαρακτηριστικά και σχετικών με αυτά προϊόντων σε συστήματα ελέγχου εξωτερικής διάβρωσης Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για συστήματα κατάσβεσης με αέριο - Μέρος 6: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για το μη ηλεκτρικά αδρανοποιημένο μηχανισμό σε συστήματα CΟ2 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για συστήματα κατάσβεσης με αέριο - Μέρος 11: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για μηχανικές διατάξεις ζύγισηςσελ. 6 / 9 ΕΛΟΤ EN 12094-3ΕΛΟΤ EN 12094-7ΕΛΟΤ EN 1342 ΕΛΟΤ EN 13256ΕΛΟΤ EN 1337-4 ΕΛΟΤ EN 13250 ΕΛΟΤ EN 12416-1 ΕΛΟΤ EN 12094-2ΕΛΟΤ EN 13251ΕΛΟΤ EN 12094-4ΕΛΟΤ EN 12094-1ΕΛΟΤ EN 934-2ΕΛΟΤ EN 12259-2ΕΛΟΤ EN 1341 ΕΛΟΤ EN 13265ΕΛΟΤ EN 12094-5ΕΛΟΤ EN 13257ΕΛΟΤ EN 13249ΕΛΟΤ EN 12259-1Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για συστήματα κατάσβεσης με αέριο - Μέρος 3: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για χειροκίνητους μηχανισμούς ενεργοποίησης και διακοπής Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για συστήματα κατάσβεσης με αέριο - Μέρος 7: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για ακροφύσια σε συστήματα CΟ2 Κυβόλιθοι από φυσικούς λίθους για εξωτερική πλακόστρωση - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής Γεωϋφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωϋφάσματα - Απαιτούμενα χαρακτηριστικά γεωϋφασμάτων και σχετικών με αυτά προϊόντων για χρήση στην κατασκευή σηράγγων και υπογείων κατασκευών Εφέδρανα δομημάτων - Μέρος 4: Κυλινδρικά εφέδρανα Γεωϋφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωϋφάσματα - Απαιτούμενα χαρακτηριστικά για χρήση στην κατασκευή σιδηροδρόμων Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης- Συστήματα σκόνης - Μέρος 1: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για εξαρτήματα Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για συστήματα κατάσβεσης με αέριο - Μέρος 2 Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για μη αυτόματο ηλεκτρικό έλεγχο και διατάξεις καθυστέρησης Γεωϋφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωϋφάσματα - Απαιτούμενα χαρακτηριστικά γεωϋφασμάτων και σχετικών με αυτά προϊόντων για χρήση σε υπόγεια έργα, θεμελιώσεις και κατασκευών αντιστήριξης Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για συστήματα κατάσβεσης με αέριο - Μέρος 4: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για εξαρτήματα βαλβίδων δοχείου και τους ενεργοποιητές τους Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για συστήματα C02 Μέρος 1: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για αυτόματο ηλεκτρικό έλεγχο και μηχανισμούς χρονο-καθυστέρησης Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων - Μέρος 2: Πρόσθετα σκυροδέματος - Ορισμοί, απαιτήσεις, συμμόρφωση, σήμανση και επισήμανση Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για συστήματα καταιονισμού και ψεκασμού νερού - Μέρος 2: Συστήματα συναγερμού με υδραυλική βαλβίδα Πλάκες από φυσικούς λίθους για εξωτερική πλακόστρωση - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής Γεωϋφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωϋφάσματα - Απαιτούμενα χαρακτηριστικά γεωϋφασμάτων και σχετικών με αυτά προϊόντων για έργα αντιρρύπανσης υγρών αποβλήτων Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για συστήματα πυρόσβεσης με αέριο - Μέρος 5: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για επιλογή βαλβίδων υψηλής και χαμηλής πίεσης και των ενεργοποιητών τους σε συστήματα CΟ2 Γεωϋφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωϋφάσματα - Απαιτούμενα χαρακτηριστικά γεωϋφασμάτων και σχετικών με αυτά προϊόντων για χρήση στην κατασκευή σηράγγων και υπογείων κατασκευών Γεωϋφάσματα και προϊόντα σχετικά με τα γεωϋφάσματα-Απαιτούμενα χαρακτηριστικά γεωϋφασμάτων και σχετικών με γεωϋφάσματα προϊόντων για έργα οδοποιίας και άλλων σχετικών με την κυκλοφορία οχημάτων έργων Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για συστήματα καταιονισμού και ψεκασμού νερού - Μέρος 1: Καταιονητήρεςσελ. 7 / 9 ΕΛΟΤ EN 13565-1 ΕΛΟΤ EN 12259-5 ΕΛΟΤ EN 671-1 ΕΛΟΤ EN 1343 ΕΛΟΤ EN 671-2 ΕΛΟΤ EN 13254Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Συστήματα αφρού- Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για εξαρτήματα Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για συστήματα καταιονισμού ψεκασμού νερού - Μέρος 5: Ανιχνευτές ροής νερού Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Συστήματα με εύκαμπτους σωλήνες Μέρος 1: Πυροσβεστικές φωλιές με ημιάκαμπτο σωλήνα Κράσπεδα από φυσικούς λίθους για εξωτερική πλακόστρωση Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Συστήματα με σωλήνες - Μέρος 2 Συστήματα με επιπεδούμενους σωλήνες Γεωϋφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωϋφάσματα - Απαιτούμενα χαρακτηριστικά γεωϋφασμάτων και σχετικών με αυτά προϊόντων για χρήση στην κατασκευή δεξαμενών και φραγμάτωνKYA 8134/388 (ΦΕΚ 1091/19-07-2010) Ξύλινες κατασκευές - Απαιτήσεις προϊόντος για προκατασκευασμένα δομικά στοιχεία με διάτρητη μεταλλική πλάκα συναρμολόγησης ΕΛΟΤ EN 14250Ξύλινες κατασκευές - Απαιτήσεις προϊόντος για προκατασκευασμένα δομικά στοιχεία με διάτρητη μεταλλική πλάκα συναρμολόγησηςKYA 8136/390 (ΦΕΚ 1100Β/21-07-2010) Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα ορισμοί, απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση της συμμόρφωσης ΕΛΟΤ EN 1504.02ΕΛΟΤ EN 1504.03ΕΛΟΤ EN 1504.04ΕΛΟΤ EN 1504.05ΕΛΟΤ EN 1504.06ΕΛΟΤ EN 1504.07Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα -Ορισμοί, απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση της συμμόρφωσης - Μέρος 2: Συστήματα προστασίας επιφανειών σκυροδέματος Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα -Ορισμοί, απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση της συμμόρφωσης - Μέρος 3: Επισκευή φερόντων και μη φερόντων στοιχείων Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα -Ορισμοί, απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση της συμμόρφωσης - Μέρος 4: Δομικά συνδετικά. Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα -Ορισμοί, απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση της συμμόρφωσης - Μέρος 5: Προϊόντα και συστήματα για έγχυση στο σκυρόδεμα Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα -Ορισμοί, απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση της συμμόρφωσης - Μέρος 6: Αγκύρωση χαλύβδινων ράβδων οπλισμού Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα - Ορισμοί, απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση της συμμόρφωσης - Μέρος 7: Προστασία οπλισμού έναντι διάβρωσηςσελ. 8 / 9 KYA 8622/414 (ΦΕΚ 1162Β/02-08-2010) Επιφάνειες και επενδύσεις από φυσική ξυλεία - Χαρακτηριστικά, αξιολόγηση της συμμόρφωσης και σήμανση ΕΛΟΤ EN 14915Επιφάνειες και επενδύσεις από φυσική ξυλεία - Χαρακτηριστικά, αξιολόγηση της συμμόρφωσης και σήμανσηKYA 8623/415 (ΦΕΚ 1162Β/02-08-2010) Δομική ξυλεία - Πολυστρωματικές επικαλύψεις δομικής ξυλείας – Απαιτήσεις ΕΛΟΤ EN 14374Δομική ξυλεία - Πολυστρωματικές επικαλύψεις δομικής ξυλείας – ΑπαιτήσειςKYA 8624/416 (ΦΕΚ 1263Β/06-08-2010) Ξυλεία Δαπέδων - Χαρακτηριστικά, αξιολόγηση της συμμόρφωσης και σήμανση. ΕΛΟΤ EN 14342Ξυλεία δαπέδων - Χαρακτηριστικά, αξιολόγηση της συμμόρφωσης και σήμανσηKYA 8625/417 (ΦΕΚ 1263Β/06-08-2010) Πετάσματα με βάση το ξύλο για δομική χρήση - Χαρακτηριστικά, αξιολόγηση της συμμόρφωσης και σήμανση ΕΛΟΤ EN 13986Πετάσματα με βάση το ξύλο για δομική χρήση - Χαρακτηριστικά, αξιολόγηση της συμμόρφωσης και σήμανσηKYA 9451/208 (ΦΕΚ 815Β/24-03-2007) Βιομηχανικώς παραγόμενα θερμομονωτικά προϊόντα. ΕΛΟΤ EN 13162 ΕΛΟΤ EN 13163 ΕΛΟΤ EN 13164 ΕΛΟΤ EN 13165 ΕΛΟΤ EN 13166 ΕΛΟΤ EN 13167 ΕΛΟΤ EN 13168 ΕΛΟΤ EN 13169 ΕΛΟΤ EN 13170 ΕΛΟΤ EN 13171Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων- Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από ορυκτόμαλλο (MW ) - Προδιαγραφή Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων- Βιομηχανικούς παραγόμενα προϊόντα από διογκωμένη πολυστερίνη (EPS) - Προδιαγραφή Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων- Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από εξηλασμένο αφρό πολυστερίνης (XPS) - Προδιαγραφή Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων- Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από άκαμπτο αφρό πολυουρε-θάνης (PUR)- Προδιαγραφή Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων- Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από φαινολικό αφρό (PF) - Προδιαγραφή Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων- Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από κυψελωτό γυαλί (CG) - Προδιαγραφή Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων - Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από ξυλόμαλλο (W W ) - Προδιαγραφή Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων- Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από διογκωμένο περλίτη (ΕΡΒ) - Προδιαγραφή Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων- Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από διογκωμένο φελό (ΙΟΒ) - Προδιαγραφή Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων- Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από ίνες ξύλου (W F) - Προδιαγραφή σελ. 9 / 9
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.