Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Σάββατο, 27 Νοεμβρίου 2021

Παρουσίαση σε ημερίδα στις 09.09.2010

EΥ∆ΑΠ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ - Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥ∆ΑΠ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 1Ασχολείται η ΕΥ∆ΑΠ µε την ενέργεια;2 ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ Υ∆ΡΑΓ ΓΕΙ Ν ΝΕΡΟΥ3Υ∆ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΥ∆ΑΠ ΜΥΗΕ ΚΙΡΦΗ 760 KW2004 - ΚΑΠΕΒασικά Τεχνικά Στοιχεία: Υδροστρόβιλος Τύπου Kaplan ισχύος 790 kW Γεννήτρια ασύγχρονη 780 KVA Παροχή: 11,0 m3/sec Καθαρό Ύψος Πτώσης: 8,03 µ.ΜΥΗΕ ΕΛΙΚΩΝΟΣ 650 ΚW 2004 - ΚΑΠΕ Βασικά Τεχνικά Στοιχεία: Υδροστρόβιλος Τύπου Kaplan ισχύος 680 kW Γεννήτρια ασύγχρονη 680 KVA Παροχή: 11,0 m3/sec Καθαρό Ύψος Πτώσης: 6,84 µ. 4 Υ∆ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΥ∆ΑΠΣυγχρηµατοδότηση από ΕΕΜΥΗΕ ΚΙΘΑΙΡΩΝΑ 1200 KW - 2007 Βασικά Τεχνικά Στοιχεία: 2 Υδροστρόβιλοι Τύπου Kaplan ισχύος 1230 kW 2 Γεννήτριες ασύγχρονες 1200 KVA Παροχή: 10,5 m3/sec Καθαρό Ύψος Πτώσης: 16,44 µ.ΜΥΗΕ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 630 KW - 2008 Βασικά Τεχνικά Στοιχεία: Υδροστρόβιλος Τύπου Kaplan ισχύος 656 kW Γεννήτρια ασύγχρονη 750 KVA Παροχή: 10,0 m3/sec Καθαρό Ύψος Πτώσης: 8,25 µ.5Υ∆ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΥ∆ΑΠΜΥΗΕ ΕΥΗΝΟΥ 820 KW - 2009 Βασικά Τεχνικά Στοιχεία: Υδροστρόβιλος Τύπου Francis ισχύος 875 kW Γεννήτρια σύγχρονη 1000 KVA Παροχή: 1 m3/sec Καθαρό Ύψος Πτώσης: 70 µ. 6 ΕΡΓΑ ΣΥΜΠΑΡΑΓ ΓΗΣ ΕΥ∆ΑΠΜΟΝΑ∆Α ΣΗΘΕ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ µε καύση Βιοαερίου (α’ φάση) 7,14 MW ηλεκτρική ενέργεια 10,35 MW ωφέλιµη θερµότηταΈτος έναρξης λειτ. 2001Βασικά Τεχνικά Στοιχεία: 3 παλινδροµικές αεροµηχανές 12 κυλίνδρων - 1000 στροφές Ισχύος 2.521 KW έκαστη Γεννήτριες 2.900 KVA7ΕΡΓΑ ΣΥΜΠΑΡΑΓ ΓΗΣ ΕΥ∆ΑΠΣυγχρηµατοδότηση από ΕΕΜΟΝΑ∆Α ΣΗΘΕ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ µε καύση Βιοαερίου (β’φάση) 4,25 MW ηλεκτρική ενέργεια 6,80 MW ωφέλιµη θερµότητα Έτος έναρξης λειτ. 2009Βασικά Τεχνικά Στοιχεία: 2 παλινδροµικές αεροµηχανές 20 κυλίνδρων - 1500 στροφές Ισχύος 2.495 KW έκαστη Γεννήτριες 3.400 KVA8 ΕΡΓΑ ΣΥΜΠΑΡΑΓ ΓΗΣ ΕΥ∆ΑΠΣυγχρηµατοδότηση από ΕΕΜΟΝΑ∆Α ΣΗΘΕ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ µε καύση Φυσικού Αερίου 12,9 MW ηλεκτρική ενέργεια 17,3 MW ωφέλιµη θερµότηταΈτος έναρξης λειτ. 2009ΝΕΑ Μονάδα ΣΗΘΕ µε καύση βιοαερίου υπό κατασκευή στο νέο ΚΕΛ Θριασίου -Ισχύος 250 KWe και 375 ΚWth 9ΕΡΓΑ ΣΥΜΠΑΡΑΓ ΓΗΣ ΕΥ∆ΑΠ Οι Μονάδες Συµπαραγωγής καλύπτουν µεγάλο µέρος των ενεργειακών αναγκών του Κέντρου Επεξεργασίας Ψυττάλειας. Η παραγόµενη ηλεκτρική ενέργεια που περισσεύει πωλείται στο ∆ΕΣΜΗΕ. Το 2009 οι µονάδες ΣΗΘΕ συνέβαλαν στην λειτουργία του ΚΕΛΨ παράγοντας : 41.565 MWh ηλεκτρική ενέργεια 55.000 MWh ωφέλιµη θερµική ενέργεια για ιδιοκατανάλωση, και 3.143 MWh ηλεκτ. ενέργεια που πωλήθηκε στο ∆ΕΣΜΗΕ10 Π ΛΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ∆ΕΣΜΗΕ ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΟΛΟΓΗΜΕΝ Ν ΕΣΟ∆ ΝkWh€20057.198.4602006ΜΥΗΕΣΘΗΕΕΝΕΡΓΕΙΑ kWh€683.551,007.198.460683.551,009.956.200759.071,869.956.200759.071,86200710.414.600820.568,902008 2009 6 - Μήνες 2009 6-Μήνες 2010 ΣΥΝΟΛΑ 2005-2010kWh€1.422.930114.359,7511.837.530934.928,6512.799.607 1.035.094,974.151.935335.391,5116.951.5421.370.486,4817.846.326 1.530.171,603.143.130267.628,8620.989.4561.797.800,469.631.6721.523.314129.47611.154.986945.768,0714.205.564 1.329.624,082.042.052202.049,6316.247.6161.531.673,7172.420.75710.760.047919.43083.180.8047.077.512816.2926.158.082** ∆εν συµπεριλαµβάνεται το οικονοµικό όφελος από την ιδιοπαραγωγή των µονάδων ΣΗΘΕ και δεν υπολογίζεται το λειτουργικό κόστος των έργων. 11ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΕΥ∆ΑΠΣυνολική ∆υναµικότητα Παραγωγής ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 4.060kWΣΗΘΕ Βιοαερίου11.400kWΣΗΘΕ Φυσικού Αερίου12.900kWΣΥΝΟΛΟ σε Λειτουργία28.360kWΜικρά Υδροηλεκτρικά28,4 MWΣχεδιαζόµενα Ενεργειακά Έργα 2.240kWΣΗΘΕ (ΚΕΛ Θριασίου)240kWΦωτοβολταϊκά2.011kWΣΥΝΟΛΟ υπό µελέτη4.491kWΥδροηλεκτρικά(Χελιδονού, Κλειδί, Ψυττάλεια)4,5 MW12 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΕΡΓΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 1,971 MW ΣΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣΙδιόκτητη Έκταση - ΜΕΝ Αχαρνών Προϋπολογισµός Έργου 7.000.000 € Αναµένουµε εντός των ηµερών την έκδοση άδειας παραγωγής (κατάθεση φακέλου 8/07)ΜΙΚΡΕΣ Φ/Β ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 20 - 100 KW Έχουν ολοκληρωθεί µελέτες για δύο µικρές πιλοτικές εγκαταστάσεις : ∆εξαµενή Άνοιξης και Χώρος Στάθµευσης Οχηµάτων Κτιρίου Περισσού. Πιθανή θέση Εγκατ. Φ/Β13∆εξ. ΆνοιξηςΆΛΛΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΠΕ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Εξετάζεται η τοποθέτηση στύλων φωτισµού µε Φ/Β στοιχεία Προγραµµατίζεται η εγκατάσταση ηλιακών θερµοσιφώνων σε κτίρια προσωπικού• •Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ •Ολοκλήρωση ΜΥΗΕ Κλειδιού.•Νέα ΜΥΗΕ σε θέσεις Χελιδονούς και Έξοδο Ψυττάλειας.•Εκµετάλλευση υδραυλικού δυναµικού πιεζοθραυστικών δικλείδων PRV στο δίκτυο ύδρευσης.ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Εκπονήθηκε µελέτη από το ΚΑΠΕ για το αιολικό δυναµικό σε διάφορες θέσεις κατά µήκος του Υδρ. Μόρνου και προγραµµατίζεται η εγκατάσταση µετρητικού ιστού. 14 Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥ∆ΑΠ ΣΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ Προβλήµατα που αντιµετωπίσαµε κατά την υλοποίηση των ενεργειακών έργων : Η διαδικασία αδειοδότησης έργων είναι δαιδαλώδης και οι διατάξεις ασαφείςΥπάρχει µεγάλη ανάγκη κωδικοποίησης νοµοθεσίας. Υπάρχει ελλιπής ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων για την πορεία των αιτήσεών τους – προθεσµίες δεν τηρούνται από Υπηρεσίες Ελέγχου. ∆υσκολίες στις Υπηρεσίες ελέγχου να παρακολουθήσουν τις συχνές αλλαγές στην νοµοθεσία – εµπλοκές αρµοδιοτήτων. Χρονοβόρες, γραφειοκρατικές και ανόµοιες κατά περιφέρεια διαδικασίες για τη σύνδεση των έργων µε το δίκτυο της ∆ΕΗ.Προβλήµατα που αντιµετωπίζουµε κατά την λειτουργία των ενεργειακών έργων: Σοβαρά προβλήµατα στην φύλαξη των έργων – κλοπές καλωδίων και άλλου εξοπλισµού ∆υσκολία να επιτευχθεί η βέλτιστη εκµετάλλευση των εγκαταστάσεων –λόγω αναγκών συντήρησης ή επισκευής βλαβών ή καιρικών συνθηκών Συνεχείς διακυµάνσεις στην τάση του δικτύου της ∆ΕΗ. Ανάγκη συχνής ανανέωσης των απαραίτητων αδειών (περιβαλλοντικά, πυρασφάλεια, κ.α.). 15EΥ∆ΑΠ Α.Ε.ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ www.eydap.gr 16
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.