Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Σάββατο, 03 Ιουνίου 2023

Η παρούσα ΠΕΤΕΠ συντάχθηκε με την συνδρομή της Εποπτικής Επιτροπής του ιστοτόπου www.e-archimedes.gr --- Μέρος Β:, σχήματα, λεπτομέρειες

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣΣχηματική διάταξη των διαφόρων στοιχείων μιας εγκατάστασης απομάκρυνσης προϊόντων καύσης από λέβητα. Υπόμνημα 1) εξέχων του δώματος-στέγης καπναγωγού, 2) στέψη καπναγωγού, 3) διάταξη εξασφάλισης στεγάνωσης του ελεύθερου σε διαστολή καπναγωγού, 4) τοίχωμα καπναγωγού, 5) δοχείο αιθάλης, 6) αγωγός σύνδεσης με λέβητα, 7) Θυρίδα καθαρισμού, 8) Λέβητας, 9) εξάρτημα του λέβητα εφ΄όσον προβλέπεται. Για όργανα ελέγχων και ρυθμίσεων βλέπε σχήμα 14. Για σύνδεση λέβητα με καπναγωγό βλέπε σχήματα 35 έως 51.Σχήμα 1 Δίδυμος καπναγωγός SHUNT για ανά διαμέρισμα εγκατάσταση θέρμανσης (μέχρι 5 ορόφους) Υπόμνημα 1) κοινός συγκεντρωτικός αγωγός με διατομή ≥ 400 cm2 με θυρίδα καθαρισμού στη βάση του, 2) ατομικός αγωγός για κάθε λέβητα χωριστά διατομής > 250 cm2 και ύψους όσο του ορόφου, 3) στατικός απορροφητήρας.τομή 1-1ειδικά τεμάχια για αλλαγή κατεύθυνσης αγωγού (2) όταν είναι σφονδυλωτόςΣχήμα 22/26ΠΕΤΕΠ:03-11-02-00 ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣΕπενδύσεις και φρέατα καπναγωγώνΣχήμα 3 Επενδύσεις καπναγωγούΣχήμα 4 Μη επισκέψιμο φρέαρ καπναγωγούκάτοψηΣχήμα 5 Επισκέψιμο φρέαρ καπναγωγούτομή 1-1 Σχήμα 6 Παράδειγμα επισκέψιμου φρέατος μεταλλικού καπναγωγού και αγωγού αερισμού λεβητοστασίου Υπόμνημα 1) πυράντοχο τοίχωμα σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, 2) προσαγωγή αέρα στο φρεάτιο 400 cm2, 3) μεταλλικά σκαλοπάτια με στεφάνια ασφαλείας, 4) πλατύσκαλο, 5) αγωγός αερισμού λεβητοστασίου, 6) μεταλλικός καπναγωγός, 6.1) καπναγωγός με σφονδύλους, 6.2) καπναγωγός με διπλά τοιχώματα (σύνθετος), 7) δοχείο αιθάλης, 8) θυρίδα επίσκεψης του φρέατος από το λεβητοστάσιο, 9) επένδυση καπναγωγού σε επαφή με την εξωτερική του επιφάνεια, 10) προστατευτικό τοίχωμα καπναγωγού με ενδιάμεσο κενό, 11) ενδιάμεσο κενό.ΠΕΤΕΠ:03-11-02-00:Ε1/20053/26 ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣΒασικοί τύποι καπναγωγών Τυπική διάταξη δόμησης καπναγωγού με οπτόπλινθους χωρίς οπές (δίδονται για πληροφόρηση δεδομένου ότι δεν αποτελούν αντικείμενο της παρούσης ΠΕΤΕΠ).Τύπος καπναγωγούΔιατομή Πάχος καπναγωγού τοιχώματος cm cm A 22/22 11 B 33/22 11 C 22/22 15 D 33/33 15 E 33/33 22 F 33/22 22 Με την πρόοδο της δόμησης, η εσωτερική επιφάνεια του καπναγωγού επιχρίεται με στεγανό και τελείως λείο σιμεντοκονίαμαΣχήμα 7 1. πρώτη στρώση, 2. δεύτερη στρώσηΚαπναγωγός με διπλή οπτοπλινθοδομή και ενδιάμεσο κενόΚαπναγωγοί επενδυμένοι με οπτόπλινθους χωρίς οπέςΣχήμα 8Σχήμα 91. οπτοπλινθοδομή 11 cm με πλήρη τούβλα, 2. κενό1. από πυράντοχο σκυρόδεμα, 2. από οπτή γη, 3.5 cm, 3. στεγανό και λείο σιμεντοκονίαμαγέμισμα με πάπλωμα πετροβάμβακαεφαρμοζόμενο με την πρόοδο δόμησης της εσωτερικής οπτοπλινθοδομής, 4. οπή εκτόνωσης αέρα, 5. θυρίδα καθαρισμού καπναγωγού4/26ΠΕΤΕΠ:03-11-02-00 ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣΚαπναγωγοί από σφονδύλους σκυροδέματοςΣχήμα 10 Α. Καπναγωγός σκυροδέματος αποτελούμενος από εσωτερικό στοιχείο πυράντοχου σκυροδέματος, από ενδιάμεση θερμομόνωση και από εξωτερικό στοιχείο με ενδιάμεσα κενά. Β. Καπναγωγός από πυράντοχο σκυρόδεμα με ενδιάμεσα κενά C. Καπναγωγός από σκυρόδεμα (πυράντοχο ή όχι) χωρίς ενδιάμεσα κενά. Σημείωση: Το πυράντοχο σκυρόδεμα τύπου PYRODUR ή PYPOSAN προβλέπεται για τα πρώτα μέτρα του καπναγωγού, κυρίως όταν το περίπου οριζόντιο τμήμα σύνδεσης λέβητα με κατακόρυφο τμήμα έχει πολύ μικρό μήκος. Μήκος σφονδύλου: συνήθως 33 cm Εξωτερική επένδυση: υποχρεωτική Θερμομόνωση: υποχρεωτική για τους τύπους Β και C.Καπναγωγοί με διπλούς ανεξάρτητους σφονδύλους σκυροδέματος και ενδιάμεση θερμομόνωσηΣχήμα 11 1) εξωτερικός σφόνδυλος με νευρώσεις στις τέσσερις πλευρές για συγκράτηση κεντρικά του εσωτερικού σφονδύλου, 2) νεύρωση τραπεζοειδούς διατομής, 3) εσωτερικός κυλινδρικός σφόνδυλος, 4) γέμισμα με πάπλωμα πετροβάμβακα κατά τη φάση τοποθέτησης των σφονδύλων πυκνότητας > 100 kg/m2.ΠΕΤΕΠ:03-11-02-00:Ε1/20055/26 ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣΚαπναγωγοί με εσωτερικό από σκυρόδεμα σφόνδυλο, θερμομονωτική στρώση από οπλισμένο με πλέγμα πετροβάμβακα και εξωτερική προστασία οπτοπλινθοδομή ή μερικό ή πλήρες οπλισμένο σκυρόδεμα.Σχήμα 12 Υπόμνημα 1) προκατασκευασμένος από σκυρόδεμα σφόνδυλος με λεία εσωτερική επιφάνεια, 2) οπτοπλινθοδομή επιχρισμένη. Στην επιφάνεια Α συνδέεται με την οπτοπλινθοδομή του τοίχου. Στην περίπτωση Β καλύπτει τη δημιουργηθείσα εσοχή από τα δύο τοιχώματα Ο.Σ., 3) οπλισμένος με πλέγμα πετροβάμβακας με τον οποίο δημιουργείται και ο απαραίτητος αρμός διαστολής. Για την προστασία του κατά τη φάση σκυροδέτησης να επιλέγει να έχει και επικάλυψη ασφαλτωμένο χαρτί KRAFT οπλισμένο με ίνες, 4) οπλισμένο σκυρόδεμα συνδεόμενο με φέροντα στοιχεία Ο.Σ.Μεταλλικοί καπναγωγοί διπλών ή μονών τοιχωμάτων με προστατευτικά περιβλήματα διαφόρων τύπωνΣχήμα 136/26ΠΕΤΕΠ:03-11-02-00 ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣΤύποι καπναγωγών Τύπος Α:Τυποποιημένος διπλών τοιχωμάτων με ενδιάμεση θερμομόνωση, τοποθετούμενος εξωτερικά χωρίς προστατευτικό.Τύπος Β:Τυποποιημένος διπλών τοιχωμάτων με ενδιάμεση θερμομόνωση, τοποθετούμενος εξωτερικά ή εσωτερικά με προστατευτικό περίβλημα από πλήρη στοιχεία σκυροδέματος, από δύο συνδεόμενα μεταξύ τους στοιχεία.Τύπος C:Ομοίως όπως Β αλλά με μεταλλικό προστατευτικό περίβλημα.Τύπος D:Ομοίως όπως Β αλλά με προστατευτικό περίβλημα από δύο στοιχεία σκυροδέματος με ενδιάμεσα κενά.Τύπος Ε:Ομοίως όπως Β αλλά με προστατευτικό περίβλημα οπτοπλινθοδομής συνδεόμενης με τον εξωτερικό τοίχο του κτιρίου.Τύπος F:Ομοίως όπως E αλλά με την προστατευτική οπτοπλινθοδομή να περιβάλλει πλήρως τον αγωγό και να συνδέεται με τον εξωτερικό τοίχο του κτιρίου.Τύπος G:Τυποποιημένος αγωγός απλού τοιχώματος, ή κατασκευαζόμενος επί τόπου, με προστατευτική μεταλλική επένδυση από δύο συνδεόμενα μεταξύ τους στοιχεία, με επί τόπου θερμομόνωση.Τύπος Η:Ομοίως όπως G αλλά με προστατευτικό περίβλημα από δύο στοιχεία σκυροδέματος με ενδιάμεσα κενά χωρίς θερμομόνωση.Τύπος Ι:Ομοίως όπως G αλλά με προστατευτικό περίβλημα οπτοπλινθοδομής, συνδεόμενης με τον εξωτερικό τοίχο του κτιρίου, με επί τόπου θερμομόνωση.Υπόμνημα σχημάτων 13 1) εσωτερικό τοίχωμα διπλού τυποποιημένου αγωγού, επιλογής μετάλλου σύμφωνα με την παρ. 4.4 και τους πίνακες 4 έως 6. 2) αγωγός απλού τοιχώματος τυποποιημένου ή κατασκευαζόμενος επί τόπου κυκλικής ή ορθογωνικής διατομής. 3) εξωτερικό τοίχωμα, διπλού τυποποιημένου αγωγού. 4) εξωτερικό τοίχωμα, διπλού τυποποιημένου αγωγού με πρόσθετο προστατευτικό περίβλημα. 5) μεταλλικές λάμες στήριξης του τύπου Α στο κτίριο. 6) μεταλλικές λάμες σύνδεσης των δύο στοιχείων προστατευτικό περίβλημα σκυροδέματος ή μετάλλου. Οι συνδέσεις των προστατευτικών στοιχείων κατά το ύψος πραγματοποιούνται, όπως στους καπναγωγούς του κεφαλαίου 7 με την προϋπόθεση ότι η διαμόρφωση των επαφών είναι για θηλύκωμα. Οι συνδέσεις των δύο επιμέρους στοιχείων πραγματοποιείται με παρεμβολή μαστίχας σιλικόνης. 7) συνδετήριες λάμες προστατευτικής οπτοπλινθοδομής με τον τοίχο του κτιρίου (βλέπε και σχήματα 24 έως 28 για λεπτομέρειες σύνδεσης). 8) προστατευτικά στοιχεία πλήρους σκυροδέματος. 9) προστατευτικά στοιχεία σκυροδέματος με ενδιάμεσα αεριζόμενα ή όχι κενά. 10) ειδικό μεταλλικό στεφάνι από το ίδιο μέταλλο με τον αγωγό, που φέρει προεξέχοντα στοιχεία για την τοποθέτηση της επένδυσης ώστε να δημιουργείται ένα ενδιάμεσο κενό. 11) ενδιάμεσο δημιουργούμενο κενό. 12) μεταλλικά διπλά στοιχεία επένδυσης τοποθετούμενα θηλυκωτά κατά το ύψος. Η μεταξύ των δύο στοιχείων σύνδεσης με παρεμβολή μαστίχας σιλικόνης πριν από τη θερμομόνωση. 13) θερμομόνωση. 14) θερμομόνωση. 15) οπτοπλινθοδομή συνδεόμενη κατά διαστήματα με τον τοίχο του κτιρίου με τα πλαίσια από μεταλλικές λάμες (7) όπως και στα σχήματα 27 και 28. 16) μαστίχα σιλικόνης τοποθετούμενη κατά τη φάση συναρμολόγησης των δύο στοιχείων του κάθε τύπου προστατευτικού περιβλήματος.ΠΕΤΕΠ:03-11-02-00:Ε1/20057/26 ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣΚάτω κατάληξη μεταλλικού καπναγωγού διπλών ή μονών τοιχωμάτων με τοποθετήσεις όλων των διατάξεων συνδεσμολογίας, ρυθμίσεων και ελέγχων.Σχήμα 14 Κάτω κατάληξη σωλήνωσης υπάρχοντος καπναγωγού με τοποθετήσεις των διατάξεων συνδεσμολογίας, ρυθμίσεων και ελέγχων.Το κάτω τμήμα της σωλήνωσης, είναι προτιμότερο να πραγματοποιείται με στοιχεία άκαμπτου σωλήνα, στα οποία έχει γίνει η απαραίτητη προετοιμασία για τις διατάξεις σύνδεσης με λέβητα, και την τοποθέτηση των οργάνων ρυθμίσεων και ελέγχων αφού προηγούμενα έχουν δημιουργηθεί τα απαραίτητα ανοίγματα στα τοιχώματα του καπναγωγού.Σχήμα 15 Υπόμνημα σχημάτων 14 και 15 1) στοιχείο προσαρμογής για σύνδεση με το λέβητα. 2) στοιχείο προσαρμογής για σύνδεση με καπναγωγό. 3) οταυ 90οή ταυ 135 . Στην περίπτωση του σχήματος (15) το ταυ δημιουργείται επί τόπου με συγκόλληση του(3) επί του (4) μετά την τοπική καθαίρεση του καπναγωγού. 4) τμήμα σωλήνα με ταυ για το σχήμα (14). 5) διάταξη για ολικό ή μερικό κλείσιμο του αγωγού. 6) βαλβίδα για λήψη δείγματος-ελέγχου καυσαερίων. 7) ρυθμιστής ελκυσμού. 8) πτερύγιο ανεμιστήρα (αυτόματου) για προσαγωγή αέρα για εξάλειψη (στέγνωμα) των συμπυκνωμάτων. 9) θυρίδα εκτόνωσης της υπερπίεσης λόγω έκρηξης στον καπναγωγό. 10) αερισμός του ενδιάμεσου του σχήματος (15) ≥ 20 cm2 σύνολο. 11) θυρίδα επίσκεψης και καθαρισμού. 12) τεμάχιο με σωλήνα με κωνική κατάληξη για συγκέντρωση συμπυκνωμάτων. 13) σιφόνι απορροής συμπυκνωμάτων. 14) μεταλλική βάση συγκράτηση κατάληξης αγωγού σχήματος τέτοιου ώστε να δύναται να χωρέσει στο κενό του καπναγωγού στην περίπτωση του σχήματος (15). 15) ενδιάμεσο αεριζόμενο κενό (σχήματα 60 έως 63). 16) απορροή συγκεντρούμενων ενδεχομένως νερών. 17) RACCORD σύνδεσης άκαμπτου-εύκαμπτου σωλήνα. 18) εξάρτημα αντιστάθμισης διαστολών.8/26ΠΕΤΕΠ:03-11-02-00 ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣΚαπναγωγοί από οπτή γη (πήλινοι) (Δίδονται για πληροφόρηση δεδομένου ότι δεν αποτελούν αντικείμενο της παρούσης ΠΕΤΕΠ).Σχήμα 16 Γενικά Κατασκευάζονται είτε με διπλά τοιχώματα με ενδιάμεσο κενό, είτε ολόσωμοι με ή χωρίς τμηματικά ενδιάμεσα κενά, είτε τέλος με διπλά τοιχώματα με ενδιάμεση θερμομόνωση. Πάχη τοιχωμάτων 3, 3.5, 4, 4.5, 5 cm με μήκη σφονδύλων από 25, 33, 40, 50 cm με μέγιστο το 1 m. Τοποθετούνται πάντοτε με θερμομόνωση (όταν δεν έχουν ενσωματωμένη) και περιβάλλονται εξωτερικά με οπτοπλινθοδομή ή Ο.Σ. όπως στο σχήμα 12 σημειούται ή όπως στο σχήμα 9.Έδραση καπναγωγού σε ενδιάμεσο όροφο για λέβητα στο εσωτερικό του χώρου.Σχήμα 17 Υπόμνημα 1) οροφή ορόφου όπου είναι τοποθετημένος ο λέβητας. 2) καπναγωγός διαφόρων τύπων. 3) συνδετήριο τεμάχιο του αγωγού από λέβητα με τον καπναγωγό. 4) συνδετήριος αγωγός λέβητα με το ειδικό τεμάχιο (3). 5) ψευδοροφή. 6) «πουκάμισο» που συνδέει το (3) με το (4).ΠΕΤΕΠ:03-11-02-00:Ε1/20059/26 ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣΕπιτρεπόμενες μέγιστες αποκλίσεις από την κατακορυφότητα του καπναγωγούΕλάχιστο ύψος προεξοχής καπναγωγού ανάλογα του περιβάλλοντοςΣχήμα 18 Όταν Η < 5 m μεΧωρίς εμπόδιο σε ακτίνα 8 m μεΧωρίς εμπόδιο σελεία εσωτερικήκλίση στέγης > 15ο με διάταξηακτίνα 8 m με κλίσηεπιφάνειαόταν Η ≥ 5mαντεπιστροφής. Για διάταξηστέγης ≤ 15ο .αντεπιστροφής αερίων στηΠροεξέχει ≥ 0,4 mκατάληξη καπναγωγού βλέπεκαπναγωγούπάνω από τον κορφια.σχήμα 53. Τοποθετείται μέχρις τη στάθμη του κορφια. Με εμπόδιο σεΔώμα: Α) Ίσο με 1 mακτίνα 8 m.όταν το στηθαίο έχειΠροεξέχει ≥ 0,4 mύψος > 0,2 m. Β) ≥πάνω από το0,40m, πάντοτε ότανεμπόδιοτα εμπόδια βρίσκονται σε ακτίνα ≤ 8m.Σχήμα 19 Καπναγωγός με σφονδύλους σκυροδέματος διπλών τοιχωμάτων με ενδιάμεση θερμομόνωση – Διατάξεις εξωτερικής τοποθέτησης και στέψης κατάληξης καπναγωγού.Σχήμα 20 Η στερέωση της (1) γίνεται με υπολογιζόμεναΠροκατασκευασμένη στέψη, επί τόπουβύσματα10/26Σχήμα 21, 22 κατασκευαζόμενη σκέψηΠΕΤΕΠ:03-11-02-00 ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣΣχήμα 23Υπόμνημα σχημάτων 20 έως 23 Α) Η τοποθέτηση της μεταλλικής λάμας (1) με τα δύο επ’ αυτής γωνιακά, κατά αποστάσεις καθ΄ όλο το ύψος του καπναγωγού, προϋποθέτει ότι δεν υπάρχουν αποκλίσεις καθετότητας μεγαλύτερες των 10 mm για ύψος 10 m, και 20 mm για ύψος 20 m. Στην αντίθετη περίπτωση, αποκαθίσταται η καθετότητα με εφαρμογή σιμεντοκονίας ανάμεσα στα γωνιακά (2). Β) Στην περίπτωση της στέψης (σχήματος 22) που κατασκευάζεται επί τόπου, τα γωνιακά (2) και (3) συνεχίζουν πάνω από την κατάληξη των σφονδύλων, ώστε να πακτωθούν στο σκυρόδεμα. Γ) Τα γωνιακά (2) και (3) συνεχίζουν προς τα πάνω, ώστε να εξασφαλίζουν την ευστάθεια του προεξέχοντος τμήματος. Προς τα κάτω συνέχεια εξαρτάται από την πυκνότητα των πλαισίωντσερκιών που σχηματίζονται από τις λάμες 1 + 4. 1) λάμα χαλυβδοελάσματος ελάχιστης διατομής 60/5 με ηλεκτροκολλημένα τα γωνιακά (2). 2) γωνιακό που υπολογίζεται ως πρόβολος για την παραλαβή των οριζοντίων καταπονήσεων του προεξέχοντος καπναγωγού. 3) γωνιακό ηλεκτροκολλημένο στο ανοικτό πλαίσιο-τσέρκι (4). 4) λάμα χαλυβδοελάσματος ελάχιστης διατομής 60/5 που σχηματίζει κλειστό πλαίσιο-τσέρκι με το 1. 5) φύλλο πετροβάμβακα. 6) λεία εσωτερική επιφάνεια στοιχείου σφονδύλου. 7) επίχρισμα εφαρμοζόμενο όσο το δυνατό αργότερα (οπλισμένο με πλέγμα συνθετικών ινών) ώστε να έχουν εκδηλωθεί, το μεγαλύτερο μέρος των διαφορικών μετακινήσεων που παρουσιάζονται σ’ ένα κτίριο. 8) NEOPRENE πάχους 10 mm. 9) μπουλόνι ηλεκτροκολλημένο στο 1 για στερέωση του (4). 10) στέψη καπναγωγού, επί τόπου κατασκευαζόμενη από Ο.Σ. με εξασφάλιση ευστάθειας, από τα προεξέχοντα προς τα άνω γωνιακά (2) και (3). 11) προκατασκευασμένη στέψη καπναγωγού από Ο.Σ. με διάταξη τοποθέτησης και συγκράτησης με το έλασμα. 12) πάχους 3 mm που περιβάλει πλήρως τον καπναγωγό.Σημείωση Οι x στα σχήματα 23, 27, 28 υποδηλώνουν ότι είναι εκτός κλίμακας.ΠΕΤΕΠ:03-11-02-00:Ε1/200511/26 ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣΕξωτερικός καπναγωγός με σφονδύλους απλού τοιχώματος με επί τόπου θερμομόνωση και προστατευτική επένδυση επί τριών ή τεσσάρων πλευρών.Σχήμα 24 (βλέπε σχήμα 22)Σχήμα 26Σχήμα 27 τομή 1-1(βλέπε σχήμα 29)Σχήμα 25Σχήμα 28 τομή 2-2Η στερέωση της (1) γίνεται με υπολογιζόμενα βύσματα. Η τοποθέτηση της λάμας (1) με τα γωνιακά ή όχι, προϋποθέτει καθετότητα του τοίχου αλλιώς αποκαθίσταται με σιμεντοκονία (βλέπε και υπόμνημα σχημάτων 20 έως 23) Υπόμνημα Για τις ενδείξεις 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 βλέπε υπόμνημα σχημάτων 20 έως 23. 5) πετροβάμβακας σε φύλλα πάχους ≥ 25 mm. 10) στέψη Ο.Σ. επί τόπου κατασκευαζόμενη. 13) πρόβολος ενδιάμεσης έδρασης με οπή ίση με την οπή του καπναγωγού. 14) σωλήνωση από ανοξείδωτο έλασμα πάχους 0,8 mm, προεξέχουσα κατά 25 cm άνω και κάτω του προβόλου τοποθετούμενη εντός του καπναγωγού για ενίσχυση της στεγανότητας στα καυσαέρια λόγω της διακοπής της συνέχειας του καπναγωγού από τον πρόβολο. 15) τοιχώματα προκατασκευασμένου σφονδύλου. 16) επένδυση οπτοπλινθοδομή. Στην τομή 1-1 προηγείται η σιμεντοκονία αποκατάστασης μη καθετότητας του τοίχου. Στην τομή 2-2 προηγείται το παράλληλο προς τον τοίχο τμήμα της12/26ΠΕΤΕΠ:03-11-02-00 ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ επένδυσης με σύγχρονη αποκατάσταση μη καθετότητας και με οπτόπλινθους αναμονής. 17) σιμεντοκονία ανάμεσα στα γωνιακά 2 προς αποκατάσταση ενδεχόμενης μη καθετότητας.Ενδιάμεσες καθ’ ύψος εδράσεις εξωτερικών καπναγωγών με επί μέρους στοιχεία σκυροδέματος (σφονδύλους). Η ανάγκη ενδιάμεσων καθ’ ύψος εδράσεων υπό μορφή προβόλου-σενάζ από τον Φ.Ο. του κτιρίου προκύπτει κατόπιν μελέτης. Υποχρεωτικά προβλέπεται στο σχήμα 24 όταν στο προεξέχων τμήμα του αγωγού εφαρμόζεται η τομή 2-2 του σχήματος 28.Σχήμα 29Σχήμα 30Καπναγωγός με σφονδύλους διπλών τοιχωμάτων μεΚαπναγωγός με σφονδύλους απλών τοιχωμάτων, μεενδιάμεση θερμομόνωση (σχήματα 20 έως 23)επί τόπου θερμομόνωση, και με προστατευτική επένδυση επί τριών πλευρών (σχήματα 24, 26, 27)Σχήμα 31 Καπναγωγός με σφονδύλους απλών τοιχωμάτων με επί τόπου θερμομόνωση, και με προστατευτική επένδυση επί τεσσάρων πλευρών (σχήματα 24, 25, 28) Υπόμνημα Οι πρόβολοι σενάζ κατασκευάζονται μετά την ολοκλήρωση όλων των εργασιών κάτωθεν αυτών που σημειούνται στα σχήματα 29 έως 31, περιλαμβανομένης και της σωλήνωσης 14. 5) φύλλο πετροβάμβακα για το σχήμα 29 ή φύλλο πετροβάμβακα με μεταλλικό πλέγμα για τα σχήματα 30, 31. 7) επίχρισμα με πλέγμα συνθετικών ινών εφαρμοζόμενο όσον το δυνατό αργότερα. 14) σωλήνωση από ανοξείδωτο έλασμα πάχους 1.0 mm προεξέχουσα άνω και κάτω του προβόλου κατά 25 cm. 16) φέρουσα επένδυση από οπτοπλινθοδομή. 17) επίχρισμα σιμεντοκονίας αποκατάστασης καθετότητας τοίχου εφ’ όσον απαιτείται. 18) κάλυψη του υποχρεωτικά προβλεπόμενου κενού με συμπιέσιμο υλικό. 19) φύλλο πετροβάμβακα που τοποθετείται πριν από τη δόμηση των σφονδύλων.ΠΕΤΕΠ:03-11-02-00:Ε1/200513/26 ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣΔίοδος εσωτερικών καπναγωγών δια των πλακών οροφών.Σχήμα 32Δίοδος εσωτερικών καπναγωγών δια των στρώσεων του δώματος.Σχήμα 33Υπόμνημα 1) φέρουσα πλάκα ορόφων ή δώματος. 2) μεταλλικό περίβλημα οπής διόδου καπναγωγού, αποτελούμενο από δύο ανεξάρτητα γωνιακά στρατζαριστά γαλβανισμένα ελάσματα, πάχους 0,5 mm, τα οποία με την τοποθέτησή τους προστατεύουν το άφλεκτο υλικό της οπής που εφαρμόζεται συγχρόνως με την οριζόντια στερέωση των στρατζαριστών. 3) άφλεκτο υλικό. 4) τοιχώματα σφονδύλων. 5) θερμομόνωση σφονδύλων. 6) φέρουσα επένδυση. 7) αρμολόγημα με ειδική άφλεκτη μαστίχα σιλικόνης. 8) αρμοκάλυψη άνω κατάληξη στεγάνωση με γαλβανισμένο έλασμα 0,5 mm. 9) επίχρισμα προστατευτικής επένδυσης. 10) θερμομόνωση δώματος. 11) στρώση κλίσης από γαρμπιλοσκυρόδεμα.14/26ΠΕΤΕΠ:03-11-02-00 ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣΕσωτερικός στο χώρο καπναγωγός κεραμοσκεπούς στέγης από σφονδύλους απλού τοιχώματος, θερμομόνωση και επένδυση οπτοπλινθοδομής με διατάξεις εξασφάλισης περιμετρικής στεγανότητας.Σχήμα 34 Υπόμνημα 1) οπτοπλινθοδομή επένδυσης (δρομική ≥ 15 cm) με επίχρισμα. 2) θερμομόνωση από οπλισμένο με μεταλλικό πλέγμα πετροβάμβακα, τοποθετούμενη έτσι ώστε να περιβάλει πλήρως τους σφονδύλους (3). 3) προκατασκευασμένοι σφόνδυλοι απλού τοιχώματος από σκυρόδεμα με λεία εσωτερική επιφάνεια. 4) σιμεντοκονία αμφικλινής κατασκευαζόμενη ανάντι του καπναγωγού επί γαλβανισμένης λαμαρίνας που έχει τοποθετηθεί επί ξύλινου πετσώματος, πριν από την τοποθέτηση των κεραμιδιών. 5) αυτοκόλλητη ασφαλτική μεμβράνη με επένδυση φύλλου μολύβδου δυνάμενη να παρακολουθήσει τις καμπυλώσεις των κεραμιδιών. 6) αρμοκάλυπτρο από γαλβανισμένη λαμαρίνα.ΠΕΤΕΠ:03-11-02-00:Ε1/200515/26 ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣΔιάταξη σύνδεσης περισσοτέρων του ενός λεβήτων με κατακόρυφο καπναγωγό με παρεμβολή συλλεκτήριου αγωγού.Σχήμα 35 Υπόμνημα 1) πλευρική τάπα καθαρισμού συλλεκτήρα. 2) συνδετήριος αγωγός λέβητα-συλλεκτήρα (στην περίπτωση ενός λέβητος δεν προβλέπεται συνήθως συλλεκτήρας). 3) αγωγός συλλεκτήρας. 4) κατακόρυφος καπναγωγός (στην περίτπωση του σχήματος 35, είναι μεταλλικός). 5) προστατευτική επένδυση ή φρέαρ. 6) ειδικό εξάρτημα με αυτόματη βαλβίδα για απομάκρυνση συμπυκνωμάτων στην περίπτωση μεταλλικού αγωγού. 7) επί τοίχο στήριγμα-έδρασης καπναγωγού.Σχήμα 36Σύνδεση με θηλύκωμα στοιχείων άκαμπτου μη τυποποιημένου αγωγού σύνδεσης λεβητοκαπναγωγού.Σχήμα 37 (ισχύει για κάθε ένωση μεταλλικών με θηλύκωμα) Υπόμνημα 1) προς καπναγωγό. 2) άκρον αγωγού με διεύρυνση (θηλυκό άκρο). 3) προς λέβητα. 4) αρσενικό άκρο αγωγού.16/26ΠΕΤΕΠ:03-11-02-00 ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣΠροσαρμογή αγωγού σύνδεσης με μεταλλικό καπναγωγό που βρίσκεται σε αναμονή από την οροφή χώρου.Σχήμα 38 Προσαρμογή αγωγού σύνδεσης με μεταλλικό καπναγωγό που εδράζεται στο δάπεδο χώρου ή σε πρόβολο. Υπόμνημα σχημάτων 38, 39 1)μεταλλικόςκαπναγωγός.2)αγωγόςσύνδεσης. 3) τάπα (θυρίδα) καθαρισμού. 4) αποστράγγιση συμπυκνωμάτων. 5) πλευρική θυρίδα καθαρισμού. 6) λοξό ταυ. 7) οριζόντιο ταυ.Σχήμα 39 Προσαρμογή αγωγού σύνδεσης με καπναγωγό σφονδύλων σκυροδέματος, όταν εδράζεται στο έδαφος ή σε πρόβολο. Υπόμνημα 1)καπναγωγόςστοιχείαμεπροκατασκευασμένασκυροδέματος.2)μεταλλικόςσωλήνας για διαμόρφωση της οπής διόδου τουαγωγούσύνδεσης(πουκάμισο)μεστεγανό αρμολόγημα πυράντοχο και στεγανό. Κανονικά, κατόπιν παραγγελίας προβλέπεται σφόνδυλο με όλη τη διάταξη διόδου του αγωγού σύνδεσης. 3) αγωγός σύνδεσης. 4)Σχήμα 40δοχείοαιθάληςκαιθυρίδαστεγανή.5)διείσδυση του αγωγού σύνδεσης εντός του καπναγωγού κατά 1 cm.ΠΕΤΕΠ:03-11-02-00:Ε1/200517/26 ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣΠροσαρμογή αγωγού σύνδεσης με καπναγωγό σφονδύλων σκυροδέματος, όταν βρίσκεται πίσω από τοίχωμα λεβητοστασίου και εδράζεται στο έδαφος ή σε πρόβολο. Υπόμνημα 1) καπναγωγός όπως σχήμα 40. 2) ομοίως όπως σχήμα 40, πλην όπως ο μεταλλικός σωλήνας από πλευράς μήκος θα πρέπει να λάβει υπόψη και το πάχος του τοίχου 6. 3), 4) ,Σχήμα 415)όπωςστοσχήμα40.6)τοίχωμαλεβητοστασίου από σκυρόδεμα.Προσαρμογή αγωγού σύνδεσης με καπναγωγό όπως σχήμα 41 αλλά που εδράζεται εκτός κτιρίου στο έδαφος Υπόμνημα 1) έως 6) όπως στο σχήμα 41. Ο τοίχος (6) δύναται να είναι και εξωτερικός τοίχος κτιρίου, εκτός λεβητοστασίου.Σχήμα 42 Προσαρμογή αγωγού σύνδεσης με εξωτερικό μεταλλικό καπναγωγό δια μέσου τοίχου λεβητοστασίου. Υπόμνημα 1) μεταλλικός καπναγωγός. 2) μεταλλικός σωλήνας για διαμόρφωση της οπής διόδου τουαγωγούστεγανόσύνδεσης(πουκάμισο)μεπυράντοχοαρμολόγημα,καιελαστικό, 3) αγωγός σύνδεσης (όταν είναι θηλυκωτός,τοποθετείταιμετηθηλυκήκατάληξη στο ταυ σε αναμονή). 4) δοχείο αιθάληςμεθυρίδα.5)αποστράγγισησυμπυκνω-μάτων εφ’ όσον απαιτείται.Σχήμα 4318/26ΠΕΤΕΠ:03-11-02-00 ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣΠροσαρμογή αγωγού σύνδεσης με μεταλλικό καπναγωγό, τοποθετημένο πίσω από τοίχωμα λεβητοστασίου, σε αναμονή από την οροφή του χώρου ή σε πρόβολο. Υπόμνημα 1) μεταλλικός καπναγωγός. 2) όπως στο σχήμα 43. 3) όπως στο σχήμα 43. 4) διάταξη αποστράγγισης ενδεχόμενησυμπυκνωμάτων.προστατευτική5)επένδυσητουκαπναγωγού με ενδιάμεσο αεριζόμενο κενό και θυρίδα επίσκεψης του δοχείου αιθάλης. 6) θυρίδαστονκαπναγωγόαπομάκρυνσηςδοχείου αιθάλης.Σχήμα 44 Προσαρμογή δύο αγωγών σύνδεσης με καπναγωγό σφονδύλων σκυροδέματος (οι δύο αγωγοί σύνδεσης, εισχωρούν στο καπναγωγό, σε απόσταση μεταξύ τους μεγαλύτερη των 10 cm) Υπόμνημα 1)καπναγωγόςαπόσφονδύλουςσκυροδέματος. 2) όπως σχήμα 43. 3) αγωγός σύνδεσης. 4) δοχείο αιθάλης με θυρίδα στο τοίχωμα του καπναγωγού. 5) εισχώρηση του αγωγού σύνδεσης με το άκρο του κομμένο έτσι ώστε να προεξέχει στο εσωτερικό τουΣχήμα 45καπναγωγού περίπου 1 cm. 6) κατακόρυφη απόσταση μεταξύ αγωγών μεγαλύτερη ή ίση των 10 cm.Προσαρμογή αγωγού σύνδεσης με μεταλλικό καπναγωγό διαμέτρου μικρότερης του πρώτου αλλά επαρκούς. Γίνεται: με παρεμβολή ειδικού τεμαχίου ώστε να αποφευχθεί η απότομη αλλαγή της διατομής, δηλαδή με γωνία μείωσης μικρότερης ή ίσης των 45ο.Σχήμα 46ΠΕΤΕΠ:03-11-02-00:Ε1/200519/26 ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣΠροσαρμογή εύκαμπτου (μη εκτεινόμενου) αγωγού σύνδεσης με μεταλλικό καπναγωγό. Υπόμνημα 1)τεμάχιοτουδιαμορφωμένουμεταλλικού σεαποστράγγισης εύκαμπτοςμηκαπναγωγούταυμεδιάταξησυμπυκνωμάτων. εκτεινόμενος2)μεταλλικόςαγωγός σύνδεσης. 3) εισχώρηση κατά 5 με 7 cm του εύκαμπτου αγωγού στο αρσενικό σκέλος του ταυ (θηλύκωμα).Σχήμα 47 Προσαρμογή εύκαμπτου (μη εκτεινόμενου) αγωγού, με καπναγωγό σφονδύλων σκυροδέματος, θερμομονωμένου και προστατευμένου με οπτοπλινθοδομή. Υπόμνημα 1)εύκαμπτοςσύνδεσης.2)μηεκτεινόμενοςμεταλλικόςαγωγόςσωλήναςπουπάκτουται κατά τη φάση διαμόρφωσης του τοιχώματος του καπναγωγού μήκους τέτοιου ώστεναπροεξέχειστοεσωτερικότουκαπναγωγού 1 cm και να επικαλύπτεται από τονΣχήμα 48εύκαμπτοαγωγό5με7cm.3)προκατασκευασμένα από σκυρόδεμα στοιχεία καπναγωγού (σφόνδυλοι). 4) θερμομόνωση πετροβάμ-βακα.5)προστατευτικήοπτοπλινθοδομή. 6) μήκος επικάλυψης του (2) από το (1) 5 με 7 cm . 7) προεξοχή κατά 1 cm του 2. 8) ειδικό μεταλλικό κυκλικό στεφάνι που πάκτουται στον τοίχο στην περίπτωση που το (2) δεν έχει απ’ ευθείας στερεωθεί στο τοίχωμα.20/26ΠΕΤΕΠ:03-11-02-00 ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣΠροσαρμογή εύκαμπτου (μη εκτεινόμενου) αγωγού σύνδεσης με τον ενσωματωμένο στο λέβητα εξωτερικό λαιμό.Σχήμα 49Σχήμα 50Σχήμα 51Υπόμνημα 1) εύκαμπτος μη εκτεινόμενος ανοξείδωτος αγωγός σύνδεσης λέβητα – καπναγωγού. 2) τοίχωμα λέβητα. 3) κολουροκωνικός λαιμός λέβητα. 4) κυλινδρικός λαιμός λέβητα. 5) στοιχείο προσαρμογής (MANCHON) μεταξύ αγωγού και λαιμού όταν υπάρχει διαφορά μεταξύ τους διαμέτρων. 6) μήκος επικάλυψης (θηλύκωμα) 5 με 7 cm. Σημείωση: το στοιχείο προσαρμογής (MANCHON) είναι υποχρέωση του κατασκευαστή ή προμηθευτή του αγωγού σύνδεσης.ΠΕΤΕΠ:03-11-02-00:Ε1/200521/26 ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣΕπικαλύψεις καπναγωγών που δε συμβάλλουν στον ελκυσμό των καυσαερίων.Σχήμα 52 Τύποι στατικών απορροφητήρων χωρίς κινητά στοιχεία.Σχήμα 5322/26ΠΕΤΕΠ:03-11-02-00 ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣΜηχανικοί απορροφητήρες με κινητά στοιχεία.Σχήμα 54Περιστρεφόμενα εξαρτήματα απομάκρυνσης αιθάλης και πίσσας από το εσωτερικό των καπναγωγών.Σχήμα 55 Η αφαίρεση της αιθάλης πραγματοποιείται με διαδοχικό πέρασμα ομάδας βουρτσώνΣχήμα 56 Περιστρεφόμενα ελατηριωτά ελάσματα περί άξονα ηλεκτροκίνητου στελέχους για την απόξυση της πίσσας. Απαραίτητος ο έλεγχος της στεγανότητας του καπναγωγού μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.αυξανόμενων διαστάσεων και διογκούμενων των οποίων ο βαθμός σκληρότητας εξαρτάται από το είδος της αιθάλης (πάχος – πυκνότητα).ΠΕΤΕΠ:03-11-02-00:Ε1/200523/26 ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣΑποκατάσταση της στεγανότητας και της επιφάνειας των εσωτερικών τοιχωμάτων των καπναγωγών από σκυρόδεμα (σφονδύλους) με την εφαρμογή επιχρίσματος.Με τη χρήση ειδικού ελαστικού μπαλονιού το οποίο ανασύρεται από τα κάτω προς τα άνω σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία. 1.Διαβρέχεται όλη η εσωτερική επιφάνεια του αγωγού, με λάστιχο που φέρει πλευρικό ακροφύσιο.2.Εισάγεται από τη θυρίδα καθαρισμού της αιθάλης, συσκευή όπως του σχήματος 57, με κύριο στοιχείο, ελαστικό μπαλόνι με ισχυρά τοιχώματα, και με άνω και κάτω μεταλλικές βάσεις, συνδεόμενες μεταξύ τους. Το μπαλόνι που δεν είναι διογκωμένο κατά την εισαγωγή του, διογκούται ώστε να καταλάβει όλη την εσωτερική διατομή του αγωγού, πλευρικά.3.Από το άνοιγμα του καπναγωγού στην άνω κατάληξη, ή από ενδιάμεσα προβλεφθέντα προς τούτο άνοιγμα, εισάγεται κονίαμα που καταλήγει στην άνω επιφάνεια του μπαλονιού. Με την βαθμιαία ανάσυρση της συσκευής από την κορυφή του καπναγωγού, εγκλωβίζεται το κονίαμα μεταξύ των τοιχωμάτων του καπναγωγού και του μπαλονιού με αποτέλεσμα να εναποτίθεται με πίεση στην εσωτερική επιφάνεια του καπναγωγού.Σχήμα 57 1) άνω μεταλλική βάση, 2) άκαμπτος άξονας, 3) διογκωμένο μπαλόνι, 4) κάτω μεταλλική βάση συνδεόμενη με τη βάση δια μέσου του άξονα, 5) βαλβίδαΜε χρήση ειδικού μεταλλικού κώδωνα, ο οποίος ανασύρεται από τα κάτω προς τα άνω, σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία. 1.Διαβρέχεται όλη η εσωτερική επιφάνεια του αγωγού όπως προηγούμενα.2.Εισάγεται από τη θυρίδα καθαρισμού της αιθάλης, η συσκευή, όπου και ρυθμίζονται τα κινητά στοιχεία της (BIELLES) ώστε τα κάτω άκρα των ελατηριωτών χαλύβων, που αλληλοκαλύπτονται και περιβάλλουν τα κινητά στοιχεία, να έρθουν σε επαφή με τα τοιχώματα του αγωγού.3.Εισάγεται κονίαμα όπως αναφέρεται στο σχήμα 57 το οποίο εγκλωβίζεται (με τη βαθμιαία ανάσυρση της συσκευής) μεταξύ των τοιχωμάτων του αγωγού και της επιφάνειας των ελατηριωτών ελασμάτων, με αποτέλεσμα να εναποτίθεται με πίεση, στην εσωτερική επιφάνεια του αγωγού.Σχήμα 58 1) άνω οδηγός (DOUILLE) με ελατήριο, 2) κάτω οδηγός όπως (1), 3) αρθρωτές ράβδοι κατά τις κύριες κάθετες διευθύνσεις, 4) άκαμπτη ράβδος, 5) βίδα ρύθμισης, 6) κάτω καταλήξεις ελατηριωτών χαλυβδοελασμάτων που αλληλοκαλύπτονται και καλύπτουν τις άνω αρθρωτές ράβδους ώστε να σχηματίζουν ένα μεταλλικό κώδωνα.24/26ΠΕΤΕΠ:03-11-02-00 ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣΕιδικός μεταλλικός κώδωνας για συμπίεση και λείανση του εφαρμοσθέντος επιχρίσματος. Ο κώδωνας σχηματίζεται από αρθρωτά κινητά στοιχεία ελατηριωτού χάλυβα στο άνω τμήμα, τα οποία υποστηρίζονται στο κάτω τμήμα από εύκαμπτες ρυθμιζόμενες λάμες ελατηριωτού επίσης χάλυβα, ώστε να δύναται να πραγματοποιηθεί πλήρης προσαρμογή σε κάθε διατομή καπναγωγών. Σχήμα 59 Παραδείγματα τοποθέτησης μεταλλικής σωλήνωσης σε υπάρχοντες καπναγωγούς στοιχείων σκυροδέματος για αποκατάσταση εσωτερικής τους επιφάνειας. Κατάληξη αγωγού εκτός κτιρίουΥπόμνημα 1) άνω αερισμός του ενδιάμεσου κενού (5 cm2 ελάχιστο), 2) κατάληξη του καπναγωγού εκτός κτιρίου(ενδεχόμεναανακατασκευαζόμενη),3)σωλήνωση εύκαμπτη, 4) κολάρο στερέωσης, 5) κυκλοφορία αέρα, 6) υπάρχον καπναγωγός.Σχήμα 60 Κάτω κατάληξη σωλήνωσης και με σύνδεση μέσω ταυ με λέβητα.Σχήμα 61Σχήμα 62Υπόμνημα 1) υπάρχον καπναγωγός, 2) σωλήνωση εύκαμπτη, 3) κάτω αερισμός του ενδιάμεσου κενού (20 cm2 ελάχιστο), 4) απομάκρυνση συμπυκνωμάτων, 5) κωνική διαμόρφωση του ταυ για συγκέντρωση συμπυκνωμάτων, 6) κολάρο στερέωσης του ταυ και της σωλήνωσης, 7) διάταξη παραλαβής διαστολών σωλήνωσης, 8) ταυ για σύνδεση με λέβητα και τοποθέτηση οργάνων ελέγχου και ρυθμίσεων. ΠΕΤΕΠ:03-11-02-00:Ε1/200525/26 ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣΣημείωση: Σε όλες τις περιπτώσεις το υλικό της σωλήνωσης, ανάλογα των δυνατοτήτων τοποθέτησής του, είναι είτε από άκαμπτους σωλήνες, είτε από εύκαμπτους λείας εσωτερικής επιφάνειας. Όταν όλη η σωλήνωση είναι εύκαμπτη, το κατώτερό της τμήμα να είναι άκαμπτη, ώστε να τοποθετούνται ευκολότερα τα διάφορα όργανα ελέγχου και ρυθμίσεων (σχήμα 15).Κατάληξη αγωγού εκτός στέγης μεγάλης κλίσης με θυρίδα καθαρισμού εντός κτιρίου (σοφίτας).Υπόμνημα 1) στόμιο καθαρισμού από αιθάλη στεγανό και θερμομονωμένο, 2) παρεμβαλλόμενο ταυ για τοποθέτηση στομίου καθαρισμού, 3) κολάρο στερέωσης της άνω κατάληξης της σωλήνωσης, 4) και 5) άνω και κάτω κολάρα στερέωσης της σωλήνωσης με το ταυ. 6) σωλήνωση, 7) διάταξη παραλαβής διαστολών σωλήνωσης, 8) ενδιάμεσο αεριζόμενο κενό (όπως (1) σχήματος 60 και (3) σχημάτων 61-62).Σχήμα 6326/26ΠΕΤΕΠ:03-11-02-00
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.