Συντάκτης: Γεώργιος Καλύβας (Πολ. Μηχ.)

Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, 1949.

Εργάσθηκε στην Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού (1949-1951), στην κατασκευή του αεροδρομίου Μαριτσών Ρόδου με την ΑΤΕ ΔΟΜΙΚΗ (1951-1952), στην Τεχνική Υπηρεσία της Κτηματικής Τράπεζας (1952-193) και ως Μελετητής Κτιριακών Εργων στο πρώην Βελγικό Κογκό (1953-1959).

Συνεργάσθηκε σε Δημόσια Εργα με την ΑΤΕ ΔΟΜΙΚΗ (1959-1964) και ακόμη εργάσθηκε στην Τεχνική Υπηρεσία του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (1964-1969) και στην Τεχνική Υπηρεσία της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (1969-1985).

Ως ελέυθερος επαγγελματίας εργάσθηκε από το 1985, μέχρι της συνταξιοδότησής του από το ΤΣΜΕΔΕ με κύρια απασχόληση:

- στην Ομάδα Τεχνικής Διοίκησης του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών

- ως Εισηγητής σε επιμορφωτικά σεμινάρια Μηχανικών στο ΕΛΚΕΠΑ, ΤΕΕ, ΚΑΠΑ, με σύνολο 640 ωρών εισηγήσεων

- με την σύνταξη Τεχνικών Προδιαγραφών Οικοδομικών Εργων στο  πλαίσιο της ανάπτυξης των ΠΕΤΕΠ από το ΙΟΚ, ως επί κεφαλής της αντίστοιχης Ομάδας Εργασίας

- ως άμισθος σύμβουλος του ΙΟΚ επί θεμάτων Τεχνικών Προδιαγραφών κατά την περίοδο 2006-2009 (μετά την παράδοση των ΠΕΤΕΠ)

Εχει συγγράψει τα βιβλία «Παθολογία Στοιχείων Κελύφους Κτιρίου» (εκδόθηκε) και «Στοιχεία Ξυλίνων Φερουσών Κατασκευών» (υπό έκδοση).

Νεώτερο βιβλίο του με τίτλο ‘’Ανθρώπινες απαιτήσεις για μιά υγιεινή κατοίκηση’’ βρίσεται σε τελικό στάδιο επεξεργασίας.

Συνεχίζει την συγγραφή Τεχνικών Προδιαγραφών (νέα σειρα ΠΕΤΕΠ), οι οποίες παρουσιάζονται από την ιστοσελίδα www.e-archimedes.gr    

Κατάλογος άρθρων

Βασικά θέματα υδρατμών και αερισμού των εσωτερικών χώρων των κατοικιών υπό μορφή ασκήσεων.

Θα ήταν σκόπιμο να επιχειρήσετε να λύσετε μόνοι σας τις ασκήσεις, με βάση τις οδηγίες που παρέχονται στην αρχή του κειμένου, χωρίς να πάτε απ’ ευθείας στο “λυσάρι”.

Τα ακάρεα των κατοικιών και η αντιμετώπισή τους

Αναφορα στα βασικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για να παρεμποδίζεται η δημιουργία αποικιών ακάρεων και να περιορίζονται οι συγκεντρώσεις των αλλεργιογόνων τους στο περιβάλλον.

Οι κίνδυνοι από την τοξικότητα της φορμαλδεϋδης

Πρόκειται για έναν από τους κυριότερους χημικούς ρύπους των εσωτερικών χώρων. Αποδεσμεύεται από τα διάφορα οικοδομικά υλικά, (κυρίως των τελειωμάτων), προσκολλάται στις πορώδεις επιφάνειες (έπιπλα, υφάσματα, ταπετσαρίες) και αποδεσμεύεται εκ νέου, ανάλογα με τη θερμοκρασία και την σχετική υγρασία του εσωτερικού χώρου.

Επιπτώσεις των χημικών ρύπων στην ποιότητα του εσωτερικού αέρα των κατοικιών και την υγεία

Τα διάφορα χημικά προϊόντα συμμετέχουν σε μεγάλο βαθμό στην ρύπανση του εσωτερικού αέρα των κατοικιών, αποδεσμευόμενα από τα οικοδομικά υλικά, τα έπιπλα και τα υλικά συντήρησης, επισκευής, διακόσμησης, υγιεινής και καθαρισμού.

Τζάκια ανοικτής εστίας

Μορφολογία – Διαστασολόγηση – Κατασκευαστικές διατάξεις, για βέλτιστη λειτουργία και θερμογόνο απόδοση

Η παρουσία οργανικών πτητικών ενώσεων (ΟΠΕ, VOCs) στο εσωτερικό περιβάλλον των κτιρίων

” … Στο εσωτερικό περιβάλλον των κτιρίων, πολλά οικοδομικά υλικά, κυρίως αυτά των τελειωμάτων, αποδεσμεύουν πλήθος από οργανικές πτητικές ενώσεις …”

Προσβολή της ξυλείας από βιολογικούς παράγοντες

Παρουσίαση των βλαβών που επιφέρουν στην ξυλεία οι μύκητες και τα ξυλοφάγα έντομα και των μεθόδων πρόληψης και αντιμετώπισής τους.

Ραδόνιο, ο αόρατος κίνδυνος που παραμονεύει στα κτίρια

Το ραδόνιο, ραδιενεργό, φυσικής προέλευσης αέριο, μπορεί να συσσωρευθεί μέσα στα κτίρια. Γενικά, η παρουσία του στα κτίρια αποτελεί ένα από τα βασικότερα κριτήρια χαρακτηρισμού της ποιότητας του εσωτερικού αέρα ως κακής.

Η μούχλα των εσωτερικών χώρων των κτιρίων

Συνθήκες ανάπτυξης – επιπτώσεις στην υγεία – μέτρα αποφυγής

Σύνδεση πολλαπλών τζακιών σε κοινό καπναγωγό

Δεδομένου ότι οι διαστάσεις του καπναγωγού προκύπτουν από την υψομετρική διαφορά μεταξύ εστίας και ακράιας άνω απόληξης, όπως και από τον όγκο του χώρου στον οποίο βρίσκεται το τζάκι, είναι πολύ δύσκολο να καθοριστεί η ορθή διάσταση (ορθογωνική ή κυκλική) του κοινού καπναγωγού (βλπ. και πίνακα καθορισμού διαστάσεων). Τα τζάκια θα πρέπει να λειτουργούν όλα […]

Σελίδα 1 από 4