Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Σάββατο, 03 Ιουνίου 2023

Επικαιροποίηση και συμπλήρωση της ΠΕΤΕΠ, όσον αφορά τα κριτήρια αποδοχής και τις εργαστηριακές δοκιμές των ψυχρών υλικών από τους κ.κ. Προκόπη Περδίκη, Χημ. Μηχ. και Παν. Αναγνωστόπουλο, Πολ. Μηχ., στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του www.e-archimedes.gr για την συμπλήρωση του θεματολογίου των ΠΕΤΕΠ και την βελτίωση του περιεχομένου τους.

ΣΧΕΔΙΟ Π ΡΟΣΩΡΙΝΗΣ Ε ΘΝΙΚΗΣ ΤΕ ΧΝΙΚΗΣ Π ΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 03Δομικές Εργασίες Κτιρίων11Λοιπές Οικοδομικές Εργασίες20Εφαρμογές Ψυχρών Υλικών (cool materials)00ΠΕΤΕΠ 03-11-20-00 - Εκδοση 4.0 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2011www.e-archimedes.gr ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΨΥΧΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝΤο έργο της σύνταξης των ΠΕΤΕΠ υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ‘’Προγράμματος Δράσεων για τον εκσυγχρονισμό της παραγωγής των Δημοσίων Έργων’’ (Αction Plan του ΥΠΕΧΩΔΕ), υπό την εποπτεία και καθοδήγηση της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) και συνεχίσθηκε από το ΙΟΚ μέχρι τον Αύγουστο του 2009. Οι ΠΕΤΕΠ που είχαν ολοκληρωθεί μέχρι τότε (462 τίτλοι), στο πλαίσιο σύμβασης που ανατέθηκε από το τ. ΥΠΕΧΩΔΕ στον ΕΛΟΤ, επικαιροποιήθηκαν με βάση τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα, ελέχθηκαν και μορφοποιήθηκαν σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΕΛΟΤ και απέκτησαν το status των Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ).Οι συνεργάτες του FORUM ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ, συμβάλλουν στην διεύρυνση του θεματολογίου των ΠΕΤΕΠ με την επεξεργασία νέων τίτλων. Τα ΣΧΕΔΙΑ ΠΕΤΕΠ που συντάσσονται στο πλαίσιο αυτό, μετά την ολοκλήρωση ενός κύκλου αναδράσεων με τους ενδιαφερομένους (μελετητές, κατασκευαστές, προμηθευτές υλικών) θα υποβληθούν στο ΥΠΥΜΕΔΙ για την προώθησή τους και την τελική ένταξή τους στις ΕΤΕΠ. Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας www.e-archimedes.gr παρακαλούνται για την διατύπωση σχολίων και προτάσεων για την βελτίωση της νέας αυτής σειράς ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΕΤΕΠΠίνακας μεταβολών, αναθεωρήσεων, ενημερώσεων, συμπληρώσεων ΠεριγραφήHμερομηνίαΠαρατηρήσειςΠρώτη έκδοση04/2008Αρχικό κείμενο που επεξεργάσθηκε το ΙΟΚ σε συνεργασία με τους κ.κ. Αντώνη και Προκόπη Περδίκη, Χημικούς ΜηχανικούςΔεύτερη έκδοση03/2010Προσθήκες από τους αρχικούς συντάκτες του κειμένουΤρίτη έκδοση06/2010Συμπληρώσεις και διορθώσεις προηγουμένων κειμένων από το ΙΟΚ και τους συνεργάτες του04/2011Επικαιροποίηση και συμπλήρωση, όσον αφορά τα κριτήρια αποδοχής και τις εργαστηριακές δοκιμές των ψυχρών υλικών από τους κ.κ. Προκόπη Περδίκη, Χημ. Μηχ. και Παν. Αναγνωστόπουλο, Πολ. Μηχ., στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του www.e-archimedes.gr για την συμπλήρωση του θεματολογίου των ΠΕΤΕΠ και την βελτίωση του περιεχομένου τους.Τέταρτη έκδοσηΠΕΤΕΠ: 03-11-20-00 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΨΥΧΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ12.ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ12.1. 2.2. 3.ΟΡΙΣΜΟΙ ......................................................................................................................................... 1 ΠΡΟΤΥΠΑ- ΑΝΑΦΟΡΕΣ ................................................................................................................ 4ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 3.1.6ΓΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ......................................................................................................................... 6 3.1.1. 3.1.2.3.2.Ψυχρά υλικά θερμικής προστασίας κτιριακών στοιχείων........................................................ 6 Ψυχρά υλικά διαμόρφωσης αστικού περιβάλλοντος. .............................................................. 7ΕΙΔΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΛΙΚΩΝ........................................................................... 7 3.2.1.Ψυχρά υλικά εφαρμοζόμενα σε επιφάνειες κτιρίων ................................................................ 73.2.2.Ψυχρά υλικά διαμόρφωσης αστικού περιβάλλοντος ............................................................... 94.ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ105.ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΕΛΕΓΧΟΙ105.1.ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ......................................... 105.2.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ.................................................................... 115.3.ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΑΧΟΣ ΞΗΡΑΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΨΥΧΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ..................................................................................... 11 5.3.1.Ελάχιστο συνολικό πάχος ξηράς μεμβράνης επίστρωσης με ελαστομερές στεγανωτικό υλικό ακρυλικής υδατικής βάσεως ...................................................................................... 115.3.2.Ελάχιστο συνολικό πάχος ξηράς μεμβράνης, βάσεως ακρυλικής, στυρένιο- ακρυλικής (styrene acrylic), ή ακρυλικής σιλοξάνης (acryl-siloxane)................................................... 115.3.3.Ελάχιστο συνολικό πάχος ξηράς μεμβράνης τσιμεντοειδούς βάσεως..................................... 115.3.4.Eλάχιστο συνολικό πάχος ξηράς μεμβράνης, βάσεως πυριτικού καλίου (potassium silicate)............................................................................................................................. 125.3.5. 5.4.Eλάχιστο συνολικό πάχος ξηράς μεμβράνης με βάση φθοριωμένα πολυβινύλια..................... 12ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΨΥΧΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ..................................................... 12 5.4.1.ΣΤΟΚΑΡΙΣΜΑ .................................................................................................................. 125.4.2.ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗΣ - ΑΣΤΑΡΩΜΑ.............................................................................. 135.4.3.ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΟΣ............................................. 135.5.ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ........................................................................................................... 135.6.ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΨΥΧΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ................................................................................................................................... 14 5.6.1.ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΟΥΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ........................................................................................... 145.6.2.ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΨΥΧΡΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΛΑΚΕΣ .......................................................... 145.6.3.ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΨΥΧΡΟ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ.................................................. 146.ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ157.ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ15ΠΕΤΕΠ: 03-11-20-00i ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΨΥΧΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝiiΠΕΤΕΠ: 03-11-20-00 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΨΥΧΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝΕφαρμογές ψυχρών υλικών (cool materials) 1.ΠΕΤΕΠ03-11-20-00ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Αντικείμενο της παρούσας ΠΕΤΕΠ είναι οι εργασίες εφαρμογής ψυχρών υλικών, λευκών και έγχρωμων, σε θερμομονώσεις κτιριακού κελύφους, εξωτερικούς τοίχους και δώματα μικρής ή μεγάλης κλίσης, και επιστρώσεις εξωτερικών χώρων (οδών, πλατειών, πεζοδρομίων, περιβάλλοντος χώρου κτιρίων, χώρων στάθμευσης). Προδιαγράφονται τα υλικά και οι βέλτιστες πρακτικές εφαρμογής τους για την εξασφάλιση της θερμικής άνεσης των εσωτερικών χώρων, την μείωση των θερμοκρασιών των εξωτερικών (εκτεθειμένων) επιφανειών και τον περιορισμό του φαινομένου της αστικής θερμονησίδας. Τα είδη των ψυχρών υλικών καθορίζονται στα σχέδια και την τεχνική περιγραφή του έργου.2.ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ2.1. ΟΡΙΣΜΟΙ Ψυχρά υλικά Yλικά λευκά ή έγχρωμα τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν τόσο στο κέλυφος του κτιρίου, όσο και σε άλλες επιφάνειες του αστικού δομημένου περιβάλλοντος (π.χ. σε χώρους στάθμευσης, πεζοδρόμια) για τη μείωση της αναπτυσσόμενης επ' αυτών θερμοκρασίας. Τα ψυχρά υλικά χαρακτηρίζονται από υψηλή ανακλαστικότητα στην ηλιακή ακτινοβολία και ειδικότερα στο εγγύς υπέρυθρο φάσμα, σε σύγκριση με συμβατικά υλικά του ίδιου χρώματος, και από υψηλό συντελεστή εκπομπής υπέρυθρης ακτινοβολίας (εκλύουν γρηγορότερα τα ποσά θερμότητας που έχουν απορροφήσει). Με την εφαρμογή τους εξασφαλίζονται χαμηλότερες επιφανειακές θερμοκρασίες συγκριτικά με άλλα υλικά επιστρώσεων. Ανακλαστικότητα στην ηλιακή ακτινοβολία (Solar reflectance) Είναι ο λόγος της ανακλώμενης ακτινοβολίας ως προς την προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία επί της εξεταζόμενης επιφανείας. Προσδιορίζει την ικανότητα μιας επιφάνειας να εκτρέπει την προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία (σχετικά πρότυπα: ASTM E903-96, ASTM G159-98) Η ανακλαστικότητα της ηλιακής ακτινοβολίας μετράται σε κλίμακα 0,00 έως 1,00. Γενικώς, υλικά ανοικτών αποχρώσεων εμφανίζουν υψηλή ανακλαστικότητα, ενώ τα σκουρόχρωμα υλικά χαμηλή. Η απόχρωση ενός υλικού δεν αποτελεί πάντα αξιόπιστη ένδειξη της ανακλαστικότητας. Η ικανότητα ανάκλασης μιας επιφανείας στο υπέρυθρο φάσμα είναι ιδιαίτερα σημαντική, δοθέντος ότι η υπέρυθρη ακτινοβολία είναι εκείνη που θερμαίνει τα υλικά. Τα ψυχρά υλικά χαρακτηρίζονται από υψηλό δείκτη ανακλαστικότητας στο κοντινό υπέρυθρο κομμάτι της ηλιακής ακτινοβολίας, γεγονός που συνεπάγεται μεγαλύτερο συνολικό δείκτη ανακλαστικότητας στο σύνολό του φάσματος σε σύγκριση με συμβατικά υλικά ίδιου χρώματος. Στο σχήμα που ακολουθεί εμφανίζεται η κατανομή της ηλιακής ενέργειας.ΠΕΤΕΠ: 03-11-20-001 / 15 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΨΥΧΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝΣυντελεστής εκπομπής υπέρυθρης ακτινοβολίας (Infrared emittance) Παράμετρος που προσδιορίζει την ικανότητα ενός υλικού να αποβάλλει ποσοστά θερμότητας, υπό μορφή υπέρυθρης ακτινοβολίας (σχετικό πρότυπο ASTM E408-71, ASTM C1371). Δείκτης ανακλαστικότητας στην ηλιακή ακτινοβολία (Solar reflectance index) Παράμετρος που προσδιορίζει την ικανότητα μιας επιφάνειας να ανακλά την ηλιακή ακτινοβολία και να αποβάλλει υπό μορφή υπέρυθρης ακτινοβολίας την ενέργεια που έχει απορροφήσει, συναρτήσει της αύξησης που παρουσιάζει η θερμοκρασία της σε σύγκριση με μία πρότυπη λευκή και μαύρη επιφάνεια, (σχετικό πρότυπο ASTM E1980-01). Αστική θερμική νησίδα (Urban Heat Island) Η χρήση σκουρόχρωμων υλικών σε κτίρια και πεζοδρόμια, σε συνδυασμό με την έλλειψη επαρκούς βλάστησης στις πόλεις, που λειτουργεί ως φυσικός παράγων σκίασης των κτιρίων και δροσισμού του αέρα, έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση της θερμοκρασίας των επιφανειών και του αέρα στο αστικό περιβάλλον. Τις θερμές θερινές ημέρες, ο αέρας στο αστικό περιβάλλον μπορεί να είναι μέχρι 3-10°C θερμότερος από ότι στις περιαστικές περιοχές. Το φαινόμενο αυτό περιγράφεται διεθνώς με τον όρο «αστική θερμική νησίδα» Urban Heat Island. Επιχρίσματα βάσεως νερού (υδατικής διασποράς) Βασικό χαρακτηριστικό τους είναι ότι η συνεχής διασπείρουσα φάση είναι το νερό, το οποίο δρα και ως αραιωτικό μέσο. Πολυμερή γαλακτώματα Υδατικές διασπορές πολυμερών σωματιδίων υψηλού μοριακού βάρους σε υδατική φάση Πολυμερές καθαρού ακρυλικού (pure acrylic) Πολυμερή γαλακτώματα καθαρά συμπολυμερών ακρυλικών σωματιδίων σε υδατική φάση. Πολυμερές στυρένιου ακρυλικού (styrene-acrylic) Πολυμερή γαλακτώματα συμπολυμερών ακρυλικών-στυρενίου σωματιδίων σε υδατική φάση2 / 15ΠΕΤΕΠ: 03-11-20-00 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΨΥΧΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝΣιλικονούχα επιχρίσματα και υποστρώματα (silane-siloxane) Οι σιλικονούχες ρητίνες ανήκουν στην κατηγορία των πολυσιλοξανών, των οποίων το χαρακτηριστικό γνώρισμα είναι η αλυσίδα Si-O-Si. Τα σιλικονούχα επιχρίσματα ή υποστρώματα συνήθως αποτελούνται από συμβατά συμπυκνώματα ρητινών σιλικόνης και άλλων ρητινών ( πχ πολυμερών γαλακτωμάτων) Ελαστομερή Ελαφρά διασταυρωμένα πολυμερή που επιμηκύνονται με την εφαρμογή δύναμης και επανέρχονται στο αρχικό μέγεθος μετά την απορρόφηση. Επιστρώσεις βάσεως potassium silicate (πυριτικό άλας καλίου-υδρύαλος καλίου) Υλικά εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. Δεν δημιουργούν υμένες (φιλμ) και διατηρούν ανέπαφη την υφή του υποβάθρου. Έχουν γενικώς εμφάνιση ασβέστη. Είναι κατάλληλα για βαφές πέτρας, κυκλαδικού σοβά, παραδοσιακών τοίχων και γενικά όπου είναι επιθυμητή η εξασφάλιση εικόνας ασβεστωμένου τοίχου. Πρόκειται για υλικά ανοικτής διαπνοής. Διαπερατό σκυρόδεμα Το διαπερατό σκυρόδεμα αποτελείται από χονδρόκοκκα αδρανή ασυνεχούς διαβάθμισης και χαρακτηρίζεται από υψηλό ποσοστό διακένων, μεγαλύτερο του 15%, γεγονός που επιτρέπει στο νερό και τον αέρα να διαπερνά τη μάζα του. Το διαπερατό σκυρόδεμα ανήκει στα ειδικά σκυροδέματα και συνιστάται η εφαρμογή της τεχνικής προδιαγραφής ACI 522 R του Αμερικανικού Ινστιτούτου Σκυροδέματος.Βαφές φθοριωμένων πολυβινυλίων (PVDF) Συστήματα βαφής που βασίζονται σε μίγματα ρητινών φθοριωμένων πολυβινυλίων με ακρυλικές ρητίνες. Εμπορικά είναι γνωστές ως βαφές PVDF (Polyvinylidene Fluoride). Παρουσιάζουν υψηλή προσαρμοστικότητα σε κάμψεις, χωρίς εμφανείς αλλοιώσεις, αντέχουν σε χημικώς δραστικό περιβάλλον (λ.χ. κοντά στην θάλασσα ή σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις), έχουν υψηλή αντοχή στις υπεριώδεις ακτίνες (δεν ξεθωριάζει το χρώμα), και ως εκ τούτου ενδείκνυνται για περιοχές με έντονη ηλιοφάνεια. Σήμανση Εnergy Star Το πρόγραμμα Energy Star ξεκίνησε στις ΗΠΑ το 1992 από την ΕPA (Environmental Protection Agency – Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος) και το Αμερικανικό Υπουργείο Ενεργείας (DOE: Department of Energy), με στόχο της μείωση της κατανάλωσης ενεργείας και, κατά συνέπεια, των επιπτώσεων στο φαινόμενο του θερμοκηπίου από την παραγωγή ενεργείας. Συνίσταται στην εθελοντική σήμανση προϊόντων που πληρούν τις ενεργειακές επιδόσεις που καθορίζονται από σχετικές προδιαγραφές της ΕΡΑ, η οποία μετά τούς σχετικούς εργαστηριακούς κλπ. ελέγχους παρέχει το δικαίωμα σήμανσης του προϊόντος. Η σήμανση Energy Star® ξεκίνησε από τους υπολογιστές και τα παρελκόμενά τους και στην συνέχεια επεκτάθηκε σε συστήματα κλιματισμού, θέρμανσης, φωτιστικά, οικιακές συσκευές, δομικά υλικά, αλλά και ολόκληρα κτίρια. Προϋπόθεση για την χορήγηση του δικαιώματος χρήσης της σήμανσης είναι η εξοικονόμηση ενεργείας της τάξεως 20-30%, έναντι συνήθων αντιστοίχων προϊόντων και κατασκευών. Το πρόγραμμα Energy Star υιοθετήθηκε στην συνέχεια και από άλλες χώρες, όπως ο Καναδάς, η Αυστραλία, η Ν. Ζηλανδία, η Ιαπωνία και η Ευρωπαϊκή Ένωση.ΠΕΤΕΠ: 03-11-20-003 / 15 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΨΥΧΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝΟι προδιαγραφές Energy Star της ΕΡΑ, αναφέρονται μόνον στις απαιτήσεις για τα δώματα των κτιρίων (roofing), οι οποίες καθορίζονται ως εξής: Α) Στέγες χαμηλής κλίσης ·Αρχική ηλιακή ανακλαστικότητα > 0,65·Παραμένουσα ανακλαστικότητα μετά από έκθεση τριών ετών > 0,50Β) Στέγες μεγάλης κλίσης ·Αρχική ηλιακή ανακλαστικότητα > 0,25·Παραμένουσα ανακλαστικότητα μετά από έκθεση τριών ετών > 0,15Στην βάση δεδομένων δομικών υλικών με σήμανση Energy Star® που έχει αναπτύξει και ενημερώνει διαρκώς η ΕΡΑ (διατίθεται ελεύθερα στο διαδίκτυο για download) δεν περιλαμβάνονται τσιμεντόπλακες (concrete pavers) και κυβόλιθοι (concrete paving blocks), αλλά περιλαμβάνονται χρωστικές ουσίες (pigments) που μπορούν να βελτιώσουν την ανακλαστικότητα (reflectivity) των προϊόντων αυτών.2.2. ΠΡΟΤΥΠΑ- ΑΝΑΦΟΡΕΣ Α. ΠρότυπαASTM D6083ASTM E903 -96Standard specification for liquid applied acrylic coating used in roofing -Πρότυπη προδιαγραφή ακρυλικών επιστρώσεων δωμάτων που εφαρμόζονται σε υγρή μορφή Test method for solar absorptance, reflectance, and transmittance of materials using integrating spheres - Μέθοδος μέτρησης της απορρόφησης, ανακλαστικότητας και διαπερατότητας της ηλιακής ακτινοβολίας υλικών.ASTM C1371Standard Test Method for Determination of Emittance of Materials Near Room Temperature Using Portable Emissometers - Μέθοδος δοκιμής για τον προσδιορισμό του συντελεστή εκπομπής στο υπέρυθρο υλικών σε θερμοκρασία δωματίου, με φορητό όργανο μέτρησης.ASTM C1549Standard Test Method for Determination of Solar Reflectance Near Ambient Temperature Using a Portable Solar Reflectometer - Μέθοδος δοκιμής για τον προσδιορισμό της φασματικής ανάκλασης με χρήση φορητής συσκευής μέτρησηςASTM E408-02Standard test methods for total normal emittance of surfaces using inspectionmeter techniques - Πρότυπες μέθοδοι για τη μέτρηση του ολικού συντελεστή εκπομπής επιφανειών με χρήση οργάνων μέτρησης ακτινοβολίας.ASTM E1980-01Standard practice for calculating solar reflectance index of horizontal and sloped opaque surfaces - Πρότυπη μέθοδος υπολογισμού του δείκτη ανακλαστικότητας ηλιακής ακτινοβολίας οριζοντίων και κεκλιμένων αδιαφανών επιφανειών.EN 490EN 491Concrete roofing tiles and fittings for roof covering and wall cladding. Test methods - Κεραμίδια από σκυρόδεμα για στέγες και εξαρτήματα για την κάλυψη στεγών και επένδυση τοίχων: Μέθοδοι δοκιμήςEN 13044 / 15Concrete roofing tiles and fittings for roof covering and wall cladding - Product specifications - Προδιαγραφές για κεραμίδια από σκυρόδεμα για στέγες και εξαρτήματα για την κάλυψη στεγών και επένδυση τοίχωνClay roofing tiles and fittings. Product definitions and specifications – Κεραμικά (αργιλώδη) κεραμίδια για ασυνεχείς επικαλύψεις στεγών. Ορισμοί και προδιαγραφές.ΠΕΤΕΠ: 03-11-20-00 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΨΥΧΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝEN 538Clay roofing tiles for discontinuous laying. Flexural strength test - Κεραμίδια από άργιλο για ασυνεχείς επικαλύψεις στεγών. Δοκιμή αντοχής σε κάμψηEN 539 -1Clay roofing tiles for discontinuous laying. Determination of physical characteristics. Impermeability test - Κεραµίδια από άργιλο για ασυνεχείς επικαλύψεις στεγών -Προσδιορισµός φυσικών χαρακτηριστικών -Μέρος 1: Δοκιμή στεγανότηταςEN 539 -2Clay roofing tiles for discontinuous laying. Determination of physical characteristics. Test for frost resistance - Κεραμίδια από άργιλο για ασυνεχείς επικαλύψεις στεγών . Προσδιορισμός των φυσικών χαρακτηριστικών . Δοκιμή για αντοχή στον παγετό.EN 1024Clay roofing tiles for discontinuous laying. Determination of geometric characteristics - Κεραμίδια από άργιλο για ασυνεχείς επικαλύψεις στεγών . Προσδιορισμός των γεωμετρικών χαρακτηριστικών.EN 544Bitumen singles with mineral and/or synthetic reinforcements. Product specification and test methods – Ασφαλτικά κεραμίδια με ορυκτό ή / και συνθετικό υλικό . Προδιαγραφές και μέθοδοι δοκιμήςASTM D225Standard Specification for Asphalt Shingles (Organic Felt) Surfaced With Mineral Granules - Προδιαγραφή για ασφαλτικά κεραμίδια ( οργανικής βάσης) επιστρωμένα με ορυκτή ψηφίδα.ASTM C138Standard Test Method for Density (Unit Weight), Yield, and Air Content (Gravimetric) of Concrete - Μέθοδος δοκιμής σκυροδέματος για τον προσδιορισμό της πυκνότητας και της απόδοσης ( Σταθμικής) σε περιεχόμενο αέρα.ASTM C29Standard Test Method for Bulk Density ("Unit Weight") and Voids in Aggregate Μέθοδος δοκιμής για τη φαινόμενη πυκνότητα και τον προσδιορισμό των κενών μεταξύ των αδρανών (βαθμός συμπύκνωσης).ASTM C794Test method for adhesion-in-peel of elastomeric joint sealants - Μέθοδος ελέγχου της προσκόλλησης κατά επιχειρούμενη αποφλοίση ελαστομερών υλικών πλήρωσης αρμών.ASTM D1079Terminology relating to roofing, waterproofing, and bituminous materials Ορολογία επιστεγάσεων, υδροστεγανώσεων και υλικών ασφαλτικής βάσηςASTM D16Terminology for paint related coatings, materials, and applications -Ορολογία χρωστικών επιστρώσεων, υλικών και εφαρμογών.ASTM D1644Test methods for non-volatile content of varnishes - Μέθοδοι ελέγχου μη πτητικών συστατικών των βερνικιώνASTM D1653Test methods for water vapour transmission of organic coating filmsASTM D2196Test methods for rheological properties of non-Newtonian materials by rotational (Brookfield type) viscometerASTM D2370Test method for tensile properties of organic coatings - Μέθοδοι ελέγχου εφεκυστικών ιδιοτήτων οργανικών επιστρώσεωνASTM D2697Test method for volume non-volatile matter in clear or pigmented coatingsASTM D471Test method for rubber property effect of liquids - Μέθοδοι ελέγχου ελαστικών ιδιοτήτων υγρώνASTM D4798Practice for accelerated weathering test conditions and procedures for bituminous materials (Xenon-Arc Method) - Διαδικασιίες δοκιμασίας ασφαλτικών υλικών σε επιταχυνόμενη γήρανση (μέθοδος τόξου Ξένον)ASTM D522Test methods for mandrel bend test of attached organic coatings -Μέθοδος ελέγχου οργανικών επιστρώσεων κατά την κάμψη του φέροντος στοιχείου επί οδηγούΠΕΤΕΠ: 03-11-20-005 / 15 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΨΥΧΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝASTM D562Test method for consistency of paints measuring Krebs Unit (KU) viscosity using a Stormer-type viscometer - Μέθοδος ελέγχου της συνοχής των βαφών με μέτρηση των μονάδων ιξώδους Krebs με χρήση ιξωδομέτρου τύπου Stormer.ASTM D624Test method for tear strength of conventional vulcanized rubber and thermoplastic elastomers - Μέθοδος ελέγχου της αντοχής σε απόσχιση των συμβατικών βουλκανισμένων ελαστικών και των θερμοπλαστικών πολυμερών.ASTM D3359 - 09Standard Test Methods for Measuring Adhesion by Tape TestASTM D903Test method for peel or stripping strength of adhesive bonds - Μέθοδος ελέγχου της αντοχής συγκολλητικών υλικών σε αποφλοίωση και αποξήλωση.ASTM G21Practice for determining resistance of synthetic polymeric materials to fungi Μέθοδος προσδιορισμού της αντοχής συνθετικών πολυμερών στην δράση μυκήτωνΒ. Κείμενα αναφοράς ΠΕΤΕΠ 05-02-02-00Πλακοστρώσεις - λιθοστρώσεις πεζοδρομίων και πλατειώνΠΕΤΕΠ 03-06-01-01Στεγανώσεις δωμάτων με ασφαλτικές μεμβράνεςΠΕΤΕΠ 03-06-01-01Στεγανώσεις δωμάτων με μεμβράνες PVCENERGY STAR'S cool product criteriaLeadership in Energy & Environmental Design (LEED)LBNLΚριτήρια ψυχρών υλικών κατά το Energy Star. Διευθύνσεις internet: http://www.energystar.gov/ia/products/prod lists/roofs prod list.xls http://www.energy.ca.gov/title24 http://heatisland.lbl.gov/ Είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο σύστημα «πράσινης» πιστοποίησης κτιρίων, στο οποίο αποτιμάται εάν ένα κτίριο ή κοινότητα έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί χρησιμοποιώντας στρατηγικές που στοχεύουν στην βελτίωση των επιδόσεων σε ότι αυτές αφορούν : την εξοικονόμηση ενέργειας, την ορθολογική χρήση του νερού ,τη μείωση των εκπομπών CO2, την ποιότητα εσωτερικού αέρα και των συνεπειών τους. http://www.leed.us Βάση δεδομένων Ψυχρών Υλικών Επιστέγασης http://eetd.lbl.gov/coolroof/ http://coolroofs-eu-crc.eu/.2002/91ΈΕΚοινοτική Οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων2004/42/ΕEΚοινοτική Οδηγία για την μείωση των εκπομπών πτητικών οργανικών συστατικών (VOC) προερχομένων από την χρήση οργανικών διαλυτών σε ορισμένα χρώματα και βερνίκια.89/106/EE3.Κοινοτική Οδηγία για τα δομικά υλικά.ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ3.1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 3.1.1.Ψυχρά υλικά θερμικής προστασίας κτιριακών στοιχείωνΤα ψυχρά υλικά κτιριακών εφαρμογών θα συνοδεύονται από εκθέσεις εργαστηριακών μετρήσεων ως προς τις επιδόσεις τους. Τα συγκεκριμένα υλικά θα πρέπει να είναι κατάλληλα για εφαρμογές επί εξωτερικών οριζόντιων και κάθετων επιφανειών και θα πληρούν τις ελάχιστες τεχνικές προϋποθέσεις αποδοχής των υλικών επιστέγασης, επικάλυψης ή βαφής επίπεδων ή επικλινών στεγών καθώς και εξωτερικών τοίχων, όπως αυτές καθορίζονται σε σχετικά ισχύοντα Πρότυπα και θα προβλέπονται στην μελέτη του έργου.6 / 15ΠΕΤΕΠ: 03-11-20-00 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΨΥΧΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝΟλα τα υλικά της κατηγορίας αυτής θα έχουν συντελεστή εκπομπής στο υπέρυθρο (infrared emittance) μεγαλύτερο ή ίσο του 0,80. Οι αποχρώσεις θα καθορίζονται στα σχέδια λεπτομερειών και την τεχνική περιγραφή του έργου. Βασικά κριτήρια επιλογής τους πρέπει να είναι η ανακλαστικότητα των υλικών στο εγγύς υπέρυθρο φάσμα (σε σύγκριση με συμβατικά υλικά του ίδιου χρώματος), το επιθυμητό αποτέλεσμα στην διακόσμηση και οι ειδικότερες απαιτήσεις του έργου. Ο βαθμός διατήρησης της ανακλαστικότητας των παραπάνω υλικών στη διάρκεια του χρόνου θα πρέπει να λαμβάνεται επίσης υπόψη στις σχετικές μελέτες και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις που τίθενται στο πλαίσιο της διεθνούς πρακτικής.3.1.2.Ψυχρά υλικά διαμόρφωσης αστικού περιβάλλοντος.Τα υλικά θα συνοδεύονται από εκθέσεις εργαστηριακών μετρήσεων και δοκιμών, από τις οποίες θα προκύπτει ότι πληρούν τις προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό τους ως ψυχρά και ότι παρουσιάζουν, σε σύγκριση με συμβατικά υλικά του ίδιου χρώματος, σημαντική διαφορά ως προς την ανακλαστικότητα τους ιδιαίτερα στο εγγύς υπέρυθρο φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας. Οι εκθέσεις αυτές θα προέρχονται από εργαστήρια που διαθέτουν εμπειρία και τον κατάλληλο εξοπλισμό για την μέτρηση του συντελεστή ανακλαστικότητας και του συντελεστή εκπομπής στο υπέρυθρο, με βάση διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα μετρήσεων. Όλα τα υλικά της κατηγορίας αυτής θα έχουν συντελεστή εκπομπής στο υπέρυθρο (infrared emittance) μεγαλύτερο ή ίσο του 0,85. Οι αποχρώσεις των υλικών θα καθορίζονται στα σχέδια λεπτομερειών και την τεχνική περιγραφή του έργου. Βασικά κριτήρια επιλογής τους πρέπει να είναι η ανακλαστικότητα των υλικών στο κοντινό υπέρυθρο φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας (σε σύγκριση με συμβατικά υλικά του ίδιου χρώματος), το επιθυμητό αποτέλεσμα στην διακόσμηση και οι ειδικότερες απαιτήσεις του έργου.3.2. ΕΙΔΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 3.2.1. α.Ψυχρά υλικά εφαρμοζόμενα σε επιφάνειες κτιρίωνΕπιστρώσεις βάσης (αστάρωμα) κτιριακού κελύφους, εξωτερικών τοίχων και δωμάτων: H προεργασία-αστάρωμα της επιφάνειας σκυροδέματος ή επιχρίσματος θα γίνεται με υλικό βάσεως σιλάνης/σιλοξάνης(silane/siloxane), υψηλής ανθεκτικότητας σε αλκάλια, που θα εξασφαλίζει την διαπνοή της επιφάνειας, την συμβατότητα με την τελική ή την υπάρχουσα επίστρωση και την πρόσφυση με την τελική επίστρωση. Στις περιπτώσεις εφαρμογής επί επιφανειών μεταλλικών ή αλουμινίου, ασφαλτικής βάσης, τροποποιημένων ασφαλτικών στεγανωτικών μεμβρανών ή αφρού πολυουρεθάνης, η επιλογή του υλικού ασταρώματος θα γίνεται με κριτήριο την συμβατότητα αυτού με το υπόστρωμα και το τελείωμα.β.Επιστρώσεις τελειώματος, κτιριακού κελύφους, εξωτερικών τοίχων και δωμάτων, βασισμένες σε τεχνολογία ψυχρών υλικών, ελαστομερούς ακρυλικής βάσεως. H τελική επίστρωση της επιφάνειας των οικοδομικών στοιχείων σκυροδέματος ή επιχρίσματος θα γίνεται με ελαστομερές στεγανωτικό υλικό ακρυλικής υδατικής βάσεως (elastomeric pure acrylic), σύμφωνα με τις βασικές απαιτήσεις του προτύπου ASTM 6083 και τις υποδείξεις βέλτιστης εφαρμογής του προμηθευτή.γ.Επιστρώσεις τελειώματος νερού ή διαλύτου βάσεως ακρυλικής, στυρένιο-ακρυλικής, τσιμεντοειδούς, τσιμεντοειδούς βάσης, πυριτικού καλίου (potassium silicate), ακρυλικήςσιλοξάνης (acryl-siloxane) ή πολυουρεθανικής βασισμένες σε τεχνολογία ψυχρών υλικών.ΠΕΤΕΠ: 03-11-20-007 / 15 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΨΥΧΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝΛόγω της ύπαρξης πολλών διαφορετικών προτύπων δοκιμών, το επιλεγόμενο υλικό θα συνοδεύεται από πλήρη φάκελο των φυσικών και μηχανικών του ιδιοτήτων. Επίσης όταν υπάρχει σχετικό εναρμονισμένο Ευρωπαϊκό Πρότυπο, το υλικό θα συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις του Προτύπου. δ.Επιστρώσεις τελειώματος, κτιριακού κελύφους, εξωτερικών τοίχων και δωμάτων, βασισμένες σε τεχνολογία ψυχρών υλικών, μείγματος ρητινών φθοριωμένων πολυβινυλίων με ακρυλικές ρητίνες υδατικής διασποράς (PVDF). Λόγω της ύπαρξης πολλών διαφορετικών προτύπων δοκιμών, το επιλεγόμενο υλικό θα συνοδεύεται από πλήρη φάκελο των φυσικών και μηχανικών του ιδιοτήτων. Επίσης όταν υπάρχει σχετικό εναρμονισμένο Ευρωπαϊκό Πρότυπο, το υλικό θα συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις του Προτύπου.ε.Επικεραμώσεις στεγών με κεραμίδια τσιμεντοειδούς, κεραμικής (αργιλικά) ή ασφαλτικής βάσεως. Τα υλικά αυτής της κατηγορίας θα συνοδεύονται επιπλέον από πιστοποιητικά συμμόρφωσης προς τα σχετικά εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα: Κεραμίδια με βάση την άργιλοΚεραμίδια με βάση το σκυρόδεμαΑσφαλτικά ΚεραμίδιαEN 1304EN 490EN 544EN 538EN 491EN 539 -1 EN 539 -2 EN 1024 Για λόγους συμβατότητας των υλικών ασταρώματος και της τελικής βαφής ή επίστρωσης όλα τα υλικά θα προέρχονται από τον ίδιο κατασκευαστή. Εκτός και εάν ορίζεται διαφορετικά στο επίπεδο της μελέτης οι ελάχιστες απαιτούμενες επιδόσεις ανακλαστικότητας των ψυχρών υλικών θερμικής προστασίας επιφανειών κτιρίων στο κοντινό υπέρυθρο φάσμα της ακτινοβολίας (NIR Reflectance) και ανακλαστικότητας στο συνολικό φάσμα (SR), θα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του ακόλουθο πίνακα. Ειδικότερα σε ότι αφορά τα υλικά θερμικής προστασίας δωμάτων και επιπέδων στεγών τα προς ενσωμάτωση υλικά τελικής επίστρωσης θα πρέπει να ικανοποιούν τις ελάχιστες απαιτήσεις είτε της ομάδας 1 (Έγχρωμα), είτε της ομάδας 6 (Λευκά).Πίνακας 1. Ελάχιστες επιδόσεις ψυχρών υλικών εφαρμοζόμενα σε επιφάνειες κτιρίων Αρχικός συντελεστής ανακλαστικότητας στο ορατό φάσμαΣυντελεστής ανακλαστικότητας στο εγγύς υπέρυθρο φάσμα(SR)(NIR)Συντελεστής εκπομπής στο υπέρυθρο (Infrared Emittance)ΟΜΑΔΑ 1(ΕΓΧΡΩΜΑ)SR ≥ 0, 70≥ 0,70≥ 0,80β, γ, δΟΜΑΔΑ 2(ΕΓΧΡΩΜΑ)SR ≥0, 60≥ 0,60≥ 0,80β, γ, δΟΜΑΔΑ 3(ΕΓΧΡΩΜΑ)SR ≥0, 50≥ 0,50≥ 0,80β, γ, δΚατηγοριοποίηση προϊόντωνΕίδος υλικού (παρ. 3.2.1)ΟΜΑΔΑ 4(ΕΓΧΡΩΜΑ)SR ≥0, 40≥ 0,40≥ 0,80β, γ, δΟΜΑΔΑ 5(ΕΓΧΡΩΜΑ)SR ≥ 0, 30≥ 0,40≥0,80β, γ, δ, εΟΜΑΔΑ 6(ΛΕΥΚΑ)SR ≥ 0, 85≥ 0,75≥0,80β, γ, δ, ε8 / 15ΠΕΤΕΠ: 03-11-20-00 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΨΥΧΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ3.2.2. Ψυχρά υλικά διαμόρφωσης αστικού περιβάλλοντος Τα υλικά θα συνοδεύονται από εκθέσεις εργαστηριακών μετρήσεων και δοκιμών, από τις οποίες θα προκύπτει ότι πληρούν τις προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό τους ως ψυχρά. Οι εκθέσεις αυτές θα προέρχονται από εργαστήρια δοκιμών που διαθέτουν εμπειρία και τον κατάλληλο εξοπλισμό για την μέτρηση της ανακλαστικότητας στο ορατό και το υπέρυθρο φάσμα, με βάση διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα μετρήσεων. Οι απαιτήσεις ανά τομέα εφαρμογής έχουν ως εξής: α.Πλάκες πεζοδρομίου από σκυρόδεμα, διαφόρων διαστάσεων, επίπεδες, ανάγλυφες ή με ραβδωτή επιφάνεια. Τα υλικά αυτής της κατηγορίας θα συνοδεύονται, επιπρόσθετα, από πιστοποιητικά συμμόρφωσης προς το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1339β.Κυβόλιθοι από σκυρόδεμα σε διάφορα σχήματα (ορθογώνιοι, καμπυλοειδείς), συνήθεις Τα υλικά αυτής της κατηγορίας θα συνοδεύονται, επιπρόσθετα, από πιστοποιητικά συμμόρφωσης προς το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1338γ.Κεραμικά πλακίδια και πλίνθοι. Τα υλικά αυτής της κατηγορίας θα συνοδεύονται, επιπρόσθετα, από πιστοποιητικά συμμόρφωσης προς τα σχετικά Ευρωπαϊκά Πρότυπα.δ.Τσιμεντοειδή κονιάματα επιστρώσεων επιφανειών ασφαλτικού σκυροδέματος, φυσικής πέτρας, σκυροδέματος, προκατασκευασμένων στοιχείων.Τα υλικά αυτής της κατηγορίας θα συνοδεύονται,επιπρόσθετα, από πιστοποιητικά συμμόρφωσης προς τα σχετικά Ευρωπαϊκά Πρότυπα. ε.Διαπερατά σκυροδέματα επιστρώσεων. Συνιστάται η εφαρμογή της τεχνικής προδιαγραφής ACI 522 R του Αμερικανικού Ινστιτούτου Σκυροδέματος.Η υψηλή ανακλαστικότητα των ψυχρών δομικών στοιχείων επιστρώσεων εξωτερικών χώρων θα προκύπτει από επιφανειακή στοιβάδα πάχους αναλόγου με την απαιτήσεις παραγωγής του εκάστοτε προϊόντος, και όχι επιφανειακή επεξεργασία με επικάλυψη ή βαφή, εκτός και εάν προβλέπεται διαφορετικά στη μελέτη του έργου. Λόγω του ότι οι πλάκες και οι κυβόλιθοι διατίθενται με διάφορα επιφανειακά τελειώματα και αποχρώσεις (για την κάλυψη των εκάστοτε αρχιτεκτονικών απαιτήσεων διαμόρφωσης των εξωτερικών χώρων), οι εργαστηριακές μετρήσεις για τον προσδιορισμό των ψυχρών τους ιδιοτήτων θα πραγματοποιούνται επί κατά το δυνατόν επιπέδων και ομοιογενών περιοχές της επιφάνειας τους, προκειμένου τα αποτελέσματα των μετρήσεων να είναι συγκρίσιμα.. Οι ελάχιστες απαιτούμενες επιδόσεις ανακλαστικότητας των υλικών εξωτερικών επιστρώσεων στο κοντινό υπέρυθρο φάσμα της ακτινοβολίας (NIR Reflectance) και ανακλαστικότητας στο συνολικό φάσμα (SR), καθορίζονται στον ακόλουθο πίνακα. Πίνακας 2. Ελάχιστες επιδόσεις ψυχρών υλικών εξωτερικών επιστρώσεων Συντελεστής ανακλαστικότητας στο εγγύς υπέρυθρο φάσμα(SR)Κατηγοριοποίηση προϊόντωνΑρχικός συντελεστής ανακλαστικότητας στο ορατό φάσμα(NIR)Συντελεστής εκπομπής στο υπέρυθρο (Infrared Emittance)Είδος υλικού επίστρωσης (παρ. 3.2.2)ΟΜΑΔΑ 1(ΕΓΧΡΩΜΑ)SR ≥ 0, 70≥ 0,70≥ 0,85α, β, γ, δΟΜΑΔΑ 2(ΕΓΧΡΩΜΑ)SR ≥0, 60≥ 0,60≥ 0,85α, β, γ, δΟΜΑΔΑ 3(ΕΓΧΡΩΜΑ)SR ≥0, 50≥ 0,50≥ 0,85α, β, γ, δΟΜΑΔΑ 4(ΕΓΧΡΩΜΑ)SR ≥0, 40≥ 0,40≥ 0,85α, β, γ, δΟΜΑΔΑ 5(ΕΓΧΡΩΜΑ)SR ≥0, 30≥ 0,40≥0,85α, β, γ, δ ,εΟΜΑΔΑ 6(ΛΕΥΚΑ)SR ≥0, 70≥ 0,70≥0,85α, β, γ, δΠΕΤΕΠ: 03-11-20-009 / 15 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΨΥΧΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ4.ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ α)Θα διαπιστώνεται εάν τα προσκομιζόμενα υλικά πληρούν τις απαιτήσεις των παρ. 3.1 και 3.2 της παρούσας και θα επιβεβαιώνεται ότι είναι αυτά που έχουν προκαθοριστεί. Μόνον δε τότε θα γίνονται αποδεκτά και θα επιτρέπεται η ενσωμάτωσή τους στο έργο.β)Τα προσκομιζόμενα υλικά θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά και εργαστηριακές εκθέσεις επιδόσεων που θα αποδεικνύουν την συμμόρφωσή τους με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του έργου.γ)Ειδικότερα, όσον αφορά τις απαιτήσεις της παραγράφου 3.1β, τα υλικά θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά εργαστηριακών ελέγχων σύμφωνα με τις βασικές απαιτήσεις του προτύπου ASTM 6083 (ASTM D 2370, ASTM E 96, ASTM D 522, ASTM D 624, ASTM G21, ASTM D 471).δ)Ειδικότερα, όσον αφορά τις απαιτήσεις της § 3.1δ, τα υλικά θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά εργαστηριακών ελέγχων, από τα οποία θα προκύπτει συμμόρφωση με τις ακόλουθες απαιτήσεις:ΠΡΟΤΥΠΟΟΡΙΑ ΤΙΜΩΝASTM D 562Ιξώδες85-110 KUASTM D 1644Ποσοστό στερεών κατά βάρος>50 %ASTM D 2697Ποσοστό στερεών κατ’ όγκο>35 %ASTM D 1653Διαπερατότητα ύδατος< 25 permsASTM C1549-04Μέτρηση τελικού ποσοστού ανακλαστικότητας μετά από γήρανση τεχνητής ή φυσικής περιόδου 3 ετών>70%ASTM D 471ε)ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣυγκράτηση ύδατος<4%Η Επίβλεψη μπορεί να απαιτήσει δειγματοληψίες των προσκομιζομένων υλικών της § 3.2 της παρούσας και διενέργεια των προβλεπομένων ελέγχων συμμόρφωσής τους. Επιπρόσθετα η Επίβλεψη μπορεί να απαιτήσει την κατασκευή δοκιμαστικού τμήματος για την επί τόπου διαπίστωση της καταλληλότητας των υλικών και της μεθοδολογίας εφαρμογής τους.στ) Ειδικότερα για τα υλικά της παραγράφου 3.2.ε θα τεκμηριώνεται η συμμόρφωση με την τεχνικής προδιαγραφής ACI 522 R ή άλλες σχετικές απαιτήσεις της μελέτης (σύνθεση πορώδους σκυροδέματος, διαπερατότητα κλπ) ζ)5.Όλα τα υλικά θα της παραγράφου 3.2 θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά συμμόρφωσης με τα σχετικά Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ..ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΕΛΕΓΧΟΙ5.1. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ Τα υλικά θα αποθηκεύονται συσκευασμένα σε παλέτες (όπου αυτό είναι δυνατό) σε στεγασμένο χώρο, έτσι ώστε να διευκολύνεται η κυκλοφορία αέρα ανάμεσά τους, να είναι προστατευμένα από την ηλιακή ακτινοβολία, την υπερβολική θερμότητα και το ψύχος, να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι πυρκαγιάς, και να διευκολύνεται ο έλεγχος. Η ανάλωσή τους θα γίνεται κατά την σειρά προσκόμισής τους. Η διακίνηση των υλικών στο εργοτάξιο θα γίνονται με προσοχή, έτσι ώστε οι συσκευασίες και οι ετικέτες τους να διατηρούνται σε άριστη κατάσταση. Οσον αφορά το διαπερατό σκυρόδεμα, λόγω του μειωμένου εργασίμου που εμφανίζει, ο χρόνος από την προσθήκη του νερού μέχρι την διάστρωση δεν πρέπει να υπερβαίνει την μία ώρα. Η ενδεχόμενη προσθήκη επιβραδυντικών προσμίκων θα γίνεται σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως, και κατόπιν επιτυχούς δοκιμαστικής εφαρμογής.10 / 15ΠΕΤΕΠ: 03-11-20-00 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΨΥΧΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ5.2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Οι εργασίες των επιστρώσεων προστασίας, ενδιάμεσων και τελικών επιστρώσεων χρωματισμού και διακόσμησης σκυροδεμάτων, καθώς και οι εργασίες επιστρώσεων, οδών, πεζοδρομίων και πλατειών θα εκτελούνται από έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία υπό την καθοδήγηση τεχνικού που έχει αποδεδειγμένα εκτελέσει παρόμοια έργα. Το συνεργείο κατά την εκτέλεση των εργασιών οφείλει: α)Να συμμορφώνεται με τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής, να διαθέτει και να χρησιμοποιεί μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ).β)Να διαθέτει τον απαιτούμενο για την εργασία εξοπλισμό και εργαλεία δηλαδή: αυτοφερόμενα ικριώματα και σκάλες, εξοπλισμό μεταφοράς υλικών, χάραξης, ανάμειξης, καθαρισμού και επίστρωσης, σε άριστη λειτουργικά κατάσταση.γ)Να διατηρεί τον πιο πάνω εξοπλισμό καθαρό και σε καλή κατάσταση και να αποκαθιστά τυχόν ελλείψεις του χωρίς καθυστέρηση.δ)Να συμμορφώνεται με τις εντολές της Επίβλεψης του Έργου.5.3. ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΑΧΟΣ ΞΗΡΑΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΨΥΧΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 5.3.1. Ελάχιστο συνολικό πάχος ξηράς μεμβράνης επίστρωσης με ελαστομερές στεγανωτικό υλικό ακρυλικής υδατικής βάσεως Θέση εφαρμογής Στο εξωτερικό του κτιρίου Στο εξωτερικό κτιρίου σε αστικό ή βιομηχανικό περιβάλλον Στο εξωτερικό του κτιρίου, σε παραθαλάσσιες ζώνες Στο εξωτερικό του κτιρίου, σε διαβρωτικό βιομηχανικό περιβάλλονΣτοιχείο δώμα εξωτ. τοίχοι εξωτ. τοίχοιDFT 500 μm 240 μm 240 μmεξωτ. τοίχοι240 μm5.3.2. Ελάχιστο συνολικό πάχος ξηράς μεμβράνης, βάσεως ακρυλικής, στυρένιοακρυλικής (styrene acrylic), ή ακρυλικής σιλοξάνης (acryl-siloxane) Θέση εφαρμογής Στο εσωτερικό του κτιρίου, σε καθαρό περιβάλλον Στο εσωτερικό κτιρίου, σε διαβρωτικό βιομηχανικό περιβάλλον Στο εξωτερικό του κτιρίου, σε καθαρό περιβάλλον Στο εξωτερικό του κτιρίου, σε αστικό ή βιομηχανικό περιβάλλον Στο εξωτερικό του κτιρίου, σε παραθαλάσσιες ζώνες Στο εξωτερικό του κτιρίου, σε διαβρωτικό βιομηχανικό περιβάλλονΣτοιχείο εσωτ. τοίχοι εσωτ. τοίχοι εξωτ. τοίχοι εξωτ. τοίχοι εξωτ. τοίχοιDFT 125 μm 160 μm 160 μm 160 μm 200 μmεξωτ. τοίχοι240 μm5.3.3. Ελάχιστο συνολικό πάχος ξηράς μεμβράνης τσιμεντοειδούς βάσεως Θέση εφαρμογής Στο εσωτερικό του κτιρίου, σε καθαρό περιβάλλονΣτοιχείο εσωτ. τοίχοιDFT 500 μmΣτο εσωτερικό κτιρίου, σε διαβρωτικό βιομηχανικό περιβάλλονεσωτ. τοίχοιΣτο εξωτερικό του κτιρίου, σε καθαρό περιβάλλονεξωτ. τοίχοι εξωτ. τοίχοι1,00 rnrn 1,00 rnrn 1,00 rnrnΣτο εξωτερικό του κτιρίου, σε αστικό ή βιομηχανικό περιβάλλον ΠΕΤΕΠ: 03-11-20-0011 / 15 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΨΥΧΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Θέση εφαρμογής Στο εξωτερικό του κτιρίου, σε παραθαλάσσιες ζώνεςΣτοιχείο εξωτ. τοίχοιDFT 1,50 rnrnΣτο εξωτερικό του κτιρίου, σε διαβρωτικό βιομηχανικό περιβάλλονεξωτ. τοίχοι2,00 rnrnΣε οδούς (βαριάς και συχνής κυκλοφορίας), πεζοδρόμια, και χώρους παρκαρίσματος με ασφαλτική επίστρωση ανοιχτής συνθέσεως.επιφ. και διάκεναΣε δώματα, οδούς (ήπιας κυκλοφορίας), πεζοδρόμια, και χώρους παρκαρίσματος με ασφαλτική επίστρωση κυκλοφορίας με ποσοστό κενών 8-10%επιφάνεια4 rnrn2,00 rnrn5.3.4. Eλάχιστο συνολικό πάχος ξηράς μεμβράνης, βάσεως πυριτικού καλίου (potassium silicate) Θέση εφαρμογής Στο εσωτερικό του κτιρίου Στο εξωτερικό του κτιρίουΣτοιχείο εσωτ. τοίχοι εξωτ. τοίχοιDFT < 5μm < 5μm5.3.5. Eλάχιστο συνολικό πάχος ξηράς μεμβράνης με βάση φθοριωμένα πολυβινύλια Θέση εφαρμογήςΣτοιχείοDFTΣτο εξωτερικό του κτιρίουΔώματα, τοίχοι, κατασκευές50μm5.4. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΨΥΧΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 5.4.1. ΣΤΟΚΑΡΙΣΜΑ Η εξομάλυνση των εσοχών, το γέμισμα των μεγάλων πόρων και η αποκατάσταση των ακμών, θα γίνεται με λεπτόκοκκο υλικό και θα εκτελείται προσεκτικά με την σπάτουλα. Τα υλικά στοκαρίσματος διακρίνονται ως εξής: α)Ανόργανα με βάση το λευκό τσιμέντο - Το στοκάρισμα με ανόργανο υλικό θα εκτελείται πριν το αστάρωμα. - Οι επιφάνειες που στοκάρονται θα ψεκάζονται με νερό, ώστε να διευκολύνεται η πρόσφυση του υλικού και η εισχώρησή του στις κοιλότητες και τους πόρους της επιφάνειας του σκυροδέματος. Το πάχος του εναποτιθέμενου υλικού θα είναι μόνον το απαιτούμενο για την διαμόρφωση της στρώσης. - Όπου απαιτείται επίστρωση πάχους μεγαλύτερου από 5 mm, η εφαρμογή θα γίνεται με διαδοχικά περάσματα αφού στεγνώσει το προηγούμενο.β)Οργανικά με βάση συνθετικές ρητίνες - Τα υλικά αυτά πρέπει να έχουν ισχυρή πρόσφυση στην επίστρωση βάσης, να αφεθούν να σκληρύνουν και να εξομαλυνθούν πλήρως ώστε να εξασφαλισθεί η πρόσφυση των επόμενων στρώσεων. - Το στοκάρισμα θα εκτελείται μετά το αστάρωμα.12 / 15ΠΕΤΕΠ: 03-11-20-00 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΨΥΧΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ5.4.2. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗΣ - ΑΣΤΑΡΩΜΑ Το αστάρι θα επιστρώνεται με βούρτσα, πινέλο, ρολό ή πιστόλι airless, σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του προμηθευτή του υλικού, τις απαιτήσεις της επιφάνειας και τους όρους ασφαλείας. Πρώτα θα ασταρώνονται οι ακμές, οι σκοτίες, οι εσοχές και οι στενές πλευρές και στη συνέχεια οι μεγάλες επιφάνειες, αρχίζοντας πάντοτε από πάνω προς τα κάτω. Μετά την επίστρωση, το αστάρι θα αφήνεται να στεγνώσει τελείως (τουλάχιστον μία ημέρα).5.4.3. ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΟΣ Οι στρώσεις θα εφαρμόζονται με ρολό, πινέλο, πιστόλι airless, ανοξείδωτη λεία μεταλλική σπάτουλα ή μ
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.